Algemene Voorwaarden

 • Different Coaching kent 4 tarief niveau’s voor losse afspraken (2 particulieren, 2 management en bedrijfscoaching), afhankelijk van het niveau van de Coaching wordt het tarief bepaalt bij de Intake
 • Indien de Coaching door een Bedrijf of Organisatie wordt vergoed, factureren wij altijd een bedrijfscoaching tarief
 • Different Coaching maakt verder trajectafspraken, een vaste prijs voor een op maat gemaakt traject waarin alle benodigde zaken zijn inbegrepen
 • Vrijwel ieder traject betreft een x aantal afspraken of sessies, inclusief eerste A&A afspraak
 • Betalingstermijn particulieren, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum
 • Betalingstermijn Bedrijven/Organisaties, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn gaan wij over op een hoger tarief (€150, excl BTW per 45 minuten)
 • Gemaakte afspraken kunnen niet zonder kosten worden afgezegd of verzet
 • Per afspraak staat minimaal 1,5 uur gereserveerd
 • Bij verzetten of annulering wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht
 • Telefonische consults worden als minimaal 1 sessie in rekening gebracht
 • Feedback interviews worden als minimaal 1 sessie in rekening gebracht
 • Bezoeken op de site, gesprekken met leidinggevende, HRM of medewerkers worden in rekening gebracht
 • Coachingstrajecten worden in zijn geheel aanvaard, Coachingsplan (bij de start van een traject uitgebreid mondeling doorgesproken en ook via mail bevestigd) wordt in zijn geheel gevolgd
 • Bij trajecten die door de werkgever worden betaald, blijft de coachee uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen aan Different Coaching. Ook in het geval van wanbetaling van werkgever.
 • Bij betalingsachterstand verwijzen wij door naar een incasso bureau, er kunnen dan aanzienlijke kosten voor de client bijkomen. Dit proberen we altijd te voorkomen. Wij herinneren clienten meermaals schriftelijk en geven vervolgens aan dat we gaan doorsturen naar het bureau indien niet wordt betaald.
 • Kosten die worden gemaakt door betalingsachterstand worden doorberekend aan de client.
 • Vanwege het confidentiële karakter van Coachingstrajecten maken wij standaard geen Coachingsrapportage voor de werkgever. Wel raden wij de werkgever aan zelf proactief met de Coachee te communiceren over de inhoud en het verloop van het traject indien gewenst, tijdens en bij afronding van het traject.
 • Mochten afspraken niet worden ingezet in het jaar dat het traject wordt gevolgd, vervallen zij bij de jaargrens, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en ook op schrift vastgelegd. Is er vervolgens geen contact met opdrachtgever/coachee in het jaar na het starten en volgen van het traject, dan vervallen hierna alle afspraken. Trajectafspraken zijn maximaal 2 jaar geldig.
 • Bij akkoord op een traject (of losse afspraak) worden onze algemene voorwaarden geaccepteerd. Different Coaching verwerpt algemene voorwaarden van derden.
 • Activiteiten op onze webshop volgen wij nauwkeurig. Sommige producten zijn makkelijk te downloaden of leggen we voor u klaar op kantoor, ook worden producten digitaal of fysiek naar u verstuurd. U kunt bij onduidelijkheden altijd persoonlijk contact met ons opnemen, wij helpen u graag ook persoonlijk verder.
 • Toolkits, testen, E-books en Oefeningen zijn non-refundable, zij worden niet ingeruild.
 • Toolkits, testen, E-books en oefeningen zijn enkel beschikbaar voor de coachee. Zij mogen niet worden gekopieerd of worden gebruikt voor reselling. Wij zien hier streng op toe en verwijzen bij mogelijke geschillen door naar onze advocaat.

Different Coaching and its employees shall not be liable to clients for any financial or non-financial damage or adverse consequences caused by any acts performed by employees of Different Coaching in connection with the assignment or otherwise connected with services rendered to the Client, without prejudice to any liability for damage caused by an intentional act or omission or gross negligence on the part of Different Coaching employees.

Onze Privacy Policy vind u, altijd ge-update, hier.