SLECHTS 13% MEDEWERKERS VERTROUWT DE DIRECTIE VOLLEDIG, MAAR 1 OP DE 4 IS WEL ‘TROTS’ OP Z’N CEO

Slechts 13% van de medewerkers in Nederland heeft momenteel volledig vertrouwen in de raad van bestuur van hun organisatie.

Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Effectory International, onder 46 Europese multinationals. Tegelijkertijd komt uit onderzoek van Intelligence Group onder 6.578 respondenten naar voren dat 1 op de 4 Nederlandse werknemers wél trots is op zijn ceo.

TROTS? DAN NIET OP ZOEK
Uit de analyses van Intelligence Group blijkt dat naarmate een werknemer trotser is op zijn of haar ceo, hoe kleiner de kans dat deze werknemer actief op zoek is naar een andere baan. Een werknemer die lekker op zijn plek zit, staat er over het algemeen minder open voor om van baan te veranderen. De waardering voor de hoogste baas heeft daar, naast zaken als collega’s, werkinhoud, uitdaging, arbeidsvoorwaarden, lokatie, een belangrijke rol in.

17% IS NIET TROTS
Waar een kwart van de Nederlandse werknemers de stelling ‘Ik ben trots op mijn ceo/directeur’ onderschrijft, is 17 procent van de Nederlandse werknemers het niet eens met deze stelling. Een ceo op wie werknemers trots zijn bindt meer (mensen zijn minder actief op zoek naar een andere baan) en vergroot tevens de interne mobiliteit en doorstroom. Véronique Oonk van Intelligence Group: ‘Als medewerkers van werkgever veranderen, denken we vaak dat dit te maken heeft met hun direct leidinggevende, de inhoud van de werkzaamheden of het arbeidsvoorwaardelijke plaatje. We denken niet meteen aan de rol van algemeen directeur. Dat die bijdraagt aan de mate van loyaliteit, betekent dat er een relatief eenvoudig en goed bruikbaar ‘bindmiddel’ in de organisatie aanwezig is. Dat wat hij of zij uitdraagt, de aanwezigheid en zichtbaarheid van deze persoon, maakt dat een werknemer al dan niet trots is op zijn of haar ceo.’
9 KEER VAKER BEVLOGEN
Uit het onderzoek van Effectory blijkt dat als er sprake is van vertrouwen tussen directie en medewerkers, medewerkers 9 keer vaker bevlogen in hun werk en betrokken bij hun organisatie zijn. ‘Directieleden realiseren zich vaak niet wat voor impact ze hebben op de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers’, aldus Effectory-consultant Rogier van der Werf. ‘Zij zijn veelal gefocust op de financiën en de strategie, waardoor het contact met medewerkers op de werkvloer regelmatig prioriteit verliest. Directies die hier goed mee omgaan maken contact met medewerkers door zichtbaar te zijn in de organisatie, een heldere visie over te brengen en vertrouwen te wekken door transparante communicatie.’

HOGERE BEDRIJFSPRESTATIES
Doordat betrokken- en bevlogenheid van medewerkers steeds meer gelinkt wordt aan hogere bedrijfsprestaties, een lager personeelsverloop en een hogere efficiëntie, focussen organisaties zich hier steeds meer op. Ondanks dat er binnen organisaties meer aandacht besteed wordt aan de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers en de mogelijk positieve effecten, tonen de onderzoeksresultaten aan dat de impact hiervan verloren gaat indien directieleden er niet in slagen het vertrouwen van hun medewerkers te winnen.

BEVLOGEN EN BETROKKEN
Uit het onderzoek is gebleken dat 31% van de medewerkers die werkzaam zijn in multinationals momenteel ‘bevlogen’ zijn in hun werk en ‘betrokken’ zijn bij de organisatie. Effectory International benadrukt dat beide thema’s worden beïnvloed door 4 factoren:

De medewerker past bij de organisatie,
Het werk geeft de medewerker energie,
De leidinggevende communiceert een duidelijk organisatiedoel en
De leidinggevende spreekt voldoende waardering uit naar de medewerker.
Hoewel 3 van de 4 factoren verbetering behoeven, blijkt in het Effectory-onderzoek dat maar liefst 79% van de medewerkers die werkzaam zijn in multinationals het gevoel heeft te passen bij de organisatie.

Bron: MT.nl