Sturen op kwaliteit? Da’s lastig

In Het Nieuwe Werken sturen managers niet op aanwezigheid maar op resultaat. Waarom is dat lastig?

Sturen op resultaat in plaats van aanwezigheid. Dat is bij Het Nieuwe Werken voor leidinggevenden makkelijker gezegd dan gedaan. Senior trainer Jeanette Wijnhoven van Leertouwer Van Dijck & U begeleidt als specialist organisaties in deze verandering. Wijnhoven legt uit waar de crux zit.

Wat is nu precies het moeilijke aan sturen op resultaat?
“Als organisaties overgaan op HNW lopen managers ertegenaan dat ze niet meer precies weten wat hun medewerkers doen. Voordat je begint is het goed om jezelf als organisatie met elkaar af te vragen wat je precies maakt, waar je voor staat als bedrijf en wat je doelen zijn. Soms is dat heel makkelijk te bepalen, is het heel erg meetbaar. Soms minder. Belangrijk is het dat je het echte gesprek voert tussen leidinggevende en medewerker zodat er duidelijke afspraken zijn.”

Wat voor afspraken zijn dat?
“Als je als leidinggevende behoefte hebt aan het houden van controle over je medewerkers dan maak je de afspraken niet goed. Probeer ze zo te maken dat beiden precies weten waar het over gaat. Ga met elkaar in gesprek. In een workshop die we hielden in Hoorn vroegen we aan medewerkers of ze wisten welke afspraken hun leidinggevenden hadden naar boven toe. Als je dat weet, besef je ook meer wat jouw bijdrage en toevoeging is aan het geheel.”

Is het sturen op resultaten een van de grootste uitdagingen bij Het Nieuwe Werken?
“Ja. Leidinggevenden moeten hun controlemechanisme loslaten en hun mensen als professionals behandelen. Mensen weten best wat ze kunnen. Natuurlijk betekent het niet dat je als leidinggevende nooit meer iets kunt zeggen. Je ziet dat managers daarmee worstelen. Aan de ene kant hebben ze graag controle, maar als ze het loslaten, laten ze het helemaal los. Dan hebben ze het gevoel dat ze niets meer mogen zeggen. Maar ja, als de doelen niet worden gehaald moet een manager toch echt zijn medewerkers daarop aanspreken.”

Waarom is het loslaten van die controle toch zo moeilijk voor leidinggevenden?
“Ze worden natuurlijk aangenomen omdat ze bepaalde kwaliteiten in huis hebben. Ze kunnen initiatief nemen, het voortouw nemen, knopen doorhakken en goed managen. Bij Het Nieuwe Werken vraag je weer hele andere kwaliteiten van ze. Ook komt het omdat we nog steeds betalen volgens het oude systeem. Je krijgt betaald voor het aantal uur dat je werkt volgens je contract. Dat is toch een soort dubbel gevoel. Daardoor hebben managers toch het gevoel dat ze verantwoordelijk zijn dat medewerkers die uren ook daadwerkelijk maken.
Managers vinden nog het lastig om daarmee om te gaan. Als iemand iets in twee uur kan doen, en iemand anders daar zes uur voor nodig heeft, krijgt deze dan hetzelfde betaald? Aan de achterkant van het systeem gaat het er nog steeds om dat je die 36 uur maakt. Aan de andere kant zijn ook medewerkers daar nog niet aan gewend en verwachten regelmatig van hun leidinggevende dat deze hen vertelt wat ze moeten doen. Ze gaan zich bij het Nieuwe Werken dan afvragen wat hun manager dan eigenlijk doet en of hij niet overbodig is. Het is uiteindelijk een samenspel.”

Wordt de leidinggevende dan misschien niet ook een beetje overbodig?
“Nee, dat denk ik niet. Maar zoals ik zei het vergt een hoop andere vaardigheden. Leidinggevenden moeten zich meer focussen op de doelen, en minder op het hoe en wat van de medewerkers. Ze moeten misschien wel wat meer uit de hiërarchie stappen en naast de medewerker gaan zitten om samen te gaan kijken hoe ze de doelen kunnen gaan halen. Maar ze zijn zeker niet overbodig. Ze vormen ook nog steeds een belangrijk hitteschild naar boven toe voor hun medewerkers. Ze houden het gedoe van boven weg, en zorgen ervoor dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn.”

Bron: pwdegids.nl