Top vrouwen! De cijfers!

In Nederland werken veel vrouwen niet, of in deeltijd. Daardoor verdienen ze niet genoeg geld om financieel zelfstandig te zijn. Ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland kan financieel niet op eigen benen staan, zij verdienen minder dan 70% van het netto minimum loon (Rijksoverheid.nl). Als vrouwen niet economisch zelfstandig zijn lopen ze aanzienlijke financiële risico’s. Een scheiding kan dan zeer grote gevolgen hebben, zo ook werkloosheid van de partner. Ook aan pensioensvoorzieningen wordt vaak niet op tijd gedacht, in deeltijd wordt er vaak niet of nauwelijks pensioen opgebouwd.

Verder is gemiddeld in Nederland slechts rond 5% van de Bestuurders vrouw en ongeveer 10% van de toezichthouders. Gemiddeld voldoet verder enkel rond de 10% van de bedrijven aan de wettelijke streefcijfers voor het aandeel vrouwen in de Raden van Bestuur (Rijksoverheid.nl en European Woman’s Professional Network). En het aantal vrouwelijke Bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven daalt (Female Board Index). Er is verder ook sprake van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in het Management. Slechts 26% van de Managers is vrouw, en dit is het laagste percentage in Europa.

De positie van vrouwen op de Nederlandse werkvloer verandert nauwelijks, we staan inmiddels op nummer 16 in de wereld op ranglijst sekse-gelijkheid. De Filippijnen Rwanda en Nicaragua staan boven Nederland op deze lijst (HR-Kiosk.nl). Terwijl onder andere McKinsey & Company al eerder aantoonde dat gendergelijkheid (gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met verschillende gender) $12 biljoen kan toevoegen aan de wereldwijde economie!

Resultaatgerichte stappen

Dit type problemen hebben geen eenvoudige oplossingen. Er zijn veel oorzaken voor bovenstaande cijfers te benoemen. Zo zijn oorzaken: de combinatie Gezin en Loopbaan, Ambitie van vrouwen, persoonsprofielen en drijfveren van vrouwen, vooroordelen, het Old Boy’s Network en het Glazen plafond en ga zo maar door. Het blijft noodzakelijk om over het belang van gender diversity te blijven spreken, vooral ook met jonge professionele vrouwen en mannen. In een kennis economie kan het niet zo zijn dat een zo groot deel talentpotentieel onbenut dreigt te blijven. We kunnen daar samen als professionals zeker iets aan doen, we kunnen de oorzaken samen aanpakken, en dit begint met awareness.

Lees verder over Gender Diversity, Inspirerend Leiderschap en Talent Development van de Influencers en Thought Leaders hit Brainport, op onze site.