10 tips voor het managen van jouw loopbaan

 • Studeer zoveel je kunt. Volg een goede basisopleiding, en haal daar alles uit!
 • Omring je met gedreven mensen
 • Zoek een goede Coach of Mentor die begeleiding geeft
 • Maak een Loopbaanplan
 • Onderzoek waar je werkelijk goed in bent en waar je energie van krijgt? Waar liggen jouw Talenten?
 • Vraag je af wat voor jouw de kern van het werkende leven is. Wat wil je graag doen en vooral ook Waarom? Het Hoe en Wat precies volgt daarna bijna vanzelf.
 • Vraag je ieder jaar af wat je dit jaar gaat leren. Welke opleiding wil je gaan doen? Iedere professionele organisatie heeft persoonlijke opleidingsbudgetten, die je dus ook hiervoor kunt inzetten.
 • Ben eigenwijs! Mag je je niet ontwikkelen van jouw organisatie, neem dan het heft in eigen hand en doe het zelf. Investeer in jezelf!
 • Dress for your next job. Houd er rekening mee dat uitstraling belangrijk is, en als je stappen wilt maken zullen professionals kijken of je ‘past’ in de volgende functie. Dus, alleen omdat iedereen een spijkerbroek draagt, wil dat nog niet zeggen dat jij dat ook moet doen.
 • Kijk om je heen, praat met iedereen, onderhoud jouw contacten goed. Je leert van anderen, kansen liggen continu voor het oprapen, je moet er alleen wel naar kijken.

Wees bewust van de kleur die je draagt

Draag je graag zwart? Denk dan best twee keer na vooraleer je je naar je werk begeeft. Je mag dan misschien van oordeel zijn dat een klassieke kledingkleur zoals zwart er stijlvol en gesofisticeerd uitziet, deze kleur kan bij je collega’s de indruk opwekken dat je depressief, ongeïnteresseerd of zelfs lui bent…

“De kleuren die we kiezen wanneer we gaan werken, brengen een doorgedreven boodschap,” zegt Lynda Goldman, business communication en etiquette consultant, nog. Om die reden overweeg je dus best heel goed met welke kleren je naar een jobinterview trekt.

1. Blauw

Dé kleur die je succes brengt! Onderzoek heeft aangetoond dat je vertrouwen uitstraalt wanneer je een blauw pak draagt tijdens een jobgesprek. Wil jij die droomjob? Go for blue!

2. Rood

Rood is een krachtige kleur en trekt de aandacht. Het geeft aan dat je niet bang bent om je gedacht te zeggen. Maar pas op voor te veel rood. Deze kleur kan soms intimiderend overkomen, en erg ‘flirterig’. Het kan ook een teken aan de wand zijn dat je niet echt een teamplayer bent.

3. Beige

Wil je neutraal overkomen en opgaan in de menigte? Dan is beige jouw dada. Je trekt er de aandacht niet mee, en de kans dat je er door je baas wordt uitgepikt om vervelende taakjes op te knappen wordt er aanzienlijk kleiner door.

4. Wit

Blijf weg van wit, tenzij je schilder, kok of verpleegster bent. Je collega’s zullen zich alleen maar verkneukelen bij het zien van een vlekje op je maagdelijk witte uitrusting.

5. Groen

Donkergroene kledij is een teken van sterkte, klasse en conservatisme. Een lichtgroene outfit geeft je een sportief, casual en opgewekt imago.

6. Roze

Roze is niet enkel alleen voor vrouwen meer. Mannen dragen het om vertrouwen en zelfstandigheid uit te stralen, vrouwen om de indruk te geven benaderbaar te zijn.

7. Paars

Donkerpaars is een indicatie van elegantie, autoriteit en klasse. Mannen gebruiken deze kleur om er stijlvol uit te zien, en vrouwen om een zelfzekere impressie achter te laten.

8. Geel

Geel geeft een casual beeld, speels, opgewekt en niet bang om af en toe risico’s te nemen. Geel kan mensen vrolijk maken, en van jou het zonnetje in huis.

9. Bruin

Opgepast met bruin. Wanneer je deze kleur draagt, doe dat dan met een passend ensemble. Zit het geheel niet goed, dan lijk je al snel op een inhoudsloze zak patatten. Bruin kan echter wel een goede vervangkleur zijn voor zwart, maar dan minder formeel.

10. Oranje

Wees voorzichtig met oranje. Het laatste wat je wil is aanzien te worden als een verkeersbord of een Guantanamo-gevangene. Té fel oranje geeft de indruk dat je een aandachtszoeker bent.

Bron: Jobat.be

Hoe moet ik een vergadering leiden?

Een vergadering leiden is niet altijd evident. Collega’s beginnen onderling te praten, de vergadering loopt uit en niemand neemt beslissingen. Daardoor gaat er veel kostbare tijd verloren. We geven je graag wat goede raad mee om efficiënt vergaderingen te leiden.

Als gespreksleider van een vergadering neem je plaats op de meest opvallende plaats aan de tafel en zorg je ervoor dat je iedereen kan zien zonder je te moeten draaien. Die positie maakt het voor nieuwkomers duidelijk dat jij de vergadering leidt, maar zorgt er ook voor dat je de lichaamstaal van iedereen kan opvangen als je luistert naar een spreker.

Precies op tijd beginnen

Het is belangrijk de vergadering precies op tijd te laten beginnen. Wie wacht op laatkomers, zal in de toekomst nooit meer op tijd kunnen beginnen. De gespreksleider heet iedereen welkom. Meld ook altijd wie zich liet verontschuldigen voor de vergadering en waarom. Zijn er nieuwe mensen, stel ze dan voor. Vraag of iemand punten aan de agenda wil toevoegen.

Begin elke vergadering steeds met het verslag van de vorige vergadering. Overloop het kort en deel mee wat de evolutie van de punten ondertussen is. Het is dan ook heel handig in je verslag te vermelden wie wat gaat doen tegen welke datum, zodat je kan controleren of iedereen zijn taken heeft uitgevoerd.

Leg je horloge voor je, zodat je onopvallend de timing in de gaten kan houden. Vermijd dat mensen door elkaar gaan praten en sta ook niet toe dat er een gesprek ontstaat. Als er geen nieuwe argumenten meer worden aangebracht, rond dan het punt af met een beslissing.

Betrek iedereen bij het gesprek

Begin met het belangrijkste agendapunt. Zorg verder voor een thematische indeling van de vergadering, gegroepeerd rondom verschillende agendapunten. Las van tijd tot tijd korte pauzes in.

Probeer als gespreksleider iedereen bij het gesprek te betrekken. Mensen die zwijgen hebben ook een mening en het is belangrijk om die tijdens de vergadering te horen. Het komt vaak voor dat mensen in de vergadering zelf hun mond houden en pas na de vergadering in de wandelgangen hun mening uiten. Waak erover dat iedereen gerespecteerd wordt.

Bron: Jobat.be

Vrouwelijke Ingenieurs, moeilijk te vinden

Vrouwelijke ingenieurs. Ze zijn niet dik gezaaid. Maar ze kunnen hoge toppen scheren. “Wist je dat de allereerste computerprogrammeurs vrouwen waren?”

Dat haar studiekeuze voor burgerlijk ingenieur bij velen de wenkbrauwen zou doen fronsen, heeft haar nooit afgeschrokken. Al op jonge leeftijd was het voor Valerie Tanghe duidelijk dat ze haar passie en ambitie zou volgen. “Thuis werd het als de normaalste zaak ter wereld beschouwd dat ik voor een ingenieursopleiding koos. Ze wisten dat ik astronaut wilde worden en steunden me dan ook ten volle om m’n droom waar te maken. Een carrière in de ruimtevaart is het weliswaar niet geworden maar ik heb tijdens m’n loopbaan wel de gelegenheid gekregen om heel wat van m’n andere ambities te realiseren.”

Sleutel in handen

Vandaag staat Valerie aan het hoofd van een afdeling waar 250 medewerkers data-oplossingen aan grote organisaties aanbieden. Of de vrouwen in haar team goed vertegenwoordigd zijn? “In de technologische sector zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd. Hoe graag ik het ook anders zou zien, ons team telt slechts een handvol vrouwen. Die realiteit zet me ertoe aan om genderthema’s op de agenda te plaatsen. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van Amazone zet ik me in om meer gendergelijkheid in de praktijk om te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat de sleutel voor een betere wereld in de handen van vrouwen ligt. Geef hun toegang tot onderwijs, het recht om aan geboortebeperking te doen en je krijgt meteen een oplossing voor de overbevolkingsproblematiek én de klimaatopwarming.”

“Zelf heb ik tot nu toe nog geen hinder ervaren van stereotype reacties. Integendeel.” (Valerie Taerwe, Young ICT Lady of the Year)

Op de vraag hoe Valerie erin slaagt om de neuzen van haar 250 teamleden allemaal in dezelfde richting te krijgen, is het antwoord helder. “Onze projecten staan of vallen niet met technologie maar met communicatie. Op dit vlak kunnen vrouwelijke ingenieurs een aanzienlijke meerwaarde bieden. Communiceren en overleggen ligt in onze natuur en maakt dat we spontaan informatie delen. Voor de opdrachten die wij uitvoeren, is dit van levensbelang.”

Of ze nagedacht heeft hoe we de instroom van vrouwelijke ingenieurs kunnen doen toenemen? “Laten we meisjes al van jongs af aan leren om onafhankelijke studiekeuzes te maken en te durven opkomen voor wat ze zelf willen. Ik herinner me nog hoe ik op 18 jaar het studieadvies kreeg om voor geneesheer te gaan. Gelukkig heb ik dat advies genegeerd en heb ik de lokroep voor een loopbaan als ingenieur gevolgd. Die eigenwijze keuze maakt dat ik vandaag sta waar ik sta en dat ook met oprechte voldoening kan zeggen.”

Vrouwelijke rolmodellen

Ook Valerie Taerwe, een jonge vrouwelijke ingenieur, praat met een zekere trots over de professionele keuzes die ze maakte. Onlangs nog werd ze uitgeroepen tot Young ICT Lady of the Year. Tijdens het gesprek straalt ze niet alleen deskundigheid maar ook gedrevenheid uit. “Wist je dat de eerste computer scientist en software engineer vrouwen waren? Straffer nog, dat de allereerste programmeurs ook vrouwen waren?”

De toon is meteen gezet. Wie nog twijfelt, de termen ‘vrouw’, ‘ingenieur’ en ‘ICT’ gaan wel degelijk samen. Hoe komt het dan toch dat er zo bitter weinig vrouwen intekenen op ingenieursstudies? “We hebben nood aan rolmodellen. Dat er zo weinig meisjes voor wiskundige of wetenschappelijke studierichtingen kiezen, heeft veel minder met biologie dan met sociologie te maken. Ik ben ervan overtuigd dat de verschillen tussen man en vrouw in onze sector grotendeels maatschappelijk bepaald zijn. Een vrouwelijke Lieven Scheire zou ons bijvoorbeeld helpen om het beeld te doorprikken dat wetenschap en humor geen vrouwelijke eigenschappen zouden zijn”, zegt Valerie Taerwe en ze voegt er meteen aan toe: “Zelf heb ik tot nu toe nog geen hinder ervaren van stereotiepe reacties. Integendeel, zowel op school als op het werk heb ik altijd positieve reacties gekregen. En toch blijven vrouwelijke rolmodellen ook voor mij belangrijk. Ze helpen me om te blijven geloven in m’n dromen. Zo vind ik Marissa Mayer, de ex-CEO van Yahoo een inspirerende figuur. Zij is het levende bewijs dat je niet alleen vrouw én ingenieur kan zijn maar daarnaast ook nog moeder en echtgenoot.”

Engagement

Valerie beseft dat er nog veel werk aan de winkel is om jonge vrouwen met STEM-talent (Science Technology Engineering Mathematics) in zichzelf te laten geloven. “Ik voel me verantwoordelijk om als rolmodel te fungeren. Vandaar dat ik me ook geëngageerd heb om samen met Dwengo vzw het project ‘We Go STEM’ te trekken. Met 300 vrijwilligers trekken we door het land om jongeren aan de hand van concrete opdrachten te tonen hoe je de maatschappelijke uitdagingen van vandaag met techniek en technologie kan aanpakken. Vaak is het probleem dat men zich geen beeld kan vormen van de perspectieven die ingenieursstudies bieden. Tot men inziet dat ingenieurs toepassingen kunnen ontwerpen waarmee we de mens en de wereld vooruit kunnen helpen. Zorgrobotten, auto’s die minder verbruiken, slimmere kankerbehandelingen; het zijn maar een paar voorbeelden.”

Bron: Jobat.be

Is de term loopbaan nog wel van deze tijd?

De vragen ‘wat is een loopbaan eigenlijk?’ en ‘Is de term nog wel gepast?’ leveren een gesprek op waarin verschillende perspectieven worden besproken. De wetenschappers van CRN, Career Research Network, zijn het er wel over eens dat de definitie van Arthur ‘sequentie van werk gerelateerde ervaringen’ breder gezien moet worden en dat verschillende werkervaringen (banen, functies, rollen) tegelijkertijd van toepassing zijn. Ook kan er meer aandacht zijn voor ervaringen in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of zorgtaken als onderdeel van een loopbaan.

Hoe ‘loopbaan’ en ‘loopbaanontwikkeling’ worden gedefinieerd is afhankelijk van:

 • het perspectief op eigenaarschap – kijk je vanuit het individu, vanuit een organisatie of vanuit de maatschappij
 • of je loopbaanontwikkeling ziet als een product (opsomming van werkervaringen) of als een proces (waarin je reactief of pro-actief zelf sturing geeft aan je loopbaan)
 • de visie op wetenschap: moet wetenschap objectief beschrijvend zijn, of kan het kaderstellend en richtinggevend zijn, waarin wordt onderzocht hoe een loopbaan proactief vormgegeven kan worden om om te kunnen gaan met maatschappelijke veranderingen.

Wat het doel is van loopbaanontwikkeling is eveneens afhankelijk van het perspectief dat je hanteert. Vind je dat je als wetenschapper of als loopbaanprofessional een mening mag hebben of en hoe mensen hun loopbaan ontwikkelen? Duidelijk is wel dat mensen over het algemeen zoeken naar zekerheid en een soort van routine in hun loopbaan echter daarnaast ook gelukkig worden van uitdagingen en zelfontplooiing. Mag je mensen aanzetten tot uitdagingen, mag je zelfontplooiing verwachten van werknemers? Een kwestie van visie en persoonlijke drijfveren wellicht….

Wat zijn succesfactoren van een netwerk van professionals?
CRN is een, net gestart, netwerk van wetenschappers. Om het netwerk kans van slagen te geven, hebben Jos Akkermans en Marjolein Hins hun ervaringen gedeeld over succesfactoren en valkuilen van een netwerk. Jos Akkermans heeft mensen geïnterviewd die eerder een dergelijk netwerk hebben opgezet. Marjolein Hins begeleidt en onderhoudt als 17 jaar verschillende netwerken. Omdat de successen en valkuilen mogelijk ook van toepassing zijn voor de vorming van andere professionele netwerken, hier enkele do’s en don’ts.

Een netwerk wordt succesvol als mensen in het netwerk een gemeenschappelijk doel hebben, weten wat ze gaan doen en ook daadwerkelijk samen dingen doen. Het is goed om met elkaar vragen te beantwoorden als: ‘Wie is onze klant en wat wil die?” of “Wie van ons doet wat?”. Het moet niet blijven bij praten over hoe de wereld er uit zou moeten zien, maar om het ondernemen van activiteiten om de ‘wereld’ anders te maken. Concreet samen iets aanpakken of doen werkt altijd mee aan de netwerkvorming. Zo leer je elkaar goed kennen om samen tot een visie met goede samenwerking en passende organisatie met werkafspraken te komen. Het organiseren van congressen bijvoorbeeld bleek eerder succesvol te zijn. Wetenschap en bedrijfsleven komen samen en ontwikkelen nieuwe perspectieven. Het bedrijfsleven investeerde in het netwerk om deze bijeenkomsten mogelijk te maken. Financiële en andere immateriële inbreng, van de deelnemende partijen en/of externe stakeholders, is belangrijk voor een netwerk en afhankelijk van het doel en businessmodel dat wordt gekozen. Het netwerk moet zichzelf in stand kunnen gehouden. Als het op een of twee personen neerkomt om steeds zaken op te pakken, wordt het een passief netwerk als deze mensen wegvallen. Een valkuil is altijd dat eigen belangen toch zwaarder gaan wegen dan het collectief belang.
De kunst is om zo’n businessmodel te kiezen dat het netwerk voldoende veerkrachtig is als mensen vertrekken en dat iedereen in het geheel voldoende energie (o.a. geld, nieuwe ideeën, netwerk, goed gevoel) terugkrijgt voor haar/zijn inbreng.

Het is uitdagend als mensen in het netwerk andere dingen doen dan ze al deden en een omgeving om nieuw gedrag eigen te maken. Dit vraagt om het opstellen van nieuwe kaders en afspraken. Naast het bedenken van de inhoud is het gewenst ook het proces te organiseren om dit nieuwe kader succesvol tot uitvoer te brengen. Mensen in succesvolle netwerken zijn intrinsiek gemotiveerd, zijn niet gestuurd of uit beleefdheid aanwezig. In de netwerken worden besluiten genomen op basis van consent, niet consensus. Dit betekent doorgaan als er geen zwaarwegend bezwaar is. Er moet toegankelijke, platte informatievoorziening en –uitwisseling zijn.

Uiteindelijk is de cultuur de sleutel, niet de structuur. Dit moet een cultuur zijn waarin mensen hun eigen en andermans talenten en waarden kennen en gebruikmaken van elkaars talent, waarin iedereen zichzelf kan zijn en niemand oordeelt over de ander. Het vraag om een open en transparante houding waarbij over belangentegenstellingen, disfunctioneel gedrag, criteria voor oplossingen en wensen gesproken en zelfs over gesteggeld kan worden. Om zelf en met elkaar beter te worden, is het van belang dat mensen durven delen en de moed hebben om een avontuur aan te gaan.

Ambities van mensen van het CRN zijn om kennis met elkaar te delen (ook via phd-studenten) en te ontwikkelen. Van kleinschalige onderzoeken tot grootschalige longitudinale dataverzameling kan met elkaar worden opgezet. Een droom is om een platform op het gebied van loopbaan te zijn voor innovatie en toekomstdenken.

Bron: Loopbaan-Visie.nl

Asking for a Raise

If you are going to ask your boss for a raise, make sure you have a good reason. And needing the money doesn’t count. Your company doesn’t care if you are drowning in student loans, can’t make your rent or have to finance a wedding this year. Like everything else in the business world, the money you get paid is all about the value you add to the company. Before you sit down with your manager, you’ll want to be prepared with a list of contributions that have positively impacted the bottom line. As you’re putting together your case, be hard on yourself. Look at the situation from your company’s point of view. Have you honestly acquired such valuable skills, performed at such a high level and exceeded expectations to such a degree that your company should shell out more assets to keep you?

You also have to look at the big picture. Check out compensation surveys like the National Compensation Survey by the U.S. Department of Labor (http://www.bls.gov/ncs) or Web sites like Salary.com to determine how your salary stacks up to what other local employees in your position are making. Don’t forget to take into account other financial incentives you may receive from your company, including bonuses, stock options, insurance packages, 401k contributions and tuition reimbursement.

Of course, you also have to get real and evaluate your request in the context of the current economic conditions, your company’s financial status and internal policies regarding raises. In today’s business climate particularly, many companies are foregoing merit increases or are only issuing them at a certain time of year. Some organizations also have fixed salary ranges, or grades, that prevent managers from increasing compensation beyond the amount pre-determined by your level or title. Still others place the authority to decide matters of compensation in the hands of a few individuals – and your boss may not be one of them. You’ll save yourself a lot of agida if you find out about such things ahead of time.

What is a good time to ask for a raise? Coming off a strong performance review in which your boss acknowledged your accomplishments is a good bet because he will probably be expecting you to broach the subject of money. If you have just taken on a new role or your management has raised the bar for your performance, it is perfectly legitimate to ask for an appointment to discuss “compensation commensurate with new responsibilities.”

When scheduling the meeting, pick a time when your boss’s stress level and workload are as manageable as possible and tell him what you want to talk about so he’s prepared. An informal setting like lunch often works best because it allows you to relate to your manager on a personal level. Before you meet face to face, decide on a number that you’d be satisfied with and think about how you’ll respond if you don’t get it. You also may want to practice your tone on a family member or friend prior to the meeting, because there is a fine line separating the assertive/sincere and boastful/arrogant approaches.

Now, on to the actual “raise discussion.” If you’re underpaid and you know it, don’t complain. Acting bitter or angry will only put your manager on the defensive. Instead, remain calm, positive and professional. Tell your boss how much you enjoy working at the company. Talk about your performance in a factual manner and provide concrete examples of how you add value to the organization. When it comes time to pop the question, use the word compensation rather than raise or money. In the event that your boss declines your raise, don’t close your ears to the rest of the discussion. She may be willing to offer you other perks instead, like extra vacation time, flexible hours or a nice dinner with your significant other on the company. These concessions may not be as valuable as cold cash, but they can come in handy when you’re struggling to afford the good life outside of work.

Despite your best efforts, you may not get the compensation you’ve earned. This is not an unusual scenario, as often the only way to get a serious pay increase is to switch to a new position. At this point, you must decide if you are willing to trade more money for your current positive work experience. If the answer is yes, swallow your negativity for the time being and ask your boss what you need to do to receive an increase and if it’s possible to revisit the issue in a few months. Do not give an ultimatum unless you are prepared to walk out the door right then and there. Even if you have another job offer in hand that pays more, you cannot assume that your manager will make a counteroffer.

Your boss may tell you that she would like to give you a raise, but her hands are tied. If this is the case, ask her if the two of you can schedule a meeting with the higher-up responsible for the decision. Do not go over her head without her knowledge and make sure she is kept on the loop on all matters concerning your compensation.

Raise discussions are never easy for either party, and if your boss is the passive-aggressive type, he may tell you what you want to hear simply to get you out of his office. Make sure that you follow up appropriately on any verbal promises he makes, and if possible, secure an effective date for your increase. The issue is not closed until you see the change on your paycheck.

Bron: HRMguide.com

Time Management Produces Results

Time management is an ongoing favorite in the corporate trainer’s armory of courses while training in delegation skills appears to be neglected.

A survey of 330 companies by the Institute for Corporate Productivity (i4cp) last year found that while 53% of respondents had a ‘somewhat high’ or ‘high’ degree of concern about their employees’ time-management skills and 46% were similarly concerned about delegation skills, only 28% of businesses offered delegation training compared to 49% that provided time management courses.

Jay Jamrog, senior VP of research for i4cp said:

“When I’ve had casual conversations with executives over the last few years, it appears to this outsider that the amount of stress related to the work schedule is getting out of control. If their comments are accurate, they are heading for a collective nervous breakdown.”

52% of businesses that provide time-management training do so in-house, with 71% using a classroom setting. 59% of companies offering delegation courses do so in-house – 65% opting for classroom work.

Time Management and the Sales Force

A survey in 2006 by Watson Wyatt Worldwide, a leading global consulting firm, has found that when it comes to delivering revenue growth, it is not how many hours a sales force works, it is how they allocate their time. Rewarding salespeople with more incentive- and stock-based pay can also make a big difference.

The survey was based on 841 sales professionals at 500 companies with large sales forces. It found that those at financially high-performing companies spend 40 per cent more time each year with their best potential customers and an additional three to four hours each week in high-value sales activities than salespeople at low-performing companies. Furthermore, they spend 30 per cent less time on administrative duties. High-performing companies experienced faster sales growth and superior financial performance.

John Bremen, director of Watson Wyatt’s sales force effectiveness consulting practice, said:

“It may seem fundamental, but the way sales professionals allocate their time is critical. Even a couple more hours per week on these key activities can make a real difference. Who they spend their time with is also important. Not only do sales reps at successful companies spend more of their time identifying customer needs and demonstrating products, they also spend more time with qualified leads and prospects they know.”

High-performing companies also provide their sales forces with greater earnings potential through variable pay based on their sales performance. Salespeople at high-performing companies receive approximately 40 per cent more of their total cash compensation in the form of variable pay than their counterparts at low-performing companies (38 per cent versus 27 per cent). Additionally, twice as many receive stock, stock options and other equity pay (36 per cent versus 18 per cent).

Ted Briggs, senior consultant at Watson Wyatt and co-author of Sales Compensation Essentials commented:

“High-performing companies offer more performance-oriented rewards to help attract and motivate their sales forces. And by getting more of their salespeople to become overachievers, leading companies can help ensure higher overall company performance.”

The survey also found that salespeople at high-performing companies tend to believe in their organizations, and have more favourable views of their companies’ products and internal support. For example, 83 per cent believe their products and services are among the best offered in their market and 70 per cent consider them to be innovative (versus 57 per cent and just 39 per cent at low-performing companies).

John Bremen added:

“The most well-respected and successful organizations grow by finding ways to engage and get the most out of their salespeople. Managing a sales force is about creating a win-win situation. A company that helps its salespeople become successful will ultimately reap the benefits of their achievements.”

Bron: HRMguide.com

Always Working? How to Achieve Better Work-Life Balance

No matter where you’re positioned on the organizational chart, it probably seems like you’re struggling to find the right balance between work and home life. Professionals at every level frequently report that they spend more time working than ever before, commonly clocking hours outside of normal business hours thanks to the always-available perception created by smartphones and tablets.

Even if you’re incredibly dedicated to the job, it’s crucial to achieve a reasonable balance between work and home. Spending every waking moment working can be detrimental to your health as well as your emotional well-being. Here are a few ways to create a better balance.

Schedule All Work and Personal Tasks

Task lists used to be all the rage, but many people have found that they simply become an endless list of want-to-do items that never seem to get done. Instead of using lists, try scheduling blocks of time to achieve your most important tasks – even personal ones.

You should be blocking out time on your calendar for things like hitting the gym and dinner dates as well as that big work project with a looming deadline. When you actually set aside a certain amount of time to get something done, you’ll be more motivated and focused, making it more likely that you’ll finish what you set out to do.

Set Clear Boundaries with Co-Workers, Friends, and Family

When you schedule your time efficiently, you’ll also find it easier to set boundaries with family, friends, and co-workers. If you’ve dedicated the hours between 8:00 a.m. and 11:00 a.m. to finishing a report, for instance, it’s easier to explain to your family and friends that you’ll be unavailable during that time. Likewise, learn to set boundaries with your boss and co-workers, and avoid setting a precedent by answering work-related calls at 11:30 p.m.

Emergencies, of course, are always an exception. Setting clear boundaries will help you filter out emergencies from non-emergencies. Once the people in your life understand and respect your boundaries, your phone shouldn’t ring unless there’s an emergency.

Delegate Non-Essential Tasks

Think about the repetitive tasks that you do every day, week, or month. Are there tasks that don’t necessarily require your input – tasks that could be done by someone other than you? Find a way to start delegating the stuff that needs to be done, but can be done by someone else. You might hire someone to clean your house every week, for instance, or use a service like TaskRabbit to outsource time-consuming errands.

If you’re a perfectionist or a workaholic, you might find it difficult at first to relinquish absolute control over every aspect of your life. It’s worth tapping into your willpower to force yourself to let some things go. You might actually find that someone else can do some of these tasks better than you can, plus you’ll appreciate the extra quality time you can spend with family and friends as well as the freedom to devote more energy to the most important things on your priority list.

Achieving work-life balance is possible when you establish systems and set boundaries. Learning to prioritize, scheduling your time wisely, and learning to delegate and outsource the repetitive tasks that can suck up much of your time will help you achieve the ideal balance you’ve been longing for.

Bron: HRMguide.net

Take Charge of Your Career Development Today

The majority of employees and workers still rely on the common cycle of promotions and advances when it comes to their career development. Over 60% of workers simply wait until they get promoted or find a better job to pursue. From the 40% who do take active steps towards advancing their careers, only a small portion of them actually have plans and know what to do.

In today’s competitive market, waiting to be promoted is simply not an option. To really advance in your career, you need to take charge of your career development today. Here are some of the things you can do to get started.

Develop a Set of Goals and a Plan

There are two things you need to do first: visualize the goals you’re trying to achieve and understand how you can get there in a timely manner. Goals can be anything you want, from landing in a particular position you have always wanted to reaching a specific annual salary within five years. Setting a time limit for your goals is also a good idea, since it will give you a timeframe to work with.

Next, figure out a way to achieve those goals. Let’s say you want to be a professional family nurse practitioner. Do you have the requirements to work as an FNP? Do your current degree and certifications allow you to get to where you want to be? What other things do you need to have in order to be the best in the industry?

By answering these questions, you will be able to devise a roadmap and start working your way towards developing your career in no time. With a clear set of goals and a plan in hand, it is time to move on to the next step.

Be Proactive

As mentioned earlier, waiting is definitely not an option, especially if you want to reach new heights in your career. Other people are working hard to improve their skills and show their best performance at work; you need to do the same.

Getting a higher degree is always a good first step to take. Fortunately, top names such as Bradley University now have accredited online learning programs. These programs, designed to be completed 100% online, allow you to get the same valuable degrees as offline programs, while maintaining a degree of flexibility.

A more proactive attitude is also needed at work. You can schedule a meeting with your superior and discuss ways to boost your career further. Ask for tips on how to improve your performance and find out more about what it takes to be considered for the next promotion.

Be a Team Player

Lastly, don’t forget to be a team player. While ideally you’d want to be seen – and valued – based on your performance, it is impossible to ignore the fact that subjective views will still play a role in determining your career.

Being a team member is the best way around this potential obstacle. By working well with the rest of the team and getting along with your superiors, you don’t have to worry about personal preferences getting between you and your dream job.

Bron: HRMguide.net

 

Boost Your Hiring Strategy with the Top 5 Recruitment Trends for 2017

No two companies are the same. Each one has its own priorities and considerations, especially when it comes to hiring candidates for open positions. However, there are some common threads that tie them all together, like the use of talent acquisition software or innovative recruiting techniques.

The last few decades have seen a transformation in the way employers screen, manage and hire talent, right from improving data clarity to maximizing the benefits of software-based solutions.

Here are the top 5 trends that we’re excited about seeing more of in the year to come:

Use of Mobile Recruiting Software
There’s no question that Internet access through handheld devices has become the backbone of the modern world. Today, businesses of every size are also making the most of the convenience and flexibility offered by mobile apps in every aspect of the hiring process, especially candidate engagement and communication.

Not only does mobile recruitment improve candidate experience, but apps that are integrated with an ATS (Applicant Tracking System) also ease recruiters’ workloads. With anytime, anywhere access and hiring-centric features, cloud based recruitment software is quickly becoming the most powerful tool in the recruitment arsenal.

Job Ads as Multifunctional Tools
Today, job ads are more than just announcements about an open position. Instead, top companies realize their potential as valuable and flexible branding tools, especially in terms of talent acquisition. Recruitment has become more sales-oriented than ever, which is essential when you want to attract great talent!

With this shift in perception, effective job ads follow the sales funnel. At the top of the funnel, they’re customized to grab audience attention and drive more traffic to company pages. At the middle, they help create interest in the company brand and culture, and at the bottom, they’re used to encourage conversion.

Data-Driven Recruitment Advertising
In the field of recruitment, data-driven or “programmatic” advertising is becoming the next big thing. Modern digital tools like resume sorting software have made it easier to collect data at every stage of the hiring process. Data-driven programmatic advertising helps with extracting, analyzing and interpreting that data.

Along with making recruitment smarter, streamlined and more efficient, automated data-driven advertising also improves quality of hire and maximizes returns from ad campaigns. Recruiters can improve ad formats, placement, timing, style and other factors on the go, based on real-time inputs from various channels.

Reducing Effects of Hiring Bias
Diversity in hiring is more important than ever before, whether (as Millennials believe) to improve productivity and innovation at the workplace, or (according to Gen-Xers and Baby Boomers) to ensure hiring practices are fair and inclusive. Unfortunately, the effects of unconscious bias can still be seen everywhere.

With changes in recruitment strategies, such as anonymous hiring (revealing candidate details later in the hiring process), creative problem-solving applications instead of traditional resumes, and promoting diversity at the workplace, companies can minimize the hiring bias that may be present at any stage.

Improved Talent Acquisition Metrics
It’s not enough to collect data when you’re posting ads, screening candidates or hiring them. You also need a better understanding of which metrics to track as well as the best way to track them, and use this information to improve the main metrics (hiring timelines, cost per hire and quality of hire) of hiring success.

Additional metrics that should be assessed include internal and external hire rates, time to productivity, and hiring source. The last may be most crucial today, revealing valuable hints such as which source sends in candidates that eventually get hired, which brings in better hires (even with fewer applicants), etc.

To be a market leader, you constantly need to stay updated with the latest trends, tech advancements and best practices. When you’re watching trends in HR recruitment, remember that something working for one company may not work the same way for you. Always take your own needs, requirements and abilities into account.

Bron: HRMguide.net