Millennial twijfelt over gemaakte keuzes

85 procent van de 5053 millennials die meededen aan Monsterboards Dertigers Dilemma Test vraagt zich af of zij wel op hun plek zitten. Zowel qua werk als privé.

Een kleine 80 procent van de deelnemende mannen en 87 procent van de vrouwen zou het op enig vlak wel anders willen. Het zijn opmerkelijke aantallen. Zeker als je je bedenkt dat de beroepsbevolking in 2020, naast mensen uit de generaties X en Z en babyboomers, voor 35 procent uit millennials zal bestaan. Een alarmerend signaal voor werkgevers.

De lat ligt hoog
Millennials leggen de lat hoog. Ze hebben hun studie met succes afgerond, ambiëren een goede baan die een relevante bijdrage levert aan de maatschappij, werken hard om die te bemachtigen, hebben een rijk sociaal leven, een boeiende relatie, reizen de wereld rond en willen ondertussen ook nog een gezonde lifestyle hanteren. Als men alle posts op social media ziet, lijken zij hun leven perfect op orde te hebben. Maar uit de Facebook test die Monsterboard in september en oktober onder dertigers uitzette, komt een ander beeld naar voren.

Dertigers Dilemma Test
Heb jij het naar je zin op het werk? Wil je nog wel eens naar het buitenland? Draag je met je baan voldoende bij aan de maatschappij? Heb je last van stress als je teveel keuzes moet maken? Zijn werk en privé in balans? Heb je twijfels over je relatie? Over samenwonen of kinderen krijgen? Het zijn zomaar wat vragen uit de Dertigers Dilemma Test die Monsterboard hield. De cijfers spreken voor zich. Van de 5053 millennials  die deelnamen aan dit Nederlandse onderzoek, twijfelden 2258 mensen (45 procent) en hadden 2015 anderen (40 procent) een dilemma. Slechts 780 deelnemers (vijftien procent) gaven aan geen dilemma te hebben.

Blijf in gesprek
“Het is in deze tijd geen wonder dat mensen twijfels hebben,” vindt Gian Zandonà, managing director van Monsterboard. “De mogelijkheden die op je pad komen zijn zo enorm, dat het bijna vanzelfsprekend is je af te vragen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Het gras lijkt aan de overkant altijd groener. De vraag blijft of het ook daadwerkelijk zo is. Het is voor millennials én hun werkgevers vooral belangrijk in gesprek te blijven. Om van elkaar te weten dat er twijfels en dillema’s zijn. Dan kun je samen zoeken naar een oplossing. Want bij een tevreden millennial, die lekker is z’n vel zit, is iedereen gebaat.”

Resultaten vrouwelijke millennials
3215 van de 5053 deelnemers aan de Dertigers Dilemma Test was vrouw. Van hen gaf 87 procent aan in dubio te zijn. Dertien procent zat prima op haar plek. Het is opmerkelijk dat 94 procent van de vrouwelijke deelnemers jonger was dan 35 jaar. Bij deze groep twijfelde 44 procent en had 43 procent een dilemma, bij de groep ouder dan 35 was dat respectievelijk 57 procent en 31 procent. Bij deze laatste groep spelen twijfels dus een belangrijkere rol dan dilemma’s: daarmee lijkt de problematiek minder prominent aanwezig.

Cijfers mannelijke dertigers
In totaal namen 1838 mannen deel aan de Dertigers Dilemma Test. Van hen had 80 procent twijfels of dilemma’s, terwijl twintig procent al op de goede weg zat. Net als bij de vrouwelijke deelnemers aan dit onderzoek was het overgrote deel van de mannelijke participanten jonger dan 35 jaar: 90 procent. 42 procent van hen twijfelde, terwijl bij 37 procent dilemma’s speelden. Bij mannelijke deelnemers ouder dan 35 is dat respectievelijk 61 procent en twintig procent. Net als bij de vrouwen vindt ook hier met het stijgen der jaren een verschuiving plaats van dilemma’s naar twijfels.

Bron: Loopbaan-visie.nl

Age is no barrier!

Verover je eerste job in 4 stappen

Eerste jobAls nieuwkomer op de jobmarkt mag je niet te bedeesd zijn.

Op zoek naar je eerste job? Deze vier tips zetten je op weg om een mooie carrièrestart te maken en – wie weet – de job van je leven in de wacht te slepen.

1. Maak gebruik van je netwerk

Als prille twintiger heb je vast meer dan één social media account. Zet die slim in tijdens je zoektocht naar je eerste job. Contacteer bedrijven via de sociale media en eventueel ook werknemers die er werken. Zo leer je een werkgever beter kennen voor je er op gesprek gaat en kan je je al een goed beeld vormen van wat een bedrijf van je verwacht.

Laat online ook weten dat je op zoek bent. Misschien zitten er geen werkgevers in je directe netwerk, maar wel in dat van je vrienden of kennissen. Online is zo’n contact maar een muisklik van je verwijderd.

2. Verhef je stem

Val op in de massa. Ben je ergens goed in of erg in geïnteresseerd. Laat dat weten. Zet je talent in de verf. Post artikels, opinies, meningen over het vakgebied of beroep waar je in wilt werken. Doe dat niet zomaar eender waar, maar op fora waar andere experten ter zake hun stem laten horen. Je kan nog verder gaan en vakbeurzen bezoeken om daar contacten te leggen.

Dat klinkt allemaal als een grote inspanning, en dat is het ook, maar op lange termijn haal je daar gegarandeerd winst uit. Je zal op zijn minst een paar mensen leren kennen die in je verdere carrière van grote waarde voor je kunnen zijn.

3. Blijf jezelf

Als nieuwkomer op de jobmarkt, mag je niet bedeesd zijn. Tegelijk is er geen enkele reden om je voor te doen als iemand die je niet bent. Je bent en blijft een starter, met nog veel te leren en een lange weg te gaan. Dat gebrek aan ervaring kan je counteren door blijk te geven van grote interesse en zin om aan de slag te gaan.

Leg het accent op je verwachtingen, je professionele dromen als je met een potentiële werkgever spreekt. Maar vergeet zeker niet te vermelden wat jouw meerwaarde is voor het bedrijf. Dat kan de drive zijn waarover je beschikt, maar ook je ambitie om te willen excelleren in een bepaald domein.

4. Toon wie je bent

Werkgevers kijken al lang niet enkel meer naar wat een kandidaat kan en kent. Steeds vaker gaan ze ook op zoek naar de persoonlijkheid van de kandidaat. Past die wel bij hun bedrijfscultuur? Bij hoe ze hun organisatie willen vormgeven?

Goed om weten: het zijn meestal de goede werkgevers die ook hier werk van maken. Ben je op persoonlijk vlak iemand die vlug vooruit wil, die graag andere mensen rond zich heeft, verwerk dat dan in de gesprekken die je voert met werkgevers.

Bron: Jobat.be

3 tips voor meer beweging op kantoor

Rechtstaan en bewegen zijn belangrijk, ook buiten de werkuren, maar velen onder ons blijven nu eenmaal afhankelijk van de computer om ons werk te doen. Hoe los je dat op?

Neem de trap in plaats van de lift, loop eens wat vaker naar de drankautomaat en sta recht om te telefoneren.
Ook na de werkuren moet je voldoende bewegen en op je houding letten.
Blijf ’s middags niet in de cafetaria zitten, maar maak eens een wandeling.
Van zitballen tot hometrainer

Een paar eenvoudige ingrepen aan de infrastructuur blijken effect te hebben. “Zitballen, bijvoorbeeld: als je op een gewone bureaustoel zit, is de hoek tussen je bovenlichaam en je benen vaak minder dan 90 graden en worden bloedvaten afgesneden. Dat is met een zitbal niet het geval”, legt Erik Gerritsen, interne preventieadviseur bij Securex uit. “Maar we hebben nu ook swoppers, stoelen met hetzelfde principe als een zitbal, maar wel met wieltjes onder, wat gemakkelijker is voor wie aan een bureau werkt.”

Securex heeft ook statafels om rechtstaand te werken of te vergaderen, en experimenteert nu zelfs met bikedesks, zeg maar een hometrainerbureau waarbij je kunt fietsen tijdens het werken. “Samen met onderzoekers van de VUB gaan we na wat het effect hiervan is op de gezondheid en of tegelijkertijd op de computer werken en fietsen überhaupt wel haalbaar is.”

Bron: Jobat.be

Hoe kom je zelfverzekerd over zonder 1 woord te zeggen?

Of we nu azen op een promotie, ons verkoopcijfer de hoogte in willen jagen, beter leiding willen geven of meer impact proberen te creëren met onze presentatie, je lichaamstaal onder controle hebben is essentieel. Door zelfverzekerd over te komen, is de eerste stap naar succes al gezet.

90% van wat wij denken over andere mensen is gebaseerd op het beeld dat wij van hen hebben. Het bepaalt of we van hen willen kopen, of we hen vertrouwen voor een samenwerking en of we al dan niet met hen willen omgaan. Met andere woorden, draag zorg voor de indruk die je achterlaat.

Met dat in het achterhoofd is het waarschijnlijk ook handig om te weten dat 70% van het beeld dat mensen van je hebben, wordt bepaald door je lichaamstaal.

De kracht van lichaamstaal valt dus best niet te onderschatten. Het laat ons toe het imago, de invloed en de overtuigingskracht van een succesvolle professional uit te dragen, zonder een woord te zeggen.

Mensen zijn van nature observators en zoeken onbewust naar aanwijzingen van persoonlijke kracht in interacties. Ze merken onbewust op hoe jij reageert op anderen, hoe anderen daardoor reageren op jou, en bovenal houden zij jouw lichaamstaal in de gaten. Kom je zelfzeker over in je handelingen en houding, dan win je haast automatisch hun respect. En respect leidt tot aantrekking (in de zakelijke, politieke of sociale zin van het woord).

Als mensen daarnaast ook nog eens merken dat jij je goede wil naar hen toe toont, dan raak je de zwakke plek bij 99,9% van je publiek.

9 tips voor een krachtige uitstraling

Hoe straal je nu concreet zo’n zelfverzekerd gedrag uit, puur met lichaamstaal? Enkele tips:

Lichtjes en relaxed achterover leunen op je stoel
Kalm en ontspannen bewegen en gebaren, alsof je in controle bent van de tijd zelf
Bewegingen en gebaren blijven onaangetast door wat er in jouw directe omgeving gebeurt
Praten op een natuurlijk en gecontroleerd tempo, waardoor je gewicht legt op je woorden
Bewust, intentioneel oogcontact maken met mensen om je heen
Pauzeren voordat je antwoord geeft, wat communiceert dat je nadenkt over wat je zegt
De tonaliteit van je stem omlaag laten gaan aan het einde van je zinnen
Ruimte innemen wanneer je loopt, zit en staat
Naar anderen kijken met je kin lichtjes omhoog en niet met het hoofd schuin of naar beneden
Wanneer je deze tips toepast, zal je merken dat mensen een positiever en krachtiger beeld van jou krijgen. Zeker het proberen waard.

Bron: Jobat.be

Hoe denken 1.200 werkgevers over de koers van de Arbeidsvoorwaarden?

Welke kant gaat het op met de arbeidsvoorwaarden die bedrijven hun medewerkers aanbieden? En veranderen deze in een wijzigend economisch klimaat, met een snel naderende krapte op de arbeidsmarkt? Wat er op dit moment speelt op het gebied van arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse bedrijfsleven onderzochten Mercer en Centraal Beheer Achmea bij ongeveer 1200 werkgevers. De uitkomsten van dit onderzoek bundelden wij in een boek “Koers bepalen in een veelzijdige arbeidsmarkt”. Hier vast wat opmerkelijke uitkomsten.

Arbeidsmarkt
De economische recessie heeft niet tot gevolg gehad dat de arbeidsvoorwaarden massaal zijn versoberd. Wèl is bij ruim een derde van de bedrijven werkgelegenheid verloren gegaan. De meeste werkgevers verwachten echter dat de arbeidsplaatsen die verloren zijn gegaan geheel of gedeeltelijk zullen terugkomen. Ondanks de toegenomen werkloosheid maken bedrijven zich in toenemende mate zorgen over de mogelijke gevolgen van de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt. Driekwart van de werkgevers verwacht hiermee in de nabije toekomst te worden geconfronteerd.

Ontslag en werkloosheid
Veel werkgevers vinden dat werknemers recht hebben op een ontslagvergoeding. Meer dan de helft wil echter wèl een versobering. Ze vinden dat rekening moet worden gehouden met opleidingsinspanningen van de werkgever, of dat een ontslagvergoeding alleen moet worden toegekend bij verwijtbare schuld van de werkgever.

Duurzame inzetbaarheid
De naderende krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt werkgevers om hun werknemers tot na hun 65e te blijven binden en boeien. Veel werkgevers zijn zich in meer of mindere mate hiervan bewust, en proberen de arbeidsvoorwaarden op korte of langere termijn (beter) te laten aansluiten bij de levensfase en interesses van hun werknemers, respectievelijk bij functie- en/of kennisprofielen. Toch heeft nog een derde van de werkgevers geen concrete plannen in die richting.

Diversiteit
Diversiteit is in onze samenleving niet nieuw. Al eeuwen lang leven mannen en vrouwen, jong en oud, van verschillende afkomst en herkomst en met verschillende geloofsovertuigingen en politieke voorkeuren naast en met elkaar. Wèl is er sprake van een toegenomen diversiteit (o.a. door internationalisering) en meer aandacht daarvoor (o.a. door de individualisering). Op de arbeidsmarkt ligt dit enigszins anders. Nog niet zo lang geleden werd de arbeidsmarkt gedomineerd door de blanke, mannelijke kostwinner die een volledig dienstverband nastreefde. Nu echter zien we zowel mannen als vrouwen van verschillende herkomst, met uitgesproken, individuele doelstellingen, die hun werk – al dan niet in deeltijd – combineren met (mantel)zorg, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. De toegenomen diversiteit vormt bij veel werkgevers geen specifiek speerpunt in het personeelsbeleid; 70% zegt geen diversiteitsbeleid binnen de onderneming te hebben. Niettemin geeft meer dan de helft van de werkgevers aan dat diversiteit een meerwaarde voor de onderneming kan betekenen. Slechts één op de vijf heeft echter duidelijk voor ogen wat hij daarmee wil bereiken en slechts één op de acht werkgevers is bereid om daarin te investeren. Een te passieve houding ten opzichte van de toegenomen diversiteit op de arbeidsmarkt kan resulteren in gemiste kansen. Niet alleen op het personele vlak, maar ook in commercieel opzicht.

Mantelzorg
Momenteel verleent ongeveer een op de acht werknemers naast zijn betaalde baan langdurig (meer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week) informele zorg aan een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind of bekende. Veel werkgevers weten niet hoeveel mantelzorgende werknemers ze op de werkvloer hebben rondlopen. Klaarblijkelijk zijn ze zich nog onvoldoende bewust van het sluimerend verzuim dat daarin verscholen ligt. Het gevaar van lichamelijke en/of geestelijke overbelasting ligt namelijk op de loer. Niettemin is een groot aantal werkgevers van mening dat de zorgtaken van hun werknemers volledig een privé-aangelegenheid zijn. Ze vinden dat mantelzorg geen specifieke aandacht binnen de onderneming vraagt, omdat de huidige verlofmogelijkheden en flexibele arbeidsvoorwaarden al toereikend zijn. Wèl is het zo dat werkgevers in voorkomend geval redelijk soepel omgaan met tijdelijk verzuim als gevolg van mantelzorgtaken. Een ziekmelding (verborgen verzuim) om zorgtaken te kunnen uitvoeren wordt echter veel strenger behandeld.

Pensioen
Hoewel het huidige kostenniveau van de pensioenregeling voor veel werkgevers nog aanvaardbaar is, vindt meer dan de helft dat beheersing van de pensioenlasten de hoogste prioriteit heeft. Verder is een meerderheid van mening dat ons huidige pensioenstelsel moet veranderen om het toekomstbestendig te houden. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een verplichte basispensioenregeling voor alle werknemers tot een bepaald inkomen, in combinatie met de mogelijkheid tot vrijwillig bijsparen.

Bron: Loopbaan-visie.nl

VAR nu definitief afgeschaft

De VAR-verklaring wordt definitief afgeschaft per 1 mei. De Eerste Kamer stemde de belastingtoets dinsdag de prullenbak in.

De kogel is door de kerk: de Eerste Kamer stemde dinsdag definitief in met het verdwijnen van de VAR-verklaring. Voortaan zullen zzp’ers en werkgevers voor de Belastingdienst moeten werken met modelovereenkomsten via de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). De nieuwe belastingtoets voor zzp’ers via modelovereenkomsten gaat in per 1 mei dit jaar, en krijgt een overgangsfase tot 1 mei 2017 waarin werkgevers en zzp’ers hun administratie op orde kunnen krijgen.

VAR afgeschaft: modelovereenkomst gaat in

De VAR wordt volgens de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties vervangen door modelovereenkomsten. Die moeten zzp’ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid geven of de organisatie wel of niet loonheffing en premies hoeft te betalen. Waar bij de VAR-verklaring de financiële gevolgen altijd voor de zzp’er zijn, ligt het risico bij de nieuwe belastingtoets grotendeels bij de opdrachtgever.
De Tweede Kamer stemde al eerder in met nieuwe belastingtoets voor zzp’ers, maar het duurde nog even voordat de wet DBA door de Eerste Kamer kwam. In december werd de behandeling in de Senaat nog met drie maanden uitgesteld omdat deze de wet DBA in de huidige vorm te weinig ruimte gaf aan werkgevers en werknemers om zich voor te bereiden. Daarop kondigde staatssecretaris Wiebes aan dat de toezeggingstermijn werd verlengd tot een jaar (1 mei 2017).

Kritiek op nieuwe belastingtoets

Vanuit de hoek van zelfstandigen komt vooralsnog aardig wat kritiek op het feit dat de VAR afgeschaft wordt en het nieuwe stelsel van modelovereenkomsten in gaat. Deze maand stuurde een samenwerking van zelfstandigenorganisaties gezamenlijk een brief aan minister Wiebes met een reeks obstakels die zij nu al zien in de uitvoering van de wet. Volgens ZZP Nederland gaat het niet zozeer de inhoud van de nieuwe regeling, maar veel meer het gebrek aan informatie over de werkwijze ervan, dat voor onzekerheid en onrust zorgt. Lees daarover meer in het artikel Dit zijn de nadelen van de nieuwe VAR.
Stichting ZZP Nederland laat bovendien weten dat staatssecretaris Wiebes nu snel een einde moet maken aan de onduidelijkheid bij veel zzp’ers over de nieuwe wet. ‘Als ik hoor dat zelfstandigen het wetsvoorstel vooral ervaren als een bedreiging en niet als een oplossing, dan doet de staatssecretaris iets niet goed’, zegt voorzitter Maarten Post. ‘Wij willen vooral eenvoud en transparantie, het kan niet zo zijn dat straks alle zzp’ers last hebben van een maatregel om schijnzelfstandigheid te voorkomen, terwijl in feite maar een klein deel daar mee te maken heeft.’ ZZP Nederland zegt zelf ook zzp’ers en opdrachtgevers voor te gaan lichten via een helpdesk en een aantal regionale informatiebijeenkomsten. (Redactie/ANP)

Bron: pwdegids.nl

Weerstand tegen arbeidsmarkt van de toekomst

Er is onder Nederlanders veel weerstand tegen langer doorwerken, vaker omscholen en flexibeler werken. Ruim tweederde van de Nederlanders ziet een arbeidsmarkt met alleen flexibele contracten als iets negatiefs, blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Randstad.

Mensen leven steeds langer. Een kind dat nu geboren wordt in Nederland, heeft een gemiddelde levensverwachting van 100 jaar. Ongeveer 19% van de Nederlanders heeft een beeld van wat de gevolgen van deze lange levensverwachting zijn voor ons (werkende) leven.

Arbeidsmarkt van de toekomst
Uit het onderzoek bleek onder andere dat een groot deel van de Nederlanders niets ziet in de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst, dat bijna een kwart het niet ziet zitten om een leven lang te leren, en een meerderheid het ongeloofwaardig vindt om tot ons 75e te werken. Bovendien vindt ruim de helft van de Nederlanders het een slechte zaak dat ouderen op latere leeftijd moeten blijven werken en zelf verantwoordelijk zijn voor het financieren van pensioen.

Goed werkgeverschap
Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van Randstad Groep Nederland, vind het zorgelijk dat Nederlanders nog niet voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst. ‘We ontkomen er namelijk niet aan dat mensen in de toekomst vaker wisselen van baan. Echter, in het onderzoek in aanloop naar de Randstad Awards blijkt de waardering voor vastigheid groot. 56% geeft aan een vast contract het belangrijkste criterium te vinden voor goed werkgeverschap. En dat is begrijpelijk, want op dit moment is onze maatschappij nog georganiseerd rondom het vaste contract. Als werkgevers in de toekomst geen zekerheid meer bieden, zullen we ons daar met z’n allen op moeten voorbereiden.’

Bron: Loopbaan-visie.nl

Checklist: hoeveel hou jij van je baan?

Van je passie je beroep maken, het is jammer genoeg maar voor weinigen realiteit. Toch zijn er veel mensen die van hun baan houden, ook al heeft deze weinig tot niets te maken met wat ze graag doen in hun vrije tijd. Ontdek aan de hand van deze checklist of dit ook voor jou het geval is.

Tel 1 punt per stelling die voor jou van toepassing is. Aan het einde van de tekst maken we de som…

Je hebt moeite om prioriteiten te stellen
Je vindt het helemaal niet moeilijk om jezelf bezig te houden en in actie te schieten. Jezelf aan het werk houden is geen enkel probleem. Jouw probleem is juist het omgekeerde: je wil nog zoveel zaken doen dat je maar moeilijk kan beslissen wat je eerst wil doen.

Je omarmt uitdagingen
Van je baan houden is zoals een ui pellen. Er zijn altijd meer lagen die je wil ontdekken en verkennen. Je baan haten is echter ook zoals een ui pellen, maar de verschillende lagen (uitdagingen) die je hier ontdekt, zorgen alleen maar voor tranen.

Je praat niet over mensen, enkel over de coole dingen die ze doen
Wie tevreden is op zijn werk, roddelt niet over het persoonlijk falen van anderen. Integendeel, je praat over de successen van je collega’s, omdat je echt blij bent voor hen.

Je denkt na over wat je wil zeggen, niet over hoe je iets zal zeggen
Op jouw werk hoef je niet bang te zijn voor verborgen agenda’s, politieke spelletjes of subtiele woordspelingen. Je vertrouwt je teamleden, en zij vertrouwen jou.

Je ziet je klanten niet als mensen die je enkel tevreden moet stellen
Je behandelt klanten niet als nummers. Je beseft dat ze echte mensen zijn met echte behoeftes. En je krijgt een oprecht gevoel van voldoening wanneer je hun wensen kan vervullen.

Je geniet van je tijd op je werk
Je leeft niet alleen voor het weekend, ook je werkweek vind je zeker even aangenaam. Je geniet van het leven én van je werk. Je werk is een deel van je leven.

Je vindt het leuk om meetings bij te wonen
Je vindt vergaderingen leuk. Waarom? Omdat je houdt van doordachte, uitdagende discussies die leiden tot beslissingen, initiatieven en veranderingen (die jij kan waarmaken).

Je bent enthousiast over wat je doet, maar nog enthousiaster over met wie je het doet
Je houdt van de mensen met wie je samenwerkt. Ze zijn slim, gepassioneerd, zelfverzekerd, grappig, toegewijd, inspirerend …

Je kijkt amper naar de klok
Je bent te druk bezig met dingen gedaan te krijgen. En wanneer je toch naar de klok kijkt, dan merk je vaak dat de tijd voorbijvliegt.

Je ziet geld niet als succes
Uiteraard is je loon belangrijk, maar je werk is voor jou meer dan alleen dat bedrag dat op het einde van de maand op je rekening wordt gestort. Zo zou je in de toekomst nooit veranderen van werk voor een hoger loon en minder uitdagingen.

Je kan niet wachten tot morgen
Je verlaat het werk met nog leuke items op je to-do lijst. Veel mensen voeren eerst de leuke opdrachten van hun takenlijst uit, waardoor enkele de saaie taken overblijven. Jij hebt echter op het einde van de werkdag nog coole taken op je lijstje staan waar je alvast naar uitkijkt.

Je helpt zonder dat iemand het vraagt
Je helpt zonder nadenken. Je vindt het leuk wanneer je collega’s succesvol zijn, dus het ligt in je natuur om hen te helpen hun doelen te bereiken. Je schiet automatisch te hulp en zij doen hetzelfde voor jou.

Je denkt nog niet aan je pensioen
Je denkt er nog niet aan om op je pensioen te gaan. Sterker zelfs: het lijkt je maar een saaie periode in je leven waar je minder voldoening kan uithalen.
Jouw score?
0 – 3: Je kijkt best uit naar ander werk. Het leven is te kort om iets te doen dat je ronduit haat.
4 – 6: Je haat je werk niet, maar je houdt er ook niet echt van. Wat kan je anders doen?
7 – 9: Je geniet echt van je werk en de mensen waarmee je samenwerkt.
10 – 13: Je bent verliefd op je werk! (En je vrienden zijn jaloers)

Bron: Loopbaan-visie.nl

Werknemer huiverig om van baan te veranderen

Drie op de vier Nederlanders willen wel van baan veranderen, maar schrikken terug voor de mogelijke gevolgen. Het verlies van een vast contract (54 procent), de zekerheid van de huidige baan (51 procent) of angst voor een lager salaris (44 procent) zijn de meest genoemde obstakels om te verkassen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Henk Kamp van Sociale Zaken woensdag heeft gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Daar wisselden 100 bedrijven informatie uit over mobiliteit, gezondheid en scholing van hun werknemers.

Van de Nederlandse werknemers staat 83 procent open voor een andere functie in hetzelfde bedrijf, 77 procent voor een vergelijkbare functie in dezelfde sector en 69 procent voor een vergelijkbare functie in een andere sector.

Motivatie
Een meerderheid van de werknemers wil ook best een andere functie: 71 procent in dezelfde sector en 61 procent ook in een andere sector.
Als motivatie worden onder meer genoemd: meer salaris (55 procent), een nieuwe uitdaging (49 procent) en gemotiveerd blijven (37 procent).
Uit het onderzoek blijkt ook dat 72 procent van de werknemers vindt dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben om aan het werk te blijven.

Aanspreken
Ruim 80 procent vindt dat hun baas hen mag aanspreken op overmatige alcoholconsumptie, het vermoeden van drugsgebruik of een hoog ziekteverzuim.
Wat 20 procent betreft mag dat ook bij roken, overgewicht of het beoefenen van gevaarlijke sporten.
Volgens Kamp is duurzame inzetbaarheid in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de werknemers. ,,Het is aan hen om aantrekkelijk te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt.” Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen daar ook van doordrongen zijn, aldus de minister.

Bron: Loopbaan-visie.nl