6 manieren om je droomjob te vinden zonder echt te zoeken

Wist je dat bedrijven vaak zoeken naar mensen die helemaal niet op zoek zijn naar een nieuwe job? En hoewel je je werk misschien graag doet en gewaardeerd wordt door je collega’s is er misschien een betere toekomst voor je weggelegd. Je moet niet zoeken om het te vinden, al kun je natuurlijk een paar dingen doen.

1. Wees héél goed in je job

Het lijkt simpel, al vergeten heel wat mensen dat hun prestaties een invloed hebben op de toekomst. Als je succes boekt in je job, kan dat leiden tot een promotie, of toch de kans om gepromoveerd te worden. Maar het kan je ook een nieuwe job opleveren. Om dat te bereiken, moeten je successen natuurlijk ook zichtbaar zijn voor de buitenwereld. En dat leidt ons meteen naar het volgende punt.

2. Update je LinkedIn-profiel regelmatig

En houd dan niet enkel bij welke jobs je allemaal gedaan hebt, maar geef ook aan welke concrete doelen je behaald hebt. Voeg specifieke projecten toe, schep een beetje op met je publicaties en laat zien welke opleidingen je allemaal gevolgd hebt om wat meer diepgang te geven aan je profiel.

3. Gebruik social media

Steeds meer werknemers gebruiken andere sociale netwerksites om hun talenten te tonen. Als je een passie hebt voor een bepaalde sector, of een bepaald bedrijf, zorg dan dat je profiel dat weerspiegelt. Like berichten, deel interessante artikels en praat erover. Zo vergroot je de kans om met gelijkgestemde zielen in contact te komen, wat je misschien wel een nieuwe job oplevert.

4. Ga naar evenementen en praat met vreemden

Netwerken is nog altijd een van de beste manieren om een nieuwe job te vinden. Maar onthoud: ga niet actief op zoek naar mensen die je zouden willen aannemen, maar ontmoet mensen die kunnen leiden naar nieuwe opportuniteiten. Vertel over je passie, je sterke punten en wat je belangrijk vindt. Gegarandeerd dat je zal blijven spoken in heel wat hoofden.

5. Stel je open

Als je werk een gewoonte is geworden, dan is het moeilijk om na te denken over wat je nu echt graag wilt. Pas wanneer je de tijd neemt om over je toekomst na te denken, zie je nieuwe opportuniteiten.

6. Blijf op de hoogte

Ook al ben je niet op zoek naar een nieuwe job, toch is het belangrijk om op de hoogte te blijven van vacatures, nieuwigheden binnen de sector en belangrijke wijzigingen. De perfecte manier om dat te doen, is je inschrijven op nieuwsbrieven. Dan krijg je dagelijks of wekelijks vacatures op maat. Interesse? Schrijf je snel in.

Bron: Jobat.be

Leerkrachten vs. burn-out: de oplossing?

Sla je dezer dagen de krant open, dan word je er onverbiddelijk mee geconfronteerd: het fenomeen van burn-out krijgt onze maatschappij steeds meer in zijn greep. De stress van het dagelijkse leven en de prestatiedrang op het werk en in je privéleven maken steeds meer slachtoffers onder de mensen. Een burn-out ofwel de fysieke, emotionele en mentale uitputting is dikwijls het gevolg.

Vooral het onderwijs kampt de laatste jaren met erg veel gevallen van burn-out. Volgens een recente studie maakt zelfs de overgrote meerderheid van onze leerkrachten kans op een burn-out. Waarom slaat dit fenomeen zo krachtig toe in het onderwijs? Wat kunnen we eraan doen? En welke rol kan loopbaanbegeleiding hierin spelen? We vroegen het aan Dirk Moulart, algemeen directeur van Scholengroep 21 ‘Vlaamse Ardennen’.

Ook maar mensen

“Het is inderdaad zo dat de maatschappij steeds complexer wordt en meer en meer van ons verlangt. In het onderwijs ontsnapt ook niemand hieraan”, weet Moulart. “Ik ben echter de laatste om te zeggen dat het vroeger ‘beter’ was en de leerlingen nu ‘lastiger ‘zijn dan vroeger. Er zijn nu veel meer externe prikkels dan vroeger en daar bovenop komen sociale media en gsm’s die met een flink stuk van de aandacht van onze kinderen aan de haal gaan. Volwassenen worden heen en weer geschud tussen ‘gezond’, ‘ gelukkig’,’ huisje tuintje’, ‘ schitterende carrière’ en ‘perfect ouderschap’. Die druk is bij mensen in het onderwijs evenzeer aanwezig.”

“Je mag nooit uit het oog verliezen dat onderwijsmensen ook ‘mensen’ zijn”, vindt Moulart. “Langs de ene kant ondervinden zij de druk van leerplannen, de drang om steeds beter les te geven, meer en beter leerlingen te betrekken bij het leerproces, steeds op zoek te gaan naar nog meer efficiëntie en dat in combinatie met de zorg voor huisgenoten en niet te vergeten voor zichzelf, is een niet te onderschatten klus om te klaren.”

Preventie

“In onze scholengroep zetten we daarom zeer sterk in op preventie. Merken we dat een leerkracht geregeld afwezig is, dan spreken we hem of haar persoonlijk aan”, vertelt Moulart. “Daarbij houden we onze missie steeds in het achterhoofd: we willen een warm stukje samenleving aanbieden in een aangename en positieve omgeving. In een maatschappij die steeds harder wordt, willen wij een soort voorbeeldfunctie uitoefenen. Daarbij staat het aspect ‘menselijkheid’ centraal.”

“We hebben écht aandacht voor onze medemens. We nemen tijd om te luisteren naar hun verhaal. En neem dat gerust letterlijk. Het gebeurt wel eens dat een leerkracht ruim anderhalf uur in mijn kantoor zit om zijn hart te luchten. Echt luisteren biedt mensen de kans om hun angsten te verwoorden, hun bekommernissen te uiten. Dit is van primordiaal belang, helpen of mee op zoek gaan naar hulp is slechts daarna aan de orde.”

Betrokkenheid

”In onze samenleving krijgen mensen die minder goed meekunnen het steeds moeilijker. In onze scholengroep willen we die mensen net extra ondersteunen. Leerkracht zijn gaat veel verder dan gewoon leerstof overbrengen. Enkel als je je goed in je vel voelt, kan je je job met passie uitoefenen. Elke dag met ‘goesting’ aan de slag gaan is van zeer groot belang”, getuigt Moulart.

“Ook leerlingen met of in problemen krijgen bij ons extra aandacht. We sluiten hen niet uit met straffen e.d., maar opteren voor een gedragen zorgbeleid. Dat heeft veel meer effect dan sanctioneren. Wat niet wil zeggen dat sanctioneren bij ons niet kan. ‘Zorgen voor’ is voor onze leerlingen net zo belangrijk als voor onze teams!”

Positieve feedback

Dirk Moulart: “We zijn ervan overtuigd dat enkel die manier van werken productief is. Ten eerste maken we steeds duidelijke afspraken met onze leerkrachten, ten tweede bekijken we elk mogelijk probleem vanuit een positieve ingesteldheid. We leggen de nadruk niet op een fout of een inbreuk, maar gaan na hoe we iets kunnen veranderen, hoe we samen de situatie kunnen aanpakken en verbeteren.”

“Daarbij zijn we zeer beducht voor angsten en onzekerheden. Die proberen we zo snel mogelijk te detecteren en op te vangen. Zo voorkomen we dat die onder de huid van een leerkracht kruipen en die zich slecht in zijn vel gaat voelen.”

Of daarvoor een beroep wordt gedaan op externe medewerkers? “Elke school heeft een eigen vertrouwenspersoon waar leerkrachten altijd terechtkunnen”, legt Moulart uit. “In geval van psychischeklachten of gevallen van bijvoorbeeld pesterij staat die persoon steeds klaar. Op het niveau van de scholengroep hebben we ook een psychologe die bijstand kan verlenen. Zij luistert naar de leerkrachten en verwijst hen, indien nodig, door naar professionele hulp. Ten slotte hebben we ook een HR-medewerker, die leerkrachten begeleidt die terugkeren naar het onderwijs na een langere periode van afwezigheid, bijvoorbeeld ten gevolge van een burn-out.”

Wat met leerkrachten die het niet meer zien zitten?

“Er zijn – vooral mannelijke – leerkrachten die na een jaar of vijf kiezen voor een loopbaan buiten het onderwijs. Dat heeft dan niet zozeer te maken met hun job zelf, dan wel met de onzekerheid rond aanstellingen e.d.”, getuigt Moulart.

“Voor anderen die hun opdracht als leerkracht niet langer als bevredigend ervaren, kunnen we in beperkte mate een andere functie binnen de scholengroep zoeken. De postjes zijn echter schaars… De carrièremogelijkheden binnen het onderwijs zijn nu eenmaal vrij beperkt.”

Evelyne Hellebaut, Manager Loopbaanbegeleiding Loopbaanexpert.be, vult aan: “Wij zien heel wat leerkrachten bij ons over de vloer komen die opgebrand zijn binnen hun job, maar geen mogelijkheden zien naar toekomst toe. Het onderwijs wordt inderdaad gekenmerkt door een ‘vlakke loopbaan’ en dat is niet voor iedereen weggelegd. Vaak voelen mensen zich gevangen in een ‘gouden kooi’, waardoor verandering op heel wat weerstand botst.”

“Tijdens het loopbaanbegeleidingstraject gaan we op zoek naar wat mensen belangrijk vinden in hun job en wat hen energie geeft. Zo hebben we mensen die na een loopbaanbegeleidingstraject tot de vaststelling komen dat het onderwijs toch heel mooi aansluit bij wat zij belangrijk vinden in een job en hierdoor met meer motivatie terug aan de slag gaan (eventueel in combinatie met een bijberoep of hobby), maar kan het ook zijn dat mensen inzien dat een andere job hen gelukkiger gaat maken dan de voordelen die het onderwijs te bieden heeft”, gaat Hellebaut verder.

“Bij deze mensen gaan we op zoek naar wat de andere opties zijn en hoe ze dit het best kunnen aanpakken. Een derde groep zijn de mensen die willen doorgroeien binnen het onderwijs en willen afstemmen of ze de juiste competenties hiertoe hebben. Loopbaanbegeleiding helpt hen verder op weg in dit groeitraject.”

Wat met loopbaanbegeleiding binnen het onderwijs?

Dirk Moulart: “Iemand die een andere richting aan zijn loopbaan wil geven, willen en zullen we nooit afremmen. Integendeel, als je je niet gelukkig voelt in je job, vind je mogelijk elders wel het geluk. Zoiets als georganiseerde loopbaanbegeleiding binnen onze scholengroep bestaat echter niet. Mogelijk is dat een volgende stap…”

Evelyne Hellebaut: “Hiervoor bestaat zoiets als een ‘derdebetalersysteem’. De werkgever kan loopbaanbegeleiding aanbieden aan zijn werknemers en de 40 of 80 euro op zich nemen. Een sterk instrument om jouw werknemers heel bewust hun loopbaan in handen te laten nemen. Het is een misvatting dat dit perse zou betekenen dat de werknemer hierdoor zijn/haar organisatie zou verlaten, integendeel.”

“Belangrijk hierbij is wel dat dit traject iets persoonlijk blijft voor de persoon an sich en er dus geen communicatie hierover is met de werkgever vanuit het loopbaancentrum”, benadrukt Hellebaut. “De werknemer kan uiteraard bepaalde inzichten delen met zijn werkgever, maar dit moet steeds uit vrije wil gebeuren en geen impliciete verplichting worden. Zie het dus echt als een cadeau aan je werknemers om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Een mooie manier om de werknemerstevredenheid in je organisatie te verhogen.”

En jij?

Heb jij als leerkracht vragen over je toekomst binnen het onderwijs? Kan jij je niet elke dag opnieuw opladen om gemotiveerd voor een volle klas te staan? Loopbaanbegeleiding kan je helpen in je zoektocht naar een andere professionele toekomst.

 • Loopbaancoaches kunnen ten eerste duidelijkheid scheppen in je eigen competenties en je zo mogelijk naar een andere functie binnen het onderwijs begeleiden.
 • Ten tweede kunnen zij klaarheid scheppen in welke waarden echt belangrijk voor je zijn. Een gefundeerde en duidelijke reflectie op je situatie gekoppeld aan hetgeen je écht wil, plaatst alles dikwijls weer in perspectief en schept opnieuw werkvreugde binnen je huidige job.
 • Ten slotte kan loopbaanbegeleiding tot de conclusie leiden dat het onderwijs niet de juiste keuze voor je was. Er wordt dan nagegaan waar je toekomst mogelijk wél ligt en in functie daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld.

Bron: Jobat.be

Is jouw baas een coach? Dan heb je geluk

Is jouw directe leidinggevende een goede coach? Vijf op de zes Vlaamse werknemers vindt van wel. Dat blijkt uit de driejaarlijkse werkbaarheidsmeting door de Serv-stichting Innovatie & Arbeid bij 12.000 werknemers.

Zo’n coach is cruciaal volgens de Serv, een adviesraad van werkgevers en werknemers. Zonder goede coach boven zich, krijgen werknemers sneller problemen op het werk: ze hebben drie keer meer risico op motivatieproblemen en leertekorten, en dubbel zo veel risico op werkstressklachten en onevenwicht in de werk-privébalans.

Met een coachende leidinggevende heeft 57 procent van de werknemers in Vlaanderen werkbaar werk. Krijgen ze onvoldoende ondersteuning, dan zakt de werkbaarheidsgraad tot 18 procent. De leidinggevende kan dus echt het verschil maken.

Beterschap

Vergeleken met de eerste bevraging van de Serv uit 2014 is er alvast beterschap in Vlaanderen. Niet alleen steeg het aandeel werknemers dat goed gecoacht wordt licht, maar tegelijk daalde de groep werknemers die een negatieve relatie met hun chef heeft.

Een coachende leidinggevende heeft volgens de studie ook een aantoonbare impact op het ziekteverzuim, het personeelsverloop en de haalbaarheid om langer te werken. Zo is goed gecoacht personeel de helft minder ziek (7 tegenover 16 procent), schatten ze de haalbaarheid van doorwerken tot de pensioenleeftijd veel hoger in én zoeken ze vier keer minder vaak ander werk (7 tegenover 29 procent).

De bevindingen van het onderzoek bevestigen hiermee ook de vaak aangehaalde stelling bij eventueel vertrek: people leave managers, not companies.

Bron: Jobat.be

Ook jij hebt een Opleidingsbudget!

Gebruik jouw opleidingsbudget!
Het is belangrijk om je als werknemer constant te blijven ontwikkelen. Op deze manier groei je niet alleen mee met de moderne technieken, maar blijf je ook een gewild werknemer op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk, want met steeds meer hoogopgeleiden in Nederland is de concurrentie in de hogere sectoren enorm. Het is dus belangrijk om jezelf te onderscheiden en te ontwikkelen.

Veel mensen weten het niet, maar vrijwel iedere werkgever heeft een opleidingsbudget beschikbaar. Dit is een budget bedoeld om de werknemers bij te scholen. Het wordt vrijwel ieder jaar bepaald per werknemer of afdeling. Alleen zijn er maar weinig werknemers die hier aanspraak op maken. Zonde, want je hebt dus gewoon de mogelijkheid om een trainingstraject of cursus te volgen zonder enige kosten voor jou. Het enige wat je hoeft te doen is aanspraak te maken op het opleidingsbudget bij je werkgever.

De voordelen van een coachingstraject
Je opleidingsbudget kan je ook gebruiken voor een coachingstraject. Dit is een traject waarin je individueel wordt begeleid bij jouw loopbaan. Een groot voordeel van zo’n traject ten opzichte van een reguliere cursus is dat het jouw individueel begeleid. Er kan dus gericht gewerkt worden aan jouw zwakke punten. Dit in tegenstelling tot een regulier trainingstraject waar je evenwijdig traint. Door gericht jouw zwakke punten aan te pakken is de kans dat jij een betere werknemer wordt aanzienlijk groter.

Competenties verbeteren
Een trainingstraject kan jouw competenties verbeteren. Competenties zijn als het ware jouw kernkwaliteiten. Het zijn dingen die je op je curriculum vitae kunt vermelden. Denk bijvoorbeeld aan heel accuraat of juist creatief zijn. Een persoonlijk trainingstraject kan jouw competenties verbeteren en je hierdoor nog aantrekkelijker maken op de arbeidsmarkt. Als jij namelijk bepaalde vaardigheden heel goed beheerst, word jij een aantrekkelijkere werknemer ten opzichte van een ander bij een sollicitatiegesprek. Daarnaast word je ook beter in het uitvoeren van de taken die je al hebt. Je zult sneller kunnen werken en beter overzicht kunnen houden.

Er zitten dus veel voordelen aan het volgen van een persoonlijk traject waarin jouw competenties onder de loep worden genomen en wordt gekeken naar eventuele valkuilen in de manier waarop jij werkt. Dit zal er namelijk voor zorgen dat jij een betere werknemer wordt op de werkvloer. Dat is niet alleen handig voor jouw huidige werkgever, maar ook voor jou en eventuele toekomstige werkgevers. Er zitten alleen maar voordelen aan vast. Geef je dus nu op voor een coachingstraject en merk het verschil.

Naar boven

Wil jij ook controle over wat je doet?

Organiseer je eigen loopbaan
Nog niet zo heel lang geleden stond het hebben van een carrriere vooral in het teken van geduld: als je lang genoeg bij een bepaalde werkgever in dienst was, volgde promotie vanzelf. Dienstjaren leken soms belangrijker dan prestaties. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig zul je actief bezig moeten zijn en blijven met je ontwikkeling. Hoe jouw loopbaan zich uiteindelijk zal ontwikkelen heb je grotendeels zelf in de hand.

Kansen

Kansen komen meestal niet vanzelf op je pad. Van belang is dat je goed van jezelf weet wat je zou willen bereiken. Zelfkennis is belangrijk. Waar ben je goed in en hoe zorg je ervoor dat anderen dat ook herkennen? Organiseer je eigen loopbaanbegeleiding. Een stuk coaching kan je hierin op weg helpen. Zorg er in ieder geval voor dat tijdens gesprekken met je leidinggevende de ontwikkeling van jouw carrriere altijd een vast onderdeel op de agenda is. Door jouw manager mede-eigenaar te maken van jouw loopbaan, realiseer je kansen om jezelf te ontwikkelen.

POP

Heb je al een persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor jezelf geschreven? Je kunt je carrriere vergelijken met een lange reis die je wilt gaan maken. Zo bepaal je eerst het vertrekpunt: waar sta ik nu? De tweede vraag- waar ga ik naar toe? – is voor de één makkelijker te beantwoorden dan de ander. Besef goed dat je doel niet persé een bepaalde baan hoeft te zijn. Realistischer is om duidelijk te krijgen wat jou energie oplevert en hoe jij het beste uit de verf komt. Derde en meest dynamische stap is: hoe kom ik daar?

Opvolgen

Het schrijven en opvolgen van een goede POP is een blauwdruk voor jouw loopbaanbegeleiding. Eenmaal duidelijk waar jouw pad jou heen leidt, kun je dit ook opvolgen. Ben ik op schema? Of zijn er obstakels, in of buiten mijzelf, die mij tegenhouden in mijn ontwikkeling? Door de verschillende stappen in je plan goed af te bakenen en nauwgezet te volgen waarom bepaalde doelen niet worden gehaald, ontstaat ruimte voor coaching.

Coach

Een coach kun je op allerlei manieren vinden. Dit kan je manager zijn of iemand anders uit je omgeving waar je een klik mee hebt. Ook kun je nadenken over professionele coaching. Bij dit soort loopbaanbegeleiding helpt een ervaren coach jouw stap voor stap door je uitdagingen heen. Bedenk goed dat jij zelf je eigen gereedschap vormt. Wees niet te kritisch naar jezelf, maar zorg er voor dat jouw zelfbeeld overeenkomt met het beeld dat anderen van je hebben.

Realistisch

Wees wel eerlijk: je schiet er niets mee op als het doel dat je nastreeft onrealistisch is of als je jezelf juist onderschat. Door haalbare doelen te stellen, kun je deze ook bereiken. Vanuit behaald succes maak je een tussenbalans op. Nog op koers? Dan kun je de volgende stap in je loopbaan plannen. Iets van koers geraakt? Dan wordt het tijd om ofwel je doel, ofwel je aanpak bij te stellen. En zo kom je uiteindelijk bij het doel dat je jezelf gesteld hebt.

Naar boven

Loopbaanbegeleiding, iets voor jou?

Loopbaanbegeleiding helpt je verder
In de vroege uurtjes met tegenzin in je auto stappen op weg naar je werk, stress en nervositeit om die ene deadline en vermoeidheid door lange dagen – dit hebben we waarschijnlijk allemaal wel eens meegemaakt in onze carrière. Je professionele leven loopt nou eenmaal niet altijd van een leien dakje, en dat is hartstikke normaal. Wat als je echter twijfels hebt of deze baan wel bij jou past, of als je überhaupt niet weet welke richting je op wilt? Wat als je niet lekker in je vel zit bij je nieuwe baan, of je het gevoel hebt dat je je talenten niet kwijt kunt? Geen paniek – je staat er niet alleen voor. Een loopbaan coach kan je helpen om je problemen aan te pakken en je ondersteunen bij het nemen van diverse loopbaankeuzes.

Hoe gaat coaching in zijn werk?
Bij loopbaanbegeleiding staat er slechts één onderwerp centraal: jij zelf. Het uitgangspunt van de coaching zijn jouwbehoeftes, de problemen waar jij tegenaan loopt en jouw competenties. Op basis hiervan zet je, samen met een professionele coach, een persoonlijk coachingsplan op om je positie op de arbeidsmarkt te versterken en je inzichten te geven in je kwaliteiten en wensen. Een coach kan je helpen vragen te beantwoorden als ‘wat kan ik?’, ‘wat wil ik?’, ‘welke voor- en nadelen zitten hieraan vast?’ en ‘hoe bereik ik dit?’. Coachees moeten er echter van bewust zijn dat coaching langer duurt dan slechts één of twee afspraken en dat dit ook enige zelfdiscipline vergt. In het loopbaantraject worden namelijk diverse oefeningen en tests opgenomen, die de coachee thuis over een langere periode uit dient te voeren. Soms kunnen deze oefeningen met anderen gedaan worden, soms moet de coachee zelfstandig aan het werk. Je zult namelijk pas écht verbetering merken als je actief met je problemen aan de slag gaat!

Voor wie is loopbaanbegeleiding geschikt?
Iedereen loopt wel eens tegen problemen aan op zijn of haar werk – een perfecte baan bestaat immers niet. Wanneer is er echter sprake van ‘gezonde stress’ en wanneer is het slim om een gesprek met een loopbaancoach aan te vragen? Over het algemeen kan gesteld worden dat wanneer de ontevredenheid voor langere tijd aanhoudt, het wellicht slim is om er samen met een professional naar te kijken. Stress veroorzaakt door die ene belangrijke deadline is natuurlijk onvermijdbaar, maar wanneer je je structureel gespannen en futloos voelt door je huidige baan, moet er iets veranderen! Ook kan een loopbaancoach helpen wanneer je twijfelt of je huidige baan wel echt bij jou past, of als je niet weet welk vakgebied het beste aansluit bij jouw talenten. Ben je juist blij met je baan, maar zou je graag willen weten hoe je je kwaliteiten het beste tot hun recht kun laten komen? Ook daarbij kan een loopbaancoach tot dienst zijn. Twijfel je of een loopbaancoach bij jouw problemen kan helpen, ben je benieuwd hoe loopbaancoaching er voor jou uit zou zien of wil je simpelweg een paar vragen stellen? Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen!

Uitstelgedrag is genetisch bepaald. Wat kan jij doen?

Goed nieuws voor mensen die kampen met uitstelgedrag. Eindelijk is het afgelopen met de verwijten van de baas, collega’s of echtgenoot want … het zit in onze genen.

Onderzoek

De Universiteit van Colorado heeft 181 eeneiige tweelingen en 166 twee-eiige tweelingen uitgebreid getest op het stellen van doelen en hoe deze te bereiken.

Zo konden de onderzoekers het belang van genen aantonen in vergelijking met andere factoren die de persoonlijkheid vormen zoals opvoeding, invloed van anderen en opleiding. Uitstelgedrag is dus erfelijk en uitstellers blijken daarenboven bijzonder impulsief te zijn.

Wat kan je er aan doen?

Uitstelgedrag is hoe dan ook een fenomeen waar veel collega’s zich mateloos aan ergeren dus loont het de moeite om dit probleem aan te pakken. Zo kunt u bijvoorbeeld nagaan welke activiteiten er precies voor zorgen dat je bepaalde zaken gaat uitstellen. Misschien surf je vaak op het internet of is de televisie de grote boosdoener.

Daarnaast is een degelijke planning onontbeerlijk. Slechts weinig medewerkers plannen ‘eigen werk’ in hun digitale of op papieren agenda wat maakt dat we vaak mee gaan met de waan van de dag. Een degelijke voorbereiding van jouw werkdag is zonder twijfel een goed medicijn tegen impulsief gedrag. Een planning verlost ons overigens meteen van het vervelende gevoel dat we geen controle meer hebben over onze dagelijkse activiteiten.

 

Bron: Jobat.be

Waarom Loopbaanbegeleiding niet kan in een enkele afspraak

Iedere Coach heeft hier mee te maken. Coachees die aangeven dat ze al veel van zichzelf weten, al testen hebben gedaan, al met hun baas hebben overlegd, hun talenten goed kennen, maar toch niet verder komen. Zij hebben vervolgens bedacht dat loopbaanbegeleiding, en een of twee gesprekken met een Coach een goed idee zou zijn.

Hoewel de gedachte begrijpelijk is, zeker als je nog nooit professionele loopbaanbegeleiding hebt meegemaakt, kunnen we hier heel duidelijk in zijn. Loopbaanbegeleiding kan niet in een enkele afspraak (en ook niet in twee). Eigenlijk is dat ook heel makkelijk te begrijpen. Als je echt al heel veel weet over jezelf, wat je kunt en wat je talenten zijn, en wat je wilt, dan ben je er. Dan heb je geen coachingsvragen. Of toch wel? Wat zijn dan die coachingsvragen? Je weet nog niet wat je wilt en eigenlijk ook niet precies wat er kan, want hoe kun je dat nu weten als je alleen met jouw werkgever hebt gesproken? En hoe je er dan komt, weet je ook niet. Je weet niet welke stappen nu verder te zetten, en je hebt behoorlijk veel vragen over het gehele proces. En dat zijn moeilijke vragen om te beantwoorden, want als het heel simpel was, dan had je de antwoorden al gevonden.

Dat is dus het punt, professionele loopbaanbegeleiding is behoorlijk complex voor hogeropgeleiden, en daar moet dus goed naar gekeken worden. Dat kan eenvoudigweg niet in een of twee afspraken, je moet daarvoor een traject volgen. En dat kan natuurlijk ook. Werkgevers kennen vaak persoonlijke opleidingsbudgetten die je kunt aanwenden voor coaching. Je hoeft er maar naar te vragen. Daarnaast kun je ook als professional in jezelf investeren, ook dat gebeurt ontzettend veel, zeker 50% van de coachees financiert loopbaanbegeleiding zelf of samen met hun naasten.

Je zulke dan de volgende stappen zetten bij een Coach:

 • Analyse, wat zijn precies de coachingsvragen en waarom
 • Advies, zo ziet het loopbaanbegeleidingstraject er voor jou uit
 • Talenten, waar ben je precies goed in
 • Persoonlijkheid, hoe ziet jouw persoonlijkheid eruit, wat motiveert en belemmert je
 • Opties en mogelijkheden in combinatie met jouw kernwaarden
 • Waarde propositie, wat is jouw waarde precies op de arbeidsmarkt en hoe zet je dat neer
 • Personal Branding
 • Social Media
 • Gesprekstechnieken
 • Solliciteren en Sollicitatietraining
 • en dit alles om jouw coachingsvragen (wat wil ik, wat kan ik, hoe kom ik daar) te beantwoorden

Ben je nu geïnteresseerd in professionele loopbaanbegeleiding voor hogeropgeleiden? Aarzel dan niet om ons even te bellen. We leggen je graag uit wat we voor je kunnen doen.

 

Mentoring programma!

Ben jij een kandidaat voor ons Mentoring programma?

Bekijk onze animatie!

 

 

Werkgeluk, hoe bereik je dat?

Eigenlijk is het heel simpel, hieronder zie je 10 onderzochte manieren om een gelukkig mens te zijn, en dus ook werkgeluk te beleven. Het heeft grotendeels te maken met jouw houding en gedrag, wat betekent dat je het voor een belangrijk stuk zelf kunt beïnvloeden. Super natuurlijk!