S-curvemodel: weet wanneer je van baan moet switchen

Het S-curvemodel helpt mensen te bepalen wanneer het tijd is voor een nieuwe baan. Dat stelt Nick van Dam, partner bij McKinsey Global en hoogleraar aan de Nyenrode Business University, in zijn eerste column voor MT.

Het S-curvemodel helpt mensen te bepalen wanneer het tijd is voor een nieuwe baan. Dat stelt Nick van Dam, partner bij McKinsey Global en hoogleraar aan de Nyenrode Business University, in zijn eerste column voor MT.
Mensen leren alleen als ze buiten hun comfortzone treden. Activiteiten in je comfortzone zijn vaak routinematig en leveren niet veel risico’s of stress op. Je voelt je op je gemak bij deze activiteiten en ze leveren bestendige prestaties op. Activiteiten buiten je comfortzone dwingen je in je leerzone, de zone waar je nieuwe kennis verwerft en nieuwe vaardigheden ontwikkelt. Na een tijdje ontstaat er een nieuw niveau van vakkundigheid en wordt je leerzone onderdeel van je comfortzone. Dan kun je doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden door weer een nieuwe leerzone binnen te gaan.

S-curvemodel
Mensen worden blootgesteld aan risico’s en aan meer stress als ze taken uitvoeren in hun leerzone. Onderzoek naar comfortzones van Harvard-psychologen Robert Yerkes en John Dodson wijst op een sterke relatie tussen de toename van stress en de verbetering van prestaties. Aanvankelijk neemt door de uitvoering van nieuwe taken de (goede) stress toe, wat leidt tot betere prestaties. De toename van stress voorbij een zeker punt kan evenwel angst veroorzaken (slechte stress) en heeft een negatieve invloed op de prestaties.

Daarom is het belangrijk dat je je comfortzone uitbreidt met de juiste nieuwe taken en in het juiste tempo. Iedereen raakt uitgeleerd in zijn huidige rol. Daarom is het belangrijk om te bedenken wanneer het vanuit ontwikkelperspectief tijd is voor een nieuwe baan. Het zogenoemde S-curvemodel is een loopbaanmodel dat als leidraad kan dienen bij de timing van persoonlijke vernieuwing. Aan het begin van een nieuw traject doorlopen mensen een steile leercurve, waarbij ze hun kennis en vaardigheden snel vergroten. De impact van hun prestaties op de business in deze eerste fase van de S-curve zijn nog beperkt.

Tijd om door te gaan
Deze fase bereikt een buigpunt waarop hun competenties en hun vertrouwen in de nieuwe functie plotseling sterk versnellen en zij steeds meer impact krijgen op de business. Ze zitten dan helemaal in de flow. Als mensen een functie al een tijdje vervullen, komen ze terecht in het vlakke, bovenste deel van de curve. In die fase is hun aanvankelijke opwinding over de uitdagingen binnen de functie weggeëbd, zijn de leerervaringen en persoonlijke ontwikkeling tot stilstand gekomen en zijn taken gewoonten geworden. Ze worden op de automatische piloot uitgevoerd, de verveling slaat toe en de impact op de business gaat sterk achteruit.

Als ze blijven werken in een functie waarmee ze emotioneel niets meer hebben of waarvoor ze niet meer gemotiveerd zijn, bestaat het risico dat ze hun werk slecht gaan doen en misschien zelfs worden vervangen. Het S-curvemodel helpt mensen om te reflecteren op waar ze staan in hun S-curve en om te bepalen wanneer het tijd is om verder te gaan en te beginnen aan een nieuwe uitdaging, zodat ze hun motivatie en hun impact behouden – en hun baan.

Bron: MT.nl

Online zoeken naar een baan is het laatste taboe op internet

In een tijdperk van statusupdates en het delen van ons wel en wee op social media valt het zoeken naar een baan nog altijd in de taboesfeer. Dit blijkt uit onderzoek van Indeed, de nummer 1-vacaturesite ter wereld. Voor het onderzoek – getiteld Privacy of Job Search – werden tienduizend werkzoekenden in negen landen ondervraagd om inzicht te verkrijgen in de zorgen die leven bij mensen die naar een baan zoeken. Twee derde van de respondenten (65 procent) bleek zich zorgen te maken dat anderen erachter zouden komen dat ze naar een (nieuwe) baan op zoek waren.

Na gezin en gezondheid is een carrière een van de belangrijkste aspecten van een mensenleven. De resultaten variëren per land, maar wijzen op wereldwijde patronen van angsten, de achterliggende redenen hiervoor, en het zeer persoonlijke karakter van het zoeken naar werk.

Ook werd er specifiek gekeken naar social media. Uit het onderzoek blijkt dat het bespreken van de zoektocht naar een baan op social media een van de laatste taboes is. Bijna een kwart van de wereldwijde werkzoekenden (24 procent) gaf aan dat dit het onderwerp is, waarover ze het minst waarschijnlijk informatie online zouden delen, op gelijke hoogte met persoonlijke financiën. Het populairste onderwerp om op social media te delen, is de persoonlijke relatie. Bijna een derde van alle deelnemers aan het onderzoek (31 procent) gaf aan dat dit het onderwerp is, waarover ze in alle waarschijnlijkheid op internet zouden praten.

Van deze openhartigheid was echter niet altijd sprake bij persoonlijke relaties in de ‘echte’ wereld. De onderzoekers constateerden dat angst bijdraagt aan het geheim houden van het sollicitatieproces. De helft van alle werkzoekenden zou hun partner niet vertellen dat ze gaan solliciteren. Zestig procent van de werkzoekenden boven de 55 jaar houdt hun sollicitatie verborgen voor hun partner, waarmee deze groep zich op dit gebied het meest in stilzwijgen hult.

Nederlanders het meest ontspannen en open over banenjacht, Britten het minst
Wereldwijd deden Britse werkzoekenden er het meest het zwijgen toe. Slechts 37 procent vertelde hun partner dat ze naar een nieuwe baan aan het solliciteren waren. De Fransen waren iets minder terughoudend (41 procent zou het hun partner vertellen). Aan de andere kant van het spectrum staan Nederlanders: zij geven blijk van de meeste openheid. 61 procent had er geen moeite mee om hun zoektocht naar werk met hun wederhelft te bespreken.

Werkzoekenden deelden de angst dat anderen erachter zouden komen dat ze op zoek naar werk waren, maar deze vrees hiervoor was lang niet even sterk in elk land. Opnieuw toonden Nederlanders zich op dit vlak het meest ontspannen. Bijna twee derde (62 procent) zei zich hier geen zorgen over te maken. Dat is ruim twee keer zoveel als de Fransen (van wie slechts 24 procent zich geen zorgen maakt), de Ieren (26 procent), de Canadezen (27 procent), de Australiërs (28 procent) en de Britten (31 procent).

Er blijkt sprake te zijn van een mix van praktische en meer persoonlijke angsten. Wereldwijd maakt veertig procent van de mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, zich zorgen dat hun werkgever daar achter komt. Een derde (34 procent) is bang dat ze de baan niet krijgen en een vijfde (twintig procent) is bang dat ze zich mislukt zullen voelen.

Bron: Loopbaan-visie.nl

Tips voor een sollicitatiegesprek? Behaal je voordeel door positieve psychologie

Wanneer je tips bekijkt voor een sollicitatiegesprek zijn de meesten bezig met de inhoud, maar minder met de manier waarop of de psychologie erachter. Vandaar eens een andere, minstens even nuttige, insteek: vanuit de kant van de positieve psychologie.

Heb je al eens stilgestaan bij welke psychologische aspecten de interviewer zijn of haar oordeel op jou positief zouden kunnen beïnvloeden tijdens een sollicitatiegesprek? Het gaat dan niet enkel over je nette voorkomen, op tijd zijn voor het interview of je gedrag tijdens het gesprek want daar wordt eigenlijk sowieso vanuit gegaan dat dat is zoals het hoort. Hier extra aandacht aan besteden zal je niet dat beentje voor geven als je daar nu al goed op scoort.

In een wereld van (soms zeer harde) competitie om een bepaalde positie of vacante betrekking is elke kleine tip om te scoren op je sollicitatiegesprek een plus. Wat zijn dan zaken uit de positieve psychologie die je kunnen helpen om een unieke positieve indruk achter te laten bij de interviewer? Hieronder 4 tips.

Neem een houding van ‘excellentie’ aan voor het sollicitatiegesprek
Een eerste vorm van positieve psychologie: oefen uitvoerig de houding die je wilt aannemen tijdens het sollicitatiegesprek, eentje die uitmuntendheid uitstraalt: rechte rug, schouders wat achteruit, zachte ogen, glimlach op je gezicht, … én behoud deze houding tijdens het gesprek. ‘HOPLA’ kan hierbij helpen:

 • Hoofd opgeheven
 • Open houding
 • Positieve ingesteldheid
 • Lachen
 • Actie

Dit soort poses wordt ook wel ‘high power poses’ genoemd omdat ze energie uitstralen. Het omgekeerde ervan zijn ‘low power poses’ (gesloten, in jezelf gekeerd, …). Onderzoek heeft aangetoond dat sollicitanten met de HOPLA-houding betere resultaten haalden tijdens hun sollicitatiegesprek en makkelijker werden aangenomen dan degene die een low power pose hadden.

Een glimlach op je gezicht is absoluut een plus, zorg er echter ook voor dat je ogen glimlachen. Je hoeft niet constant te glimlachen want dat zou kunnen overkomen als ‘gemaakt’ en in een serieuzere omgeving wordt dat ook niet altijd gesmaakt.

Wees duidelijk
Als er tijdens je sollicitatiegesprek een vraag wordt gesteld waar je niet direct een antwoord op hebt of je hebt bedenktijd nodig om je antwoord te structureren, stel dan 1 of 2 extra vragen voor je antwoord geeft. Ondertussen kan je in gedachten een duidelijke boodschap als antwoord formuleren.

Wees dus duidelijk in wat je zegt en breng het antwoord gestructureerd zodat het voor de interviewer ook makkelijk verstaanbaar is. In plaats van ingewikkelde zinsconstructies en dure woorden of vakjargon kan een eenvoudige en sterke uitleg ook al meer dan voldoende zijn. Onderzoek wijst immers uit dat wie intelligent, duidelijk en logisch praat in een sollicitatiegesprek een beentje voor heeft op de competitie t.o.v. zij die technische praat verkopen zonder duidelijke lijn in hun verhaal.

Wees enthousiast
Een andere vorm van positieve psychologie is enthousiasme. Gebruik zowel je stem als je lichaam om aan te tonen dat je ergens enthousiast over bent.

Als je op een stoel zit kan je je bovenlichaam en armen gebruiken om te gesticuleren. Met je stem kan je tonaliteit, tempo, frequentie, … gebruiken om ermee te spelen. Deze verbale en non-verbale expressievormen geven zelfvertrouwen aan en zullen ervoor zorgen dat je als boeiend wordt ervaren.

Het is ook hier uit onderzoek bewezen dat kandidaten met hoger energieniveau, door het inzetten van hun lichaam en gebruik van hun stem door te versneller, vertragen, hogere of lagere tonen te gebruiken, meer kans hadden om uitgenodigd te worden naar een volgende stap in de sollicitatieronde.

Kandidaten die noch hun stem noch hun lichaam gebruiken en er niet in slagen hun enthousiasme over te brengen worden dikwijls gepercipieerd als onzeker en angstig en hebben minder kans op een positief resultaat uit het interview.

Spiegel
Het subtiel overnemen van een houding of gedrag van iemand anders noemen we spiegelen of matchen en kan ook gezien worden als een vorm van positieve psychologie. We vormen op die manier het spiegelbeeld van de ander en dat bevordert de relatie.

Bijvoorbeeld: de interviewer zit achteruit geleund in zijn stoel, beide armen/handen rustig op zijn benen. Als jij dan voorovergebogen zit me je ellebogen op tafel en je hoofd in je handen ben je allesbehalve aan het spiegelen. Wel spiegel je als je zelf ook achteruit leunt in je stoel en beide handen losjes op je benen legt.

Velen geloven dat subtiel spiegelen van de lichaamshouding van de interviewer een klimaat van vertrouwen bevordert en de kans op aanwerving verhoogt. Als de interviewer echter doorheeft dat je bij elke keer dat hij zijn houding verandert jij dat ook doet zal dat niet meer als authentiek worden ervaren wat je kans op een volgende stap in het aanwervingsproces mogelijks verkleint. Forceer het dus niet …

Call to action
Wat is de inspanning die je tot nu toe gedaan hebt in een sollicitatie wat betreft positieve psychologie? Met welk resultaat? Welke van bovenstaande tips doe je al? Welke wil je graag wat oefenen en ga je nu al inzetten zodat ze een gewoonte zijn tijdens je volgende sollicitatie? Hoe zorg je ervoor dat je tijdens het interview hier ook nog aandacht aan besteedt? Welke stappen zet je daartoe?

Bron: Loopbaan-visie.nl

Gesprekstechnieken voor gevorderen

E-in is een afkorting van Exporatie intern referentiekader. De E-in is een vraag ter verduidelijking. Voorbeelden van E-ins zijn:

Kunt u dat verduidelijken?

Kunt u daar iets meer over vertellen?

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

De E-in wordt gebruikt als het relaas van de geïnterviewde te abstract is of als men wil toetsen of een uitspraak ook werkelijk onderbouwd is.

Een E-ex vraag is een vraag naar een nieuw facet of nieuw onderwerp. Bijvoorbeeld, bij het onderwerp Wat vindt u van de Telegraaf?:

Wat vindt u van de rubriek van Jan?

Wat vind u van de politieke opstelling van de Telegraaf?

Wat vindt u van de negatieve kanten van de Telegraaf?

Deze vragen kunnen worden gebruikt om het gesprek te sturen. De vragensteller is bezig met zijn eigen interesses en stelt zijn eigen topics vast. Of leidt de geïnterviewde naar het onderwerp waar hij het over wil hebben.

Beide technieken zijn waardevol in interviews, ook als het gaat om sollicitaties of outplacement. Op E-ins kun je je natuurlijk goed voorbereiden. Op E-ex’s kun je met wedervragen reageren of antwoorden op de oorspronkelijke vraag en je niet laten leiden in het interview.

 

Hang Yourself gesprekstechniek

De rijexaminator stelt na het examen de vraag: Hoe vindt u zelf dat het gegaan is? De kandidaat antwoordt: Ja het ging wel, maar ik ben natuurlijk nog een beetje onzeker. Examinator: Zullen we het dan nog maar een keertje overdoen?

De Examinator past hier een gesprekstechniek toe, die in bedrijven en organisaties veel wordt gebruikt, bewust of onbewust. Dit is een variant op de ‘Hang Yourself’ gesprekstechniek. De boodschapper stelt zodanige vragen waaruit de ontvanger kan opmaken dat het mis is of haakt in op een directe opmerking die door de gesprekspartner wordt gemaakt en koppelt daar zijn conclusie of mededeling aan.

Nog een voorbeeld van de Hang Yourself gesprekstechniek.

Manager (alleen de vragen van de Manager staan weergegeven):

Ik zou het graag eens willen hebben over hoe je vindt dat het gegaan is het afgelopen jaar. Kun je eens vertellen hoe het je hier bevalt? Bel je erg moe als je ’s avonds thuiskomt? Heb je wel plezier in het werk? Heb je zelf het idee dat het goed gaat? Heb je zelf het idee dat je het goed aankunt? Ik vraag me wel eens af of deze baan niet te zwaar is voor je? Zou je in een andere baan niet gelukkiger zijn? Zou het niet beter zijn als je iets anders ging doen? Nu we het er toch zo over hebben geloof ik dat we je moeten afraden om verder te gaan. Is het niet voor alle partijen beter als we er een punt achter zetten?

Sollicitanten krijgen ook vaker te maken met deze gesprekstechniek en het is belangrijk je te realiseren dat het de interviewer dan vooral ook gaat om jouw reactie op een bepaalde vraag. Bij een gesprekstechnisch agressieve opmerking is een goede reactie het reageren met reflectie, ordening of samenvatting (Ik begrijp dat u verbaasd bent over.. Ik begrijp dat u vragen stelt bij..). Vervolgens het geven van informatie, of het aangeven van de oplossing van een bepaald probleem. Zo ga je handig om met de Hang Yourself techniek. Je kunt hem zelfs ook zelf toepassen door de interviewer aan het einde te vragen of hij je feedback wil geven op het interview of dat hij je gaat aanbevelen aan zijn opdrachtgever.

6 unieke Jobs

1. Vissen op zuiver water

Sommige mensen beoefenen een job die (bijna) niemand heeft. Of wat dacht je van de tekenaar van de robotfoto bij de politie? Of de expert outdoor?

“Ik zit niet graag binnen, steeds tussen vier muren. Neen, dan is deze job perfect voor mij: we werken bijna altijd buiten, zijn steeds onderweg en zijn elke dag op een andere locatie aan de slag.” Voor Bart Van Brantegem is zijn job duidelijk een uit de duizend. Als technisch medewerker bij Aquafin is hij verantwoordelijk voor de sturing en het onderhoud van de waterzuiveringsinstallaties én de weg dat het water aflegt ernaartoe. Hij is dan ook dagelijks op de baan in de regio Liedekerke-Aalst, deel van het Denderbekken. “We krijgen wel een planning, maar eigenlijk hebben we heel veel vrijheid om onze job zelf in te vullen. We kunnen zelf bijsturen in functie van het werk dat we die dag hebben”, vult hij aan.

Dat hij ooit bij Aquafin solliciteerde, had ook te maken met de visie van de organisatie én de maatschappelijke rol die ze speelt. “Daar wil ik me voor inzetten”, zegt hij. Bart is niet alleen technisch medewerker, maar ook een fervent visser. Buiten zijn, het contact met het water: het zijn belangrijke raakpunten tussen zijn job en zijn hobby. Maar het gaat verder dan dat: de visser Bart ziet dat de technisch medewerker Bart een verschil maakt. “De laatste jaren is de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk verbeterd. Dat is onder meer het resultaat van wat wij en de collega’s doen”, klinkt het. “Het visbestand op de Dender is enorm toegenomen. Ik ga er dan ook met plezier vissen.”

Technisch medewerker Bart maakt mee het verschil. Het gezuiverd water komt achter hem in de waterloop terecht en daar is hij, als hobby visser, ontzettend trots op.

2. Met zakdoek en potlood in de hand

Kunstenaars bij de politie? Jazeker: Peter Clauwaert is al zo’n dertig jaar lang een van de vier robottekenenaars in ons land. “Toen ik van Sint-Lucas afstudeerde, bestond CSI nog niet – wij hadden alleen Derrick (Duitse misdaadserie, n.v.d.r.). Ik kende deze wereld helemaal niet. Maar in onze familie was er veel ‘blauw’: mensen die bij de politie, de rijkswacht en de gerechtelijke politie werkten. Het was mijn pa die me aanraadde om voor deze job te solliciteren. Het bood in zijn ogen toch heel wat meer zekerheid dan het kunstenaarsbestaan.”

Peter en zijn collega’s spreken met slachtoffers en getuigen van feiten. “Het belangrijkste is hoe we met mensen – die in de war kunnen zijn, of net helemaal ineengedoken – omgaan. Je moet dat in de eerste plaats doen door daar als mens te zitten, met veel empathie én een zakdoek. Je moet echt contact maken en goed luisteren. Bovendien moet je je heel bewust zijn van wat je doet en zegt. Geef je iemand een hand? Kijk je het slachtoffer in de ogen? Welke woorden gebruik je?”

Robottekenen – Peter is daarnaast ook bezig met gezichtsreconstructies – is iets anders dan het modeltekenen dat hij op school leerde. Moeilijker, al was het maar omdat iedereen op een andere manier een gezicht omschrijft. Een soort ‘puzzel’ met oren, ogen, haar, mond … geeft houvast aan getuigen en slachtoffers. “En soms zeggen ze ‘hij trok op Michael Jackson’ of ‘weet je, zoals die vrouw uit Familie’…”

Het is de combinatie van de twee – het psychologische én het helpen oplossen van een zaak – die de job van Peter niet alleen uniek maakt, maar ook erg fijn. “We komen heel wat tegen, maar anderzijds zien we ook dat de rechtbank mensen veroordeelt onder meer op basis van ons werk. Slachtoffers of getuigen zien op ons papier dat we begrijpen wat ze trachten duidelijk te maken, dat we hen helpen. Daar doen we het voor.”

3. Twee unieke Geerten

“Ik denk dat ik de enige ben in Vlaanderen die dit doet. Ik ben in elk geval de enige bij UNILIN, en ik denk niet dat andere bedrijven deze dienst verlenen aan hun klanten.” Welke dienst Geert Cromphaut precies aan aannemers en bouwhandelaren biedt? Hij geeft tekst en uitleg – in theorie én praktijk – over de unieke UNILIN-dakelementen. Deze producten zorgen ervoor dat het dak er sneller en beter staat, omdat dakwerken, isolatie én binnenafwerking in een keer gebeuren.

Ook Geert Hanssens biedt opleiding en begeleiding. Hij is verantwoordelijk voor de Academy binnen UNILIN, division flooring, en leidt plaatsers op. “Wie slaagt – en dat zijn ze niet allemaal – mag zich Master Installer noemen”, klinkt het. “Maar ik begeleid ook projecten in binnen- en buitenland.”

Beiden waren, vóór ze bij UNILIN aan de slag gingen, zelfstandige. Geert Hanssens had een succesvol bedrijf als standenbouwer, en Geert Cromphaut was zelfstandig dakwerker. Hoewel ze in loondienst werken, behouden ze de drive om te ondernemen, om hun business uit te bouwen en zelf hun agenda te bepalen. ‘Intrapreneurs’, heet dat dan. “Deze job is echt wat ik zocht”, zegt Geert Cromphaut. “Er is veel uitdaging en ik bepaal mijn agenda nog steeds helemaal zelf.”

Behalve hun voornaam en hun ondernemerschap is er nog een link tussen de twee verhalen: hun kritische doelpubliek. Geert Cromphaut introduceert een revolutionair systeem in de behoudsgezinde bouwsector en Geert Hanssens ziet dagelijks plaatsers die ervan overtuigd zijn dat ze niets meer te leren hebben. “Plaatsers zijn erg kritisch: je moet zelf op je knieën kunnen gaan zitten om het te tonen”, zegt hij. “Maar na de training blijkt elke keer opnieuw dat we mensen nieuwe tips & tricks kunnen leren, nieuwe manieren van aanpakken. Daar doen we het voor.”

4. Bouwen aan machines én een goede verstandhouding

“Toen ik hoorde over deze job, ben ik meteen naar mijn vrouw gegaan om haar te zeggen hoe graag ik dit wou doen en of ze akkoord was dat ik ervoor zou gaan – ik zit per slot van rekening regelmatig in het buitenland. Een nieuwe machine of de ombouw van een bestaande machine: dat is echt een magneet voor mij.” Het is ondertussen drie jaar geleden dat Klaas Lievens vol enthousiasme begon bij het U-Fast-team van UNILIN.

Wat dat team doet? Telkens als er een nieuwe machine is, of een bestaande omgebouwd moet worden, begeleiden ze de montage, de installatie in de fabriek, de opstart en de nazorg. Dat doen ze overal waar de multinational actief is. Vandaag, bijvoorbeeld, is een collega van Klaas in Maleisië, en volgend jaar zal hij zelf een tijd in Rusland werken. “We gaan op voorhand naar de leverancier om daar al proef te draaien en eventueel aanpassingen te vragen. We controleren ook of ze het lastenboek gevolgd hebben”, zegt hij. “En na de opstart blijven wij drie maanden instaan voor onderhoud en herstellingen.”

Klaas ontvangt en begeleidt ook de installateurs in de fabriek. Hij maakt hen wegwijs op de site, maar legt hen ook het vuur aan de schenen. “We zijn erg kritisch voor en tijdens de installatie, zodat we later onze eigen techniekers zo weinig mogelijk belasten. Het is op dat moment mijn job om moeilijk te doen tegen leveranciers”, klinkt het. “Maar begrijp me niet verkeerd: ik heb met de meesten van hen een heel goed contact. Onlangs brak er tijdens de montage een stuk – dat gebeurt nu eenmaal. In plaats van te zeggen ‘los het op’, zijn we samen aan het werk gegaan. Zo bouw je een goede verstandhouding op, waardoor ik nu ook nog altijd met mijn vragen bij hen terecht kan.”

5. Verse sapjes op Tomorrowland

De ene dag Lokerse Feesten, de dag nadien sponsorcontacten met de wielerploeg van onder meer Philippe Gilbert en Marcel Kittel: als senior consultant sponsoring & events bij Lidl rolt Ridgy De Smedt van de ene wereld in de andere. “Naast die grote namen sponsoren wij ook kleinere evenementen zoals Wonderweekend, een festival voor gezinnen, en KidiX, een beurs voor kinderen die onlangs nog in de herfstvakantie plaatsvond”, vertelt hij enthousiast. “Geen enkele dag is dezelfde.”

De sponsoringactiviteiten van Lidl zijn de laatste jaren heel erg gegroeid, waardoor de agenda van Ridgy aardig vol zit. “De mensen weten ons te vinden”, zegt hij met een lach. “Voor elke opportuniteit kijken we of het past binnen onze strategie. Soms moet je ook twee keer kijken: op Tomorrowland zijn we aanwezig om aan te tonen dat je op een festival ook lekker én gezond kunt eten. We staan er onder meer met een juice bar. Wat we niet doen, is zomaar een logo op een affiche zetten: we willen aanwezig zijn om duidelijk te maken waar wij voor staan.”

Binnen Lidl is Ridgy de enige verantwoordelijke voor sponsoring, van bij de aanvraag tot op het evenement zelf. Uiteraard kan hij wel een beroep doen op zo’n dertig collega’s binnen het marketingteam, al blijft zijn job uniek. “Ik heb weinig reguliere taken en werk zowel overdag als ’s avonds, in het weekend of zelfs ’s nachts. Je moet er echt wel 100 procent achter staan, je volledig smijten. Waar ik met het meeste plezier aan werk? Als sportliefhebber ben ik ook wel gefascineerd door het wielrennen, maar ik behoor als twintiger ook volledig tot de doelgroep van Tomorrowland”, klinkt het.

6. Passie voor outdoor, van de winkel tot de Zweedse wildernis

“Dit is écht de job van mijn leven. Zodra ik bij A.S.Adventure was begonnen, zei ik tegen mijn verantwoordelijke ‘dat is wat ik wil doen’, en na zes jaar is het ook werkelijkheid geworden. Dit is geen nine-to-five-job en elke dag is anders. Ik leer heel wat mensen kennen, moet probleemoplossend denken en mag opleidingen geven – iets wat ik heel graag doe. Dat maakt het voor mij super.”

De job die Marie Vanaudenaerde zo enthousiast maakt, is die van expert outdoor. Voor alles over kamperen en trekking vormt zij de brug tussen hoofdkantoor en winkels. “Ik moet ervoor zorgen dat elke camping- en trekkingafdeling in elke A.S.Adventure er goed bijligt, dat de medewerkers goed zijn opgeleid, dat de verkoop vlot gaat … Eventuele problemen passeren ook altijd bij mij”, legt ze uit. “Ik werk in België, Luxemburg en Frankrijk – de verste winkel waar ik kom, is die van Nice.”

Om op de hoogte te blijven van trends en technologie, bezoekt Marie de grote vakbeurzen. Maar af en toe krijgt ze ook de kans om in de buitenlucht bij te leren. “Ik heb vorig jaar het geluk gehad om in oktober met de Outdoor Academy in Zweden een vierdaagse trektocht te doen – de prachtigste reis van mijn leven”, zegt ze. “Onze producten effectief gebruiken is de beste manier om voeling te krijgen met het product en zo onze klanten juist te kunnen adviseren.”

Spreek met Marie over trekkingrugzakken, wandelschoenen of expeditietentjes, en de passie klinkt in elk woord. “Ik hou er ook écht van”, geeft ze aan. “Ik kampeer en wandel heel graag en kan bijna alles vertellen over de producten. Dat maakt me de expert. Ook in mijn vrije tijd ben ik ermee bezig: ik bezoek de websites van de merken en probeer veel te reizen – mét de rugzak, uiteraard.”

Bron: Jobat.be

10 vervelende sollicitatievragen & hun antwoorden

Sollicitatiegesprekken kunnen ongemakkelijk zijn, bijvoorbeeld als er pittige vragen worden gesteld. Maar met de nodige handigheid kan je ze ontwijken…

Een goede voorbereiding op je sollicitatiegesprek is daarbij ontzettend belangrijk. Wat je zeker niet mag vergeten, is om na te denken over de moeilijke sollicitatievragen die eventueel gesteld kunnen worden. Probeer rustig te blijven tijdens het gesprek, zodat je je zorgvuldig voorbereide antwoorden ook daadwerkelijk nog kan herinneren. Blijf in ieder geval altijd dichtbij jezelf. Wees eerlijk, maar niet té.

 1. Hoe verklaar je dat gat in je CV?
  Tegenwoordig zien werkgevers het steeds vaker door alle ontslagen die de laatste tijd gevallen zijn. Wat je potentiële werkgever wil zien, is dat je niet stil gezeten hebt. Benoem wat je in die periode hebt gedaan. En dat kan van alles zijn: vrijwilligerswerk, freelance opdrachten, maar bijvoorbeeld ook mantelzorg of een reis door Australië. Redenen genoeg dus om een gat in je cv te verklaren, maar wees wel eerlijk en relevant.

  Een ‘gat’ in je cv komt zeker niet altijd door ontslag. “Zo heb ik bijvoorbeeld een coachee die na zijn middelbaar eerst een paar jaar is gaan werken voor hij aan zijn universitaire studies begonnen is”, vertelt loopbaancoach Annelies Quaegebeur. “In zijn deel over ‘werkervaring’ gaapt er dus zogezegd een gat van 5 jaar. Een andere coachee is er een jaar tussenuit geweest op wereldreis. Het kan ook gewoon zijn dat je een time-out genomen hebt, een periode voor je ouders hebt gezorgd, een lange tijd ziek bent geweest …”

  “Als je referenties hebt, is dit hét moment om ze aan te halen: zij kunnen aangeven wat je in ‘de tussentijd’ gedaan hebt, of misschien wil een vroegere baas wel aangeven hoe fijn hij het vond om met je samen te werken. Wees gewoon eerlijk over het gat in je CV en keer het om naar een sterkte. Wat heb je uit die periode geleerd? Welke ervaring heb je opgedaan die je maakt tot wie je vandaag bent? Ook in een periode van werkloosheid kan je enorm veel bijleren, opleidingen volgen, korte interims doen, een taal bijschaven, …”

 2. Vertel eens meer over jezelf
  Negen van de tien keer de eerste vraag tijdens een sollicitatie en direct ook de eerste valkuil waar je in kan trappen. Waarom? Omdat je geneigd bent om te veel te vertellen. Je hoeft niet al heel je cv door te nemen. Laat in een of twee minuten zien wie je bent, wees niet te persoonlijk, hou je aan de feiten van je carrière en studies die relevant zijn voor de functie.

  Het is een zeer open vraag. Je kan er nog alle richtingen mee uit. “Je kan het hier hebben over je sterktes en hoe je zal kunnen bijdragen tot het team en het bedrijf”, zegt loopbaancoach Annelies Quaegebeur. “Langs de ene kant zal de interviewer geïnteresseerd zijn in WAT je vertelt, maar ook HOE je het vertelt zegt heel veel over je: enthousiast, positief, stil, bedeesd… Je kan eventueel een quote citeren, van iemand die je bewondert, die samenvat wat jij gelooft over jezelf. Verpak wat je te vertellen hebt in een zeer korte presentatie over je professionele prestaties.”

 3. Waarom zouden we jou moeten aannemen?
  Een moeilijke sollicitatievraag, omdat dit hét moment is om jezelf nog een keer neer te zetten als de perfecte kandidaat voor deze functie. Ga dan niet de vaardigheden en competenties benoemen die letterlijk in de functieomschrijving staan. Bedenk juist concrete voorbeelden die daarbij aansluiten.

  “Heb je al eens een baan gedaan die lijkt op degene waar je nu voor solliciteert? Vertel de interviewer dan zonder aarzelen hoe je hebt bijgedragen aan de core van het bedrijf. Indien je geen gelijkaardige ervaring in het verleden hebt opgebouwd, kan je aantonen welke talenten je hebt waardoor je wel in aanmerking komt voor de functie en waarom je geïnteresseerd bent in juist die positie.”

 4. Vertel eens over een moment dat je gefaald hebt of een moment dat je je diep schaamde
  “De sleutel van een goed antwoord hier is om aan te tonen dat je van je falen of schaamte een succes hebt gemaakt. Dat je het hebt kunnen ‘om-tunen’ naar iets waar je een waardevolle les uit hebt geleerd. Neem eventueel een moment alsof je deze vraag niet had zien komen…”, lacht loopbaancoach Annelies Quaegebeur.

  Iedereen maakt fouten. Zelfs succesvolle bedrijfsleiders zoals Steve Jobs of Mark Zuckerberg. Als je je fouten gewoon toegeeft, is er niets aan de hand. “Gewoon je verontschuldigingen aanbieden, je fout herstellen en verder werken is (hopelijk) je manier van werken. Als dat zo is, geef dan gerust toe dat je ervan houdt om dingen open te bespreken en dat je er een punt van maakt om ervaringen te delen, zowel fijne als minder fijne, zodat anderen ervan kunnen leren.”

 5. Wat is je grootste zwakte? (een echte zwakte en niet één vermomd als sterkte)
  Hier kan je moeilijk ontsnappen aan het omdraaien van je minder fijne kanten naar iets positiefs. Geef gewoon toe welke ‘zwaktes’ je hebt en toon aan hoe je er mee aan de slag bent gegaan om ze minder storend te maken (voor jezelf of voor de anderen). “Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je zeer veeleisend bent én dat je geleerd hebt dat iedereen zijn unieke talenten heeft. Als je solliciteert voor een functie waar je niet rechtstreeks de nodige ervaring voor hebt, is het nu ook het moment om dat gat dicht te rijden. Welke andere gerelateerde ervaring heb je wel die je kan helpen in het aantonen van je bekwaamheid? Houd zeker een paar voorbeelden bij de hand.”
 6. Waar zie je jezelf over 5 jaar?
  Werkgevers willen zien of je de ambitie hebt om jezelf te blijven ontwikkelen. Vertel hoe de functie je kan helpen om persoonlijk door te groeien. Blijf wel relevant voor je toekomstige werkgever. Als je solliciteert naar een hele commerciële salesfunctie, en je geeft aan dat je de ambitie hebt om over vijf jaar schapenherder te zijn, dan zal het niet goed overkomen. Beter is te vertellen dat je een leidinggevende functie ambieert of je juist wilt specialiseren in één bepaalde richting.
 7. Waarom solliciteer je voor een lagere positie?
  “Omdat er niet gediscrimineerd mag worden op leeftijd, kan een mooi antwoord zijn. Je kan altijd aangeven dat je brede ervaring buiten het gevraagde expertiseveld je de juiste kandidaat maakt. Of: je professionele ervaringen hebben je voorbereid om een nieuwe carrière in een ander domein op te starten en je kijkt er heel erg naar uit.”

  “Leg de nadruk op de kwaliteit die je brengt, je nieuwe en frisse perspectieven. Deze opportuniteit geeft je ook de kans om de firma te leren kennen van binnenuit en doorgroeien kan eventueel later nog … Je bent er dus niet vies van om terug lager of onderaan de ladder te beginnen. Je ervaringen hebben je een betrouwbare business partner en werknemer gemaakt, ervaringen die je maar al te graag deelt met je collega’s in je nieuwe positie. Je zit ook niet voor niets bij de interviewer, dat wil immers zeggen dat jij de controle van de CV’s al doorgeraakt bent!”

 8. Ben je ooit ontslagen? Indien ja, waarom?
  Deze vraag zien de meesten niet graag komen… Wie geeft er graag toe dat hij of zij ontslagen is geweest? Daar kunnen nochtans goede (economische) redenen voor zijn die niet direct iets met jou persoonlijk te maken hebben.

  “Zelf ben ik 2 keer ontslagen geweest … en ik ben absoluut niet beschaamd om dat toe te geven”, vertelt loopbaancoach Annelies Quaegebeur. “In beide gevallen was ik consultant. In 2010 werd ik ontslagen (door de crisis) omdat ik als manager meer kostte dan opbracht (er kwamen te weinig betalende opdrachten binnen). Ik was zwaar aangedaan en boos toen het gebeurde en mijn enige doel was: ‘Ik zal eens tonen dat ik snel terug werk zal vinden dat zelfs nog beter betaalt…’ Wat me ook lukte. In 2012 werd ik om dezelfde reden ontslagen. Eigenlijk was dit laatste ontslag een godsgeschenk. Al op de eerste dag in mijn nieuwe baan voelde ik dat ik te snel en tegen mijn intuïtie beslist had. De consulting firma zelf paste niet echt bij mij en ik had het gevoel dat ik niet meer bezig was met een baan die me gelukkig maakte…”

  “Een goede raad: geef gewoon toe wat er gebeurd is (zelfs al heb je een fout gemaakt), en vertel dat je er veel uit geleerd hebt. Bijvoorbeeld: er kwam een nieuwe manager die liever een oude bekende in zijn team wou waardoor jij moest vertrekken, of miscommunicatie over de verwachtingen van beide kanten waardoor er besloten werd je contract te beëindigen, …” “Zorg ervoor dat je vorige managers of firma’s niet zwart maakt. Dat zorgt er enkel voor dat je bitter overkomt, anderen de schuld geeft en zelf geen verantwoordelijkheid draagt. Niet echt het beeld dat je van jezelf wilt achterlaten bij een sollicitatiegesprek…”

 9. Vertel eens over een collega die zijn werk niet naar behoren deed… hoe heb je die situatie aangepakt?
  De manier waarop je omgaat met een collega die zijn werk niet goed doet vertelt veel over de manier waarop je in een moeilijke situatie met mensen omgaat en kan ook inzicht geven over hoe je met moeilijke klanten of leveranciers zou omgaan. “Als je kan aangeven dat je eerst met de persoon in kwestie het gesprek bent aangegaan om te weten wat er juist speelde, toon je eigenlijk aan dat je in staat bent met een moeilijke situatie om te gaan in plaats van in stilte te lijden. Het is tevens een voorbeeld van het feit dat je niet zomaar je conclusie trekt en oordeelt, maar een mensen-mens bent dat doorheen een moeilijke situatie wilt groeien naar datgene wat het zou moeten zijn.”
 10. Wat is je huidige salaris? Wat wil je bij ons verdienen?
  Regelrechte valkuilen, deze sollicitatievragen. Begin je net aan je carrière, verdiep je dan in wat normaal is binnen jouw vakgebied met de ervaring die je hebt. Dan heb je in ieder geval voor jezelf een beeld van wat je mag verwachten. Nog beter is om te antwoorden met het feit dat je je huidige salaris niet belangrijk vindt en dat het draait om wat een relevante vergoeding is voor de functie waarvoor je nu solliciteert. Zeker als je naar een hogere functie solliciteert of een totaal andere richting op gaat, is dit eigenlijk het beste antwoord dat je kan geven.

Bron: Loopbaan-Visie.nl

Brainport, de Silicon Valley van Europa!

Brainport, met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier worden oplossingen bedacht voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. De wereld om ons heen verandert razendsnel. De internationale concurrentiepositie van Nederland wordt continu uitgedaagd. Brainport is bepalend geworden voor de concurrentiekracht van Nederland. De combinatie van hightech, design, Brabantse samenwerking, eigenwijsheid en doorzettingsvermogen bepaalt de kracht van deze regio. Zowel op economisch als ook op maatschappelijk en persoonlijk vlak.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere te zien op de campussen Automotive Campus, Food Tech Park Brainport, TU/e Campus en de Hight Tech Campus Eindhoven. Op deze slimste regio van de wereld werken duizenden onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers in honderden bedrijven en instituten samen aan de ontwikkeling van baanbrekende technologieën en producten van morgen. Dit heeft grote aantrekkingskracht op talentrijke studenten, kenniswerkers, ondernemers en investeerders van over de hele wereld.

Transitie naar kennis en vertrouwen

Brainport maakte de afgelopen 20 jaar een enorme transitie door. Van een regio met krimpende industrie en grote werkloosheid naar een internationale hightech hotspot in een mondiaal netwerk. Deze transitie van maakindustrie tot kennis en vertrouwensketen is kenmerkend voor de strategische wendbaarheid en de mentaliteit. De manier van werken vormt de basis voor open innovatie en leert dat kennis delen leidt tot vermenigvuldiging van die kennis.

We hebben samen hard gewerkt om een toonaangevend hightech centrum van Europa te worden, met sterk ontwikkelde specialisaties op het gebied van mechatronica, robotica en advanced materials. Brainport levert een grote bijdrage aan de nationale export en domineert de top van de Nederlandse R&D bedrijven. De regio levert 44% van de Nederlandse patenten, en dit is dubbel zoveel als topregio’s zoals Munchen en Stockholm. Eindhoven heeft dan ook, volgens de Financial Times, een top investeringsklimaat in Europa. Brainport is en blijft de groeiversneller van de Nederlandse economie.

Let’s make a difference! Lees meer over Talentmanagement, Inspirerend Leiderschap en Career Development van de Influencers en Thought Leaders uit Brainport.

Ontslagvergoeding – vragen van coachees

Wij ontvangen dagelijks veel vragen over Arbeidsrechtelijke zaken, onder andere in verband met een mogelijk aankomende ontslagprocedure. We zetten hieronder de feiten op een rijtje.

 • De kantonrechtersformule is op 1 Juli 2015 vervallen en vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag en financiële hulp voor de overgang van baan naar baan. Voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding speelt de redelijkheidstoetsing geen rol meer.
 • De transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op “initiatief van de werkgever” is beëindigd na 2 jaar dienstverband door opzegging of door ontbinding. Onder “initiatief” van de werkgever wordt ook begrepen als de werknemer de arbeidsrelatie niet verlengd omdat de arbeidsvoorwaarden na verlenging te nadelig zijn.
 • De formule van de transitievergoeding is leeftijdsonafhankelijke formule en wordt berekend op basis van het bruto maandloon van de werknemer.
 • De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000. Ligt het jaarsalaris hoger dan € 75.000,- dan kan die transitievergoeding maximaal stijgen tot dat jaarsalaris.
 • Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever kan de kantonrechter (naast de transitievergoeding) een billijke vergoeding toekennen.
 • Geen transitievergoeding is verschuldigd bij het einde van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer.
 • Bovendien is er in principe geen transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. Wel zal dit veelal het uitgangspunt zijn in de onderhandelingen
  Bij cao kan worden afgeweken van de regeling over de transitievergoeding. De werknemer heeft in dat geval geen recht op een transitievergoeding maar op de cao-voorziening.
 • De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst: een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren, de helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

 

Aan deze Blog kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zullen particulieren altijd adviseren om eveneens contact te zoeken met een jurist.

Kan een motivatiebrief het verschil maken?

Hoe belangrijk is een motivatiebrief nog bij het solliciteren?“Zeker bij spontane sollicitaties is een motivatiebrief belangrijk. Enkel en alleen op basis van een cv weet een rekruteerder vaak niet voor welke functies een kandidaat interesse heeft” (Olivia Cardinaels, Kern Selection)

Het staat in praktisch elke personeelsadvertentie: stuur je motivatiebrief en een recent cv naar onderstaand adres. Dat cv zien sollicitanten nog wel zitten, die brief al veel minder, zo blijkt uit een rondvraag van Jobat bij 6.239 werknemers. Een op de drie doet amper moeite om zijn sollicitatie te motiveren.

‘Beste,

Met deze brief reageer ik op uw advertentie van dit weekend. Ik zou graag solliciteren voor de volgende functie …’

Enzovoort. Misschien herken je het wel: de eerste woorden van de klassieke motivatiebrief, voor velen een van de meest onaangename onderdelen van het zoeken naar een job. Het is ook een lastig karwei: op een A4’tje glashelder uitleggen waarom jij, en niemand anders, de perfecte kandidaat bent.

Vage algemeenheden

Wie er ervaring mee heeft, weet hoe gemakkelijk het is om tijdens het schrijven van zo’n brief te verzanden in vage algemeenheden over leergierigheid, ervaring en enthousiasme. Sommigen – wanhopigen – zoeken hun heil dan maar in de ongeïnspireerde afsluiter: ‘Ik kijk uit naar een persoonlijk gesprek dat me de kans zal geven om mijn motivatie nog beter te verwoorden’. Terwijl ze het schrijven, beseffen ze al dat al wat ze ervoor hebben geschreven hun kansen op zo’n invitatie danig hypothekeert.

Waarna vaak het ultieme argument volgt om zichzelf de inspanning – en het koud zweet – te besparen: ‘Ach, die brieven worden toch niet gelezen’. Geen wonder dus dat bedrijven steeds minder motivatiebrieven ontvangen. Een eenvoudige mail met vriendelijke groeten en een verwijzing naar het cv als bijlage moet tegenwoordig volstaan.

Dat een begeleidende brief geen zekerheid meer is, blijkt ook uit onze enquête. Een op de vijf zegt nooit te solliciteren met motivatiebrief. Nog eens 10 procent zegt er zelden een te schrijven. Slechts de helft van de sollicitanten stuurt er altijd een mee.

Kans om aandacht

Maar is dergelijke nonchalance terecht? Worden al die pennenvruchten van bloed, zweet en tranen – op zich toch al een signaal van enige motivatie – echt verticaal geklasseerd? En heeft het dan nog wel zin zo’n brief te schrijven?

Toch wel, meent Olivia Cardinaels, consultant bij werving en selectiebureau Kern Selection. “Een motivatiebrief is een kans om je te ‘vermarkten’, om de aandacht te trekken van de rekruteerder. Je kan er bijvoorbeeld in vermelden waarom je interesse hebt in het bedrijf, de sector of de functie.”

Voor wie kampt met een brok zenuwen en een writer’s block: ver hoef je het dus niet te zoeken. Maar denk eraan: als je de aandacht van een werkgever hebt, moet je die natuurlijk wel vasthouden. Daarom …

4 motiverende tips

Je motivatiebrief mag geen kopie van je cv zijn. Schrijf niet over je studie of je hobby’s, maar over je interesse voor het bedrijf of de job.
Hou je brief kort. Een pagina volstaat. Wees ook direct en helder in je taalgebruik.
Bij spontane sollicitaties is een motivatiebrief een must. Het is de ideale manier om te tonen in welke functie(s) je geïnteresseerd bent.
Beter geen brief, dan een slechte brief. Oordeel zelf of je brief een meerwaarde betekent en je kansen verhoogt.
Wat zijn je eerste woorden? Mag je grappig zijn en een beetje stout? Of toch maar beter sec en braaf? “Je moet dat afwegen”, zegt Cardinaels. “Standaardbrieven vallen sowieso minder op. Het hangt ook af van de functie waar je voor solliciteert. Een redacteur in spe is weinig geloofwaardig als zijn brief slecht geschreven is. Wat in elk geval voor elke brief geldt, is dat de taal verzorgd moet zijn en dat schrijffouten niet kunnen. Dat kost allemaal veel tijd, maar als het voor een job is die je echt wil, lijkt me dat toch de moeite waard.

Cv is belangrijkst

Hou ook in het achterhoofd dat je brief nog zo meeslepend mag zijn, een werkgever zal zich in de eerste plaats interesseren in je cv. Dat denkt althans driekwart van de ondervraagde werknemers in onze enquête. Ook bij de vraag of de motivatiebrief of het cv bepaalt wie op gesprek mag komen, haalt het cv het makkelijk.

Klopt, zegt Cardinaels. “Motivatiebrieven zijn belangrijk, en ze worden gelezen, maar het eerste wat een rekruteerder bekijkt, is het cv. Als daaruit blijkt dat er geen of een onvoldoende match is tussen de kandidaat en de functie, kan een motivatiebrief daar niet veel aan doen. Toch blijven we kandidaten aanraden er een te schrijven: het is de ideale manier om extra troeven in de verf te zetten, zeker als je wel een gepast cv hebt.”

Bron: Jobat.be