3 nieuwe trends in jouw werkomgeving

Werk jij nog in een kantoorruimte die je helemaal voor jezelf hebt? Dan ben je een van de weinigen, want de laatste jaren is de werkomgeving drastisch veranderd. Van kleine ruimtes tot een groot landschapsbureau. En van een donkere, kille werkplek tot een groene, creatieve omgeving. Maar het kan nóg beter.

De werkwereld is de laatste jaren drastisch getransformeerd, en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Millenials nemen de werkvloer over, want volgend jaar zal ongeveer vijftig procent van de werknemers uit de zogenoemde Generation Y afstammen. En die hebben heel andere verwachtingen dan de werknemers van nu: ze willen vooral meer flexibiliteit. Ze willen kiezen waar ze werken: op kantoor, thuis of onderweg. Zelfs zeggenschap in de werkuren is belangrijk: want de work-lifebalans is prioriteit nummer één.

Vandaag werkt al meer dan 62% vanop meer dan één locatie. En dat cijfer stijgt jaar na jaar.
Bovendien verdienen ook een aantal maatschappelijke uitdagingen de aandacht. Zo kampen steeds meer mensen met een burn-out, en staan duizenden werknemers elke dag urenlang in de file. En dat heeft een grote impact op het werk, want de werkdruk verhoogt alleen maar terwijl de productiviteit afneemt.

Office of the Future

Kortom: de werkwereld vraagt om een antwoord, en dat lijkt er nu te zijn. HP, een van de grootste Amerikaanse technologiebedrijven, heeft een nieuw concept ontwikkeld om oplossingen te bieden. Met hun ‘Office of the Future’ kunnen werkgevers een gloednieuwe werkplek ontwikkelen waarin hun personeel zich kan ontplooien, waarin beter samengewerkt kan worden en waar betrokkenheid gecreëerd kan worden. Kortom: de basis voor een succesvolle onderneming.

De trends

Eigenlijk moet je als werkgever niet heel veel veranderen om de huidige werkplek te transformeren tot de ideale werkruimte. Deze drie trends helpen je op weg:

 1. ‘Activity Based Working’: creëer zones die aansluiten bij de verschillende werkzaamheden. Denk maar aan focusruimtes, flexibele werkplekken en inspirerende vergaderruimtes.
 2. Elementen om de ideale werkomstandigheden te maken: denk maar aan natuurlijk lichtinval, mos om de lucht te zuiveren en samenwerkplekken waar je met collega’s kunt brainstormen.
 3. Home Office: de werkplek van de toekomst is deels op kantoor en deels thuis. Home Office moet medewerkers directe toegang geven tot het virtuele kantoor, zelfs al ben je onderweg.

Bron: Jobat.be

Hoe los je een werkconflict op?

Het kan iedereen overkomen; een conflict op het werk. Dat kan met de leidinggevende zijn, maar net zo goed met een collega. Hoe ga je om met zo’n conflict en (belangrijker) hoe los je het op? Lees hieronder tips als je een conflict op je werk hebt.

Beslis!

Stel dat er sprake is van een conflict, beslis dan welke kant je op wilt gaan. Dat hoeft niet meteen, maar is wel essentieel. Heb je een leuke baan en wil je het probleem oplossen dan zul je het gesprek aan moeten gaan. Ben je er echt zat van en wil je iets anders, maak dit dan duidelijk. Komt er een gesprek, bedenk dan op voorhand wat jij precies met het gesprek wilt bereiken en weet dat het geen eenrichtingsverkeer is, maar dat je dus ook moet luisteren. Bekijk voor het gesprek ook je eigen aandeel in het ontstaan van het conflict. Wees discreet en val je directe collega’s niet lastig met het conflict. Op die manier kunnen zij in en lastige spagaat komen als het gaat om loyaliteit. Nog iets: onderneem niet meteen juridische stappen. Als je dat namelijk doet, dan is er eigenlijk geen enkele manier om er nog op een andere manier uit te komen.

Vertrouwenspersoon

Uiteraard wil je graag over het conflict praten of sparren. Je wilt je opvatting duidelijk maken en graag bij iemand neerleggen die er zicht op heeft. Schakel dan een vertrouwenspersoon in. Vaak is er binnen een organisatie wel iemand als vertrouwenspersoon aangesteld. Bij zo iemand kun je prima je verhaal doen zonder dat wat je vertelt zomaar overal op straat ligt. Door te praten met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie kun je toetsen of jouw mening reëel is of dat je bepaalde zaken wellicht te gekleurd ziet.

Mediator

Lukt het ook niet na een gesprek om het conflict uit de wereld te helpen, overweeg dan het inschakelen van een mediator. Deze geheel onafhankelijke tussenpersoon kan de partijen wellicht dichter bij elkaar brengen. Een mediator luistert naar iedereen die bij de zaak betrokken is, oordeelt niet, heeft geen voorkeur maar zoekt wél naar een oplossing.

Ga je uiteindelijk vanwege het conflict weg bij een bedrijf? Overweeg dan om loopbaanbegeleiding in te schakelen voor het vervolg van je loopbaan. Misschien is outplacement een optie, dit kan voor zowel jou als de werkgever een aantrekkelijke optie zijn. Middels gerichte coaching kun je aan je tekortkomingen werken om zo bij een volgende baan zelf in elk geval niet weer in dezelfde valkuilen te stappen. Differentcoaching.nl is zo’n adres waar je prima terechtkomt als het gaat om coaching, outplacement en loopbaanbegeleiding. Een conflict op de werkvloer betekent niet het einde van je werkzame leven. Wellicht is het wel de opmars naar iets heel moois.

Arbeidsconflict met werkgever, waar moet ik op letten?

Arbeidscontract en outplacement

En dan heb je ineens een arbeidsconflict en zitten jij en je leidinggevende niet langer op een lijn. Je toekomst hangt voor je gevoel aan een zijden draadje. Je weet niet wat je moet doen en bent bang voor ontslag. Je zelfvertrouwen is weg en je ziet de toekomst somber in. Lees hier meer over hoe om te gaan met een arbeidsconflict, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en een outplacement traject. Want je (werkzame) leven is echt niet voorbij als je te aken krijgt met een arbeidsconflict.

Positief
Een conflict met je werkgever is erg vervelend. Probeer echter altijd positief te blijven, probeer in gesprek te blijven met je werkgever en meld je zeker niet ziek. Via mediation – eerst met een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf- kun je proberen weer op een lijn te komen met je werkgever. Professionele mediation is een eventuele vervolgstap.

WW-uitkering
Blijkt het conflict op geen enkele manier op te lossen, dan is het vooral zaak het gezonde verstand te gebruiken en probeer je er met je werkgever uit te komen door het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Dit is een ontbinding van het arbeidscontract met wederzijds goedvinden. In vrijwel alle gevallen heb je dan recht op een WW-uitkering. In de vaststellingsovereenkomst staat verder de einddatum van het dienstverband opgenomen en staat eventueel ook de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding. Het is verstandig om voor je een dergelijke overeenkomst tekent, deze in te laten zien aan iemand met verstand van zaken.

Competenties en talent

In de overeenkomst kan ook een outplacement traject opgenomen worden. Op kosten van je werkgever neem je dan een coach in de hand waarmee je de mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoekt. Behalve het zoeken naar een nieuwe uitdaging bestaat het outplacementtraject ook uit het leren omgaan met het verlies van je baan en het in kaart brengen van je competenties en talent. Outplacement is ook je zelfvertrouwen proberen terug te vinden en je krijgt bovendien professionele hulp bij solliciteren naar een nieuwe baan die aan je eisen en wensen voldoet.

Gemiddeld genomen duurt een outplacement negen maanden. De werkgever geeft aan hoe lang het traject mag duren en als er na die periode geen nieuwe betrekking is gevonden, volgt alsnog ontslag. Op deze manier hebben heel veel mensen behalve meer zelfvertrouwen en een veel beter zelfbeeld ook een nieuwe baan gevonden. Soms in dezelfde branche, soms in een totaal andere werkomgeving. Outplacement kan soms namelijk verrassende inzichten opleveren.

Vaststellingsovereenkomst, waar moet ik op letten?

Via outplacement op zoek naar een nieuwe baan

Ontslag met wederzijds goedvinden wordt vaak in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Beide partijen (werkgever en werknemer) zien in dat verder samenwerken om wat voor reden dan ook niet langer zinvol is. Ontslag met zo’n overeenkomst betekent dat de werkgever geen toestemming hoeft te vragen aan de kantonrechter. De door de werkgever en werknemer gemaakte afspraken worden formeel in de overeenkomst vastgelegd. Ontslag met een deze overeenkomst betekent in vrijwel alle gevallen dat de werknemer eventueel een beroep kan doen op een WW-uitkering. Als een werknemer op een andere manier ontslag aangezegd wordt, bijvoorbeeld op staande voet, dan is die zekerheid er niet.

Mediation
Een vaststellingsovereenkomst komt nooit zomaar ‘uit de lucht vallen’. Er gaat vaak een behoorlijke periode aan vooraf en doorgaans is er sprake van een arbeidsrelatie die ernstig verstoord is en niet genormaliseerd kan worden. Vaak is ook al een mediation traject afgelegd om te zien of werkgever en werknemer weer op een lijn gebracht kunnen worden. Lukt dit niet, dan wordt dit traject afgesloten en wordt dus een overeenkomst afgesloten. In die overeenkomst is het belangrijk dat de juiste einddatum genoemd wordt en staat onder meer ook de ontslagvergoeding, als partijen die overeengekomen zijn, genoemd. De ontslagvergoeding is overigens weer afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer bij het bedrijf gewerkt heeft en kan via de zogenaamde kantonrechtersformule berekend worden.

Outplacement traject

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat ook afspraken gemaakt worden over outplacement. Middels een outplacement traject, betaald door de werkgever, kunnen werknemers veel gerichter naar een passende baan zoeken. Dit traject geldt als een betaalde vorm van het heroriënteren op de arbeidsmarkt en de afspraken die herover gemaakt zijn worden eveneens in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Werknemers vinden soms een baan in eenzelfde soort branche, soms gaan ze een heel andere kant op. Vastgelegd wordt ook dat de werknemer niet naar de oude werkgever terugkeert na outplacement. Werknemers kunnen via coaching bijgestaan worden in dit traject. Op die manier voelen zij zich ondersteund en begrepen. De coach begeleidt de te ondernemen stappen en geeft de werknemer advies.

Sociaal plan
Werknemers die te maken krijgen met een reorganisatie en dus een sociaal plan komen vaak ook in aanraking met deze materie. Dan is echter vaak sprake van (gedwongen) ontslag voor een groep medewerkers en in dat geval wordt een termijn vastgesteld waarbinnen dit outplacementtraject plaats zal vinden. Overigens staat een outplacementtraject naar het zeker vinden van een nieuwe arbeidsbetrekking. Sterker nog; is de vastgestelde termijn die afgesproken is voor outplacement verstreken, dan zal de werknemer geheel zelfstandig verder moeten zoeken naar andere baan.

Het gaat niet om werk vinden, maar om een baan vinden die echt bij je past!

Het gaat niet om werk vinden, maar om een baan vinden die echt bij je past!
Het vinden van werk is niet altijd eenvoudig. Verander jouw aanpak en vind de baan die echt bij jou past. Verwissel je snel van baan, raak je snel uitgekeken op het werk of heb je moeite met het vinden van een baan dat echt bij jou past? Kies dan een andere aanpak. In dit artikel lees je alles over out placement en talent ontwikkeling.

Wat is out placement?
Is jouw werkgever genoodzaakt je te ontslaan? Dan kun je een out placement traject aanvragen. In Nederland is het voor oudere werknemers verplicht om outplacement te ontvangen nadat zij worden ontslagen. Outplacement is een coachingstraject na jouw ontslag. Dit coachingstraject helpt je bij het vinden van een nieuwe baan. Het is niet dat je samen met jouw coach vacaturesites afstruint, maar je gaat samen op zoek naar jouw kwaliteiten, talenten en sterke eigenschappen. Hierdoor leer je jezelf en jouw sterke kanten beter kennen. Dit is cruciaal voor het vinden van een baan dat echt bij jou past.

Talent ontwikkeling
Tijdens de coaching wordt de nadruk gelegd op het vinden van jouw talenten. Je doet persoonlijkheidstesten en leert jezelf een stuk beter kennen. Stel je komt tijdens de gesprekken en testen erachter dat zorgzaamheid, punctualiteit of stressbestendigheid een van jouw sterke eigenschappen is, dan kun je hieraan werken. Je leert hoe je deze talenten kunt omzetten in jouw loopbaancarrière. Je krijgt handvatten en leert over mogelijke arbeidsmogelijkheden. Wie weet kom je er tijdens de coaching wel achter dat jouw talenten veel beter aansluiten bij een ander werkverband of sector. De coach kan jou dan helpen met studiemogelijkheden of stage opties zodat jij jouw droombaan kunt beoefenen.

Het vinden van jouw droombaan
Door te kijken naar jouw kwaliteiten en de nadruk te leggen om jouw talenten kun je de baan van je dromen vinden. Wie weet werk je jouw hele leven eigenlijk in de verkeerde sector. Door te weten waar jij in kunt stralen, kun je een baan vinden die veel beter bij jou aansluit.

Een coachingstraject dat zich focust op jouw talenten kan je helpen bij het vinden van de beste baan voor jou. Outplacement kun je altijd aanvragen nadat je wordt ontslagen. Ontslag kan naar op je dak vallen en wat extra hulp bij het vinden van baan is dan zeker gewenst. Geniet van professionele coaching en leer jezelf kennen. Leer wat jouw sterke eigenschappen zijn en kom erachter hoe jij kunt stralen. Settel niet zomaar bij het vinden van een baan, maar vind een baan die echt bij jou past.

Naar boven

Kickstart je zoektocht naar een baan in 7 dagen

Een baan vinden? Het is niet altijd even makkelijk. Natuurlijk wil je iets doen wat je graag doet, en liefst in een bedrijf waar je helemaal achter staat. Met dit plan kickstart je de zoektocht naar je droombaan binnen één week.

 1. Doe wat succesvolle mensen doen op zondag: je doelen definiëren.
  En met één simpele vraag kom je al een heel eind verder. Maak je het moeilijker dan het eigenlijk is? Gooi al die ambities en verwachtingen die je gecreëerd hebt en die niet bij jezelf passen overboord en ga op zoek naar wat je écht wilt. Schrijf op wat je wil bereiken over drie maanden, een jaar en vijf jaar. En werk daar naartoe.
 2. Update je CV op maandag, je productiefste werkdag.
  Tientallen mensen solliciteren voor de baan die je zelf ook wilt. Amper 4 tot 6 daarvan worden uitgenodigd voor een interview, waarvan één iemand de baan uiteindelijk krijgt. Zorg dus dat je opvalt. Spendeer niet te veel tijd aan het herschrijven van je CV, maar maak je toekomstige werkgever nieuwsgierig. Zo wil die je alleen maar beter leren kennen.
 3. Maak op dinsdag tijd om je profielen op social media te updaten.
  Maar liefst 89 % van de recruiters heeft al via LinkedIn mensen aangenomen. Breid je netwerk uit, probeer aanbevelingen binnen te halen en zorg voor een overzichtelijk profiel. Zo vinden recruiters je snel terug.
 4. Op woensdag is het tijd om je vaardigheden te verbeteren.
  Eén van de belangrijkste dingen: e-mails verzenden. Verwijder eerst en vooral dat kinderachtige mailadres met de naam van je kat. 76 % van de sollicitaties werd geweigerd vanwege een onprofessioneel e-mailadres. En verzorg natuurlijk je taal. Niets zo vervelend dan een hoop spelfouten en ontbrekende woorden.
 5. Donderdag is de dag waarop je je voorbereidt op een eventueel sollicitatiegesprek.
  Denk je weleens dat het allemaal goed komt? Vergeet het. Je moet op elke vraag een antwoord kunnen geven, en liefst iets zinnigs. Leer het bedrijf kennen, weet wat de baan inhoudt en bereid je voor op moeilijke vragen zoals: ‘Waar zie je jezelf over tien jaar in ons bedrijf?’ De eerste 90 seconden van je gesprek bepalen of je al dan niet wordt aangenomen.
 6. De perfecte dag om te netwerken? Vrijdag!
  Bezoek vrienden, familieleden of ex-collega’s en vertel ze over je zoektocht naar een nieuwe baan. Vraag ook eens na bij je social media- contacten of zij niets interessants voor je weten. Wie weet komt diezelfde dag je droombaan nog uit de bus.
 7. Verdiep je in de bedrijven op zaterdag.
  Wil je voor een chipsfabrikant werken omdat je graag chips eet? Dan kan het wel eens flink tegenvallen. Niet iedereen heeft dezelfde manier van aanpakken. Leer daarom bedrijven goed kennen. Zoek naar hun waarden en normen, leer de bedrijfscultuur kennen en zoek uit hoe een bedrijf met het cliënteel en de medewerkers omgaat. Alleen dan weet je echt of het je droombaan is.

Bron: Loopbaan-visie.nl

7 creatieve manieren om te solliciteren

Op zoek naar een nieuwe job? Dan moet je alles uit de kast halen om de aandacht te trekken van je potentiële nieuwe werkgever. Met deze creatieve manieren spring je gegarandeerd in het oog.

Je CV op een felgekleurd papiertje afdrukken of een opvallende outfit kiezen voor je gesprek? Je trekt ongetwijfeld de aandacht, maar of dat altijd even positief onthaald wordt, is nog maar de vraag. Wil je écht opvallen? Probeer dan één van deze zeven creatieve manieren.

1. Ongepland interview

Een sollicitatiegesprek in het vooruitzicht? Dan ben je ongetwijfeld druk bezig met het doornemen van de teksten op de bedrijfswebsite. Dat doet elke sollicitant. Pak het eens anders aan en benader een werknemer die je enkele vragen kunt stellen. Je krijgt meer inkijk in de werking en als je een goede indruk maakt, heb je al een stapje voor op andere kandidaten. Eén tip: dring je niet op en laat alles gewoon gebeuren, zonder te pushen.

2. Zet je talenten extra in de verf

Wees origineel en maak duidelijk dat je de geschikte kandidaat bent. Een voorbeeld: een vrouw solliciteerde voor een job als grafisch ontwerpster en styliste. In plaats van een saai A4’tje in te leveren als CV, knutselde ze een envelop in elkaar waar een kleurrijk puzzelstukje aanhing met de woorden: ‘I am the missing piece to your puzzle.’ Maar zorg er natuurlijk voor dat alles past binnen de context van een bedrijf. Met een knutselwerkje haal je echt je slag niet binnen in een traditioneel bedrijf.

3. Woorden zeggen niet alles

Wil je voor een hip bedrijf werken waar originaliteit geapprecieerd wordt? Laat je talenten dan zien op een ongewone manier, zonder het in het belachelijke te trekken. Vergeet die ellenlange opsomming van al je vaardigheden. Waarom toon je ze bijvoorbeeld niet via een sketch. Dat zegt meer dan duizend woorden. Niet zeker of je potentiële werkgever een creatieve aanpak apprecieert? Stel jezelf dan deze vragen om het antwoord te vinden:

 • Heeft de organisatie een bedrijfscultuur waarin creatieve aanpakken geapprecieerd een aangemoedigd worden?
 • Zo ja, welke vaardigheden, talenten en ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je in het oog springt?

4. Online vriendschappen

Sociale media zijn perfect om wat meer zicht te krijgen op de werking van bedrijven. Maar een stapje verder gaan, kan nooit kwaad. Heb je het profiel van de recruiter gevonden? Dien een vriendschapsverzoek in, like de berichten en deel ze volop. Zo is de kans groter dat ze je naam herkennen tijdens het sollicitatiegesprek. Let wel dat je geen bruggen opblaast met andere bedrijven.

5. Originaliteit ten top

Stuur je hetzelfde CV naar tientallen bedrijven? Niet doen! Ontwerp verschillende versies van je CV én je motivatiebrief. Als je die job echt wil krijgen, dan moet je vooral inspelen op de verwachtingen die de werkgever heeft.

6. Verrassend voorstel

Normaal doet het bedrijf een voorstel als je mag beginnen. Waarom gooi je zelf geen voorstel op tafel? Opgelet: zorg dat je voorstel niet overkomt als een smeekbede of haastige beslissing. Bedenk op voorhand wat je wil bieden tegen welke voorwaarden. Zo kreeg een pas afgestudeerde advocaat een job waar je jaren ervaring voor nodig had. Het enige wat ze vroeg, was haar twee à drie weken de kans geven om zich te bewijzen.

7. Wees gewoon vriendelijk

Soms kan een klein gebaar grote gevolgen hebben. Solliciteer je voor computerspecialist en ontdekte je per toeval een foutje op hun website? Zorg dan dat je op je sollicitatie een oplossing aanreikt. Wil je in de verkoop en is het heel warm op de dag van je gesprek? Neem dan flesjes water mee voor de mensen die je interviewen. Eén tip: stem je klein gebaar af op de functie en het bedrijf en zoek de juiste timing. Ze zullen jouw kandidatuur niet snel vergeten.

 

Bron: Jobat.be

6 beginnersfouten bij het antwoorden op deze sollicitatievragen

Proficiat! Je mag op sollicitatiegesprek gaan bij het bedrijf van jouw dromen. Zorg dat deze dromen geen bedrog worden en vermijd deze beginnersfouten op je gesprek.

Te veel is te veel
“Vertel eens wat over jezelf.” Je weet dat dat moment zal komen en dus ben je daar heel uitgebreid op voorbereid. Denk toch maar goed na voor je een minutenlange monoloog begint af te ratelen. De recruiter zou zijn aandacht kunnen verliezen als het te lang duurt.

Tip: bekijk goed op voorhand de vacature. Lees welke competenties ze zoeken in een sollicitant en pik jouw eigenschappen en bezigheden eruit die matchen met die competenties.

Vanbuiten leren?
Je sollicitatiegesprek goed voorbereiden, kan een goede manier zijn om de zenuwen te bedaren. Toch is het daarbij belangrijk te weten dat bedrijven vooral op zoek zijn naar mensen met wie het goed klikt en van wie ze denken dat ze goed in de bedrijfscultuur passen. Je persoonlijkheid is vaak nog belangrijker dan je competenties. Spontaniteit vindt men dus zeer belangrijk, maar als het allemaal iets te vlot uit je mond komt dan zal je verdacht worden dat je het letterlijk uit het hoofd hebt geleerd.

Tip: oefen je sollicitatiegesprek een paar keer met mensen die je zeer goed kent. Zo ben je goed voorbereid en zij kunnen oprechte feedback geven. Bovendien kennen zij jou soms beter dan jij zelf.

Natuurlijk natuurlijk
Spontaniteit, het woord is reeds gevallen. Vermijd dat je je onnatuurlijk begint te gedragen. Constant klikken met je pen, oogcontact vermijden, te snel of te traag praten, … allemaal zeer ergerlijk voor je gesprekspartner. En als er nu één ding is hoe je niet wil overkomen op een sollicitatiegesprek dan is het wel ergerlijk.

Tip: wees je bewust van je ‘tic nerveus’. Zo kan je ze beter onder controle houden of bijsturen, liefst zonder dat men dat door heeft aan de overkant van de tafel.

Bewijzen aub!
Nog een klassieker: wat is jouw grootste sterkte? Er is niets verkeerds mee met hier een niet bijster origineel antwoord op te geven. Als je nu eenmaal zeer behulpzaam of zeer sociaal bent, dan moet je daar niet over liegen.

Tip: wees ook in staat om meteen een voorbeeld te geven hoe zich dat in het dagelijkse leven uit. Het zal je veel geloofwaardiger maken. Als de vraag gaat over jouw zwaktes, wees dan niet te beroerd om eerlijk te zijn. Maar je kan meteen counteren door uit te leggen hoe je daar aan probeert te werken.

Hang niet de politicus uit
Je kan er ook donder op zeggen dat er wordt gevraagd wat je zoal weet over het bedrijf in kwestie. Als je het niet exact allemaal weet, kan het verleidelijk zijn het er toch op te wagen. Niet geschoten is altijd mis, toch?

Tip: doe dat niet, tenzij je misschien een baan in de politiek wil. Bij voorkeur ken je natuurlijk wel de juiste antwoorden op de vragen, maar daar is een goede voorbereiding voor nodig. Hoor je het toch donderen in Keulen, geef dat dan ook toe. Je kan het misschien zelfs in jouw voordeel ombuigen, eerlijkheid en authenticiteit zijn in het algemeen zeer gewaardeerde troeven.

Now, let’s talk about money
Zoals wel vaker in het leven, zijn de moeilijkste zaken geldzaken. Het zou dan ook wel wat stout zijn van de recruiter als die jou, bij één van je eerste sollicitatiegesprekken ooit, vraagt hoeveel je wenst te verdienen. Maar het gebeurt!

Tip: ook hier kan je je op voorbereiden. Zoek op voorhand al eens op wat de lonen zijn in de sector. Vraag je leeftijdsgenoten met een gelijkaardige studieachtergrond wat zij verdienen. Bovendien vind je online verschillende websites die je aan de hand van enkele parameters helpen te berekenen wat je waard bent.
Zo, je bent er helemaal klaar voor. Geloof vooral in jezelf, dan zal men ook sneller in jou geloven.

Bron: Jobat.be

5 signalen dat jouw nieuwe droombaan een nachtmerrie kan worden

Net zoals werkzoekenden soms een leugentje om bestwil schijven op hun cv, durven werkgevers hun bedrijf al eens iets té rooskleurig voorstellen. Als sollicitant is het dus belangrijk om kritisch te zijn en je ogen en oren goed open te houden wanneer je op gesprek gaat. De volgende signalen kunnen erop wijzen dat een vacature te mooi is om waar te zijn.

De recruiter is overdreven enthousiast
Uiteraard zal elke hr-medewerker positief zijn over het bedrijf waar je mogelijk gaat werken. Maar het moet oprecht blijven. Lijkt jouw sollicitatiegesprek meer op een verkooppraatje? Dan zit er mogelijk iets achter. Bij elke baan zijn er uitdagingen. Het is de taak van de recruiter om je daarop te wijzen, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Als hij de firma en de functie overdreven bewierookt, kan het zijn dat hij een tikkeltje wanhopig is en je gewoon wil overhalen om de baan snel aan te nemen.

Je blijft met vragen zitten
Als je vragen stelt aan je toekomstige werkgever, moet je daar een eerlijk antwoord op krijgen. Blijft het bedrijf vaag over de reden waarom je voorganger moest vertrekken? Kan niemand je vertellen hoeveel overuren je gemiddeld zal moeten doen? Is het niet duidelijk waarom de firma na een halfjaar nog geen geschikte kandidaat heeft gevonden voor jouw functie? Dan is daar vast een reden voor.

Het bedrijf is onzichtbaar op sociale media
Niet alle firma’s hebben een account op sociale media. Maar werknemers die trots zijn op hun bedrijf, posten wel regelmatig berichten over hun werk op Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. Vind je nergens foto’s terug van bedrijfsuitjes of feestjes met collega’s? Zijn er geen posts te bespeuren over succesvolle projecten of opendeurdagen? Dat kan te verklaren zijn door een strenge privacy policy, maar het doet toch de wenkbrauwen fronsen.

Er is veel verloop
Weinig mensen werken hun hele leven voor dezelfde firma. Maar dat de ene werkkracht na de andere zijn biezen pakt, is niet normaal. Veel verloop kan wijzen op een hoge werkdruk, een slechte sfeer, onrealistische verwachtingen van de leidinggevende … Probeer daarom te achterhalen hoe lang mensen gemiddeld bij je toekomstige werkgever blijven. Vaak lukt dat al door eens rond te vragen in je omgeving. De kans is groot dat je via via iemand kent die er ooit heeft gewerkt. Maak gebruik van je connectie om zo veel mogelijk informatie in te winnen.

Jullie afspraken staan niet op papier
Ben je na enkele gesprekken tot een overeenkomst gekomen met je nieuwe werkgever, maar vind je bepaalde zaken die hij je beloofd heeft niet terug in je contract? Kaart dat onmiddellijk aan. Wuift hij je opmerking weg of begint hij terug te krabbelen? Dat is een duidelijke rode vlag.

Bron: Jobat.be

10 tips om je zenuwen in bedwang te houden bij het solliciteren

Sollicitatiegesprekken zijn voor veel mensen een van de meest stresserende zaken die er bestaan. In een onbekende omgeving vertellen over jezelf tegen een volstrekt vreemde persoon, is niet voor iedereen weggelegd. Toch kan je met enkele simpele trucs je zenuwen wel degelijk onder bedwang houden.

1. Bereid je voor

Als voorbereiding op je sollicitatiegesprek kan je maar beter alles lezen wat er te lezen valt over het bedrijf in kwestie. Doorploeg hun website en lees online recensies. Op sociale media kan je vaak ook heel wat terugvinden. Op de bedrijfswebsite zal het allemaal fantastisch lijken, maar de meningen van de klanten zeggen meestal veel meer.

Panikeer ook niet wanneer je online heel wat termen terugvindt die je niet kent, zulke dingen leer je zeer snel eens je aan de slag bent en dat weten de recruiters ook wel.

Tip: bereid een vragenlijst voor met vragen over het bedrijf, jouw functie, het werkschema, … Dit zal zeer gewaardeerd worden.

2. Bereid je nog beter voor

Een geslaagd sollicitatiegesprek begint eigenlijk reeds de dag op voorhand. Kies je outfit al uit en leg alles klaar wat je denkt nodig te hebben. Wil je je baard of benen scheren? Doe het al de avond voordien.

Zorg ook voor een offline kaartje met de route er naartoe en noteer ergens de gegevens van je contactpersoon voor als je gsm het begeeft. Murphy schuilt immers om de hoek.

Tip: enkel met je sollicitatiekleren aan slapen, raden we af.

3. Plan

Plan je reis naar de plek van sollicitatie even minutieus alsof het een expeditie naar de Zuidpool zou zijn.

Stel een gedetailleerde to-dolijst op met zaken zoals ‘telefoon uitschakelen voor het binnengaan’.

Maak ook een tijdslijn vanaf de eerste minuut dat je opstaat tot de (hopelijke) viering na het gesprek. Het lijkt allemaal misschien heel drastisch, maar precies weten hoe je alles zal aanpakken vermindert de zenuwen.

4. Ochtendstond heeft goud in de mond

Het is belangrijk om goed uitgeslapen te zijn vooraleer je het vragenvuur van de recruiter trotseert. Toch kan je maar beter je sollicitatiegesprek in de voormiddag plannen. Anders loop je de hele dag de muren op.

5. Testroute

Rijd enkele dagen voor het sollicitatiegesprek al eens tot aan het bedrijf of test het openbaar vervoer al eens uit. Niets zo stresserend als onderweg zijn en het gevoel hebben dat je te laat zal komen.

Tip: test de route uit op hetzelfde tijdstip als het jobinterview en niet in het weekend.

6. Vertrek op tijd, maar niet te vroeg

Ook al ken je de weg ondertussen als je broekzak, probeer toch zeker een kwartier op voorhand aan te komen. Zo weet je toch zeker dat je in het juiste gebouw bent en kan je al wat acclimatiseren.

Tip: ga ook niet té vroeg. Het kan onbeleefd overkomen om veel te vroeg aan te komen en bovendien is het wachten ter plaatse niet bepaald goed voor de zenuwen.

7. Observeer

Nog iets wat je kan doen als je goed op tijd bent, is de sfeer opsnuiven. Hoe de collega’s elkaar begroeten en het gebouw is ingericht, verklappen vaak al veel over de bedrijfscultuur. Op basis van die elementen kan je jouw eigen gedrag tijdens het interview aanpassen.

Tip: de eerste woorden van de recruiter tijdens het gesprek zetten meteen de toon voor het verdere verloop.

8. Blokje om

Het kan voorvallen dat de zenuwen het volledig van je verstand overnemen. Als je het zweet over je rug voelt lopen, ga dan even naar buiten. Haal een frisse neus en wandel wat rond om je energie te kanaliseren. Probeer terug rustig te worden en keer dubbel zo gefocust weer naar binnen om die job te veroveren.

Tip: een blokje om lopen kan deugd doen, maar let wel op dat je niet stinkend naar het zweet weer naar binnen terugkeert.

9. Noteer

Het komt goed over wanneer je zaken noteert als de recruiter aan het woord is. Het geeft je de mogelijkheid om vragen te noteren die in je opkomen. Bovendien helpt het je ook om je een houding te geven. Door de zenuwen kunnen mensen zich wel eens zeer onwennig beginnen te gedragen. Noteren helpt je ook om de concentratie erbij te houden.

10. Relativeer

Je gaat solliciteren, niet op bezoek bij de president van Amerika. Maak er niet meer van dan het is. Het is niet omdat je zichtbaar nerveus bent of enkele fouten hebt gemaakt dat je per definitie de job niet hebt. Het gaat vooral over je vaardigheden, recruiters begrijpen heus wel dat je zenuwachtig kan zijn.

Wie wil er trouwens werken voor een bedrijf waar men niet kijkt naar de mens achter die zenuwen?

 

Bron: Jobat.be