Crisis heeft evenwicht op arbeidsmarkt definitief veranderd

Een economische recessie verhoogt niet alleen tijdens de crisisperiode het aandeel van de vrouwelijke partner in het gezinsinkomen, maar verandert definitief de verhoudingen binnen de familiale inkomsten. Ook wanneer de crisis achter de rug is, wordt niet meer teruggekeerd naar de eerdere situaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New Hampshire over de impact van de verschillende crisissen van de voorbije jaren op het inkomen van de Amerikaanse gezinnen.

Onderzoekster Kristin Smith, sociologe aan de University of New Hampshire, stelde vast dat Amerikaanse werkende vrouwen zes jaar geleden, voor het uitbreken van de kredietcrisis, een inbreng van 44 procent hadden in het gezinsinkomen. “De daaropvolgende twee jaar steeg dat aandeel met 2 procentpunten,” aldus Smith. “Dat was de grootste toename in een periode van drieëntwintig jaar. Inmiddels is dat aandeel toegenomen tot 47 procent. Sinds de tweede helft van de jaren tachtig, waarin drie recessies vielen, is dat aandeel met 9 procentpunten gestegen.”

De trend is volgens Smith het meest uitgesproken in gezinnen waar de man een lager opleidingsniveau heeft. “Vrouwen die gehuwd waren met een man die hoogstens een diploma middelbaar onderwijs heeft, hadden twee jaar geleden een aandeel van 51 procent in het gezinsinkomen,” voert de sociologe aan. “In gezinnen waar de man over een universitair diploma beschikt, blijft dat aandeel beperkt tot 42 procent.” Smith voegt er aan toe dat de impact van de jongste crisis zo zwaar is geweest dat vrouwen mogelijk nog meer zullen beslissen om hun baan vast te houden.

Door de kredietcrisis gingen in de Verenigde Staten 8,7 miljoen banen verloren. Daarbij werden sectoren met een overwegend mannelijke tewerkstelling, zoals de industrie en de bouw, het zwaarst getroffen. Op het hoogtepunt van de crisis was 11,2 procent van de Amerikaanse mannelijke arbeidspopulatie werkloos. Bij vrouwen bedroeg die werkloosheid 8,7 procent. Smith zegt te verwachten dat ook de terugkeer van een echtgenoot naar de arbeidsmarkt, dit keer vrouwen niet zal beletten hun tewerkstelling vast te houden.

Bron: Loopbaan-visie.nl