Crisis zet geen rem op arbeidsmobiliteit

Ondanks de ongunstige economische omstandigheden is er de laatste jaren een structurele toename van het aantal mensen dat van baan verandert. De baanmobiliteit was in 2009 nauwelijks lager dan in de hoogconjunctuur van 2007.

Dit blijkt uit de CBS/TNO-publicatie “Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt”. Opvallend is dat volgens deze publicatie tijdelijk vaak geen opstap is naar vast werk. Het CPB benadrukt in een recente publicatie juist het belang van een tijdelijk baan als opstap voor een betere baan. Het CBS stet dat werknemers met een tijdelijke aanstelling meer risico lopen op werkloosheid dan mensen met een vaste aanstelling, terwijl de duur van de werkloosheid niet korter is dan na een vast contract.

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen minder vaak van baan wisselen dan jongeren. Tussen 2008 en 2009 wisselde. 4,4 procent van de werknemers tussen de 45 en 65 jaar van baan, van de werknemers tussen de 15 en 25 jaar was dit 24,2 procent. Als ze hun baan verliezen, komen ze minder makkelijk weer aan de slag. Van de 45-tot 65-jarigen die in 2008 geen betaald werk hadden, was slechts 6,4 procent een jaar later aan het werk. Ouderen die lang in dezelfde functie werkzaam zijn, gaan vaker met vroegpensioen. Bij laagopgeleiden gaan functieuitbreiding en training vaak vooraf aan vrijwillige interne mobiliteit. Dat geldt niet voor externe mobiliteit.

Bron: pwdegids.nl