Hoogopgeleide wil liefst thuiswerken

Hoogopgeleiden zijn dit jaar somberder geworden over de arbeidsmarkt. Thuiswerken is de meest geliefde secundaire arbeidsvoorwaarde en Rabobank is de meest favoriete werkgever. Dat blijkt uit het laatste Intermediair Imago Onderzoek dat jaarlijks wordt gehouden.

46% van de hoopopgeleiden ziet de huidige arbeidsmarkt als (zeer) ongunstig en slechts 11% als (zeer) gunstig. In 2009 was dat nog 41% resp. 12% en in 2008 was 3 % zeer pessimistisch en 73% zeer hoopvol gestemd.

Ondanks het gedaalde vertrouwen verwacht 61 % dat de arbeidsmarkt in de nabije toekomst een stuk gunstiger wordt. Mannen zijn met 67% duidelijk positiever dan vrouwen (55%).
Bovendien wil een toenemend aantal werknemers (15%)binnen een half jaar van werkgever veranderen. Dat is het hoogste percentage sinds 2005. Onder vrouwen ligt dat percentage op 17% en onder allochtonen zelfs op 18%.

Thuiswerken wordt gezien als de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Vrouwen hechten meer dan mannen aan de mogelijkheid tot thuis- en parttime werken. Dit geldt ook voor de tegemoetkoming in trainingen en cursussen. Zij vinden een auto van de zaak minder belangrijk dan mannen. Hetzelfde geldt voor wo’ers versus hbo’ers. De laatste groep noemt de 13de maand als belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.

Het Intermediair Imago Onderzoek meet daarnaast ook het arbeidsmarktimago van bedrijven en overheidsinstellingen en peilt wie de favoriete werkgevers van jonge hoogopgeleiden zijn. Net als vorig jaar is de Rabobank de meest favoriete werkgever onder hoogopgeleiden. Philips en Shell completeren de top 3. Het imago van de Rabobank heeft dus niet geleden onder de bankencrisis, ING is gestegen van 6 naar 5. De ABN AMRO staat net als in 2009 op plaats 11. Nieuwkomer in de top 10 is Google.

Bron: Loopbaan-visie.nl