Berichten

Flexibility and Burnout

Some people always feel emotionally wiped out at work. They seem withdrawn and unhappy about the quality of their work. They are, to sum it up, burned out.

Burnout can happen to anyone, whether the person is naturally cheerful or easily depressed. The same advice was given to everyone in the past — work harder, or work less. Talk to someone about your problems. Find a way to escape the treadmill for a little while.

Research released last year showed that workers at a Fortune 500 company participating in a pilot work flexibility program showed higher levels of job satisfaction and lower levels of burnout and psychological stress than fellow employees who were not participating. This study – apparently the first randomized controlled trial measuring the effects of workplace flexibility in a U.S. firm – was headed by University of Minnesota Sociologist Phyllis Moen and Erin L. Kelly, a Professor in Work and Organization Studies at the MIT Sloan School of Management. Their study, “Does a Flexibility/Support Organizational Initiative Improve High-Tech Employees’ Well-Being? Evidence from the Work, Family, and Health Network,” was published in the February 2016 issue of the American Sociological Review.

The researchers divided the employees into two groups:

One half participated in a pilot program, learning about work practices designed to increase their sense of control over their working lives. These practices were focused on results, not ‘face time’ at work.
The other half formed a control group, excluded from the training program, and governed by the organization’s preexisting policies.
The first group implemented the practices they were taught. These included:
– changing work schedules;
– working more from home;
– rethinking the number of daily meetings attended;
– increasing their communication via instant messenger;
– anticipating periods of high demand more effectively.

Managers in the pilot group were also given supervisor training to encourage support for the work/ife and professional development of their staff.

According to Moen and Kelly, employees in the pilot program said they felt they had more control over their schedules, support from managers, and also said they had enough time to spend with their families. Additionally, they reported:

Greater job satisfaction
Less burn out and less stress
Decreased psychological distress, captures depressive symptoms that do not amount to clinical depression
Erin L. Kelly said that flexible work arrangements often had a bad reputation. “The worker thinks, ‘If I ask for special treatment, it will kill my career and I won’t get promoted.’ The manager thinks, ‘If I give in to this employee, others will ask me too and no one will get their work done.’ Even many academics take a skeptical view flex of programs and see them as a way for Corporate America to take advantage of workers.”

Phyllis Moen contended that it shouldn’t be this way, “Our research demonstrates that workers who are allowed to have a voice in the hours and location of their work not only feel better about their jobs, but also less conflicted about their work-to-family balance. Crucially, these workers are also more efficient and more productive on the job. In other words, workplace flexibility is beneficial – not detrimental to organizations.”

“Today’s workers are bombarded by advice on how to juggle their work and family lives – we’re told to take up yoga, or learn to meditate, or only check email twice a day,” she said. “But individual coping strategies alone won’t solve the problem. Our study makes clear that organizational initiatives, including programs that promote greater flexibility and control for workers as well as greater supervisor support, are needed.”

Bron: HRMguide.net

Werkgerichte therapie verlaagt de drempel om weer aan de slag te gaan

Een nieuwe vorm van therapie kan ervoor zorgen dat mensen die met psychische klachten thuis zitten veel sneller weer aan het werk gaan. Langdurig zieken die de therapie kregen, zaten gemiddeld 65 dagen eerder weer achter hun bureau.

Werkgevers breken zich er het hoofd over: hoe krijg ik mijn langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk? In de huidige situatie werken hulpverleners vaak langs elkaar heen, zegt arbeidspsychologe Suzanne Lagerveld, die onlangs op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

‘Veel mensen die langdurig thuis zitten met psychische klachten – depressies, burn-out angststoornissen – lopen ook bij een GZ-psycholoog om van hun klachten af te komen. Waar de bedrijfsarts vooral gericht is op reïntegratie, focust de psycholoog op het verminderen van de psychische klachten. Dat levert vaak tegenstrijdige adviezen op: een bedrijfsarts die zegt dat je wel weer aan het werk kan, terwijl de psycholoog je nog wat meer rust adviseert.’

Drempel wordt steeds hoger
In de reguliere therapie van GZ-psychologen komt de werksituatie meestal pas laat aan bod, signaleert Lagerveld. ‘Eerst herstellen, is het devies, de werksituatie bespreken we later wel. Terwijl patiënten zich wel al zorgen maken over hun werk: hoe moet dat als ik straks weer aan de slag ga? De drempel om terug te gaan wordt steeds hoger naarmate mensen er langer uit zijn, ze gaan er als een berg tegenop zien.’

Voor de patiënt is het daarom beter als de twee doelen – werkhervatting en herstel – meer worden geïntegreerd, zegt de onderzoeker. Ze ontwikkelde een werkgerichte cognitieve gedragstherapie, waarin meteen al veel meer aandacht is voor de werksituatie.

Koffie drinken met een collega
In elke sessie van de therapie komen aspecten van het werk aan bod. Dat kan op allerlei manieren, vertelt Lagerveld. ‘Bij reguliere therapie wordt mensen met een depressie bijvoorbeeld aangeraden om eens koffie te gaan drinken met een goede vriend of vriendin. Maar je kunt ook koffie drinken met een collega met wie je het goed kunt vinden. Dan zet je tegelijkertijd weer een stapje in de richting van je werk.’

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven, benadrukt Lagerveld. ‘Het kan je juist helpen om sneller beter te worden, ook doordat het zingeving en structuur biedt. Je ziet bijvoorbeeld soms dat mensen die last hebben van dwanggedachten die op hun werk kunnen beheersen, terwijl dat thuis niet lukt.’

In de therapie wordt de werksituatie veel gebruikt als oefenterrein, bijvoorbeeld bij het leren omgaan met perfectionisme, met angsten, of met die ene lastige collega. Dat soort dingen moet je natuurlijk wel stapsgewijs opbouwen, zegt Lagerveld, om te voorkomen dat mensen te snel geconfronteerd worden met situaties waar ze nog niet klaar voor zijn.

Is sneller altijd beter?
Vooralsnog zijn de resultaten van de therapie veelbelovend: de mensen die de werkgerichte therapie kregen, waren veel sneller weer volledig aan het werk – gemiddeld 65 dagen eerder dan mensen die een reguliere therapie volgden.

Voor werkgevers levert dat natuurlijk een grote kostenbesparing op. Maar is sneller aan het werk gaan ook altijd beter voor de werknemer zelf? ‘Nee, zeker niet altijd’, zegt Lagerveld. ‘De therapie is er ook niet op gericht om mensen koste wat het kost weer snel aan het werk te krijgen, het is belangrijk dat het werk wel bijdraagt aan het herstel. Het gebeurt dus ook in deze therapie regelmatig dat mensen met een burn-out worden afgeremd, omdat ze zelf te snel weer aan het werk willen.’

Uit het onderzoek blijkt ook dat de snellere werkhervatting geen belemmering vormde voor het klachtenherstel. Maar hoe zit het met de langere termijn? Dat weten we nog niet, zegt Lagerveld. ‘Ik heb de patiënten in totaal een jaar lang gevolgd, en zag in die tijd geen negatieve effecten. Maar hoe het na langere tijd gaat, moet nog verder onderzocht worden.’

Werkgever speelt een belangrijke rol
De uitkomsten van het onderzoek zijn natuurlijk goed nieuws voor werkgevers. Maar de baas heeft nog steeds een belangrijke taak in de reïntegratie, benadrukt Lagerveld. ‘Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers tegemoet te komen, bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat mensen tijdelijk parttime aan de slag gaan.’

Niet iedere organisatie geeft daar even goed invulling aan, merkte ze. ‘Soms is het van: we hebben nog wel ergens een donker keldertje waar je dossiers kunt gaan archiveren. Terwijl het juist heel belangrijk is dat de leidinggevende een passende invulling van het werk ondersteunt. Werkgevers moeten dus niet gaan denken dat ze met zo’n werkgerichte therapie niks meer hoeven te doen.’

Bron: Loopbaan-visie.nl

Burnout begeleiding bij Different Coaching

Burnout Coaching

In de professionele wereld hebben we er inmiddels veel mee te maken. Burn-outs of burn-out achting verschijnselen op het werk. Bedrijven en organisaties krijgen er steeds veelvuldiger mee te maken en de verwachting is dat dit verder zal toenemen in de komende jaren. Het gaat bij een burn-out om een aandoening waardoor een professional emotioneel en fysiek uitgeput is geraakt en hierdoor weinig tot soms zelfs helemaal niets meer kan presteren. Burn-out bestaat uit drie samenhangende verschijnselen:

  • Uitputting en extreme vermoeidheid
  • Cynisme, afstand hebben van het werk dan wel de mensen met wie men werkt
  • Lager zelfbeeld van de eigen competenties

Teveel stress op het werk en in de privé situatie zijn de oorzaken van burn-out. Een sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme zijn risicofactoren.

Bij Different Coaching begeleiden wij professionals met burn-out of burn-out achtige verschijnselen, bij het zichzelf beter te leren kennen, andere keuzes in hun werk te maken en beter in eigen kracht te gaan staan waardoor klachten verminderen en in de toekomst zelfs volledig worden voorkomen. We werken hierbij samen met zorg specialisten die de benodigde medische kant op zich nemen.

Wil je meer weten over onze begeleiding, aarzel dan niet om contact te zoeken.

Solliciteren na een burn-out: 4 tips

Heb jij te lijden gehad onder een burn-out en ben je intussen hersteld, maar is teruggaan naar je oude werkplek geen optie? Dan wacht er wellicht een volgende spannende stap op je: een nieuwe baan zoeken! Hoe bespreek je dit onderwerp en hoe zorg je ervoor dat je geen terugval krijgt?

Carrièrecoach Katrin Van de Water geeft enkele nuttige tips om te gaan solliciteren na een burn-out, zodat jij binnenkort weer aan de slag kan én energie krijgt van je werk in plaats van dat het je energie kost …

Bedenk de oorzaak?
Je hebt de afgelopen maanden veel tijd gehad om na te denken. De ‘waaromvraag’ spookte vermoedelijk regelmatig door je hoofd. Heeft de oorzaak van je burn-out te maken met de waarden van je werkgever, die niet strookten met die van jou? Of paste de functie niet helemaal bij je?

Je carrièrepaspoort kan je hierbij helpen. Dit bevat een overzicht van:
– al jouw belangrijke waarden
– alle dingen die jij goed kan én graag doet
– de dingen die jij graag zou willen ontwikkelen.
– Op basis hiervan kan jij een balans opmaken van je vorige functie en zie je meteen op welke punten er een match en een mismatch is. Neem dit mee naar je sollicitatiegesprek!

Verklaar het gat op je CV positief?
Heb je een gat op je cv vanwege een burn-out? Dan bestaat de kans dat hier naar gevraagd zal worden tijdens je sollicitatiegesprek. Liegen is geen goede optie. Beschrijf je burn-out daarom op een positieve manier. Zeg bijvoorbeeld dat het een periode was om rust te nemen en na te denken over een nieuwe uitdaging. Toon je carrièrepaspoort en vertel dat je nu zicht hebt op de ingrediënten die jij nodig hebt om energie te krijgen van je werk.

Wordt er niet naar gevraagd? Vertel er dan niets over. Houd in je achterhoofd dat ‘alles wat aandacht krijgt, groeit’. Je wil niet in de hoofden blijven hangen als de persoon die net een burn-out heeft gehad, wél als iemand met die en die kwaliteiten.

Houd rekening met je grenzen?
Was jij jezelf helemaal aan het opbranden door te veel te werken? Pak het na het solliciteren anders aan. Spreek met jezelf af hoeveel je gaat werken en houd je hier ook aan.

Pas de tips voor energiemanagement toe. Herken ook op tijd de symptomen die jij in het verleden had. Stress niet, maar pak ze tijdig aan en doe een stapje terug. Hierdoor is jouw burn-out echt verleden tijd.

Gelukkiger na een burn-out?
In een burn-out leer je jezelf kennen. Hoe verrijkend is dit! Zie het als een enorm groot leermoment waar je dankbaar voor kan zijn. Sleep het verleden niet met je mee, maar werk aan je toekomst. Solliciteer naar een job die jou gelukkig maakt, zorg voor ontspanning en geniet meer van het leven dan ooit te voren!

Bron: Jobat.be

Verborgen bron van burn-out blootgelegd

Waarom vallen zoveel werknemers ten prooi aan een burn-out? Gaat het alleen om té hard werken of té veel willen presteren, of is er meer aan de hand? Ja, zo blijkt…

Een innovatieve Zwitserse studie toont aan dat het risico op een burn-out groter is wanneer je job vereisten stelt die haaks staan op onbewuste persoonlijkheidskenmerken.

Mismatch

Een goede match tussen een werknemer en zijn omgeving is cruciaal voor het welzijn van deze werknemer, dat weten we. Maar wat is de impact van een mismatch tussen wat een werknemer motiveert en wat zijn werkomgeving hem biedt?

Beeld je een extraverte boekhouder in die graag in gezelschap vertoeft en houdt van sociale relaties met diepgang, maar die op het werk grotendeels alleen werkt en weinig contact heeft met collega’s of klanten. Of een teamleader die verondersteld wordt zijn teamleden te motiveren en te superviseren, conflicten op te lossen en personeelsbeslissingen te nemen, maar die eigenlijk niet graag in de belangstelling staat en zich ongemakkelijk voelt in zijn rol als leider.

Bij beide werknemers is er een mismatch tussen hun aangeboren motivatie op het vlak van verbondenheid en macht, en de eisen en opportuniteiten die hun job hen stelt en biedt.

Nieuw en innoverend onderzoek

Onderzoekers Veronika Brandstätter en Veronika Job van het departement Psychologie aan de Universiteit van Zurich (Zwitserland) werkten samen met burn-out-expert Beate Schulze van het Institute of Social Medicine, Occupational Health and Public Health van de university van Leipzig (Duitsland) en namen de proef op de som.

Impact op burn-out en fysieke klachten

Hun onderzoek toont aan dat het misloopt als er geen overstemming is op het vlak van het zogenaamd verbondenheidsmotief: een hoge nood aan verbondenheid met lage verbondenheidsjobeigenschappen of lage nood aan verbondenheid met hoge verbondenheidsjobeigenschappen. De kans op burn-out is dan hoger en de gevolgen zwaar: uitputting, cynisme en lager zelfbeeld van de eigen competenties.

Een mismatch op vlak van het machtsmotief is ook nefast: een hoge machtsnood met lage machtsjobeigenschappen, of lage machtsnood met hoge machtsjobeigenschappen. Dat voorspelt dan weer een toename van fysieke klachten: hoofdpijn, maagpijn, pijn in de borststreek, lopende of verstopte neus, hoesten of keelpijn, onpasselijkheid, duizeligheid, snel buiten adem en stijve of pijnlijke spieren.

En nu?

Deze resultaten sporen ondernemingen en organisaties aan om meer in te zetten op het vermijden of verhelpen van een gebrek aan overeenstemming tussen de inspirerende behoeften van werknemers en wat hun werkomgeving hen biedt. Zo kan het risico op vermindering van het welzijn verlaagd worden en kunnen hoogoplopende kosten van absenteïsme vermeden worden.

Daarnaast draagt deze studie ook bij tot een beter zicht op de achterliggende mechanismen van nieuwe bronnen van stress. Want onze geglobaliseerde, competitieve, dynamische en efficiëntie-gerichte economie laat zeker haar sporen na.

Bron: Jobat.be

WAAROM VRIJETIJDSACTIVITEITEN BIJDRAGEN AAN EEN BURN-OUT

Burn-outs worden steeds vaker onterecht verklaard door spanning op het werk. Stress kent geen werktijden, aldus columnist Cees Schenk.
Als iemand zich chronisch overbelast voelt, noemen velen dat burn-out en zijn ze geneigd de oorzaak daarvan in de werksfeer te zoeken. Het feit dat mensen met verschijnselen van chronische overbelasting zich ziek melden, wil niet zeggen dat de oorzaak van het ontstaan van de klachten ook meteen aan het werk moeten worden toegeschreven.

De stress die werk oplevert is vaak maar een bijzaak, als we kijken naar de potentiele veroorzakers van spanning.

De ‘slappelingen’ van generatie Y
Met enige regelmaat duiken er in kranten en tijdschriften artikelen op met onheilspellende cijfers over burn-outs. Een extreem aantal mensen rapporteert bij onderzoeken burn-out klachten en de klachten lijken steeds vaker bij jongeren op te treden. Waar voorheen de klachten voornamelijk voor kwamen bij mensen boven de 40 jaar, lijkt de groep onder de 33 jaar – de zogenaamde generatie Y – het kwetsbaarst.

Uit een onderzoek van het CBS uit 2012 blijkt dat zo’n 13 procent van de Nederlandse werknemers last heeft van burn-out klachten. Let wel, zij zijn nog niet uitgevallen uit het arbeidsproces, maar zeker is dat hun werkvermogen duidelijke verminderd is.
Werkvermogen
Werkvermogen is te meten met een vragenlijst, de Work Ability Index. SKB (Stichting Kwaliteitsbevordering van Bedrijfsgezondheidszorg) is een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in onderzoek naar het functioneren van organisaties en hun medewerkers, stelde vast dat het werkvermogen van de werknemers onder de 34 jaar relatief laag is en de kans op uitval door burn-out klachten juist hoog ligt.

Positieve en negatieve verklaringen
Als dergelijke kenmerken worden gevonden, willen we daarvoor een verklaring hebben. Die ligt voor velen voor de hand. De zogenaamde generatie Y is een verwende generatie, ze kunnen niet doorzetten en geven relatief snel op. Ze missen de ausdauer, zegt de een, waar de ander zeker weet dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Niets doen en toch carrière maken.

Ik hoor zelf al decennia niet meer tot deze leeftijdscategorie en toch ben ik geneigd het voor ze op te nemen. Verwend? In zekere zin misschien wel. Deze generatie hoefde doorgaans geen 10 kilometer door weer en wind naar school te fietsen, want als dat wel moest en het motregende dan werden ze wel door een van hun ouders naar school gebracht. Tegelijkertijd heeft deze generatie de boodschap meegekregen dat alles binnen handbereik ligt, als je maar werkelijk wilt. Hoe positief ook bedoelt, dat is geen gering levensmotto.

Alles moet goed – en liefst nog beter
De baan moet perfect, de relatie ideaal, het lijf strak en gespierd, de vakanties ongekend avontuurlijk, de vriendenkring inspirerend en in het weekeinde zuipen en snuiven tot diep in de nacht, omdat het heel erg zou zijn als je het leukste van de nacht zou missen. Kortom, de opdracht waarmee deze generatie is grootgebracht leidt ongemerkt tot uitputting.

In het doorsnee taalgebruik wordt het woord stress vooral gebruikt als de omstandigheden negatief belastend voor iemand zijn. Te hard moeten werken, relatie breuk, verlies van een naaste, maar ook een verhuizing, of de nederlaag van een belangrijke competitie wedstrijd. In werkelijkheid is alles dat meer dan een gemiddelde inspanning vraagt een stressor, of met andere woorden een stressbron. Dus een leven waaraan veel eisen worden gesteld, wordt ook geconfronteerd met relatief veel stress momenten.

Verlammende verwachtingen
De jongste generatie werknemers is met veel te hoge verwachtingen de wereld ingeschopt. Alles moet kunnen, liefst allemaal ook nog tegelijkertijd en op een hoog aspiratieniveau. De meeste spanning komt niet louter uit het werk. Het is de totale optelsom van veeleisende activiteiten die maakt dat de spanning zich opstapelt.

Je zou verwachten dat de jongste generatie werknemers het meeste fut heeft en dus een hoge Work Ability Index, waardoor de bijdrage aan de resultaten van de organisatie bovengemiddeld zijn. Helaas, zoals ook blijkt uit het SBK-onderzoek, leveren die jongeren geen bovengemiddelde bijdrage. Zij zijn heel vaak moe. Niet alleen van het werk zal de werkgever denken, dus wat moet ik daarmee?

Levensmotto wijzigen
De arbeidsorganisaties kunnen er door doelgerichte ondersteuning voor zorgen dat het levensmotto van deze jonge generatie zich wijzigt. Van ik moet alles 100% doen en overal bijzijn, naar leren wat echt belangrijk is en vooral daar de energie in te steken.

Om optimaal en langdurig te presteren is het essentieel om de mentale veerkracht te versterken en de juiste balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en inspanning en ontspanning. Dat is goed en snel te leren en werkgevers zouden er veel profijt van kunnen hebben als zij hun medewerkers ( niet alleen de aller jongste) leren hun inzet en ambities zo te richten dat het energie levert in plaats van kost.

Bron: MT.nl

Voorkom een burn-out

Eén op de acht werknemers in ons land kampt met burn-outklachten door de hoge werkdruk. Zij hebben een werkgever om op terug te vallen wanneer het misgaat. Als zzp’er sta je er echter alleen voor. Hoe voorkom je dat je in een burn-out komt?
Veel zzp’ers werken zich een slag in de rondte om hun bedrijf goed te laten draaien. Ze overschrijden daarbij vaak hun eigen grenzen, legt Han Oei, oprichter van Oei voor Groei en Ruimte voor Veranderen en auteur van het ebook ’10 tips voor meer geluk op de werkplek’ uit. Hij begeleidt vanuit zijn coachpraktijk zowel werknemers als zzp’ers die tegen een burn-out aan zitten. “Veel van de klachten bij zzp’ers ontstaan vanuit hun drive om te ondernemen. De ware ondernemer ziet continu kansen en weet niet van ophouden. De noodgedwongen ondernemer grijpt elke strohalm aan om zijn inkomen te genereren. Vaak speelt een onderliggende angst mee. ‘Als ik het niet doe wordt mijn onderneming geen succes.’ Zeker voor zzp’ers die ook kostwinner zijn, kan de druk groot zijn.”

Grenzen afbakenen

Een burn-out voorkomen kan door bepaalde gedragstechnieken aan te leren om beter je grenzen af te bakenen. Nog belangrijker is het om je eigen gedragspatroon te herkennen en te doorbreken als het dreigt mis te gaan, stelt Oei. “Sommige zzp’ers hebben bijvoorbeeld aangeleerd dat je altijd maar keihard moet werken, dan komt het wel goed. Misschien is dat juist waarom ze tegen een burn-out aan zitten. Anderen krijgen stress van onzekerheid en dan kun je jezelf de vraag stellen of je van een eigen bedrijf wel gelukkig wordt.”
Een bijkomende valkuil van zzp’ers is dat zij hun identiteit ontlenen aan hun ondernemerschap. Wanneer het bedrijf succesvol is zijn ze succesvol en wanneer het bedrijf mislukt niet. Oei: “Verlies je persoonlijke visie of missie niet uit het oog. Die is breder dan die van het bedrijf. Wie wil je zijn als persoon, wat wens jij ten aanzien van jouw sociale leven, welke maatschappelijke bijdrage wil jij leveren?”

10 Tips van Han Oei om een burn-out te voorkomen:

 

1. Focus op een lonkend perspectief voor jou als persoon, niet als bedrijf. Wees bewust dat jij een onderneming hebt, maar het niet bent. Dan wordt je blik breder en kun je beter grenzen stellen.
2. Maak bewuste keuzes en begrens je werktijden, taken, ambities en commitment.
3. Doe niet alles zelf. Focus op waar je goed in bent en wat energie geeft. Delegeer of besteed overige taken uit aan betrouwbare partners.
4. Plan rustperiodes en vrije tijd in je agenda. Zo wordt het geen sluitpost en dwingt het je bewust te kiezen wanneer er iets tussenkomt.
5. Word je bewust van jouw energieslurpers en stressmakers. Een voorbeeld is de administratie of de alsmaar overlopende actielijstjes in je hoofd.
6. Zeg op tijd nee tegen afleiders en verslavingen zoals e-mail, social media, en weer een nieuw idee.
7. Bedenk strategieën om met stressmakers en afleiders om te gaan. Besteed de administratie uit. Noteer, plan en prioriteer je taken. Dat is beter dan je hoofd vol te laten lopen. Check twee keer per dag je e-mail in plaats van direct te reageren op elk binnenkomend mailtje.
8. Creëer tijd en ruimte voor jezelf en wat er van binnen speelt. Voel en ervaar of het nog allemaal klopt waar je mee bezig bent. Als je goed luistert komt vaak het antwoord vanzelf. Een dagelijkse wandeling of meditatie is goud waard.
9. Experimenteer met nieuw gedrag, koester succesmomenten en volhard.
10. Zoek een geschikte coach/sparringpartner/mentor die jou scherp houdt. Soms heb je hulp nodig om inzicht te krijgen in welke patronen jou belemmeren en hoe je ze kunt doorbreken.
Bron: zzpservicedesk.nl

Stress reductie op de werkvloer

Vanuit Europees perspectief weinig stress in Nederland

In Frankrijk en Nederland hebben werknemers minder last van stress dan in de rest van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van het rekruterings-platform Totaljobs.com in acht verschillende Europese landen. Daarbij werd vastgesteld dat zowel in Frankrijk als Nederland 64 procent van de werknemers aangeeft geen stress te voelen en geen probleem te hebben met het verwerken van hun werkvolumes. De grootste stress vinden we in Groot-Brittannië, waar slechts 13 procent van de werknemers aangeeft geen negatieve druk te ervaren. Het Europees gemiddelde bedraagt 42 procent.

‘Werk is de meest stresserende factor in het leven’, benadrukt Emma Mamo, hoofd werknemerswelzijn bij de Britse organisatie Mind, die zich inspant voor de bevordering van de mentale gezondheid. ‘Een beperkte vorm van druk kan een stimulans betekenen voor de motivatie en productiviteit, maar een volgehouden en negatieve stress kan bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid en kan leiden tot depressies, angsten en andere mentale gezondheidsproblemen.’ Een gedeelte van het probleem moet volgens haar worden toegeschreven aan de cultuur van stilzwijgen rond mentale gezondheidsproblemen, waardoor slachtoffers niet met hun gevoelens en problemen naar buiten durven treden.

‘Werknemers durven het vaak niet aan om hun supervisor in te lichten over hun problemen’, aldus Emma Mamo. ‘Dat geldt zeker in een periode van economische moeilijkheden, waar men immers niet de indruk wil wekken geen mogelijkheid te hebben om tegenslagen het hoofd te bieden. Het is echter cruciaal dat onderkend wordt dat de bescherming van de mentale gezondheid een opdracht is voor de hele organisatie en dat een veilige omgeving gecreëerd dient te worden waarin iedereen zich ongeremd voelt om vrijuit te spreken en ondersteuning te zoeken.’ Volgens John Salt van Totaljobs.com is een evenwichtige balans tussen werk en gezin een van de belangrijkste factoren om werkstress te helpen opvangen. ‘Het is van groot belang dat werkgevers zich ervan verzekeren dat medewerkers hun werklast binnen normale werktijden kunnen verdelen, zodat er gedurende de week voldoende tijd overblijft om niet met werk bezig te zijn, om op te laden en uit te rusten.’

Extern Advies

Different Coaching ondersteunt organisaties en werknemers bij loopbaan problematiek. Zo zijn wij een expert in burn-out begeleiding en stress reductie. Wil je hier meer over weten? Aarzel dan niet om contact te zoeken.