Berichten

Solliciteren na een burn-out: 4 tips

Heb jij te lijden gehad onder een burn-out en ben je intussen hersteld, maar is teruggaan naar je oude werkplek geen optie? Dan wacht er wellicht een volgende spannende stap op je: een nieuwe baan zoeken! Hoe bespreek je dit onderwerp en hoe zorg je ervoor dat je geen terugval krijgt?

Carrièrecoach Katrin Van de Water geeft enkele nuttige tips om te gaan solliciteren na een burn-out, zodat jij binnenkort weer aan de slag kan én energie krijgt van je werk in plaats van dat het je energie kost …

Bedenk de oorzaak?
Je hebt de afgelopen maanden veel tijd gehad om na te denken. De ‘waaromvraag’ spookte vermoedelijk regelmatig door je hoofd. Heeft de oorzaak van je burn-out te maken met de waarden van je werkgever, die niet strookten met die van jou? Of paste de functie niet helemaal bij je?

Je carrièrepaspoort kan je hierbij helpen. Dit bevat een overzicht van:
– al jouw belangrijke waarden
– alle dingen die jij goed kan én graag doet
– de dingen die jij graag zou willen ontwikkelen.
– Op basis hiervan kan jij een balans opmaken van je vorige functie en zie je meteen op welke punten er een match en een mismatch is. Neem dit mee naar je sollicitatiegesprek!

Verklaar het gat op je CV positief?
Heb je een gat op je cv vanwege een burn-out? Dan bestaat de kans dat hier naar gevraagd zal worden tijdens je sollicitatiegesprek. Liegen is geen goede optie. Beschrijf je burn-out daarom op een positieve manier. Zeg bijvoorbeeld dat het een periode was om rust te nemen en na te denken over een nieuwe uitdaging. Toon je carrièrepaspoort en vertel dat je nu zicht hebt op de ingrediënten die jij nodig hebt om energie te krijgen van je werk.

Wordt er niet naar gevraagd? Vertel er dan niets over. Houd in je achterhoofd dat ‘alles wat aandacht krijgt, groeit’. Je wil niet in de hoofden blijven hangen als de persoon die net een burn-out heeft gehad, wél als iemand met die en die kwaliteiten.

Houd rekening met je grenzen?
Was jij jezelf helemaal aan het opbranden door te veel te werken? Pak het na het solliciteren anders aan. Spreek met jezelf af hoeveel je gaat werken en houd je hier ook aan.

Pas de tips voor energiemanagement toe. Herken ook op tijd de symptomen die jij in het verleden had. Stress niet, maar pak ze tijdig aan en doe een stapje terug. Hierdoor is jouw burn-out echt verleden tijd.

Gelukkiger na een burn-out?
In een burn-out leer je jezelf kennen. Hoe verrijkend is dit! Zie het als een enorm groot leermoment waar je dankbaar voor kan zijn. Sleep het verleden niet met je mee, maar werk aan je toekomst. Solliciteer naar een job die jou gelukkig maakt, zorg voor ontspanning en geniet meer van het leven dan ooit te voren!

Bron: Jobat.be

Burnout duidt op conflict tussen werkplek en persoonlijkheid

Een burnout wordt veroorzaakt door een tegenspraak tussen de onbewuste behoeftes van de werknemer en de eisen van de werkplek. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich in Zwitserland en de Universität Leipzig in Duitsland bij nagenoeg honderd slachtoffers van een burnout.

De conclusies hebben volgens de onderzoekers belangrijke implicaties voor preventieve maatregelen. Onder meer wordt opgemerkt dat inspanningen geleverd zouden moeten worden om al voor de intrede op de werkvloer de behoeften en de opdracht van de werknemer zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Impliciete motieven
“De onbewuste behoeften van de werknemer – de zogenaamde impliciete motieven – hebben een belangrijke impact op het burnout-risico,” benadrukt onderzoeksleider Veronika Brandstätter, professor psychologie aan de Universität Zürich.

Opgemerkt wordt dat de werknemer op de werkvloer een sterke en zelfbewuste rol nastreeft. Anderzijds voelt hij volgens de onderzoekers een nood aan positieve relaties.

Wanneer de werkvloer één van die twee betrachtingen bedreigt, loopt de werknemer volgens Brandstätter op termijn het risico op een burnout.

“Uit de studie kan worden afgeleid dat rekruteerders bij de selectie voor een vacature op zoek zouden moeten gaan naar kandidaten die over de impliciete motieven beschikken die optimaal bij de vereisten voor de openstaande betrekking passen,” zegt Veronika Brandstätter.

“Anderzijds kan ook de inhoud van de baan worden verrijkt om beter aan de individuele behoeftes van de werknemer te kunnen voldoen. Onder meer werknemers met een grote behoefte aan sociale verbondenheid zouden op die manier de gelegenheid moeten krijgen meer in teamverband te werken.”

Bron: Loopbaan-visie.nl

Verborgen bron van burn-out blootgelegd

Waarom vallen zoveel werknemers ten prooi aan een burn-out? Gaat het alleen om té hard werken of té veel willen presteren, of is er meer aan de hand? Ja, zo blijkt…

Een innovatieve Zwitserse studie toont aan dat het risico op een burn-out groter is wanneer je job vereisten stelt die haaks staan op onbewuste persoonlijkheidskenmerken.

Mismatch

Een goede match tussen een werknemer en zijn omgeving is cruciaal voor het welzijn van deze werknemer, dat weten we. Maar wat is de impact van een mismatch tussen wat een werknemer motiveert en wat zijn werkomgeving hem biedt?

Beeld je een extraverte boekhouder in die graag in gezelschap vertoeft en houdt van sociale relaties met diepgang, maar die op het werk grotendeels alleen werkt en weinig contact heeft met collega’s of klanten. Of een teamleader die verondersteld wordt zijn teamleden te motiveren en te superviseren, conflicten op te lossen en personeelsbeslissingen te nemen, maar die eigenlijk niet graag in de belangstelling staat en zich ongemakkelijk voelt in zijn rol als leider.

Bij beide werknemers is er een mismatch tussen hun aangeboren motivatie op het vlak van verbondenheid en macht, en de eisen en opportuniteiten die hun job hen stelt en biedt.

Nieuw en innoverend onderzoek

Onderzoekers Veronika Brandstätter en Veronika Job van het departement Psychologie aan de Universiteit van Zurich (Zwitserland) werkten samen met burn-out-expert Beate Schulze van het Institute of Social Medicine, Occupational Health and Public Health van de university van Leipzig (Duitsland) en namen de proef op de som.

Impact op burn-out en fysieke klachten

Hun onderzoek toont aan dat het misloopt als er geen overstemming is op het vlak van het zogenaamd verbondenheidsmotief: een hoge nood aan verbondenheid met lage verbondenheidsjobeigenschappen of lage nood aan verbondenheid met hoge verbondenheidsjobeigenschappen. De kans op burn-out is dan hoger en de gevolgen zwaar: uitputting, cynisme en lager zelfbeeld van de eigen competenties.

Een mismatch op vlak van het machtsmotief is ook nefast: een hoge machtsnood met lage machtsjobeigenschappen, of lage machtsnood met hoge machtsjobeigenschappen. Dat voorspelt dan weer een toename van fysieke klachten: hoofdpijn, maagpijn, pijn in de borststreek, lopende of verstopte neus, hoesten of keelpijn, onpasselijkheid, duizeligheid, snel buiten adem en stijve of pijnlijke spieren.

En nu?

Deze resultaten sporen ondernemingen en organisaties aan om meer in te zetten op het vermijden of verhelpen van een gebrek aan overeenstemming tussen de inspirerende behoeften van werknemers en wat hun werkomgeving hen biedt. Zo kan het risico op vermindering van het welzijn verlaagd worden en kunnen hoogoplopende kosten van absenteïsme vermeden worden.

Daarnaast draagt deze studie ook bij tot een beter zicht op de achterliggende mechanismen van nieuwe bronnen van stress. Want onze geglobaliseerde, competitieve, dynamische en efficiëntie-gerichte economie laat zeker haar sporen na.

Bron: Jobat.be

VROUW EN MANAGER? PAS OP, EEN BURN-OUT LIGT OP DE LOER!

Waar mannelijke managers mínder burn-outs hebben dan gemiddeld, blijkt de managerfunctie voor vrouwen juist een behoorlijke risicofactor.

In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers burn-outklachten. Zij gaven bijvoorbeeld aan zich compleet uitgeput te voelen door hun werk of dat het veel van ze vergt om de hele dag met mensen te werken. Bij de mannen ging het om 10 procent. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd.

350.000 MANAGERS IN NEDERLAND
Van de 6,9 miljoen werknemers zijn er bijna 350 duizend manager van beroep. Van alle mannelijke werknemers heeft 7 procent een managementfunctie en van alle vrouwelijke werknemers 3 procent. Dit verschil is vooral te verklaren doordat vrouwen vaker in deeltijd werken, en deeltijders nu eenmaal minder vaak manager zijn dan voltijders. Wordt slechts gekeken wordt naar voltijd-werknemers, dan hebben mannen en vrouwen bijna even vaak een managementfunctie: respectievelijk 9 en 8 procent.

VROUWELIJKE MANAGERS VOELEN ZICH VAKER LEEG NA WERKDAG
Mensen met burn-outklachten voelen zich opgebrand door hun werk. Dit kenmerkt zich door gevoelens van extreme vermoeidheid en uitputting, die worden gemeten met vijf enquêtevragen. Bij de vrouwelijke managers gaf bijvoorbeeld 29 procent aan zich meerdere keren per maand leeg te voelen aan het einde van een werkdag. Ook zei 17 procent regelmatig emotioneel uitgeput te zijn of moe in de ochtend bij confrontatie met hun werk. Bij mannen lagen deze percentages 4 à 5 punten lager. Andere vermoeidheidsverschijnselen komen minder vaak voor, maar ook dan nog steeds meer bij vrouwelijke dan bij mannelijke managers.
MANNELIJKE MANAGERS: JUIST MÍNDER BURN-OUTS
Managers stellen minder burn-outklachten te hebben dan gemiddeld. Van alle werknemers zei 13 procent burn-outklachten te hebben in 2015. Onder managers was dat 11 procent. Wel is het verschil tussen mannen en vrouwen bij managers relatief groot. In de meeste andere beroepsgroepen ligt het ervaren van burn-outklachten bij mannen en vrouwen dichter bij elkaar.

VROUWEN ERVAREN HOGERE WERKDRUK
Vrouwen met een managementberoep melden niet alleen meer burn-outklachten, ze ervaren ook een hogere werkdruk. Vaker dan mannen in het management geven zij aan extra hard of erg snel te moeten werken, of heel veel werk te moeten doen.

Bron: MT.nl

VOELT U ZICH OPGEBRAND? MAAK EEN ‘DO-NOT-DO’ LIJSTJE EN GA MEDITEREN

Voelt u zich uitgeput? Neem gas terug en maak een lijstje van nutteloze activiteiten. Dat zorgt voor nieuwe energie.

Steven Souza is directeur van advieskantoor Deeper Learning en is professor aan businessschools in Madrid en Oxford. Hij behoort tot de vijftig meest invloedrijke human resources adviseurs ter wereld. In de Harvard Business Review spreekt hij openlijk over (het herkennen van) zijn burnout. Op MT.nl een samenvatting van zijn verhaal.

‘Ik kwam terug van een intensieve trip op Verenigd Koninkrijk en kreeg plotseling last van een paniekaanval. Ik zag mezelf liggen omringd door artsen, maar ik kon niet meer op een normale manier communiceren. Ik realiseerde me dat ik uitgeput was en dat ik last had van een opgebrand gevoel, een burnout’.

‘Ik ging na waar ik de afgelopen maanden was geweest, Meer dan een dozijn landen heb ik bezocht, soms zelfs drie landen in één week. Ik maakte lange dagen omdat mijn medewerkers in verschillende tijdszones werken’.

‘Maar mijn geest of lichaam gaf geen alert dat er een burnout zat aan te komen. Er waren wel signalen. Ik had last van een ‘writer’s block’ voor mijn nieuwe boek. En pas na 5 weken aan een opdracht in Singapore gewerkt te hebben, had ik door dat mijn hotel uitzocht had op een strand…

‘Ik zag zelf geen probleem. Ik hou van mijn werk en collega’s. Maar ik ben er nu achter dat positiviteit ook averechts kan werken. Mijn mentale immuunsysteem kon niets weigeren, maar het brak me simpelweg op’.

Ga in therapie, ga meer sporten of mediteren. Het zal je vermoeidheid verminderen en wellicht je burn-out verlichten. Maar de sleutel ligt hem in het ‘niet-doen’ en ‘nee-zeggen’. We zijn namelijk kwetsbaarder dan we denken, juist in een tijd waarin efficiency en perfectie steeds grotere vormen aan gaan nemen. Je moet je zelfs wapenen tegen de tirannie van het ‘pluk-de-dag-denken’.

We moeten vaak opboksen tegen schuld, schaamte en trots. Het vergt nogal wat durf om soms een project stil te leggen en tijd zijn werk te laten doen. In het geval van mijn nieuw boek, dat ik schreef met anderen, zorgde een pauze juist voor nieuwe inspiratie. Ik kwam letterlijk om in de nieuwe ideeën.

3 TIPS DIE EEN BURNOUT VOORKOMEN
In mijn strijd tegen een burn-out hebben 3 zaken geholpen:

1. Ken je eigen valkuilen
Of ken je vijanden, zoals de boeddhisten het noemen. Neem de skills uithoudingsvermogen en veerkracht. Ze lijken op elkaar, maar verschillen juist heel erg. Als uitvoerende die ‘loopt’ op uithoudingsvermogen, is het risico op een burn-out groter. Ligt de focus meer op veerkracht, dan maak je duidelijkere keuzes welke activiteiten je energie geven en welke niet.

2. Rust echt uit
Voor de pro-actievelingen onder ons heel lastig, maar leg die smartphone even opzij als je niets hoeft te doen, wacht op de trein of tram. Probeer je comfortabel te voelen met het niet-doen en laat je geest en lichaam uitrusten. Ga mediteren: adem in en uit en laat de uitademingen twee keer zo lang duren als je inademing. Zo masseer je je zenuwstelsel.

3. Maak een ‘do-not-do’ lijstje
Maak een lijstje van activiteiten niet nuttig zijn. Breng de avond niet door op Facebook of Twitter, controleer niet je telefoon tijdens een gesprek. Neem ook taken op die je wilt uitbesteden of juist niet wilt doen.

Bron: MT.nl

DE KORTSTE WEG NAAR EEN BURNOUT? PRAAT VOORAL RECHT WAT KROM AANVOELT

Lange werkdagen, in de file, elke email direct beantwoorden….een burnout ligt snel op de loer, waarschuwt psycholoog Cees Schenk.

Ach, psychologie, dat is gewoon gezond verstand, meer niet. Het enige dat de psychologie oplevert, is ‘kennis’ die we al lang kenden. Over een dergelijke stellingname is het lastig discussiëren, omdat wij allemaal de neiging hebben nieuwe informatie zo in onze bestaande kennis in te passen, dat we al snel geneigd zijn te denken, dat we iets al wisten.

COGNITIEVE DISSONANTIE
Om vertrouwd te raken met het opzetten van wetenschappelijk onderzoek, moesten wij indertijd bij de studie psychologie ‘serieus’ onderzoek uitvoeren. Bij dat oefenonderzoek lag het voor de hand een onderwerp te kiezen, waarover al het een en ander bekend was. Bij mij werd het cognitieve dissonantie.

TEGENSTRIJDIGE INFORMATIE
Naast dat de term fraai klinkt, is vooral het mechanisme achter de cognitieve dissonantie wonderlijk. In essentie komt cognitieve dissonantie erop neer dat wij het te lastig vinden om met tegenstrijdige informatie om te gaan. Zo hebben we bij tegenstrijdige informatie de neiging een deel van de informatie min of meer onbewust zo aan te passen, dat de alle informatie toch redelijk met elkaar in overeenstemming is.

VERDRINGEN
Als harde gegevens ons niet passen, zijn we zonder al te veel moeite in staat de nieuw verkregen informatie te verbuigen. We laten bijvoorbeeld onze eigen ervaring openlijk dan wel onbewust zwaarder wegen dan feiten uit gedegen onderzoek. Het cognitief verdringingsmechanisme hoor je soms haar werk doen als mensen bijvoorbeeld zeggen: “Leuk hoor dat onderzoek, maar mijn ervaring ….” Een ander wist mij laatst te vertellen: “Ach onderzoek, dat is ook maar een mening”.
Altijd beschikbaar zijn voor je werkgever klinkt uitermate loyaal, maar productief is het zelden.
VASTHOUDEN
Continuïteit waarborgen en voortgaan op een eenmaal ingeslagen weg is mooi, maar als die ingeslagen weg evident foutief blijkt, is gewoon blijven doen wat je altijd deed, ook gewoon stom. Er zijn inmiddels heel wat harde onderzoeksuitkomsten, die ook bij herhalend onderzoek overeind blijven. Onderzoeksuitkomsten die haaks staan op zaken die bij in bedrijven worden toegepast. En zeg niet dat je die nieuwe kennis niet zo kunnen hebben. Dergelijke gegevens worden niet alleen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Op diverse plaatsen kan je er kennis van nemen.

CONTRAPRODUCTIEF
Het blijkt verdraait lastig om nieuwe kennis werkelijk te integreren en ons ook naar die nieuwe kennis te gaan gedragen. Daarom worden er nog steeds bonussen voorgehouden als stimulans voor hen die complexe taken moeten uitvoeren. Totaal nutteloos. Contraproductief zelfs. Bonussen werken alleen bij taken die zich laten omschrijven als, simpel, repeterende handelingen waarbij nauwelijks behoeft te worden nagedacht. Zodra de taak iets van denkwerk vergt, werkt de in het vooruitzicht gestelde bonus eerder stresserend en neemt het denkvermogen navenant af.

INDIVIDUELE WIJSHEID
Altijd beschikbaar zijn voor je werkgever is fantastisch en klinkt als uitermate loyaal, maar productief is het zelden. Elke dag ruimschoots tien uur werken en aanzienlijke woon-werk reistijd hebben, zorgt ervoor dat je langzaam maar zeker overbelast raakt. Overbelasting gaat gepaard met structurele veranderingen in de hormoonhuishouding. Een direct gevolg daarvan is dat je creativiteit, planningsvaardigheden en je geheugen functie, meetbaar achteruitgaat. “Nee, niet bij mij hoor”, beweert de chronisch overbelaste cliënt, “Ik houd van mijn werk en het dagelijkse autorijden vind ik juist ontspannend”. Dat kan je vinden, maar autorijden is een hoogcomplexe activiteit waarbij je stresssysteem bij voortduring aangesproken wordt. Dus jij kan autorijden wel leuk vinden, maar het draagt ook bij aan de chronische overbelasting. Dat ontkennen is een voorbeeld van cognitieve dissonantie.

CONTRAIR
Mensen laten samenwerken aan een complexe taak en hen de ruimte geven hoe zij zelf denken deze taak zo goed en snel mogelijk te kunnen klaren, zal betere resultaten opleveren dan het voorhouden van wortels in de vorm van bonussen. Gaan bewegen is werkelijk te prefereren boven door blijven werken. Na een uurtje fors sporten, waarbij er flink gehijgd is, helpt de cognitieve vermogens weer herstellen. De hormoonhuishouding gaat weer normaal functioneren en als bonus wordt de kans op Alzheimer drastisch minder.

MOEILIJK TE GELOVEN
Er is de laatste decennia veel kennis ontstaan die haaks staat op de wijsheden van onze grootouders:

‘Van hard werken is nog nooit iemand ziek geworden’
‘Even de schouders eronder en de klus is geklaard’
‘Waar een wil is, is een weg’
Wijsheden die inmiddels geloochenstraft zijn. Hoe de hersenen werken en welk effect ons gedrag op onze gezondheid heeft en welke relatief simpele veranderingen positief kunnen bijdragen aan ons welzijnsgevoel en onze productiviteit, is inmiddels ruimschoots bekend. Maar ernaar handelen?

Bron: MT.nl

Voorkom Burn-Out: 10 tips!

Voorkom burn-out bij werknemers: 10 tips

Burn-out komt steeds meer voor bij werknemers. Hierdoor vallen zij voor langere tijd uit het werkproces, daarnaast treedt er vaak blijvende schade op. Het is dus zaak om als werkgever burn-out bij werknemers te voorkomen. Hoe kun je dit het beste doen? Wij hebben 10 tips op een rijtje gezet om burn-out te voorkomen.

Voorkom burn-out

 • Zorg voor een juiste hoeveelheid werk, zowel teveel als te weinig werk levert stress op.
 • Geef duidelijkheid over werkinhoud en voer niet te vaak veranderingen door.
 • Geef goede, opbouwende feedback.
 • Zorg voor een rustige werkplek, dus geen onderbrekingen van andermans telefoontjes of
  binnenvallende collega’s.
 • Geef de medewerker inspraak over zijn/haar eigen werk.
 • Wees bedacht op pesterijen en geroddel en zorg voor een goede collegiale sfeer.
 • Zorg voor een duidelijk beleid zodat de werknemer weet waar hij/zij aan toe is.
 • Geef medewerkers de kans zich te ontwikkelen.
 • Blijf ook in een langer dienstverband communiceren over wat wel en niet goed gaat.
 • Geef regelmatig een blijk van waardering.

Lees hier wat Bureau Different Coaching kan betekenen.

Stress en Burnout klachten?

“Stress is de koorts van burnout”

“Als je longontsteking hebt is het essentieel om de bijkomende koorts te verminderen, om zodoende hersenletsel te voorkomen. Maar het verlagen van de koorts geneest de longontsteking niet.

Hetzelfde geldt voor de stress die burnout begeleidt. Je moet de stress verminderen om de gezondheid te bewaren, maar verminderen van de stress zal niet de onderliggende oorzaak van burnout, zijnde een gevoel van machteloosheid, verwijderen.”

(Citaat Dr. Beverly Potter)

Wat doet Bureau Different Coaching?

Bureau Different Coaching is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met stress- en burnout klachten. Onze begeleiding richt zich met name op:

 • herstel
 • (persoonlijke) ontwikkeling
 • balans
 • gezondheid
 • vitaliteit
 • effectief functioneren in de organisatie

Cliënt

Om te weten of u last heeft van stress of burnout kunt u nu uw eigenstresswijzer invullen!

Of kijk of u zich herkent in onderstaande klachten:

 • Heeft u last van ernstige vermoeidheid?
 • Merkt u dat u zich slecht kan concentreren en meer vergeetachtig bent dan anders?
 • Bent u vaak geïrriteerd en soms onevenredig boos?
 • Is er bij u sprake van angst en nervositeit?
 • Kunt u moeilijk nee zeggen?
 • Stelt u hoge eisen aan uzelf?
 • Komt u sneller in conflict met anderen?
 • Mist u plezier en ontspanning in uw leven?
 • Heeft u al een aantal maanden last van deze klachten
  en nemen ze niet af?

Als u zich herkent in de meeste van deze klachten en als deze ook al langer bestaan, dan heeft u waarschijnlijk klachten die duiden op (de verschijnselen van) burnout. Bij onze coaches kunt u rekenen op een succesvol herstel.

Organisatie

Herkent u bij uw medewerker één van de bovengenoemde symptomen? Neemt u dan contact met ons op. Onze aanpak heeft zich in de praktijk als succesvol bewezen.