Berichten

Carrière volgens Different Coaching!

Carrière

Je wilt meer: leuker werk, meer verantwoordelijkheid, meer uitdaging, een hoger salaris, meer status, leidinggeven, jezelf ontwikkelen. Het geheim van een geslaagde carrière? Ken je sterke punten, weet wat je wilt en ga ervoor!

Solliciteren

Je bent op zoek naar (nieuw) werk. Tijd om je handen uit de mouwen te steken! Een pakkende sollicitatiebrief, een overzichtelijk cv, maar ook de juiste houding tijdens een gesprek zijn essentieel in het sollicitatieproces. Solliciteren doe je zorgvuldig en gestructureerd.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen bij een Loopbaanadviseur:

In tien stappen naar een baan – Oriënteren op de arbeidsmarkt  – Op banenjacht – Sollicitatiebrief en cv – Uitdagingen – Overtuigen met je profiel –  Sollicitatiegesprekken voeren – Onderzoeken – Afronden sollicitatieprocedure – Solliciteren op een interne vacature – Sollicitatiecode: spelregels van de sollicitatieprocedure – Internationaal carrière maken

Zelfmarketing

Bekijk jezelf eens als een product op de arbeidsmarkt. Gebruik inzichten uit de marketing om jezelf te promoten.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen bij Personal Branding, in sessie met een Loopbaanadviseur:

Marketing en carrière – Elevator pitch – Salaris – Kleren maken de man én vrouw – Personal branding

Onderzoek jezelf

Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe bereik ik dat? … dat zijn de kernvragen bij het maken van carrièrekeuzes.

De onderwerpen:

Over vijf jaar wil ik … – Persoonlijke SWOT-analyse – Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) – Flow in je werk – Gezond carrière maken – Het wordt tijd een andere baan te zoeken als … – Carrièreswitch – Beroepskeuzetest

Kom je zelf niet uit de vragen wat je wil en wat je kan? Investeer dan in een professionele loopbaanadviseur die jou begeleidt in je zoektocht.

Lees hier wat Different Coaching voor je kan betekenen.

Carriere en Netwerken

Je kunt netwerken wat je wilt, maar het is je persoonlijkheid die ertoe doet

In een online, verbonden wereld waarin we met ons allen geobsedeerd zijn door het bouwen van zich constant uitbreidende sociale netwerken, laat onderzoek van de Cambridge Judge Business School zien dat we wat dit betreft misschien even een pas op de plaats moeten zetten. Onderzoek door promovendus Blaine Landis heeft uitgewezen dat wie je bent belangrijker is dan wie je kent.

Persoonlijkheid overtroeft netwerken
Landis analyseerde meer dan zeventig onafhankelijke onderzoeksrapporten voordat hij tot de conclusie kwam dat persoonlijkheid een sterkere voorspeller is van prestatie en carrièresucces dan het hebben van een groot en invloedrijk sociaal netwerk. Hoewel het hebben van goede contacten – echt of virtueel – erg belangrijk is voor succes, is het nog steeds je persoonlijkheid die bepaalt hoever je zult komen, zegt Landis: ‘Je dagelijkse gedragspatronen en je algehele persoonlijkheid spelen nog steeds een belangrijke rol in het vormgeven van je prestaties in elke baan die je hebt en voor de duur van je carrière. Wanneer je de aloude vraag stelt wat belangrijker is – wie je bent of wie je kent – versterkt dit onderzoek het gezichtspunt dat onze handelingen en gedrag enorm belangrijk zijn in een wereld waarin het belang van “verbonden zijn” vaak wordt gezien als de meest effectieve manier om een carrière op te bouwen.’

Persoonlijkheid maakt netwerken sterker
Persoonlijkheid blijkt niet alleen van belang buiten netwerken, maar ook erbinnen. Landis zag dat wat iemand uit netwerken haalt, afhangt van iemands persoonlijkheid. Die voorspelt tot welke informele netwerken we zullen behoren en welke rol we daarbinnen zullen spelen. Hij is daarbij tot de vaststelling gekomen dat extraverte en consciëntieuze mensen, die sociale situaties kunnen inschatten en in staat zijn hun gedrag aan de omstandigheden en de specifieke netwerken aan te passen, het meest efficiënt gebruikmaken van hun connecties. Minder extraverte persoonlijkheden zijn minder flexibel in hun aanpak en halen volgens hem minder resultaten uit hun netwerken.

Emoties
Landis vond ook dat onze emoties ons zicht op onze rivalen kunnen overschaduwen, en dat we hen als sterker zien dan ze in feite zijn. Sterke emoties kunnen ertoe leiden dat we denken dat onze rivalen een centralere positie innemen in een organisatie en een sterker netwerk hebben dan ons eigen netwerk. Landis hoopt dat zijn bevindingen organisaties aanzetten om rekening te houden met persoonlijkheidspsychologie en sociale netwerken wanneer ze het gedrag van hun medewerkers proberen te begrijpen en te beïnvloeden.

Wereldwijd chronisch tekort aan hoogopgeleiden ondanks de werkloosheid

De wereld zit in een economische paradox. Veel landen worden op dit moment geconfronteerd met een hoge, stijgende werkloosheid, in combinatie met een chronisch tekort aan hooggeschoold personeel. Dit wordt veroorzaakt door een inflexibele arbeidsmarkt, kwaliteit van onderwijs en de economische crisis met als gevolg een nog hevigere wereldwijde concurrentiestrijd om talent en stijgende salarissen voor hooggekwalificeerd personeel. Deze conclusies komen voort uit onderzoek van werving- en selectiebureau Hays en Oxford Economics. De ‘Hays Global Skills Index’ geeft de dynamiek weer van de arbeidsmarkten en de beschikbaarheid van professionele competenties in de 27 belangrijkste economieën van de wereld.

Uit het onderzoek blijkt dat er in Nederland nauwelijks sprake is van een zogeheten ‘talent mismatch’, oftewel een lange termijn werkloosheid in combinatie met lang openstaande vacatures. Hieruit blijkt dat het beschikbare arbeidspotentieel in ons land over de vaardigheden beschikt waar werkgevers naar op zoek zijn. Ook is er in Nederland geen sprake van een algemene loondruk op de arbeidsmarkt. Daar tegenover staat dat er wel een hoge loondruk is binnen industrieën met een grote behoefte aan talent, zoals de technische en hightech sector.

Het rapport toont dat elk onderzocht land wordt geconfronteerd met specifieke problemen op de arbeidsmarkt voor professionals. Zo hebben 16 van de 27 landen in zekere mate last van krapte op de arbeidsmarkt ondanks de wereldwijde economische vertraging. Als gevolg hiervan ontstaat looninflatie maar worden ook belangrijke functies niet ingevuld, waardoor verdere economische groei wordt tegengehouden. De zwaarst getroffen landen zijn Duitsland en de Verenigde Staten, met grote tekorten aan hooggeschoold personeel en tegelijkertijd een hoge werkloosheid. Aan de andere kant van de schaal, voornamelijk in de eurozone, zitten de landen met wat meer speelruimte op de arbeidsmarkt. Landen als Italië en België hebben het minst te maken met een tekort aan hoogopgeleiden.

Alistair Cox, CEO van Hays zegt: “De Hays Global Skills Index illustreert een belangrijke paradox in de wereld van hooggeschoolde arbeid. Veel landen hebben een hoge werkloosheid, maar werkgevers hebben grote moeite om voldoende hooggeschoold personeel te vinden voor specifieke functies. Ironisch genoeg heeft de wereld een tekort aan professionals die kunnen helpen bij het stimuleren van economische groei, en daarmee kansen kunnen creëren voor werklozen.”

De Hays Global Skills Index geeft elk land een score tussen de 0 en 10 op basis van zeven essentiële factoren die invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. De score wordt berekend aan de hand van een analyse van zeven verschillende onderdelen waaronder onderwijsniveau, flexibiliteit van de arbeidsmarkt en loondruk.

Een score boven het middelpunt van 5.0 suggereert dat werkgevers moeite hebben om de benodigde competenties in te vullen en te maken hebben met schaarste op de arbeidsmarkt. Een score van lager dan 5.0 wijst op een minder kritische arbeidsmarkt met weinig beperkingen in het aanbod van geschoolde arbeidskrachten. Nederland scoort een 4.2 in het onderzoek. Robert van Veggel, Managing Director Nederland zegt daarover: “Deze score wijst er op dat vraag en aanbod redelijk goed in balans zijn en de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt gematigd is. Echter, binnen technische en innovatieve sectoren doen zich wel degelijk tekorten aan hooggeschoold personeel voor.”

Bron: Loopbaan-visie.nl

Grote behoefte aan carrièrecoaching bij werknemers blijft onvervuld

Nieuw onderzoek van Robert Half, wereldleider op het gebied van gespecialiseerde arbeidsbemiddeling, wijst uit dat er een grote behoefte aan coaching op de werkvloer is, die onvoldoende vervuld wordt. Robert Half concludeert dat er een verschil lijkt te zijn in de verwachtingen tussen managers en hun werknemers. Volgens een recent onderzoek bij 6000 kantoormedewerkers wereldwijd, waarvan 500 in Nederland, geeft bijna acht op de tien Nederlandse werknemers (78%) aan dat carrièrecoaching hun prestaties op het werk bevordert, maar slechts 56% vindt dat zijn manager een doeltreffende carrièrecoach is. De voornaamste voordelen van carrièrecoaching die zij vermelden zijn meer motivatie (47%) en een grotere algemene tevredenheid (69%) op het werk.

Een kwart van de Nederlandse werknemers is van mening dat een carrièrecoach vooral moet beschikken over kennis en expertise, bijna de helft (45%) hecht veel waarde aan wederzijds vertrouwen en respect. Daarnaast vind een op de tien werknemers het belangrijk dat de manager een bron van inspiratie is.

Ook al willen werknemers overduidelijk carrièrecoaching, toch zegt meer dan een derde van de Nederlandse werknemers dat zij nooit loopbaanbegeleiding van hun manager krijgen (36%). Daarnaast wordt 31% slechts één keer per jaar door de directe manager gecoacht. In veel andere landen waaronder Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan lopen werknemers tegen dezelfde problemen aan.

Stephan Renken, Director Robert Half Nederland legt uit: “Carrièrecoaching is ontzettend belangrijk om werknemers gemotiveerd te houden. Zoals uit dit onderzoek blijkt, is er een grote behoefte aan coaching bij werknemers, maar komen managers hier onvoldoende aan tegemoet. Terwijl bedrijven die de nodige aandacht schenken aan carrièrecoaching, juist goede ‘people managers’ creëren die streven naar het optimaliseren van talenten van alle werknemers. Hierdoor worden zij een aantrekkelijke werkgever en wordt de arbeidsproductiviteit verhoogd.”

Tips voor managers
Robert Half raadt managers aan de volgende stappen te ondernemen om als coach meer succes te boeken:

Het is belangrijk voor managers om te begrijpen dat begeleiding een onderdeel is van de verantwoordelijkheden als senior professional. Zij moeten tijd maken in de drukke werkdag om met hun team te communiceren;
Managers zullen hun gedrag aan moeten passen om aan individuele behoeften te voldoen;
Erkennen dat bij het coachen de daden tellen en niet alleen de woorden: managers moeten een doeltreffend rolmodel zijn;
Managers zouden zich moeten laten inspireren door de middelen die zij tot hun beschikking hebben: hun rechtstreekse manager of personeelsmanager zal hen met plezier bijstaan.

Bron: Loopbaan-visie.nl

Virtueel netwerken voor jouw loopbaan!

Netwerken via je online identiteit

Meer en meer wordt het internet een afspiegeling van de ‘echte’ wereld. Bovendien hebben mensen de neiging om steeds meer van zichzelf openbaar te maken, variërend van fotoalbums met vakantiefoto’s tot boekenlijstjes van de gelezen boeken. Je online aanwezigheid op het internet kan gevolgen hebben bij het solliciteren, leuke en minder leuke. Maar je kunt je online profiel en het beeld dat je daarmee schept ook bewust inzetten voor je carrière. Hoe? Wat zijn de voordelen en de valkuilen?

Online aanwezigheid

Via allerlei activiteiten die je ontplooit op het internet kunnen anderen zich een beeld vormen van wie jij bent en wat jij doet. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Je eigen website
 • Bijdragen in weblogs en forums
 • Portfolio’s van je studie
 • Digitale fotoalbums en boekenplanken op het web
 • Reacties op websites in gastenboeken en reactieformulieren
 • Profielen op netwerksites zoals LinkedIn, Facebook en Google Plus.
 • Je online cv en/of profiel in vacaturebanken en internetgidsen
 • Je bijdragen op chatsites
 • Je profiel in internetgames
 • Digitale visitekaartjes, handtekeningen in e-mail
 • Je reilen en zeilen dat je bekendmaakt via toepassingen als Twitter
 • Citaten van jou (in e-mails of andere correspondentie) die door derden online zijn gezet
 • Uitslagen van sportwedstrijden, deelname aan activiteiten, ledenlijsten van verenigingen etc.

Al deze aanwezigheid op het internet schept, soms ongewild, een totaalplaatje van jou. In het normale leven doe je moeite om je werk van je privéleven gescheiden te houden. Je werkgever weet niet wat voor slemppartijen jij tijdens je vakantie meemaakt. Maar als de vakantiefoto’s ineens voor de hele wereld zichtbaar zijn, dan verandert dat de zaak.
Natuurlijk zet je veel van de informatie zelf online (en hopelijk denk je erover na welke informatie je beter achterwege kunt laten), maar een deel van de informatie wordt door anderen wereldkundig gemaakt.
Mensen zijn er zich soms slecht van bewust, maar alles wat je doet, schrijft en plaatst op het internet, laat sporenna. Het lastige aan het internet is: ‘eens geschreven, altijd gebleven’. Wat er eenmaal staat, is vrijwel nooit meer radicaal te verwijderen. Voor zoekmachinedoeleinden en vele andere toepassingen worden enorme hoeveelheden gegevens volautomatisch gekopieerd naar andere computers dan waar jij je bijdrage oorspronkelijk hebt geplaatst. Je begrijpt: iets verwijderen van die oorspronkelijke computer heeft maar nauwelijks zin. Ergens in de wereld staat er vast een kopie van wat jij zou willen verwijderen. Denk dus altijd na voordat je iets met naam en toenaam op internet zet! In potentie kijkt de hele wereld over je schouder met je mee.

Tot zo ver de waarschuwingen. Want het is natuurlijk prachtig dat het allemaal kan. Niet voor niets geldt: ‘wie schrijft, die blijft’ en internet is daar het levende bewijs van. Inmiddels is het bijna zo dat als je niet vindbaar bent op internet, er door de buitenwereld wordt geconcludeerd dat je geen rol van betekenis speelt, in ieder geval niet in het zakelijke verkeer.

Online identiteit gebruiken voor je carrière

Als je aan het solliciteren bent, kun je er zeker van zijn dat leden van een sollicitatiecommissie, headhunters en medewerkers van werving- en selectiebureausnieuwsgierig zijn naar jou. Stiekem willen ze veel meer van je reilen en zeilen weten dan jij opgeeft op je cv en schrijft in je sollicitatiebrief. ‘Wat is dat voor iemand’, vragen ze zich af, als ze de eerste formaliteiten over je hebben doorgenomen en enigszins in je geïnteresseerd zijn geraakt. Je naam is dan gauw in Google ingetikt. Wat vinden ze daar over jou? Een website over je afstudeerproject, een boekrecensie op een boekenmarktplaats, een forumbijdrage over je sollicitatiebrief, een scheldtirade op de systeembeheerder van je oude school, of een lijstje met namen van mensen die zich hebben verenigd tot een club voor nachtelijke grafitti-acties (om maar wat te noemen)? En wellicht nog wel erger, misschien vinden ze wel helemaal niets…

Wil je serieus genomen worden, dan doe je er goed aan ook serieus werk te maken van je online identiteit op het internet. Het is een vorm van personal branding: je maakt van jezelf een ‘merk’. Dingen die je kunt overwegen om te doen:

 • Een website en portfolio maken van wie je bent en wat je kunt. Met name in creatieve vakken kunnen dit handige middelen te zijn om te laten zien wat je gemaakt, geschreven en gedaan hebt. Je kunt naar je website of portfolio verwijzen in je sollicitatiebrief of cv, of het adres standaard opnemen in al je mailtjes.
 • Je e-mails voorzien van een handtekening en/of een visitekaartjes waarin je in één zin een krachtig beeld van jezelf neerzet (de zogeheten ‘elevator pitch’ of daar een samenvatting van) en/of het adres van je website vermeldt.
 • Een profiel aanmaken op netwerksites als LinkedIn, Facebook of Google Plus. Vanwege het meer zakelijke karakter geniet LinkedIn de voorkeur. Vul alle onderdelen van je profiel in en zorg ervoor dat je expertise duidelijk naar voren komt. Upload een mooie neutrale profielfoto van jezelf (Doen! Volgens LinkedIn worden profielen met foto dertig procent beter bezocht) en leg vervolgens contacten met oud-studiegenoten, vrienden, kennissen, (oud-)collega’s en mensen uit voor jou interessante ‘Groups’. Het is raadzaam om af en toe deel te nemen aan discussies. Daarmee breng je jezelf onder de aandacht en ben je beter vindbaar voor potentiële nieuwe werkgevers.
 • Een weblog over een interessant onderwerp. Via een weblog kun je je mening over zaken kenbaar maken en er anderen op laten reageren. Wie een weblog heeft over een echt interessant onderwerp kan vele bezoekers trekken. Als je regelmatig nieuwe weblogartikelen schrijft, word je soms na verloop van tijd gezien als expert in het onderwerp waarover je schrijft. Dat kan natuurlijk heel handig zijn voor je carrière.
 • Je cv bij een online vacaturebank plaatsen. Er zijn op internet veel vacaturebanken waar je je online cv kunt plaatsen. Dat geeft werkgevers de mogelijkheid een geschikte kandidaat op steekwoorden te zoeken. Let erop dat je goede steekwoorden gebruikt. Ook hier weer geldt: het is voor werkgevers op deze manier zoeken naar een speld in een hooiberg, maar wie weet ben jij die speld…
 • Bekijk af en toe hoe je zelf in de zoekresultaten te voorschijn komt als je je eigen naam opgeeft in een zoekmachine. Staan er erg ongewenste dingen bij, doe dan moeite om die te laten verwijderen. Richt je tot de beheerder van de website en vraag hem vriendelijk of hij de informatie wil weghalen.

Belangrijk is dat je al die informatie up-to-date houdt. Dat kost af en toe wat tijd en inspanning. Wil je die er niet in stoppen, dan kun je je beter de moeite besparen om überhaupt een online identiteit neer te willen zetten. Want geen informatie is misschien wel beter dan verouderde of belastende informatie.

Online netwerken

Heb jij succes bij je loopbaan door je online aanwezigheid? Of juist negatieve ervaringen? Vertel erover op het forum.

Netwerken doe je om er eventueel ooit iets aan over te houden. Het hoeft niet direct resultaat op te leveren. Laten weten dat je bestaat en wat je doet zijn de belangrijkste activiteiten bij het netwerken. Daar kunnen alle hierboven genoemde digitale middelen natuurlijk uitstekend voor dienen. Af en toe de mensen in je netwerk attenderen op je nieuwste weblog, of je nieuwste ontwerp of idee dat je via je je website showt: het zijn manieren om jezelf (hernieuwd) onder de aandacht te brengen. Maar vergeet niet: netwerken is ook iets persoonlijks en gaat verder dan showen en namen rondstrooien. Af en toe welbewust contact (persoonlijk of digitaal) onderhouden werkt veel beter dan alleen maar mensen toevoegen in je vriendenbak van Facebook. Toegegeven: mensen denken weer even aan je als je ze uitnodigt als ‘vriend’, maar het gevaar bestaat dat ze zich gebruikt voelen als statussymbool (omdat ze kunnen showen hoeveel ‘vrienden’ ze hebben). Ga dus doordacht en sociaal met je netwerkcontacten om.
Bij netwerken geldt: voor wat, hoort wat. Het kan daarom nuttig zijn om af en toe een forumbijdrage te plaatsen en te reageren op iemands bericht om hem of haar verder te helpen. Die dingen zorgen ervoor dat anderen jou werkelijk gaan zien als waardevol contact. De kans is groot dat die mensen vroeg of laat iets voor je kunnen betekenen.

Bron: carrieretijger.nl

Gebruik jouw netwerk!

Netwerken om een baan te vinden

De meeste vacatures worden ‘via-via’ vervuld. Door mensen die iemand kennen die weer iemand kent die… enz. enz. De meeste mensen worden een beetje kriebelig bij het woord ‘netwerken’ en denken meteen ‘ik heb geen netwerk’ en ‘ik heb een hekel aan netwerken, dat doen alleen snelle jongens’. Maar denk eens aan de volgende punten:

 • Netwerken is niets meer dan: iemand die met iemand anders praat. Dat kan dus iedereen.
 • Mensen praten graag over zichzelf. Gebruik dat.
 • Belangrijke mensen praten nóg liever over zichzelf.
 • Vragen staat vrij.
 • Iedereen heeft een netwerk: tel alle namen uit je agenda, e-mailadresboek en rondslingerende adreslijsten van verenigingen bij elkaar op en je komt zo aan de tweehonderd namen.
 • Netwerken hoeft niet vervelend te zijn: leuke feestjes en borrels zijn er genoeg. Belangrijk is vooral op feestjes te komen waar je niet iedereen al kent.

Netwerken kun je leren, en netwerken moet je vooral doen.

Om via je netwerk aan een baan te komen moet je een aantal dingen doen:

 • Je netwerk uitbreiden en onderhouden.
 • Informatiegesprekken voeren.
 • Kruiwagens inzetten.

Netwerk uitbreiden en onderhouden

Iedereen kent al heel wat mensen, maar de kunst is nog veel méér mensen te leren kennen. De volgende cijfers uit een onderzoek van de Amerikaanse socioloog Mark Granovetter zijn niet mis te verstaan.
Van de mensen die via hun netwerk een baan hebben gevonden:

 • ontmoette 16,7% de betreffende contactpersoon vaak (zoals bij een goede vriend)
 • ontmoette 55,6% deze persoon nu en dan
 • zag 28% hem of haar zelden.

Met andere woorden, mensen vinden niet zozeer werk via goede vrienden, maar vooral via verre kennissen. Volgens Granovetter komt dat doordat je vrienden in dezelfde wereld vertoeven als jij. Wat zij weten, weet jij al. Maar verre kennissen introduceren je in nieuwe werelden. Hij noemt dit ‘de kracht van zwakke banden‘. Bij het netwerken voor een baan heb je dus meer aan de vaardigheid gemakkelijk veel oppervlakkige contacten aan te gaan, dan aan de vaardigheid hechte relaties te ontwikkelen.

Doe dus iets met dit gegeven. Ga niet alleen naar gezellige feestjes waar je iedereen al kent, maar ga liever naar een kerstborrel van de werkgever waar je twee weken bent ingevallen. Of trek de stoute schoenen aan en nodig jezelf uit bij een party van een vriend-van-een-vriend die je een interessante vent vindt. Hij heeft een goeie baan als economisch adviseur voor microkredietinstellingen. En jij wilt zo graag een baan in Afrika…

Toegegeven, voor dit soort stappen is soms wat durf nodig.

Netwerken op internet

Een steeds gewonere manier is netwerken via internet. Steeds meer mensen zijn bewust bezig met het creëren van een online identiteit en hebben een profiel op vriendennetwerken als Facebook en Google Plus en de meer zakelijke websites als LinkedIn en Xing. Het is een laagdrempelige manier om weer in contact te komen met oude, waardevolle contacten en nieuwe contacten te leggen met mensen die iets voor je kunnen betekenen.

Netwerken per brief

Jijzelf weet misschien de baan van je dromen niet te vinden, maar anderen misschien wel. Twee weten immers meer dan één. Als je goed kunt omschrijven naar wat voor functie je op zoek bent, kun je overwegen een brief of e-mail te sturen naar iedereen in je netwerk, met de vraag of iedereen zijn ogen en oren open wil houden. Dat netwerk aan wie je zo’n bericht kunt sturen, is heel breed: vrienden en familie, maar bijvoorbeeld ook collega’s bij andere bedrijven die je beroepsmatig kent.

Informatiegesprekken voeren

Een goede manier om te netwerken en te weten te komen wat voor banen er bij bedrijven zijn, is het voeren van informatiegesprekken. Het is een heel menselijke trek: ‘mensen praten graag over zichzelf’. De meeste mensen zullen dus bereid zijn het een en ander over zichzelf en wat ze doen te vertellen als je daarom vraagt. Ga op zoek naar mensen die in jouw ogen een interessante functie hebben. Vraag om een inhoudelijk gesprek over wat die persoon doet.

Het belangrijkste van het voeren van informatiegesprekken is dat je niet zegt dat je op zoek bent naar een baan. Je wilt vooral meer weten over de achtergronden van de persoon en zijn of haar functie. Bij goede informatiegesprekken kan van het een het ander komen. Je gesprekspartner denkt wellicht: “Dat is een interessant iemand. Misschien kunnen we hem/haar wel gebruiken in ons bedrijf.” Ga er niet van uit dat ieder informatiegesprek dat je voert iets op zal leveren. Maar misschien fungeert je gesprekspartner vroeg of laat als kruiwagen, of word je door het gesprek op nieuwe ideeën gebracht.

Eén waarschuwing: informatiegesprekken zijn wat minder geschikt voor starters op de arbeidsmarkt, omdat je als starter wat minder te bieden hebt aan kennis en ervaring waar je gesprekspartner ook wat aan heeft.

Kruiwagens inzetten

Een netwerk werkt alleen als een ander zich voor jou inzet. De kunst is dus mensen zo ver zien te krijgen dat ze iets voor je doen. En dat iets is: rondkijken, rondvragen, jou in contact brengen, een goed woordje voor je doen, en hopelijk: jouw naam voorstellen als er een vacature langskomt. Om iemand tot kruiwagen te maken moet je een aantal dingen doen:

 • Vraag aan mensen of zij voor je willen rondkijken of bij anderen willen informeren. Als je het niet expliciet vraagt, komen ze misschien zelf niet op het idee om dat voor je te doen. Hoe specifieker je vraag is, hoe beter. Aan een bevriende programmeur die bij een leuk bedrijf werkt, kun je (een marketeer op zoek naar een nieuwe baan) bijvoorbeeld vragen: “Zeg, zou je eens bij jullie marketingafdeling willen vragen of ik niet eens langs zou mogen komen om te horen wat ze nou precies doen daar? Jullie bedrijf doet hele interessante dingen met e-commerce en ik zou daar wel eens wat over te weten willen komen.” Je komt op die manier bij de marketingafdeling binnen via een bekende ‘naam’, niet als willekeurig telefoontje.
 • Zorg dat je een goed verhaal hebt. Wees duidelijk in wat je zoekt en wat je kunt, zodat het voor de ander gemakkelijk te verwoorden valt. Die ander moet jou over het voetlicht weten te brengen. Dat kan alleen als jij zelf een duidelijk verhaal (een elevator pitch) hebt, dat de kruiwagen zich herinnert als het erop aan komt. Het is beter als hij over jou weet te vertellen: “Ik ken een hele goede tekstschrijver die net een prijs heeft gewonnen en die graag bij de overheid wil werken,” dan dat hij weifelend mededeelt: “Tja, ik sprak laatst iemand die wel eens wat met teksten doet, ja… Maar hoe goed die is, weet ik eigenlijk niet. En ja, hij wilde wel eens wat anders. Misschien kunnen we hem vragen, maar of ie wil, hmm, ik weet het eigenlijk niet.”

Instanties en je netwerk

Je was misschien niet op het idee gekomen, maar ook instanties zijn gemakkelijker te bereiken via een netwerk. Uitzendbureaus en werving- en selectiebureauskrijgen honderden aanvragen voor bemiddeling per week. Het kan dus helpen om een streepje voor te hebben bij je aanmelding. Daarvoor kun je je netwerk inzetten. Misschien heb je wel een vriend(in) of vage kennis die via een wervingsbureau een mooie baan heeft gevonden. Vraag hem of haar een goed woordje voor je te doen en je naam te laten vallen bij het wervingsbureau. Net als werkgevers, werven ook wervingsbureaus graag via-via.

Tot slot

Wees dus creatief bij het inzetten van je netwerk. En vergeet niet: wees zelf ook actief voor het netwerk van anderen. Breng mensen met elkaar in contact, verzamel veel kaartjes en gooi die na een feestje niet weg.

Heb je een goede netwerktip van iemand ontvangen, of heeft iemand als kruiwagen voor je gefungeerd, vergeet dan niet een bedankbrief te schrijven.

Bron: www.carrieretijger.nl

Career Check uitvoeren?

Tijdens jouw Loopbaan zal het voorkomen dat je met bepaalde vragen komt te zitten. ‘Is dit het juiste pad, dat ik heb gekozen?’, ‘Wat wil ik nu eigenlijk?’, ‘Waar wil ik naar toe en hoe kom ik daar?’. Dan is het tijd om een Career Check te laten uitvoeren door een gespecialiseerd Bureau.

Career Check bij Different Coaching

Wat kan Different Coaching nu voor je betekenen? Wij hebben zeer veel ervaring en expertise in vrijwel alle loopbaangebieden in Nederland. Verder hebben wij ook bijzonder veel expertise over loopbanen in het buitenland. Zo begeleiden wij bijvoorbeeld specifiek veel expats en hun familie.

Different Coaching kijkt vanuit een directiestoel naar de ervaring en expertise die een professional heeft opgebouwd. Daarnaast doen wij Talent en Competentie testen om te bekijken waar een kandidaat bijzonder goed in is. Maar we kijken verder. Hoe presenteert een kandidaat zich?, zowel offline als online. Welke vakgebieden passen goed bij een professional? Wat is zijn of haar ambitie niveau? en Waar loopt iemand tegenaan?

Onderwerpen die vaak aan bod komen:

 • Glazen plafond, speciaal voor vrouwelijke professionals
 • Value Proposition, Hoe voeg jij waarde toe in jouw carrière?
 • Wat wil ik? Wat kan ik?
 • Verbale Presentatie kandidaat
 • Schriftelijke presentatie kandidaat
 • Online Presentatie kandidaat
 • Arbeidsconflict
 • Conflict binnen organisatie
 • Contract onderhandeling

Wil je meer weten over onze Career Checks, of wil je een Career Check laten uitvoeren, zoek dan contact. We horen graag van je!

Warme groet,

Judith Migchels