Berichten

Big Five Persoonlijkheidstheorie

Persoonlijkheid, wat is dat

Zoek je de betekenis op van de term persoonlijkheid, dan lees je: ‘datgene wat een persoon karakteriseert’. In het dagelijks taalgebruik wordt ook wel gesproken van karakter, identiteit of aanleg.

Wetenschappers houden er uitgebreidere definities van persoonlijkheid op na. Een van die definities is van de Amerikaanse psychologen Randy Larsen en David Buss1. Zij verstaan onder persoonlijkheid ‘de stabiele, georganiseerde verzameling psychologische eigenschappen en mechanismen in de mens die zijn of haar interacties met en aanpassingen aan de psychische, sociale en fysieke omgeving beïnvloeden.’

Belangrijke woorden in deze definitie van persoonlijkheid zijn:

 • Stabiel – Je persoonlijkheid verandert niet zomaar van de ene op de andere dag. Als deze al verandert, gaat dat langzaam.
 • Eigenschappen en mechanismen – Persoonlijkheid kan worden opgedeeld in verschillende onderdelen of eigenschappen. In de loop der tijd zijn er veel verschillende indelingen gemaakt in persoonlijkheidseigenschappen.
 • In de mens – Je persoonlijkheid neem je altijd met je mee, het beïnvloedt je denken, voelen en gedrag, waar en bij wie je ook bent.
 • Aanpassingen aan – Je persoonlijkheid helpt je om te ‘overleven’ en om te gaan met de uitdagingen die de omgeving aan je stelt.

De meeste mensen volgen een opleiding, vinden vervolgens een baan, doen dan allerlei cursussen en veranderen weer van baan zonder dat ze ooit systematisch kijken naar hun persoonlijkheid, naar wie ze zijn. Hierdoor komt het regelmatig voor dat mensen, ondanks al hun opleiding en ervaring, toch niet gelukkig zijn in hun werk.

Persoonlijkheid zegt iets over wie je bent en is vrij stabiel. Als je vroeger als kind graag op jezelf speelde, is de kans vrij groot dat je vandaag de dag nog vrij op jezelf zal zijn. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld vrij gevoelig, waardoor ze sneller boos of heel enthousiast kunnen zijn. De ene eigenschap leent zich beter voor een bepaalde situatie dan de andere. Voor je werk kan je persoonlijkheid heel bepalend zijn voor je functioneren. Daarom zijn er ook steeds meer werkgevers die, soms als onderdeel van een assessment, een persoonlijkheidstest afnemen.

Big Five persoonlijkheidstheorie

Een van de best gevalideerde en meest gebruikte persoonlijkheidstheorieën is de Big Five. Deze beschrijft aan de hand van vijf typeringen iemands persoonlijkheid. Deze vijf persoonlijkheidstyperingen zijn:

 1. Emotioneel onbekommerd – de mate waarin we omgaan met stress, gevoelig zijn;
 2. Extravertheid – de mate waarin we op de voorgrond treden of meer de kat uit de boom kijken;
 3. Gewetensvolheid – de mate waarin we flexibel of meer gedreven en opgeruimd zijn;
 4. Vriendelijkheid – de mate waarin we mensgericht, attent of meer zakelijk en direct zijn;
 5. Openheid – de mate waarin we een academische, oorspronkelijke kijk op zaken hebben of meer praktisch zijn.

Big Five persoonlijkheidstest

De Big Five persoonlijkheidstheorie ligt ten grondslag aan zeer veel persoonlijkheidstests die wereldwijd worden afgenomen. De professionele persoonlijkheidstest van Different Coaching meet hoe je in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking scoort op de vijf kenmerken van de Big Five theorie.

Elke score op deze vijf schalen heeft voor- en nadelen. Er is dus geen goede of slechte score. Wel is het zo dat een bepaalde score beter bij een bepaalde functie of baan past. Big Five persoonlijkheidstests worden zelfs gebruikt bij relatiebemiddeling. Om te kijken om mensen qua persoonlijkheid op de lange termijn bij elkaar passen. Ook kun je op basis van een Big Five persoonlijkheidstest vaststellen hoe mensen in conflicten, thuis en op het werk, met elkaar om zullen gaan.

 

Bron: www.123test.nl

Psychologie op het werk

Psychische klachten door werk

Wanneer je te maken krijgt met psychische klachten door werkomstandigheden is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Blijf je ermee rondlopen, dan bestaat de kans dat ze verergeren. Uiteindelijk wordt het onmogelijk om te blijven functioneren binnen het bedrijf.

Hoe worden psychische klachten door het werk veroorzaakt? Wat zijn de meest voorkomende gevallen en aan welke symptomen kun je de klachten herkennen?

Werkgerelateerde oorzaken
Stress is een belangrijke veroorzaker van problemen. Een beetje stress is niet erg: een gezonde werkdruk kan zelfs motiverend zijn. Wordt de druk te hoog, bijvoorbeeld omdat je teveel moet doen binnen een korte tijd, dan kan stress leiden tot overspannenheid en extremere vormen van psychische klachten.

Psychische klachten worden in veel gevallen niet alleen door werkomstandigheden veroorzaakt. Goede kans dat ook je privé-situatie een rol speelt.

Overspannen
Misschien wel de meest voorkomende psychische klacht door werk is overspannenheid. Overspannenheid herken je aan een gevoel dat je je taken niet aankunt en een afstandelijke houding ten opzicht van de werkzaamheden. Je kunt gevoelens hebben van emotionele uitputting.

Last van een burn-out
Overspannenheid kan leiden tot een burn-out. Wie lijdt onder een burn-out voelt zich emotioneel uitgeput en heeft weinig vertrouwen in diens eigen capaciteiten. Een burn-out lijkt qua symptomen op overspannenheid. Het duurt alleen langer om eroverheen te komen.

Angststoornissen & depressie
Als je last hebt van angststoornissen ervaar je irrationele angsten. Dit kunnen angsten zijn met betrekking tot het werk zelf, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van collega’s of je baas.

Bij een depressie overheerst een gevoel van somberheid. Iemand met een depressie heeft moeite om positieve gedachten op te wekken. Een depressie gaat vaak gepaard met lichamelijke klachten: bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn en slapeloosheid.

Klachten herkennen & aanpakken
Soms kan het moeilijk zijn om psychische klachten door werk te herkennen, vooral als je er nooit eerder mee te maken hebt gehad. Misschien heb je het gevoel dat je je jezelf aanstelt. Ook voor de werkgever is het belangrijk om klachten bij personeel te herkennen. Door problemen vroegtijdig aan te pakken voorkom je langdurig ziekteverzuim.

Stel eerst een diagnose bij huis- of bedrijfsarts. Na en tijdens de behandeling kan Different Coaching je helpen om je carrière een nieuwe impuls te geven.

Carrière volgens Different Coaching!

Carrière

Je wilt meer: leuker werk, meer verantwoordelijkheid, meer uitdaging, een hoger salaris, meer status, leidinggeven, jezelf ontwikkelen. Het geheim van een geslaagde carrière? Ken je sterke punten, weet wat je wilt en ga ervoor!

Solliciteren

Je bent op zoek naar (nieuw) werk. Tijd om je handen uit de mouwen te steken! Een pakkende sollicitatiebrief, een overzichtelijk cv, maar ook de juiste houding tijdens een gesprek zijn essentieel in het sollicitatieproces. Solliciteren doe je zorgvuldig en gestructureerd.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen bij een Loopbaanadviseur:

In tien stappen naar een baan – Oriënteren op de arbeidsmarkt  – Op banenjacht – Sollicitatiebrief en cv – Uitdagingen – Overtuigen met je profiel –  Sollicitatiegesprekken voeren – Onderzoeken – Afronden sollicitatieprocedure – Solliciteren op een interne vacature – Sollicitatiecode: spelregels van de sollicitatieprocedure – Internationaal carrière maken

Zelfmarketing

Bekijk jezelf eens als een product op de arbeidsmarkt. Gebruik inzichten uit de marketing om jezelf te promoten.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen bij Personal Branding, in sessie met een Loopbaanadviseur:

Marketing en carrière – Elevator pitch – Salaris – Kleren maken de man én vrouw – Personal branding

Onderzoek jezelf

Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe bereik ik dat? … dat zijn de kernvragen bij het maken van carrièrekeuzes.

De onderwerpen:

Over vijf jaar wil ik … – Persoonlijke SWOT-analyse – Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) – Flow in je werk – Gezond carrière maken – Het wordt tijd een andere baan te zoeken als … – Carrièreswitch – Beroepskeuzetest

Kom je zelf niet uit de vragen wat je wil en wat je kan? Investeer dan in een professionele loopbaanadviseur die jou begeleidt in je zoektocht.

Lees hier wat Different Coaching voor je kan betekenen.

Carriere en Netwerken

Je kunt netwerken wat je wilt, maar het is je persoonlijkheid die ertoe doet

In een online, verbonden wereld waarin we met ons allen geobsedeerd zijn door het bouwen van zich constant uitbreidende sociale netwerken, laat onderzoek van de Cambridge Judge Business School zien dat we wat dit betreft misschien even een pas op de plaats moeten zetten. Onderzoek door promovendus Blaine Landis heeft uitgewezen dat wie je bent belangrijker is dan wie je kent.

Persoonlijkheid overtroeft netwerken
Landis analyseerde meer dan zeventig onafhankelijke onderzoeksrapporten voordat hij tot de conclusie kwam dat persoonlijkheid een sterkere voorspeller is van prestatie en carrièresucces dan het hebben van een groot en invloedrijk sociaal netwerk. Hoewel het hebben van goede contacten – echt of virtueel – erg belangrijk is voor succes, is het nog steeds je persoonlijkheid die bepaalt hoever je zult komen, zegt Landis: ‘Je dagelijkse gedragspatronen en je algehele persoonlijkheid spelen nog steeds een belangrijke rol in het vormgeven van je prestaties in elke baan die je hebt en voor de duur van je carrière. Wanneer je de aloude vraag stelt wat belangrijker is – wie je bent of wie je kent – versterkt dit onderzoek het gezichtspunt dat onze handelingen en gedrag enorm belangrijk zijn in een wereld waarin het belang van “verbonden zijn” vaak wordt gezien als de meest effectieve manier om een carrière op te bouwen.’

Persoonlijkheid maakt netwerken sterker
Persoonlijkheid blijkt niet alleen van belang buiten netwerken, maar ook erbinnen. Landis zag dat wat iemand uit netwerken haalt, afhangt van iemands persoonlijkheid. Die voorspelt tot welke informele netwerken we zullen behoren en welke rol we daarbinnen zullen spelen. Hij is daarbij tot de vaststelling gekomen dat extraverte en consciëntieuze mensen, die sociale situaties kunnen inschatten en in staat zijn hun gedrag aan de omstandigheden en de specifieke netwerken aan te passen, het meest efficiënt gebruikmaken van hun connecties. Minder extraverte persoonlijkheden zijn minder flexibel in hun aanpak en halen volgens hem minder resultaten uit hun netwerken.

Emoties
Landis vond ook dat onze emoties ons zicht op onze rivalen kunnen overschaduwen, en dat we hen als sterker zien dan ze in feite zijn. Sterke emoties kunnen ertoe leiden dat we denken dat onze rivalen een centralere positie innemen in een organisatie en een sterker netwerk hebben dan ons eigen netwerk. Landis hoopt dat zijn bevindingen organisaties aanzetten om rekening te houden met persoonlijkheidspsychologie en sociale netwerken wanneer ze het gedrag van hun medewerkers proberen te begrijpen en te beïnvloeden.

Leiders van morgen: een MBA op de werkvloer

Voor een managementopleiding kun je als young graduate naar een van de vele universiteiten en business schools in binnen- en buitenland. Al bieden steeds meer bedrijven zelf ook iets dergelijks aan. “Ik wilde mijn carrière zo snel mogelijk in gang trappen”, vertelt Nicola Volpi, die in ons land werkt via een managementprogramma van Mars, bekend van M&M’s en Uncle Ben’s

“Wij noemen dit project vaak een live MBA (Master in Business Administration, n.v.d.r.). De geselecteerden krijgen een praktijkopleiding in businessmanagement.” Aan het woord is Aiste Zumariene (42), afkomstig uit Litouwen. Ze is graduate program & talent manager voor Multisales in het zogenaamde MLE-programma bij Mars, als multinational bekend van onder andere chocolade (Mars, Snickers, M&M’s, …), rijst (Uncle Ben’s) en dierenvoeding (Whiskas, Pedigree, …).

Jong en ambitieus

MLE staat voor Mars Leadership Experience, waarbij jonge ambitieuze mensen, die dromen van een internationale carrière, de kans krijgen om zich in het veld op te werken tot de leiders van morgen. Het MLE-programma loopt drie jaar. De deelnemers oefenen elk jaar een andere functie in een andere branche uit om zowel hun functionele, technische als leiderschapskwaliteiten aan te scherpen én vervolgens te kunnen doorstromen in het bedrijf.

De bedoeling is dat geselecteerden gevormd worden om (van in het begin) hun stempel te drukken op de koers die Mars vaart. Daarom krijgen ze onmiddellijk de nodige verantwoordelijkheden, vrijheid en steun van een mentor, buddy’s en collega’s. “Door hen delen van de jobs te laten uitoefenen waarin ze later willen en kunnen terechtkomen, wordt veel ervaring en kennis opgedaan”, stelt Aiste Zumariene, die dit programma anderhalf jaar leidt.

Selectieprocedure

Via een selectieprocedure worden jaarlijks twaalf deelnemers gekozen. Eén per unit, verspreid over 53 verschillende Europese en Zuid-Afrikaanse landen waar Mars operatief is in Multisales. “We zoeken naar kandidaten met een bachelor of een master, die onder meer flexibel, nieuwsgierig en ambitieus zijn en openstaan voor uitdagingen en groei. Ze moeten willen leiden en vloeiend Engels spreken”, stelt ze. “Kandidaten moeten zich registreren. Is hun profiel interessant, dan volgen een online test en verschillende interviews. Belangrijk is dat niet alleen wij de kandidaat kiezen, maar dat hij of zij ook voor ons kiest als bedrijf.”

In elk van de drie jaar wordt de MLE-deelnemer dus in een ander land, een andere functie en een specifieke bedrijfstak geplaatst. “Dit om een zo breed mogelijk pallet aan kennis en skills aan te leren”, aldus Zumariene. Maar even belangrijk als de bedrijfskennis, is de zelfkennis. “Door elk jaar in een volledig andere omgeving te werken leer je veel over jezelf, maar ook over verschillende culturen.”

Zwitserland

“In mijn eerste jaar ben ik aan de slag gegaan als een finance trade analist, in mijn tweede jaar als marketing accelerator en in mijn derde jaar als sales effectiveness manager”, vertelt Loïc Labeeu (26), afkomstig uit België en key account manager voor Mars Multisales in Zwitserland. Hij werkt intussen 3,5 jaar bij Mars, waarvan hij drie jaar in het MLE-programma doorbracht. Hij is enthousiast over dit initiatief. “Ik heb zowel in Groot-Brittannië, Oost-Europa als Zwitserland gewerkt. De drie zijn niet met elkaar te vergelijken. Het is dus telkens aanpassen.”

De beste manier om te leren is, volgens hem, door de geboden verantwoordelijkheden te nemen. “Persoonlijk heb ik geleerd niet alle druk op mezelf te nemen, maar anderen te durven betrekken in je project. Verantwoordelijkheid begint en eindigt bij jezelf. Ook als je jong bent”, stelt hij. “In mijn derde project heb ik voor moeilijke keuzes gestaan en heb ik geleerd dat je ook knopen moet durven door te hakken. Goed leiderschap betekent voor mij dat je ervoor zorgt dat mensen meer willen leren en bereiken dan dat ze op voorhand dachten.”

Italië

Nicola Volpi (23), afkomstig uit Italië, zit dan weer in zijn tweede jaar MLE en werkt momenteel in ons land. “Mijn eerste jaar heb ik doorgebracht in Zwitserland als category manager, sinds oktober ben ik in België aan de slag als Suzi Wan brand manager”, vertelt hij. “In Italië hebben we een gezegde: ‘Je wilde met een fiets leren rijden? Dan is het tijd om te beginnen trappen.’ Ik wilde mijn carrière zo snel mogelijk in gang trappen, dan moet je daar zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. “

Wat hij al leerde als (toekomstig) manager? “Dat je effectief een impact kunt hebben en dat het daar nooit te vroeg voor is. Zelfs als je net van school komt”, oppert hij. “En dat een goede leider, door impact en visie, mensen samenbrengt om algemeen een hoger niveau te bereiken. Zonder autoriteit te gebruiken, maar door het juiste te doen. Dat herken ik in mijn opvoeding en in dit bedrijf. Zoveel meer dus dan chocolade of hondenvoeding verkopen (lacht).”

Bron: Jobat.be

Headhunters!

Werving- en selectiebureaus

Bedrijven en organisaties besteden soms een deel van het wervingsproces uit aan werving- en selectiebureaus, ook wel headhunters of recruiters geheten. Wat heb je als banenzoeker aan die bureaus?

Werving- en selectiebureaus hebben meestal een chique uitstraling. Ze werken vaak in opdracht van werkgevers. Ze doen alle moeite voor werkgevers de juiste persoon voor bepaalde functies te vinden. Daar worden ze ruim voor betaald, vandaar de chique uitstraling.

Wanneer maak je er gebruik van?

In de zoektocht naar een baan besluiten veel werkzoekenden zich bij een of meer werving- en selectiebureaus in te schrijven. Dat heeft niet altijd zin. Waarom niet? Werving- en selectiebureaus:

 • werven meestal alleen voor hoge(re) functies
 • gaan alleen in gesprek met mensen die heel specifiek aan de vereiste criteria voldoen. Heb je een wat buitenissig cv, dan val je snel buiten de boot
 • worden doorgaans alleen benaderd door grotere, duurdere bedrijven. Dat betekent dat een heel groot segment aan bedrijven er nooit vacatures plaatst.

Wanneer heeft het wel zin om je bij een werving- en selectiebureau in te schrijven?

 • Als je een hoge(re) functie ambieert, met name een managementfunctie.
 • Als je een duidelijk cv hebt, met een duidelijk omlijnd carrièrepad en een duidelijk profiel.
 • Als je graag in een groot, gerenommeerd bedrijf wil werken.

Heb je bijvoorbeeld een veelgevraagd beroep als accountant, communicatiemanager, accountmanager of bedrijfsjurist, kijk dan eens of er passende vacatures voor je zijn bij werving- en selectiebureaus.
Overigens zijn er ook wel bureaus die het midden houden tussen een werving- en selectiebureau en een uitzendbureau. Die zijn wat laagdrempeliger en fungeren soms tegelijk als gespecialiseerde vacaturebank.

Solliciteren via een werving- en selectiebureau

1. Een bureau selecteren

Heeft het voor jou zin om je in te schrijven bij werving- en selectiebureaus, zoek dan naar een of twee bureaus die gespecialiseerd zijn in jouw vakgebied, of neem een groot bureau. Op die manier is de kans het grootst dat ze vroeg of laat een passende functie voor je hebben.

2. Inschrijven

De meeste bureaus zullen je inschrijving en cv beoordelen en dan beslissen of ze je opnemen in hun kandidatenbestand. Sommige bureaus voeren ook een kennismakingsgesprek, zodat ze nog een vollediger beeld van je krijgen.

3. Solliciteren

Het werving- en selectiebureau zal je benaderen als er een passende vacature voor je langskomt. Dit is een van de voordelen van werving- en selectiebureaus: je wordt benaderd voor functies die mogelijk niet via een ander kanaal gepubliceerd worden.
Overigens zijn er ook bureaus die adverteren in kranten en op internet. Als er een vacature van je gading bij zit, stuur je je sollicitatie naar het werving- en selectiebureau. Je sollicitatiebrief hoeft niet anders te zijn dan wanneer je rechtstreeks bij een bedrijf zou solliciteren. Zorg wel voor een uiterst heldere cv, met duidelijke, algemeen gangbare functieomschrijvingen.

Let op: veel werving- en selectiebureaus maken de naam van de werkgever niet bekend. Ze publiceren een  vacature voor ‘senior projectmanager IT bij een grote ICT-dienstverlener in het midden van het land’, zonder te vermelden om welk bedrijf het gaat. Doe je best om er zo snel mogelijk achter te komen wie de werkgever is, want die kennis maakt dat je veel gedegener kunt solliciteren.

4. Sollitatiegesprek

Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan voer je dit eerste gesprek met iemand van het werving- en selectiebureau. De mensen die daar werken (de recruiters) zijn professionele selecteurs, en dat kan het gesprek boeiend, en soms ook lastig maken. Bereid je dus goed voor. Zo krijg je feedback waar je in latere gesprekken je voordeel mee kunt doen. Je kunt zo’n gesprek ook goed als oefening gebruiken.

5. Voordracht

Een voordeel van werving- en selectiebureaus is dat als je eenmaal wordt voorgedragen aan een werkgever, je vaak nog maar weinig concurrentie hebt. Meestal draagt een bureau ongeveer vier kandidaten aan de werkgever voor.

Dit voordeel is meteen ook een nadeel: het werving- en selectiebureau kan je afwijzen, terwijl je misschien met een directe sollicitatie bij de werkgever wel degelijk een kans had gemaakt, omdat je bijvoorbeeld goed past bij de organisatiecultuur en de werkgever een kleine lacune in je cv best op de koop toe wil nemen. Het werving- en selectiebureau heeft je op grond van die lacune allang laten vallen als mogelijk geschikte kandidaat.

Word je wel voorgedragen, dan volgt een gesprek bij de werkgever. Het proces gaat dan verder als bij een ‘gewone’ sollicitatie direct bij een werkgever.

Het werving- en selectiebureau als deel van je netwerk

Hoe meer mensen er weten dat je een baan zoek, hoe beter het is, en hoe groter je netwerk is, hoe meer kans je hebt om een baan te vinden. Het kan helpen om werving- en selectiebureaus ook te beschouwen als deel van je netwerk. Sommige bureaus voeren met iedereen die zich inschrijft een gesprek, en dat gesprek kan goed dienen als ‘netwerkgesprek’. Ook al is er niet direct een passende vacature voor je, dan kun je toch jezelf zo over het voetlicht brengen dat je blijft ‘hangen’.

Helemaal goed is als je meteen ook netwerkt voor een ander. Misschien komt er wel op enig moment een vacature ter sprake waarvoor jij iemand weet die je geschikt vindt. Laat het de recruiter weten, want net als werkgevers vinden recruiters ook liever mensen via hun netwerk. Goedkoper en met meer garanties.

Recruiters gaan ook zelf via hun eigen netwerken op zoek naar geschikte kandidaten. In dat geval heet het ‘headhunten‘. Zo’n headhunter gaat via goede mensen in zijn of haar netwerk op zoek naar andere goede mensen. Hier zie je het belang van het hebben van een uitgebreid netwerk. Veel wervingsbureaus zijn dan ook actief op netwerksites als Open BC, LinkedIn of Friendster om mensen met interessante profielen te kunnen benaderen.

Uitzendbureaus

Ook uitzendbureaus kun je beschouwen als een soort werving- en selectiebureaus. Alleen zijn ze veel laagdrempeliger. Veel mensen hebben het idee dat uitzendbureaus alleen heel tijdelijke banen in de aanbieding hebben. Dat klopt echter niet altijd. Er zijn steeds meer bedrijven die tijdelijk personeel voor een wat langere periode inhuren via een uitzendbureau, om eventueel daarna over te gaan tot het aanbieden van een vast contract. Informeer daarnaar bij een aantal uitzendbureaus in de buurt. Ga dan bij voorkeur naar bureaus die speciaal voor jouw sector werven.

Overigens kan het geen kwaad om via uitzendbureaus veel verschillende dingen te doen, steeds voor een korte periode. Op die manier krijg je ervaring op allerlei gebieden, doe je indrukken op van verschillende bedrijven, en niet in de laatste plaats bouw je je netwerk uit. Met een beetje geluk kun je ergens blijven, of komt er op termijn een baan vrij waarbij het bedrijf aan jou denkt!

Bron: carrieretijger.nl

De beste versie van jezelf!

Wie je bent dat straal je uit, dus wees de beste versie van jezelf! Tobber of topper? Glazen plafond of carrièreboost?
Vanaf nu ben je klaar met excuses verzinnen en neem je je eigen verantwoordelijkheid. Maak nu zelf het verschil en geef je carrière vleugels! Met Coaching bouw je in drie stappen een sterk eigen merk en kies je voor meer plezier en energie in je werk. Het is de oplossing voor de ondernemende vrouw die bewust werkt aan haar persoonlijke groei en zingeving. Je rekent af met onzekerheden en richt je op je talenten en waarden. Voel je passie, ontdek je innerlijke kracht en laat zien en horen wat jou uniek maakt.

Met je eigen Succesdagboek leer je strategisch gebruik te maken van jouw kracht. Gedurende drie maanden bepaal je je levensdoel, benoem je talenten, kernwaarden én schaduwzijden en definieer je je statement. Door zelf keuzes te maken, kiezen anderen voor jou. Ervaar je authentieke IK en ontwikkel de beste versie van jezelf!

Judith Migchels is expert in het zichtbaar maken van waarden. Met haar bedrijf Different Coaching werkt ze aan de groei van mensen en organisaties. Bevlogen laat ze in haar trainingen, workshops en lezingen de energie stromen. Ondernemende mensen die het verschil willen maken krijgt ze vakkundig in beweging. Ze brengt het beste in hen boven en leidt hen naar zichtbaar succes.

Items

 1. Succes in je leven
 2. Eigenwaarde
 3. Ambitie
 4. Focus
 5. Zelfverwerkelijking
 6. Personal Branding
 7. Bepaal je merk
 8. Definieer je branding statement
 9. Bouw je eigen merk
 10. ZEN en ZIN en de tien valkuilen
 11. Presenteren
 12. Netwerken
 13. Social media
 14. Pitchen
 15. Publiceren

Recensie(s)
Hoe komt het toch dat niet iedere vrouw weet waar zij goed in is? Wat is de reden waarom niet iedere vrouw zichzelf waardeert en dat aan anderen laat zien? En waarom voelt niet iedere vrouw zich echt verantwoordelijk voor haar leven en haar eigen carriere?

Om antwoord te krijgen ging Judith Migchels op zoek naar succesvolle vrouwen, die werk met van alles combineren en die het beste in zichzelf en anderen naar boven halen. In drie stappen leert zij vrouwen hun eigen kracht en waarde te onderkennen.

De eerste stap is de fundamenteelste: bedenken wat je wilt bereiken in je leven en met hoeveel succes. Het gaat daarbij om onder meer eigenwaarde, ambitie, de juiste focus en zelfverwerkelijking. De tweede stap heeft het onderzoeken van je eigen merk als thema: welke talenten sluiten aan bij behoeften van de markt? Hoe zit het bijvoorbeeld met personal branding, hoe definieer je branding statement en wat zijn belangrijke valkuilen? Stap drie maakt jouw beste versie zichtbaar. Jezelf presenteren, netwerken, gebruik maken van social media, pitchen en publiceren. Een traject besluit je met het Succesdagboek waarin je strategisch gebruik leert maken van je eigen kracht.

Dat dagboek houd je drie maanden bij. Concreet, stimulerend en geeft veel handvatten.

 

Career Check uitvoeren?

Tijdens jouw Loopbaan zal het voorkomen dat je met bepaalde vragen komt te zitten. ‘Is dit het juiste pad, dat ik heb gekozen?’, ‘Wat wil ik nu eigenlijk?’, ‘Waar wil ik naar toe en hoe kom ik daar?’. Dan is het tijd om een Career Check te laten uitvoeren door een gespecialiseerd Bureau.

Career Check bij Different Coaching

Wat kan Different Coaching nu voor je betekenen? Wij hebben zeer veel ervaring en expertise in vrijwel alle loopbaangebieden in Nederland. Verder hebben wij ook bijzonder veel expertise over loopbanen in het buitenland. Zo begeleiden wij bijvoorbeeld specifiek veel expats en hun familie.

Different Coaching kijkt vanuit een directiestoel naar de ervaring en expertise die een professional heeft opgebouwd. Daarnaast doen wij Talent en Competentie testen om te bekijken waar een kandidaat bijzonder goed in is. Maar we kijken verder. Hoe presenteert een kandidaat zich?, zowel offline als online. Welke vakgebieden passen goed bij een professional? Wat is zijn of haar ambitie niveau? en Waar loopt iemand tegenaan?

Onderwerpen die vaak aan bod komen:

 • Glazen plafond, speciaal voor vrouwelijke professionals
 • Value Proposition, Hoe voeg jij waarde toe in jouw carrière?
 • Wat wil ik? Wat kan ik?
 • Verbale Presentatie kandidaat
 • Schriftelijke presentatie kandidaat
 • Online Presentatie kandidaat
 • Arbeidsconflict
 • Conflict binnen organisatie
 • Contract onderhandeling

Wil je meer weten over onze Career Checks, of wil je een Career Check laten uitvoeren, zoek dan contact. We horen graag van je!

Warme groet,

Judith Migchels