Berichten

Slechts 16% hoogbegaafden haalt universitair diploma!

Hoogbegaafdheid is een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een sterke rol. Ze zijn nieuwsgierig, sensitief, gedreven en scheppen plezier in creëren. De term wordt gebruikt om aan te geven dat ze opvallende vermogens of vaardigheden hebben, zowel voor kinderen als ook voor volwassenen.

Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ genomen. Men spreekt van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130 (getest volgens David Wechsler). Dit komt erop neer dat personen met scores in de bovenste twee percentielen hoogbegaafd worden genoemd (2% van de bevolking). Op Technische Universiteiten in Nederland komen we vaker hoogbegaafden tegen, zo beginnen sommige studenten op hun 16de al aan de TU (casuïstiek TU Delft).

Hoogbegaafde werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie. In hun kracht zijn het originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Ze kunnen een geweldige impuls geven aan organisatievernieuwing en ontwikkeling. Toch zit naar schatting slechts een derde deel op een passende werkplek. En een derde deel zit zelfs momenteel werkloos thuis (Instituut Hoogbegaafdheid volwassenen).

Niet alle hoogbegaafden slagen er in om hun talenten te benutten. Ze raken uit balans en roepen in hun werkomgeving het beeld op van ‘ongeleide projectielen’ en ‘lastige wijsneuzen’. Hun talenten worden onvoldoende of zelfs helemaal niet erkend, waardoor ze gaan disfunctioneren en overspannen kunnen raken. Er kunnen conflicten ontstaan omdat werknemer, leidinggevenden en collega’s niet herkennen wat er aan de hand is.

Oplossing, niet gemakkelijk

De oplossing is interessant, niet gemakkelijk. Kijk naar wat iemand kan, in plaats van naar wat iemand niet of minder kan. Verdiep je in hun Talenten en persoonsprofielen en geef ze de juiste begeleiding maar ook de ruimte. Mensen hebben zoveel te bieden!

Herkenbaar? Lees verder over Hoogbegaafdheid en Talent Development van de Influencers en Thought Leaders uit Brainport.

Hoogbegaafdheid en loopbaanbegeleiding

Hoogbegaafdheid in organisaties

Hoogbegaafden zijn buitenbeentjes en komen daarom geregeld zichzelf tegen in hun werk. Meestal niet zozeer in wat ze precies kunnen en doen, maar in alles eromheen: het omgaan met collega’s en leidinggevenden, het vergaderen, de wijze waarop het werk is georganiseerd. En zo kun je doorgaan.

Een loopbaan vorm geven, carrière maken en je persoonlijke talenten ontwikkelen, is voor veel hoogbegaafden ook niet makkelijk. Ze kunnen teveel en zijn in teveel geïnteresseerd. Tegelijkertijd verliezen ze geregeld hun interesse wanneer ze eenmaal doorgrond hebben waarmee ze bezig zijn.

Waar hoogbegaafden op hun werk ook tegenaan lopen, is dat ze soms add-achtige trekjes hebben en maar moeilijk kunnen focussen en hun werk structuren. Wanneer daar ook nog eens autistische trekjes bijkomen, kan het echt ingewikkeld worden.

Organisaties

Organisaties, aan de andere kant, ervaren hoogbegaafden dikwijls als lastpakken die je dicht op de huid moet zitten en minimaal strak kaderen. Ze ervaren de grote betrokkenheid als lastig en het perfectionisme en alsmaar doorgaan als onnatuurlijk.

Ze snappen dikwijls niet dat hoogbegaafden graag verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen maar niet goed tegen strakke aansturing kunnen. Ze vinden de taakgerichtheid en het minder interesse hebben in overleg om het overleg vervelend.

Natuurlijk halen ze op deze manier vaak niet uit hun hoogbegaafde medewerkers wat mogelijk is. Met burnouts en conflicten als neveneffecten. Terwijl natuurlijk met enige begeleiding organisaties veel meer kunnen hebben aan hun waardevolle, vaak zeer loyale medewerkers.

Hoe en wat

Samen kijken we naar hoe je je werk vormgeeft en waar zich de problemen voordoen. Je krijgt praktische handvatten en adviezen, en hoort over wegen die je ook kunt volgen.

In de begeleiding ben ik persoonlijk, praktisch, pragmatisch en open. Ik coach en heb ook verstand van zakelijke, bedrijfsmatige en menselijke processen. Daarom heb ik een scherpe focus en kan ik, indien nodig, diep gaan.

Begeleiding bij: assertiever worden, samenwerken, add, omgaan met collega’s en leidinggevenden, burn-out, adhd, autisme-achtige problemen, talentontwikkeling, verkeerde baan, conflicten, combineren van werk en leven, structureren van werk, managementkwaliteiten, ondernemerschap.

Aarzel niet om rechtsreeks met mij contact te zoeken. Ik hoor graag van je!

Warme groet,

Judith Migchels

Hoogbegaafdheid en Loopbaan

Ons kantoor ligt in het hartje van Eindhoven, de Silicon Valley van Nederland, en wij krijgen vrij vaak te maken met kandidaten die hoogbegaafd zijn. Professionals met een hoger dan gemiddelde intelligentie zijn natuurlijk vaak hoogopgeleid en zoeken werkgevers die goed bij hen passen. Eindhoven en omgeving is dan zo’n plek waar veel van deze mensen terecht kunnen.

Een hogere intelligentie lijkt een gave waar je zeer blij mee zou moeten zijn. Toch brengt het ook zekere inzichten en karaktertrekken met zich mee die het je moeilijk kunnen maken. Dit geldt ook zeker bij het vinden van een baan die bij je past, en het groeien in competenties en verantwoordelijkheden zoals wordt verwacht dat je doet.

Different Coaching begeleidt hoogbegaafden

Er zijn verschillende onderwerpen waar wij hoogbegaafden bij helpen en ondersteunen:

  • Gesprekstechnieken, effectief communiceren
  • Wat wil ik? Wat kan ik?
  • Conflicthantering
  • Talenten testen
  • Keuzes in Loopbaan
  • Competentieverbetering
  • Team performance
  • Contractonderhandeling

Begeleiding vindt bij ons plaats door gespecialiseerde professionals die ook zelf hoogbegaafd zijn. Wij gaan door tot we het gewenste resultaat met je samen hebben bereikt.

Wil je meer informatie over onze begeleiding, aarzel dan niet om rechtstreeks contact met me te zoeken. Ik hoor graag van je.

Warme groet,

Judith Migchels