Berichten

Werkgever wordt aantrekkelijk(er) door Coaching

Coaching belangrijker dan opleiding

Coaching blijkt voor werknemers belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Meer dan de helft (52 procent) van de werknemers vindt dat een werkgever aantrekkelijk wordt als zij begeleid kunnen worden door een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zou 38 procent begeleiding door een interne coach willen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Unique onder ruim 4.000 respondenten. Slechts zes procent van de werknemers zou heel graag een externe opleiding volgen en drie procent een interne. Voor een vijfde van de werknemers is de aanwezigheid van een gestructureerd beoordelingssysteem zeer belangrijk in de aantrekkelijkheid van een werkgever. En regelmatige één-op-één gesprekken met leidinggevenden zijn voor twaalf procent heel belangrijk.

Vaardigheden vaak belangrijker
“De overweldigende belangstelling voor begeleiding van een externe loopbaancoach is opvallend,” vindt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk voor de huidige generatie werknemers. Het hebben van een motivator of coach op de werkvloer geeft mensen vaak net een extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn tegenwoordig vaardigheden van een persoon vaak belangrijker dan de genoten opleiding, waardoor deze in belang kan dalen. Daarnaast kunnen werknemers via een coach hulp krijgen bij het plannen van werk en privé en bij het halen van energie uit het werk. Het voordeel van een externe coach is dat hij werknemers vanuit een veilige en onafhankelijke relatie helpt.”

Bron: loopbaan-visie.nl

5 tips voor goede voornemens

5 tips voor goede voornemens van Max Wildschut, psycholoog en expert op het gebied van menselijk gedrag in organisaties.

Elk jaar maken we massaal goede voornemens en elk jaar vallen we na enkele weken weer massaal terug in ons oude gedrag. Onderzoek in verschillende landen laat hetzelfde beeld zien: de meerderheid van de mensen is niet in staat goede voornemens waar te maken. Eigenlijk weten dit allemaal wel en daarom doen dit soort tips-voor-succes-lijstjes het ook goed. Maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk vol te houden? Het antwoord op deze vraag brengt ons een stap dichter bij succes.

HET ONAANGEPASTE BREIN

Bovenaan het lijstje met goede voornemens staat al jaren ‘afvallen’. Afvallen is vooral een probleem, omdat evolutie ons brein heeft geprogrammeerd met een sterke voorkeur voor zoet, zout en vet eten. Dit was functioneel voor onze voorouders, maar funest voor iedereen die wil afvallen in het nieuwe jaar. Afvallen illustreert het fundamentele probleem waar wij als moderne mens mee worstelen: ons brein is niet geëvolueerd voor de uitdagingen van onze moderne tijd. Dit heet in de wetenschap ook wel een evolutionaire mismatch. Hierdoor ondermijnen onze natuurlijke voorkeuren onze beste plannen.

ZUINIGER LEVEN EN SPORTEN

Een probleem met goede voornemens is dat ze meestal betrekking hebben op gedrag dat op langere termijn effect heeft, zoals zuiniger leven en sporten. Dit is niet het type uitdagingen waar ons brein voor is geoptimaliseerd. Voor onze voorouders waren uitdagingen vaker korte termijn uitdagingen, zoals: waar vind ik vandaag eten. Wilskracht stelt ons wel in staat impulsen te controleren die gericht zijn op korte termijn doelen, maar wilskracht is ook beperkt. Net als spierkracht is het onderhevig aan uitputting. Evolutionaire mismatch creëert een overbelasting van wilskracht en maakt veel goede voornemens een schijnbaar onhaalbare kaart. Vijf tips om hier effectiever mee om te gaan:

1. Begin klein

Probeer niet in een keer je hele leven te veranderen. Hoe meer hooi je op je vork neemt, hoe eerder wilskracht uitgeput is en hoe groter de kans op falen. Focus je daarom op een concrete en overzichtelijke uitdaging. Op deze wijze ontwikkel je ook je wilskracht. Wilskracht is als een spier en als je het goed traint (dus niet overbelast), dan wordt het sterker. Onderzoek laat zien dat wanneer mensen zich op een ding focussen, ze het vanzelf beter gaan doen op andere vlakken.

2. Maak het een praktisch probleem, geen persoonlijk

Falen en slagen worden vaak persoonlijk opgevat. Lukt het niet dan ben je zwak of schiet je ergens te kort. Als je echter begrijpt waar het probleem vandaan komt (evolutionaire mismatch), dan kan het van een ego-kwestie in een praktische uitdaging veranderen. Het gaat er niet om of jij het volhoudt, maar of jij een manier bedenkt om je stenen tijdperk-brein mee te krijgen in je nieuwe doel. Je hoeft ook niet in jezelf te geloven om succesvol te zijn, dat werkt zelfs tegen je. Mensen die teveel in zichzelf geloven, lopen vaak eerder vast omdat ze minder oog hebben voor hun (menselijke) beperkingen. Zie het als een praktisch probleem en verzin manieren om succesvol te zijn (en alle andere tips-voor-succes-lijstjes kunnen handige tips bevatten!).

3. Zet door waar het moeilijk wordt en vergeef jezelf waar je faalt

Succes komt door volharding en je moet ook echt bereid zijn de wilsinspanning te leveren om succesvol te zijn. Maar wat doe je dan als je faalt? Het belangrijkste is falen niet persoonlijk op te vatten (zie voorgaande punt), maar het als iets menselijks te zien. Je faalt niet omdat je zwak bent of een hopeloos geval, maar omdat je een mens bent. Vergeef jezelf en ga vervolgens door. Onderzoek leert ons twee belangrijke dingen. Ten eerste heeft falen, mits je vervolgens doorgaat, weinig invloed op het lange termijn-resultaat. Ten tweede zien we dat mensen die zichzelf vergeven, beter in staat zijn door te gaan.

4. Wees een constructieve pessimist (en maak een plan)

Pessimisten blijken op de lange termijn beter in het volhouden van voornemens. De reden is dat deze doemdenkers uiteindelijk realistischer zijn over alle mogelijke tegenslagen en problemen. Constructief pessimisme betekent realistisch zijn over hoe het mis kan gaan en je daar op voorbereiden. Analyseer waar het mis gaat en bedenk hoe je hier anders op zou kunnen reageren. Als ik bij de kassa sta en ik wil een snicker pakken, dan tel ik eerst tot tien. Dit type ‘als-dan regels’ blijken een effectieve strategie om gedrag te veranderen.

5. Pak je rust

Joop Zoetemelk zei ooit dat je de Tour de France slapend wint. Zijn pointe: pak je rust. Rust is uitermate belangrijk voor wilskracht. Een uur minder slapen op een nacht heeft al een duidelijk en aantoonbaar effect op wilskracht. Een kort (middag) dutje van ongeveer 15 minuten heeft een sterk positief effect op wilskracht. Lukt je dat niet, ga dan gewoon wat vroeger naar bed. 40% van de Nederlanders slaapt te weinig en dat maakt het waarmaken van goede voornemens een stuk moeilijker.

Bron: www.MT.nl

Uitbreiding Different Coaching!

Sinds de start van Different Coaching zijn wij druk bezig met de verschillende activiteiten, zoals Carrière Coaching, Directie en MT Coaching en Loopbaanbegeleiding. Onmiddellijk was het zakelijk enorm druk en dat is niet meer gestopt. Super natuurlijk, want het is erg leuk als ondernemer zo druk bezig te zijn met verschillende opdrachtgevers en de voldoening te krijgen van een ‘job well done!’.

Echter, omdat de dienstverlening een groot succes is en we veel mensen kunnen helpen en ondersteunen hun doelen te bereiken, moesten we vrij snel gaan uitbreiden en met een groter netwerk aan Coaches en Trainers gaan samenwerken. Inmiddels zijn er activiteiten zoals Ondernemingsraad Coaching & Training bijgekomen, daarnaast Bedrijfscoaching en ook Mediation.

Je begrijpt, dat betekent opnieuw verder groeien, of eigenlijk continu groeien. In de zomer van 2014 is Drs. Lieke Bezemer, Career Coach & Psycholoog het team in Eindhoven komen versterken. In het najaar van 2014 kwam hier Ellen van den Wittenboer, Senior Career Coach nog extra bij.

Op onze site zul je geregeld vacatures zien, als we op zoek gaan naar nieuwe collega’s. Ben jezelf geïnteresseerd in een van de vacatures, of ken je anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn, dan horen we natuurlijk graag van je.

We zijn een dynamische, energieke en empathische organisatie met veel groei mogelijkheden voor medewerkers. Een goede werkgever dus!

Hopelijk tot binnenkort!

Warme groet,

Judith Migchels

 

Profijt van Coaching en Training

Na tien jaar nog steeds profijt van training

Hoger opgeleiden zijn tevreden over de trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die zij voor werkdoeleinden volgen, zo blijkt uit onderzoek van Van Harte & Lingsma.

Het onderzoek vond plaats onder 560 hoger opgeleide werknemers die minstens één keer in hun loopbaan een training gevolgd hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Bijna 70 procent van de trainees zegt na het volgen van een training zijn of haar functie beter uit te kunnen oefenen. Zelfs na tien jaar heeft meer dan de helft nog steeds profijt van de laatst gevolgde training.

De trainingen blijken niet alleen te leiden tot het beter kunnen uitoefenen van de functie. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt na het volgen van zijn of haar laatste training zelfverzekerder te zijn geworden in het werk en 49 procent zegt efficiënter te werken dan voorheen.

Toch kunnen trainees en hun werkgevers nog meer uit trainingen halen, meent Tjeerd Bartlema, manager trainingen en innovatie bij Van Harte & Lingsma. Een training is bijvoorbeeld veel effectiever wanneer een werknemer goed voorbereid start. Dat betekent dat hij zijn doelen heeft bepaald en deze met de werkgever heeft besproken. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 27 procent van de trainees zijn of haar doelen van tevoren bepaalt en een kwart deze met de werkgever bespreekt. Ook het toelaten van emoties tijdens trainingen gebeurt volgens het bureau te weinig. Toch is het nodig om emoties toe te laten, aldus Bartlema, omdat je op die manier de kern van het probleem kunt vinden en hier vervolgens mee aan de slag kunt gaan.

 

Onderpresteren medewerkers en Coaching

Vier manieren om medewerkers te coachen die onderpresteren

De beste leiders zijn zij die goede medewerkers coachen om betere mensen te worden. Zij zorgen ervoor dat hun teams zijn uitgerust voor succes; op het werk en thuis.
Maar in de waan van de dag vergeten leiders soms de basis, aldus Lee Colan. Coaching is een van die dingen.

En wat dan ook de laatste trend mag zijn, het blijft een feit het hier om mensen draait, aldus Colan. Mensen die werken delen een aantal fundamentele behoeften die nog nooit zijn veranderd, ongeacht alle individuele verschillen die er zijn. We willen allemaal geïnformeerd worden, we willen dat onze mening ertoe doet, we willen betrokken worden bij het creëren van veranderingen en verbeteringen en we willen gewaardeerd worden voor onze inspanningen.

Wie teams coacht kan volgens Colan tegemoetkomen aan deze behoeften in vier simpele stappen: uitleggen, vragen, betrekken en waarderen.

Stap 1: Uitleggen
Leg helder uit waarom iets moet veranderen. De waarom-vraag beantwoorden is een belangrijke motivator; het geeft ons werk betekenis. Wees proactief in het beantwoorden van de vier vragen die medewerkers stellen – ook als je die niet letterlijk hoort:

  • Waar gaan we heen? (Strategie)
  • Hoe gaan we er komen? (Plannen)
  • Wat kan ik bijdragen? (Rollen)
  • Wat levert het me op? (Beloningen)

Leg helder uit aan het teamlid hoe zijn prestaties invloed hebben op het team in zijn geheel en hoe dat uiteindelijk bijdraagt aan baanzekerheid, promotiemogelijkheden, erkenning, geloofwaardigheid, kansen voor nieuwe projecten en financiële beloningen.

Stap 2: Vragen
Verzeker jezelf ervan dat de medewerker alles begrijpt. Ga niet verder totdat zowel jij als de medewerker het helemaal helder hebben. Luister 80 procent van de tijd en praat 20 procent. Reageer niet emotioneel in het geval van een prestatiekwestie. Wacht tot een goed moment en probeer te begrijpen waarom de medewerker niet presteerde. Wacht met oordelen tot hij zelf een verklaring heeft gegeven.

Stap 3: Betrekken
Bespreek ideeën voor mogelijke oplossingen en benaderingen. Ga door met de discussie om de bronnen van de slechte prestatie in beeld te krijgen en richt je hierbij op de prestatie, niet op de persoon. Symptomen bestrijden is eenvoudig (en nutteloos).
Werk samen met de medewerker bij het bepalen van SMART-doelstellingen voor prestatieverbetering. En vraag jezelf af wat jij kunt doen om dit in de toekomst te voorkomen. De beste leiders kijken altijd naar zichzelf om erachter te komen wat ze kunnen verbeteren. Als de prestaties niet verbeteren moet je je focus richten op de capaciteiten van het teamlid om zijn beloften aan jou waar te maken in plaats van op het prestatieprobleem an sich.

Stap 4: Waarderen
Erken stappen in de goede richting en moedig vooruitgang aan richting het afgesproken doel. Richt jezelf op de zaken die goed gaan en bevestig je teamleden hierin. Laat je waardering zien voor wie ze zijn, niet alleen voor wat ze doen.

 

Coaching binnen Europa

Europees bedrijfsleven zet extra in op coaching

Slechts drie procent van de bedrijven geeft aan dat hun performancemanagementprogramma’s daadwerkelijk waarde toevoegen. Dat blijkt uit een internationale studie van adviesbureau Mercer. 28 procent van de Europese bedrijven heeft hun beoordelingsprogramma’s het afgelopen jaar daarom aangescherpt.

Antoni van Huissteden, woordvoerder bij Mercer: ‘Bedrijven worstelen er duidelijk mee hoe ze, onder economische druk, zo veel mogelijk rendement uit hun personeel halen. Ze nemen daarom hun huidige beoordelings- en beloningssystemen onder de loep en passen deze waar nodig aan.’ Mercer onderzocht in de Global Performance Management Survey 1050 organisaties in 53 landen, waar 1000 tot meer dan 10.000 werknemers in dienst zijn.

Van de onderzochte bedrijven geeft grofweg een derde aan dat het verbeteren van openhartige gesprekken tussen management en personeel de grootste invloed heeft op het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Van Huissteden: ‘In Europa is hier nog veel groei in mogelijk. Slechts 7 procent van de Europese bedrijven geeft aan dat het management op hoog niveau is opgeleid om openhartige gesprekken over prestaties en beloningen te voeren. Daarnaast is er ruimte om meer uit coaching te halen.’ 58 procent van het management van bedrijven in de EMEA-regio is daar extra voor getraind.

De belangrijkste sleutel voor een goed beoordelingssysteem ligt in de competenties van het management. Het blijkt dat bedrijven succesvoller zijn naarmate ze doelstellingen beter koppelen aan werknemers, deze van goede feedback voorzien en de prestaties koppelen aan loopbaanontwikkeling. Van de bedrijven die persoonlijke prestaties van hun medewerkers meten, blijkt het management beter gekwalificeerd. Die bedrijven brengen prestaties beter in kaart en zorgen er voor dat talent groeit.

Extern advies

Bureau Different Coaching is het Coaching en Organisatieadvies Bureau in Nederland, met excellente resultaten. Wij volgen alle Coachingsontwikkelingen op de voet. Wil je meer weten, aarzel dan niet om contact te zoeken.

Opleidingsbudget: neem zelf verantwoordelijkheid!

40 procent opleidingsbudget organisaties niet besteed

HR professionals: werknemer moet meer verantwoordelijkheid nemen over eigen opleiding. Onlangs voerde NIDAP een onderzoek uit onder HR-professionals naar redenen van onderbesteding in het opleidingsbudget. Er werden 233 opleidingsverantwoordelijken uit verschillende branches gevraagd naar hun ervaringen. Hieruit bleek dat bijna 40% van de organisaties het beschikbare opleidingsbudget niet (geheel) besteedt.

Als reden van de onderbesteding geeft 38,6% aan dat de gekozen trainingen vaak worden afgekeurd omdat de toegevoegde waarde voor de organisatie niet wordt gezien. Daarnaast zegt gemiddeld 33% van de HR professionals dat ze, hoewel het geld beschikbaar is, het liever niet aan opleidingen willen besteden. Vooral de zakelijke dienstensector schroomt om geld uit te geven aan opleidingen (46,7%), voor de Zorgsector geldt dit het minst (12,5%).

Een andere reden voor de onderbesteding is dat gemiddeld 20% van de organisaties een tekort heeft aan werknemers om de gaten op te vullen, die vallen door een werknemer die een opleiding volgt. De Zorg heeft de meeste problemen met het (tijdelijk) vervangen van personeel in opleiding, 37,5% van de ondervraagde HR professionals geven aan dat dit een van de redenen is van de onderbesteding van hun opleidingsbudget.

Ook onwetendheid over de mogelijkheden van de werknemer is een oorzaak van het niet geheel besteden van het opleidingsbudget. Gemiddeld is maar liefst 18,2% van de werknemers niet bekend met hun opleidingsmogelijkheden. Opvallend is dat dit getal stijgt naarmate de organisatie groter wordt. Bij organisaties tussen de 100 en 199 werknemers is 10,3% niet op de hoogte van de mogelijkheden van het volgen van een training, terwijl bij organisaties met meer dan 1000 werknemers wel 42,9% onwetend is over hun mogelijkheden.

Als aanvullende redenen worden genoemd dat er te weinig wordt gestuurd door leidinggevenden op het opleiden, er te weinig tijd beschikbaar is en een opleidingsplan ontbreekt. De cijfers verschillen per bedrijfsgrootte: maar liefst 43% procent van de HR-professionals van grotere organisaties aan dat werknemers onbekend zijn de opleidingsmogelijkheden.

Uit het onderzoek kwamen verder nog de volgende bevindingen naar voren:

  • Werknemer van middelgroot bedrijf durft na reorganisatie niet naar opleiding te vragen
  • Een derde van HR managers ziet tijd als grootste struikelblok voor vinden van opleiding
  • 70 procent van de HR-professionals vinden dat de werknemers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de besteding van hun opleidingsbudget.
  • Bijna tweederde van organisaties maakt gebruik van preferred suppliers
  • HR managers die denken dat er de komende 3 jaar binnen hun organisatie minder opleidingen gevolgd zullen worden, geven als voornaamste reden het slinken van het budget (77%).

Een conclusie van het onderzoek is dat er wat betreft de besteding van het opleidingsbudget veel te verbeteren is. Werknemers zouden meer initiatief moeten tonen voor het volgen van een opleiding, terwijl werkgevers en HR de medewerkers directer zouden moeten begeleiden. Werkgevers en werknemers zullen daarnaast creatiever moeten omspringen met het beschikbare budget en werknemers op hun opleidingsmogelijkheden attent moeten maken.

Coachingstrajecten via het opleidingsbudget

Coaching en Training volg je natuurlijk bij Different Coaching. Lees verder op onze website wat we voor je kunnen betekenen.

 

Coaching op de werkvloer

Coaching werknemer is geen weggegooid geld

Coaching van werknemers heeft een aanwijsbaar positieve invloed op werknemers. Dat is de conclusie van een studie door onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane aan de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat coaching vooral tot een verbetering van prestaties en vaardigheden kan leiden, een positieve invloed heeft op het bereiken van doelen en ook een impact kan hebben op attitudes.

Daarnaast kan er volgens de studie ook worden gesproken over een matige invloed op welzijn en veerkracht. De wetenschappers geven echter toe dat niet altijd kan worden aangegeven waarom de coaching positieve resultaten oplevert, maar daarover moet volgens hen verder onderzoek uitsluitsel kunnen geven.

‘Coaching heeft de voorbije decennia als vakgebied een enorme groei gekend’, benadrukken de onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane, werkzaam aan het departement organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘De wereldwijde coachingindustrie realiseert inmiddels een jaaromzet van 2 miljard dollar en het aantal opleidingsinstituten blijft aangroeien. Alleen al in Nederland zijn veertigduizend coaches actief. Een gemiddelde coach kost ongeveer 200 dollar per uur. Toch bleven twijfels over het nut van het inschakelen van coaches. Uit een aantal casestudies kon wel een positieve impact worden afgeleid, maar het blijkt moeilijk te achterhalen waarom coaching efficiënt is.’

De onderzoekers hebben vastgesteld dat mogelijk een aantal factoren kunnen worden aangewezen die invloed kunnen hebben op het succes van een coachingstraject. ‘Onder meer blijkt dat sommige werknemers gemakkelijker vatbaar zijn voor coaching dan andere collega’s’, geven de wetenschappers aan. Een goede coaching blijkt, net zoals een succesvolle therapie, in belangrijke mate te kunnen worden verbonden met de connectie die tussen de werknemer en zijn coach kunnen worden gerealiseerd. Inlevingsvermogen, aanmoediging en luistervaardigheden kunnen voor een coach efficiëntere instrumenten zijn dan de keuze voor een specifieke methodologie.

‘Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat andere vakgebieden van de psychologie, zoals mentoring of psychotherapie, hebben uitgewezen dat het geloof in het nut van de therapeutische interventie op zich tot een positieve uitkomst kan leiden’, zeggen de onderzoekers nog. Bij de selectie van een coach zou de werkgever zich dus moeten afvragen of de betrokkene over de capaciteiten lijkt te beschikken om een grotere efficiëntie bij werknemers te genereren.

Extern Advies

Bureau Different Coaching verzorgt excellente Coachingstrajecten voor hoogopgeleiden. Wij zijn de expert in de markt en kennen een bijzonder hoge succesrate. Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact te zoeken.

Stijgende vraag naar Personal Coaching!

Toename vraag naar coaching

De vraag naar coaching neemt toe, aldus Bureau Different Coaching. Zij zagen het aantal coachtrajecten met maar liefst 24% toenemen. De groei is zichtbaar in alle sectoren en beroepsgroepen, zowel bij werknemers in loondienst als bij vrijberoepsbeoefenaars en zelfstandig ondernemers.

Different Coaching ziet een aantal redenen voor de groeiende populariteit van coaching. Judith Migchels, directeur van Different Coaching: ‘Als je lekker in je vel zit, merk je dat ook in je werk. Het besef dat vitaliteit en veerkracht invloed hebben op werkprestaties dringt steeds meer door. Daarbij heeft het verbeteren van werkprestaties een preventief effect. Ook groeit het inzicht dat je zelf invloed hebt op je eigen vitaliteit en veerkracht. Een groeiend aantal mensen wil leren hoe zich te ontwikkelen en te versterken. Steeds meer mensen hebben behoefte aan meer regie over zichzelf en aan meer energie; onze individuele coaching op maat blijkt een effectief middel om dit daadwerkelijk te realiseren. Waar voorheen nog weleens gedacht werd dat je een coach benadert als er iets “mis” is, ervaren steeds meer mensen de luxe van een coach die over je schouder mee kijkt naar wat je wilt bereiken en naar hoe je dat daadwerkelijk kunt gaan realiseren. De coach kan daarbij gedachten scherpen en uitnodigen om voorbij blinde vlekken te kijken.’

Zo’n 67 procent van de coachvragen bij Different Coaching had betrekking op het werk, de overige vragen waren privégerelateerd.

Extern Advies

Bureau Different Coaching verzorgt inspirerende, doelgerichte Coachingstrajecten, in-company en op ons eigen kantoor in het hartje van Eindhoven. Wil je meer weten, lees dan verder..