Berichten

Stop met deze woorden te gebruiken in je e-mails

Weet jij hoe je klinkt in een e-mail? Zonder gezichtsuitdrukkingen en stemtoon is het niet altijd even gemakkelijk om de juiste boodschap over te brengen en kan er een hoop verkeerd geïnterpreteerd worden. Een goedgeplaatst uitroepteken of aanhalingsteken kan al wel wat helpen, en een emoticon kan de toon van het bericht wat verluchten. Maar hoe zit dat met een zakelijke e-mail?

Bij geschreven communicatie is het altijd opletten met wat je schrijft. Je beschikt niet over dezelfde indicatoren die je hebt als je iemand face-to-face toespreekt. Soms ontbreekt het iemand aan context of zijn woorden voor interpretatie vatbaar. Hoewel e-mails best kort en bondig zijn, kan dat ook aangevoeld worden als een negatieve boodschap of een boze reactie.

Hoe kan je zoiets vermijden?

Benadruk het positieve

Hoe doe je dat? Wel, uiteindelijk draait het allemaal om woordkeuze. De som van de woorden die je kiest, zetten de toon van je communicatie. Wanneer je dus regelmatig negatieve bewoording en zinnen gebruikt, gaan je e-mails kortaf, neerbuigend of boos klinken.

Negativiteit is nooit goed en leidt tot negatieve gevoelens. Zelfs als je je niet goed voelt over een situatie, kan je nog altijd een inspanning doen om je e-mail in de vorm van een positief bericht te gieten (dat krijgt ook betere reacties).

Welke woorden gebruik je dus beter niet?

‘Kan niet’, ‘onmogelijk’, ‘verlies’, ‘probleem’, ‘weigeren’, ‘stop’, ‘nooit’, ‘vergissing’, ‘mislukt’ of ‘mislukking’, ‘weinig waarde’, ‘niet’, ‘niet in staat om’, ‘helaas’ of ‘spijtig/jammer genoeg’, ‘escalerend’, ‘dringend’ of ‘ASAP’, ‘ongezond’, ‘ondermaats’, ‘stommiteit’, ‘(zwaar in de) fout’, ‘jij bent verantwoordelijk’, ‘ramp’, ‘te laat’, …
Al deze woorden hebben een bijzonder zware en negatieve bijklank. Mensen die ze vaak gebruiken in e-mails worden vaak – misschien foutief – gezien als egocentrisch en worden geassocieerd met een gebrek aan empathie, zaken die hun professionele maturiteit in twijfel trekken.

Probeer in je communicatie ook niet achter een persoon aan te gaan en de schuld op iemand anders te steken. Blijf neutraal en bespreek de situatie en niet de man of vrouw die de situatie heeft gecreëerd…

Een voorbeeld :

“Helaas, lijkt het onmogelijk om het project op tijd klaar te hebben door de problemen die sommige mensen veroorzaken door hun werk te laat in te dienen.”

Een hoop negatieve woorden in één zin, terwijl het even gemakkelijk op een positievere manier kon geformuleerd worden zonder dat de boodschap verloren gaat.

“Kan iedereen zijn deel van het project tegen donderdag indienen, zodat we op tijd klaar zijn met het werk en onze deadline halen?”

Woorden met een positieve bijklank zijn dan bijvoorbeeld: ‘voordeel’, ‘het is best/beter om’, ‘kwestie’, ‘aangelegenheid’, ‘zaak’, ‘vooruitgang’, ‘succes’ en ‘waardevol’.

Een andere kleine nuance kan bijvoorbeeld een korte afsluiter zijn nadat je een bericht hebt gehad. In plaats van te antwoorden met ‘oké’ of ‘staat genoteerd’ of ‘check’, kan je kort ‘bedankt’ schrijven. Zo weet de afzender dat hij of zij goed werk heeft geleverd.

Suggesties en negatieve kritiek

Het is gemakkelijk om in een negatieve spiraal terecht te komen als je een lijst gaat schrijven van dingen die mensen niet mogen doen.

Laat niet opgegeten voedsel niet in de kantoorijskast liggen.
Wees niet te laat op de vergadering.
Vergeet niet om die papieren mee te brengen.
Het verschil ligt weer in een positieve formulering. In plaats van iemand te vertellen wat ze niet mogen doen, kan je hen beter vertellen wat ze wél moeten/kunnen doen.

Kunnen jullie alsjeblieft jullie lunch weer mee naar huis nemen aan het einde van de dag?
Kunnen jullie alsjeblieft vijf minuten voor de aanvang van de vergadering al aanwezig zijn?
Denk je eraan om die papieren mee te brengen?
Mensen zullen sneller ingaan op een positieve suggestie dan op negatieve kritiek op hun gedrag.

Wees duidelijk

Krijg je vaak reacties op je e-mails waaruit blijkt dat mensen je berichten verkeerd interpreteren? Misschien ben je dan nog te vaag of te beknopt. Probeer om zo duidelijk mogelijk te zijn en voorzie de nodige context. Je moet je niet schamen om echt te zeggen hoe jij je voelt wanneer je schriftelijk communiceert met je collega’s. Ze kunnen het niet van je gezicht aflezen, dus ga je explicieter moeten zijn met je woorden.

Bijvoorbeeld, in plaats van kortaf te zijn en negatieve bewoording te gebruiken in je e-mail als je gefrustreerd bent over nieuwe software of een aanslepende kwestie, kan je ook gewoon recht voor de raap zijn. “Deze nieuwe software werkt echt op mijn zenuwen, maar het lijkt erop dat we elkaar vrijdag wel kunnen zien…”

Zo weet de ontvanger dat het niet aan hem of haar ligt en dat je dus negatieve gevoelens hebt over iets anders.

Tip : Het is altijd best om je tijdens het voorbereiden van je e-mail in de plaats van de ontvanger te stellen. Zou jij jouw mail begrijpen met de context die de ontvanger heeft? Hoe zou je mail overkomen op iemand anders? Kan je iets positiever verwoorden? Is je mening duidelijk zonder beschuldigend te zijn?

Het lijkt alsof er veel inspanning voor nodig is, maar het is vooral een kwestie van oefenen en jezelf trainen om telkens een positieve ingesteldheid aan te nemen als je communiceert. Een negatieve boodschap is snel verstuurd.

Bron: Jobat.be

5 redenen waarom jouw werk onzichtbaar blijft voor je collega’s

Je werkt je te pletter voor je job, maar aan het einde van de rit erkent geen van je collega’s, laat staan je baas, jouw verdienste. Het is heel erg herkenbaar en vooral: frustrerend. Maar hoe komt het eigenlijk dat jouw werk onzichtbaar blijft?

1. Je toont het te weinig

Draait alles op de werkvloer rond het resultaat? Ja, zou je denken. En zeker voor je baas. Maar ook die is maar een mens. Dus draait alles in de eerste plaats rond perceptie. Meestal word je beoordeeld op wat mensen zien. Het is niet omdat je hard werkt dat anderen het ook opmerken. Voor luiere collega’s geldt trouwens het omgekeerde: het is niet omdat hun baas denkt dat ze hard werken, dat ze harde werkers zijn. Kan frustrerend zijn, maar that’s the way it goes.

Toon dat je hard werkt of geef op z’n minst die indruk. Werk desnoods niet hard, maar slim. Er zijn een paar trucjes die helpen om te laten zien dat je je best doet. Kom vijf minuutjes vroeger naar het werk, blijf een paar minuten langer. Je kan wel zeggen dat je elke dag je werk hebt gedaan binnen de vooropgestelde uren, maar daar ligt niemand wakker van – dat is ‘normaal’. Als je wat vroeger komt of langer blijft, geeft dat meteen een heel andere indruk. Idem dito voor pakweg vergaderingen.

Tenzij je collega’s of baas ontevreden zijn, gaan ze je niet vragen welk werk je de voorbije dagen gedaan hebt. Zeg het hen zélf. Weet jij immers wat al je collega’s doen? Neen. Hou iedereen een beetje op de hoogte, dan zien ze naast het resultaat ook het werkproces. Het kan ook indirecter, door af en toe naar feedback te vragen. Zo leg je impliciet de nadruk op wat je allemaal doet.

2. Je schrapt te weinig onbelangrijk werk

Er zijn natuurlijk verschillende soorten werk. Aan de basis van je dagtaak ligt een hoop rompslomp, werk dat je dag vult zonder dat je het zelf doorhebt. Het wegwerken van mails, het bijhouden van de agenda, het updaten van de administratie. Meestal kan je zelf moeilijk zeggen hoe hard je eraan gewerkt hebt, laat staan dat anderen het kunnen.

Dat werk slorpt je tijd en energie op zonder dat je zelf het gevoel hebt dat het nuttig is. Als je dat werk zelf als nutteloos aanvoelt, hoe verwacht je dan dat je collega’s het percipiëren? Durf te schrappen in je to-dolijstje. Kies vaker voor de relevante en belangrijke bezigheden. Met het zogezegd nuttelozer werk kan je ook niet uitpakken. En als je je werk niet toont, dan zitten we weer bij puntje 1.

3. Je blijft in de comfortzone van het gewone werk

Naast de dagdagelijkse rompslomp is er het werk waarvoor je in se aangenomen bent en betaald wordt: je ‘echte’ dagtaak. Die wil je goed doen, want het zorgt voor je legitimiteit op de werkvloer, het is de reden dat je aan het einde van de maand betaald wordt. Maar net om die reden zal je er weinig zichtbaarheid voor krijgen. Je wordt er voor betaald, toch?

Opvallen doe je als je werk zelf je voldoening geeft. Want dat gevoel straal je uit. Die voldoening krijg je pas als je effectief kan uitblinken én je expertise kan presenteren. De job die je elke dag doet, wordt comfortabel, voorspelbaar, routineus… Dat voelt veilig, want je doet wat er van je verwacht wordt. Durf die comfortzone al eens te verlaten.

Zeg niet te makkelijk ja tegen meer werk. Wel tegen meer belangrijk werk. Als je alleen maar je standaardjob doet, moet je al heel erg véél doen voor het gezien wordt. Doe meer werk waar je effectief trots op bent, want die trots draag je uit.

4. Je bent niet geliefd genoeg bij je collega’s

Hou je collega’s te vriend. Opnieuw: perceptie. Als je hard werkt, maar niet geliefd bent, dan zal je niet snel complimenten krijgen voor je arbeid. Het is belangrijk dat je zélf toont en zegt dat je hard werkt, maar pas op dat je niet het strebertje of de uitslover van het kantoor wordt. Dan wordt er snel aan je poten gezaagd door je luiere collega’s.

Vind een middenweg en zorg er voor dat ook andere collega’s laten uitschijnen dat je hard werkt. Je kan van jezelf zeggen dat je dit en dat verwezenlijkt hebt. Maar het is nog veel efficiënter als anderen dat voor jou doen. Dat sociale bewijs geeft je werk naast meer zichtbaarheid, ook meer waarde. In plaats van te veel tijd te steken in overuren, kan je die tijd misschien gebruiken om te netwerken. Helpt altijd.

5. Je probeert nog harder te werken om op te vallen

Het codewoord is, je weet het ondertussen al, perceptie. Collega’s en bazen hechten er vooral belang aan dat je betrouwbaar bent, of toch die indruk geeft. Wat jouw werkelijke inzet is, is vaak minder van belang. Meer nog: soms komt die verkeerd over. Als je een opdracht te vroeg inlevert, word je verdacht van laksheid of haast. Als je iets extra doet, lijkt het alsof je iets wil goed maken. En dat knaagt net aan je betrouwbaarheid.

Als je uiteindelijk het gevoel hebt dat je harde werk helemaal niet opgemerkt wordt, om welke reden dan ook, laat het dan zo. Stop dan met dat harde werken. Nóg harder werken is een slechte strategie. Voor je het weet ontplof je op je werk en doe je al je werk teniet. Of ontplof je binnenin, met hetzelfde resultaat. Je wil niet de harde werker zijn die pas bekendheid vergaart met zijn burn-out.

Bron: Jobat.be

Werkgever wordt aantrekkelijk(er) door Coaching

Coaching belangrijker dan opleiding

Coaching blijkt voor werknemers belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Meer dan de helft (52 procent) van de werknemers vindt dat een werkgever aantrekkelijk wordt als zij begeleid kunnen worden door een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zou 38 procent begeleiding door een interne coach willen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Unique onder ruim 4.000 respondenten. Slechts zes procent van de werknemers zou heel graag een externe opleiding volgen en drie procent een interne. Voor een vijfde van de werknemers is de aanwezigheid van een gestructureerd beoordelingssysteem zeer belangrijk in de aantrekkelijkheid van een werkgever. En regelmatige één-op-één gesprekken met leidinggevenden zijn voor twaalf procent heel belangrijk.

Vaardigheden vaak belangrijker
“De overweldigende belangstelling voor begeleiding van een externe loopbaancoach is opvallend,” vindt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk voor de huidige generatie werknemers. Het hebben van een motivator of coach op de werkvloer geeft mensen vaak net een extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn tegenwoordig vaardigheden van een persoon vaak belangrijker dan de genoten opleiding, waardoor deze in belang kan dalen. Daarnaast kunnen werknemers via een coach hulp krijgen bij het plannen van werk en privé en bij het halen van energie uit het werk. Het voordeel van een externe coach is dat hij werknemers vanuit een veilige en onafhankelijke relatie helpt.”

Bron: loopbaan-visie.nl

5 tips voor goede voornemens

5 tips voor goede voornemens van Max Wildschut, psycholoog en expert op het gebied van menselijk gedrag in organisaties.

Elk jaar maken we massaal goede voornemens en elk jaar vallen we na enkele weken weer massaal terug in ons oude gedrag. Onderzoek in verschillende landen laat hetzelfde beeld zien: de meerderheid van de mensen is niet in staat goede voornemens waar te maken. Eigenlijk weten dit allemaal wel en daarom doen dit soort tips-voor-succes-lijstjes het ook goed. Maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk vol te houden? Het antwoord op deze vraag brengt ons een stap dichter bij succes.

HET ONAANGEPASTE BREIN

Bovenaan het lijstje met goede voornemens staat al jaren ‘afvallen’. Afvallen is vooral een probleem, omdat evolutie ons brein heeft geprogrammeerd met een sterke voorkeur voor zoet, zout en vet eten. Dit was functioneel voor onze voorouders, maar funest voor iedereen die wil afvallen in het nieuwe jaar. Afvallen illustreert het fundamentele probleem waar wij als moderne mens mee worstelen: ons brein is niet geëvolueerd voor de uitdagingen van onze moderne tijd. Dit heet in de wetenschap ook wel een evolutionaire mismatch. Hierdoor ondermijnen onze natuurlijke voorkeuren onze beste plannen.

ZUINIGER LEVEN EN SPORTEN

Een probleem met goede voornemens is dat ze meestal betrekking hebben op gedrag dat op langere termijn effect heeft, zoals zuiniger leven en sporten. Dit is niet het type uitdagingen waar ons brein voor is geoptimaliseerd. Voor onze voorouders waren uitdagingen vaker korte termijn uitdagingen, zoals: waar vind ik vandaag eten. Wilskracht stelt ons wel in staat impulsen te controleren die gericht zijn op korte termijn doelen, maar wilskracht is ook beperkt. Net als spierkracht is het onderhevig aan uitputting. Evolutionaire mismatch creëert een overbelasting van wilskracht en maakt veel goede voornemens een schijnbaar onhaalbare kaart. Vijf tips om hier effectiever mee om te gaan:

1. Begin klein

Probeer niet in een keer je hele leven te veranderen. Hoe meer hooi je op je vork neemt, hoe eerder wilskracht uitgeput is en hoe groter de kans op falen. Focus je daarom op een concrete en overzichtelijke uitdaging. Op deze wijze ontwikkel je ook je wilskracht. Wilskracht is als een spier en als je het goed traint (dus niet overbelast), dan wordt het sterker. Onderzoek laat zien dat wanneer mensen zich op een ding focussen, ze het vanzelf beter gaan doen op andere vlakken.

2. Maak het een praktisch probleem, geen persoonlijk

Falen en slagen worden vaak persoonlijk opgevat. Lukt het niet dan ben je zwak of schiet je ergens te kort. Als je echter begrijpt waar het probleem vandaan komt (evolutionaire mismatch), dan kan het van een ego-kwestie in een praktische uitdaging veranderen. Het gaat er niet om of jij het volhoudt, maar of jij een manier bedenkt om je stenen tijdperk-brein mee te krijgen in je nieuwe doel. Je hoeft ook niet in jezelf te geloven om succesvol te zijn, dat werkt zelfs tegen je. Mensen die teveel in zichzelf geloven, lopen vaak eerder vast omdat ze minder oog hebben voor hun (menselijke) beperkingen. Zie het als een praktisch probleem en verzin manieren om succesvol te zijn (en alle andere tips-voor-succes-lijstjes kunnen handige tips bevatten!).

3. Zet door waar het moeilijk wordt en vergeef jezelf waar je faalt

Succes komt door volharding en je moet ook echt bereid zijn de wilsinspanning te leveren om succesvol te zijn. Maar wat doe je dan als je faalt? Het belangrijkste is falen niet persoonlijk op te vatten (zie voorgaande punt), maar het als iets menselijks te zien. Je faalt niet omdat je zwak bent of een hopeloos geval, maar omdat je een mens bent. Vergeef jezelf en ga vervolgens door. Onderzoek leert ons twee belangrijke dingen. Ten eerste heeft falen, mits je vervolgens doorgaat, weinig invloed op het lange termijn-resultaat. Ten tweede zien we dat mensen die zichzelf vergeven, beter in staat zijn door te gaan.

4. Wees een constructieve pessimist (en maak een plan)

Pessimisten blijken op de lange termijn beter in het volhouden van voornemens. De reden is dat deze doemdenkers uiteindelijk realistischer zijn over alle mogelijke tegenslagen en problemen. Constructief pessimisme betekent realistisch zijn over hoe het mis kan gaan en je daar op voorbereiden. Analyseer waar het mis gaat en bedenk hoe je hier anders op zou kunnen reageren. Als ik bij de kassa sta en ik wil een snicker pakken, dan tel ik eerst tot tien. Dit type ‘als-dan regels’ blijken een effectieve strategie om gedrag te veranderen.

5. Pak je rust

Joop Zoetemelk zei ooit dat je de Tour de France slapend wint. Zijn pointe: pak je rust. Rust is uitermate belangrijk voor wilskracht. Een uur minder slapen op een nacht heeft al een duidelijk en aantoonbaar effect op wilskracht. Een kort (middag) dutje van ongeveer 15 minuten heeft een sterk positief effect op wilskracht. Lukt je dat niet, ga dan gewoon wat vroeger naar bed. 40% van de Nederlanders slaapt te weinig en dat maakt het waarmaken van goede voornemens een stuk moeilijker.

Bron: www.MT.nl

Uitbreiding Different Coaching!

Sinds de start van Different Coaching zijn wij druk bezig met de verschillende activiteiten, zoals Carrière Coaching, Directie en MT Coaching en Loopbaanbegeleiding. Onmiddellijk was het zakelijk enorm druk en dat is niet meer gestopt. Super natuurlijk, want het is erg leuk als ondernemer zo druk bezig te zijn met verschillende opdrachtgevers en de voldoening te krijgen van een ‘job well done!’.

Echter, omdat de dienstverlening een groot succes is en we veel mensen kunnen helpen en ondersteunen hun doelen te bereiken, moesten we vrij snel gaan uitbreiden en met een groter netwerk aan Coaches en Trainers gaan samenwerken. Inmiddels zijn er activiteiten zoals Ondernemingsraad Coaching & Training bijgekomen, daarnaast Bedrijfscoaching en ook Mediation.

Je begrijpt, dat betekent opnieuw verder groeien, of eigenlijk continu groeien. In de zomer van 2014 is Drs. Lieke Bezemer, Career Coach & Psycholoog het team in Eindhoven komen versterken. In het najaar van 2014 kwam hier Ellen van den Wittenboer, Senior Career Coach nog extra bij.

Op onze site zul je geregeld vacatures zien, als we op zoek gaan naar nieuwe collega’s. Ben jezelf geïnteresseerd in een van de vacatures, of ken je anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn, dan horen we natuurlijk graag van je.

We zijn een dynamische, energieke en empathische organisatie met veel groei mogelijkheden voor medewerkers. Een goede werkgever dus!

Hopelijk tot binnenkort!

Warme groet,

Judith Migchels

 

Profijt van Coaching en Training

Na tien jaar nog steeds profijt van training

Hoger opgeleiden zijn tevreden over de trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die zij voor werkdoeleinden volgen, zo blijkt uit onderzoek van Van Harte & Lingsma.

Het onderzoek vond plaats onder 560 hoger opgeleide werknemers die minstens één keer in hun loopbaan een training gevolgd hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Bijna 70 procent van de trainees zegt na het volgen van een training zijn of haar functie beter uit te kunnen oefenen. Zelfs na tien jaar heeft meer dan de helft nog steeds profijt van de laatst gevolgde training.

De trainingen blijken niet alleen te leiden tot het beter kunnen uitoefenen van de functie. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt na het volgen van zijn of haar laatste training zelfverzekerder te zijn geworden in het werk en 49 procent zegt efficiënter te werken dan voorheen.

Toch kunnen trainees en hun werkgevers nog meer uit trainingen halen, meent Tjeerd Bartlema, manager trainingen en innovatie bij Van Harte & Lingsma. Een training is bijvoorbeeld veel effectiever wanneer een werknemer goed voorbereid start. Dat betekent dat hij zijn doelen heeft bepaald en deze met de werkgever heeft besproken. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 27 procent van de trainees zijn of haar doelen van tevoren bepaalt en een kwart deze met de werkgever bespreekt. Ook het toelaten van emoties tijdens trainingen gebeurt volgens het bureau te weinig. Toch is het nodig om emoties toe te laten, aldus Bartlema, omdat je op die manier de kern van het probleem kunt vinden en hier vervolgens mee aan de slag kunt gaan.

 

Onderpresteren medewerkers en Coaching

Vier manieren om medewerkers te coachen die onderpresteren

De beste leiders zijn zij die goede medewerkers coachen om betere mensen te worden. Zij zorgen ervoor dat hun teams zijn uitgerust voor succes; op het werk en thuis.
Maar in de waan van de dag vergeten leiders soms de basis, aldus Lee Colan. Coaching is een van die dingen.

En wat dan ook de laatste trend mag zijn, het blijft een feit het hier om mensen draait, aldus Colan. Mensen die werken delen een aantal fundamentele behoeften die nog nooit zijn veranderd, ongeacht alle individuele verschillen die er zijn. We willen allemaal geïnformeerd worden, we willen dat onze mening ertoe doet, we willen betrokken worden bij het creëren van veranderingen en verbeteringen en we willen gewaardeerd worden voor onze inspanningen.

Wie teams coacht kan volgens Colan tegemoetkomen aan deze behoeften in vier simpele stappen: uitleggen, vragen, betrekken en waarderen.

Stap 1: Uitleggen
Leg helder uit waarom iets moet veranderen. De waarom-vraag beantwoorden is een belangrijke motivator; het geeft ons werk betekenis. Wees proactief in het beantwoorden van de vier vragen die medewerkers stellen – ook als je die niet letterlijk hoort:

  • Waar gaan we heen? (Strategie)
  • Hoe gaan we er komen? (Plannen)
  • Wat kan ik bijdragen? (Rollen)
  • Wat levert het me op? (Beloningen)

Leg helder uit aan het teamlid hoe zijn prestaties invloed hebben op het team in zijn geheel en hoe dat uiteindelijk bijdraagt aan baanzekerheid, promotiemogelijkheden, erkenning, geloofwaardigheid, kansen voor nieuwe projecten en financiële beloningen.

Stap 2: Vragen
Verzeker jezelf ervan dat de medewerker alles begrijpt. Ga niet verder totdat zowel jij als de medewerker het helemaal helder hebben. Luister 80 procent van de tijd en praat 20 procent. Reageer niet emotioneel in het geval van een prestatiekwestie. Wacht tot een goed moment en probeer te begrijpen waarom de medewerker niet presteerde. Wacht met oordelen tot hij zelf een verklaring heeft gegeven.

Stap 3: Betrekken
Bespreek ideeën voor mogelijke oplossingen en benaderingen. Ga door met de discussie om de bronnen van de slechte prestatie in beeld te krijgen en richt je hierbij op de prestatie, niet op de persoon. Symptomen bestrijden is eenvoudig (en nutteloos).
Werk samen met de medewerker bij het bepalen van SMART-doelstellingen voor prestatieverbetering. En vraag jezelf af wat jij kunt doen om dit in de toekomst te voorkomen. De beste leiders kijken altijd naar zichzelf om erachter te komen wat ze kunnen verbeteren. Als de prestaties niet verbeteren moet je je focus richten op de capaciteiten van het teamlid om zijn beloften aan jou waar te maken in plaats van op het prestatieprobleem an sich.

Stap 4: Waarderen
Erken stappen in de goede richting en moedig vooruitgang aan richting het afgesproken doel. Richt jezelf op de zaken die goed gaan en bevestig je teamleden hierin. Laat je waardering zien voor wie ze zijn, niet alleen voor wat ze doen.

 

Coaching op de werkvloer

Coaching werknemer is geen weggegooid geld

Coaching van werknemers heeft een aanwijsbaar positieve invloed op werknemers. Dat is de conclusie van een studie door onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane aan de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat coaching vooral tot een verbetering van prestaties en vaardigheden kan leiden, een positieve invloed heeft op het bereiken van doelen en ook een impact kan hebben op attitudes.

Daarnaast kan er volgens de studie ook worden gesproken over een matige invloed op welzijn en veerkracht. De wetenschappers geven echter toe dat niet altijd kan worden aangegeven waarom de coaching positieve resultaten oplevert, maar daarover moet volgens hen verder onderzoek uitsluitsel kunnen geven.

‘Coaching heeft de voorbije decennia als vakgebied een enorme groei gekend’, benadrukken de onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane, werkzaam aan het departement organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘De wereldwijde coachingindustrie realiseert inmiddels een jaaromzet van 2 miljard dollar en het aantal opleidingsinstituten blijft aangroeien. Alleen al in Nederland zijn veertigduizend coaches actief. Een gemiddelde coach kost ongeveer 200 dollar per uur. Toch bleven twijfels over het nut van het inschakelen van coaches. Uit een aantal casestudies kon wel een positieve impact worden afgeleid, maar het blijkt moeilijk te achterhalen waarom coaching efficiënt is.’

De onderzoekers hebben vastgesteld dat mogelijk een aantal factoren kunnen worden aangewezen die invloed kunnen hebben op het succes van een coachingstraject. ‘Onder meer blijkt dat sommige werknemers gemakkelijker vatbaar zijn voor coaching dan andere collega’s’, geven de wetenschappers aan. Een goede coaching blijkt, net zoals een succesvolle therapie, in belangrijke mate te kunnen worden verbonden met de connectie die tussen de werknemer en zijn coach kunnen worden gerealiseerd. Inlevingsvermogen, aanmoediging en luistervaardigheden kunnen voor een coach efficiëntere instrumenten zijn dan de keuze voor een specifieke methodologie.

‘Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat andere vakgebieden van de psychologie, zoals mentoring of psychotherapie, hebben uitgewezen dat het geloof in het nut van de therapeutische interventie op zich tot een positieve uitkomst kan leiden’, zeggen de onderzoekers nog. Bij de selectie van een coach zou de werkgever zich dus moeten afvragen of de betrokkene over de capaciteiten lijkt te beschikken om een grotere efficiëntie bij werknemers te genereren.

Extern Advies

Bureau Different Coaching verzorgt excellente Coachingstrajecten voor hoogopgeleiden. Wij zijn de expert in de markt en kennen een bijzonder hoge succesrate. Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact te zoeken.

Bijblijven in het Coaching vakgebied?

Bijblijven bij de ontwikkelingen op je vakgebied of op zoek naar nieuwe inspiratie? Er zijn weer veel nieuwe boeken verschenen op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling. We hebben een selectie gemaakt van interessante titels.

► Anita Bakker, Jacqui Halmans, Coachen met lef, Waar transactionele analyse en voice dialogue elkaar versterken

‘Coachen met lef’ is de weergave van een gewaagd experiment waarin de psychologische ontwikkelingstheorie van Transactionele Analyse wordt gekoppeld aan de energetische methode van Voice Dialogue. In deze synergie ontstaat er een manier van coachen die resultaatgericht is en die op een speelse manier de kern raakt.

Dit boek is een inspiratieboek voor coaches die kennis willen maken met een geheel nieuwe manier van coachen. Het biedt ideeën voor het coachen buiten de kaders: niet hoe het hoort, maar hoe het kan. Speels en met lef. De diverse werkvormen op de lagen van zijn, denken en doen helpen de coachee werkelijk verder in zijn ontwikkeling. De voorbeelden uit de jarenlange coach- en opleidingspraktijk van de auteurs brengen de stof tot leven.

Tjeerd Bartlema, Leidmotief – handboek leiderschap en persoonlijke ontwikkeling

‘Leidmotief’ is het handboek voor iedereen die als leidinggevende, professional of zzp’er zijn weg moet banen door de organisatielandschappen van vandaag. Deze selectie van elementaire, bewezen en praktische kennis helpt je  daarbij.

Dat de uitdagingen in onze tijd steeds toenemen, is het grote cliché dat we met elkaar herkauwen. Waar of niet, in alle organisaties speelt de vraag hoe het beter kan. Daar een creatief en constructief antwoord op hebben is goed voor je ontwikkeling, goed voor je loopbaan, goed voor de organisatie en goed voor anderen. Het geeft meteen meer zin aan het werkend bestaan.

‘Leidmotief’ bevat relevante antwoorden op hoe het beter kan. Het boek is onderverdeeld in zes hoofdthema’s: effectieve communicatie, visies op leren, persoonlijk leiderschap, leidinggeven als taak, leiderschap en interactie en de krachten in balans houden. In volgorde gelezen sluiten de hoofdstukken aan bij de ontwikkeling die je met behulp van dit boek kunt doorlopen. Elk hoofdstuk kan echter ook op zichzelf staan. De indeling in hoofdthema’s maakt het gemakkelijk om dit boek ook als organisatiereisgids te gebruiken.

► Edward de Boer, Professionele intuïtie. Versterk je innerlijke vermogens in de praktijk

Wat maakt dat een leidinggevende besluit om door te vragen bij een sollicitatiegesprek met een kandidaat? Hoe kan het dat een consultant aanschuift bij een directieoverleg en na enkele minuten haarscherp het probleem weet te benoemen dat speelt in de organisatie?

Ons dagelijks leven is doortrokken van ingevingen, inzichten en gevoelens die een rol spelen in de keuzes die we maken. Professionals moeten op een hoog niveau kunnen opereren en flexibel omgaan met een snel veranderende omgeving. Kennis en inzicht zijn hierbij van belang, maar vooral ook de integratie van vakmanschap met gevoel: intuïtief handelen. Dat is niet alleen een talent, maar ook een vermogen dat je bewust kunt ontwikkelen en toepassen.
Dit boek beschrijft de betekenis van intuïtie en hoe je intuïtie praktisch kunt inzetten. Wat maakt het verschil in het succes van professionals? Welke sleutelrol speelt intuïtie hierin? Hoe versterk je intuïtieve vermogens? Aan de hand van voorbeelden en oefeningen nodigt het de lezer uit zijn intuïtieve vermogens te versterken en dagelijks toe te passen.

► Marlies Oudijk, Bert van Dijk, Roos van Leary (Spel), tool voor trainers

Het vloermodel van de Roos van Leary is een handige trainerstool voor coaches, supervisoren, trainers en andere begeleiders. Met dit solide uitgevoerde instrument kun je deelnemers de Roos van Leary laten toepassen en oefenen.

Door mensen uit te nodigen letterlijk op hun ‘voorkeursgedrag’ te gaan staan en een gebeurtenis na te spelen, ervaren ze wat hun opmerking en houding bij de ander teweegbrengt.

Ook kunnen deelnemers zo nieuwe vormen van gedrag oefenen en aanleren. De trainerstool heeft een krachtig effect, omdat deelnemers niet zittend op een stoel hun gedrag bespreken, maar werkelijk ‘op de vloer’ zijn. Daardoor beleven ze veel sterker hoe hun manier van communiceren overkomt. Deze extra dynamiek verhoogt de effectiviteit van de training of coaching enorm!

► Ien G.M. van der Pol, Coaching essentials voor managers

‘Coaching essentials voor managers’ is een inspiratiebron voor leiders die hun mensen in beweging willen krijgen, effectiever willen communiceren en beter willen omgaan met weerstand en emoties op het werk.

Via kennis, kunde en ervaringswijsheid biedt dit boek de essentie van coachend leiderschap. Ethiek, houding, vaardigheden, theorieën en methoden zijn helder en toegankelijk beschreven en voorzien van voorbeelden uit de praktijk. Kenmerkend zijn de verbindingen tussen de onderwerpen waardoor de onderlinge samenhang helder wordt. Kenmerkend is ook de gerichtheid op effectiviteit en resultaat. Dit boek biedt bovendien nieuwe concepten waarmee coaching wordt aangevuld: het inclusive model van aandacht en de ‘K-A-R-M-A’-leer- en reflectiecyclus.