Berichten

Voice Dialogue bij Coaching

Voice dialogue is een vorm van alternatieve gesprekstherapie waarbij men tracht de verschillende kanten van een persoonlijkheid te belichten en deze met elkaar in balans te brengen. De theorie achter voice dialogue is dat iedere persoonlijkheid bestaat uit deelpersoonlijkheden, binnen voice dialogue vaak de verschillende ‘ikken’ genoemd. Elk van deze deelpersoonlijkheden is uniek: het heeft eigen gedrag, gedachten, wensen, gevoelens en bewustzijn. De deelpersoonlijkheden zijn in de loop van ons leven, met name in de vroege jeugd, ontstaan uit noodzaak. Wanneer een kind merkt dat bepaalde gedrags- en gedachtepatronen meer gewaardeerd worden of meer opleveren dan andere, zal het bepaalde kanten van zijn of haar persoonlijkheid sterker gaan ontwikkelen. Vanaf dat moment treden er een of enkele kanten van de persoonlijkheid op de voorgrond. Tegelijkertijd zullen andere deelpersoonlijkheden op de achtergrond raken: zij worden genegeerd of zelfs ontkend en verstoten. Dit heeft als gevolg dat men volledig leeft vanuit een of enkele dominante deelpersoonlijkheden, die in voice dialogue ook wel de primary selves worden genoemd. De onderdrukte deelpersoonlijkheden, die binnen voice dialogue sub-persoonlijkheden genoemd worden, hebben daardoor geen inbreng meer in het dagelijks leven. Deze eenzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid volstaat soms niet meer. Er is dan sprake van een verstoorde balans tussen de verschillende kanten van de persoonlijkheid.

“Voice dialogue”, wat vrij vertaald “dialoog met innerlijke stemmen” betekend, probeert de balans tussen de verschillende deelpersoonlijkheden te herstellen. Door sub-persoonlijkheden uit te lichten en met hen in gesprek te gaan, krijgen de onderdrukte deelpersoonlijkheden letterlijk opnieuw een stem. Na een geslaagde voice dialogue is de cliënt zich weer bewust van zijn of haar deelpersoonlijkheden, en de functies die deze kunnen vervullen. Met dat bewustzijn ontstaat er een nieuw verworven vrijheid: men is niet meer gebonden aan enkel de primaire deelpersoonlijkheid en heeft voortaan de keuzemogelijkheid om ook te luisteren naar de sub-persoonlijkheden.

Voice dialogue in praktijk

Tijdens een voice dialogue sessie zit de cliënt, die in voice dialogue de werker genoemd wordt, aanvankelijk tegenover de therapeut, die in voice dialogue meestal de begeleider of facilitator wordt genoemd. De voice dialogue begeleider brengt samen met de werker wat tijd door om aan elkaar gewend te raken. Eventuele spanningen tussen de twee worden openlijk besproken. Wanneer beide partijen zijn gewend aan elkaars aanwezigheid en er een ontspannen sfeer is ontstaan, begint de daadwerkelijke voice dialogue. Daarbij wordt allereerst vastgesteld wat de werker wil behandelen. Het onderwerp van een voice dialogue kan alles zijn uit de belevingswereld van de werker: psychische klachten, specifieke gevoelens of gedachten, terugkerende dromen of fantasieën, enzovoorts.

Wanneer het onderwerp van de voice dialogue is vastgesteld, wordt de werker door de begeleider uitgenodigd om een andere plaats in de kamer in te nemen. Vanuit deze plaats beantwoordt de werker de vragen die de begeleider hem of haar stelt vanuit een specifieke sub-persoonlijkheid die in verband staat met het gekozen onderwerp. Zo gaat de begeleider in dialoog met de sub-persoonlijkheden van de werker. In deze dialogen informeert de begeleider naar de karaktereigenschappen, het gedrag, het gevoelsleven en de gedachten van de sub-persoonlijkheden. Telkens als de begeleider in gesprek gaat met een andere sub-persoonlijkheid, neemt de werker een andere plaats in. Vaak blijkt er veel informatie los te komen wanneer een onderdrukte deelpersoonlijkheid opnieuw een stem krijgt. De cliënt, oftewel de werker, wordt zich zo bewust van de rollen die de verschillende delen van zijn of haar persoonlijkheid spelen in het probleem, gevoel of de gedachte die wordt behandeld. Als elke relevante sub-persoonlijkheid in de voice dialogue aan het woord is geweest geeft de begeleider een samenvatting van de verschillende gesprekken. Tot slot neemt de werker weer de oorspronkelijke plek in de kamer in, die van het ego, om met de begeleider de voice dialogue te bespreken.

Sommige cliënten ervaren weerstand om de sub-persoonlijkheden aan het woord te laten. In voice dialogue wordt deze weerstand beschouwd als een deelpersoonlijkheid op zich. Voice dialogue respecteert alle kanten van de persoonlijkheid, dus ook de weerstand wordt serieus genomen. Niet iedere werker is daarom in staat om direct al zijn sub-persoonlijkheden aan het woord te laten. Gaandeweg wordt de weerstand vaak minder, waardoor de subpersoonlijkheden steeds vrijer het woord kunnen nemen.

Lees hier hoe wij je verder kunnen helpen.

Coaching is HOT!

Coaching is HOT!

Sinds enkele jaren is het in Nederland doorgebroken. Coaching. Allerlei verschillende vormen en partijen duiken op in de media en op blogs. Het lijkt een super HOT item, en als je het om je heen beluistert, dan maken er ook veel mensen er op dit moment gebruik van. Wat is het eigenlijk, en we zijn natuurlijk kritisch, werkt het ook echt?

Om te beginnen heb je verschillende vormen van Coaching die worden aangeboden. Het scala loopt van Loopbaancoaching en Loopbaanbegeleiding via Management en Executive Coaching naar Bedrijfscoaching en het geven van Workshops en Trainingen. Loopbaanbegeleiding gaat vanzelfsprekend over begeleiding tijdens jouw Loopbaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het vinden van een nieuwe baan, maar ook uitzoeken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Management en Executive Coaching ondersteunt Managers in de praktijk, vaak draait dit om het verbeteren van competenties of situationeel leiderschap. Bedrijfscoaching gaat meer over de coaching van een MT of afdeling binnen een bedrijf. Hier komen zaken als Team performance of conflicthantering onder andere aan bod. Aan de zijkant zien we ook nog verschijnselen zoals Life Coaching, Mental Coaching, Personal Coaching en Mindfulness of NLP Coaching.Je begrijpt het al, ondersteuning in het leven en verbetering van de kwaliteit daarvan.

Heel veel verschillende vormen en maten en heel veel verschillende partijen die het aanbieden. Je zou inderdaad zeggen dat er veel behoefte aan is.

Het verschijnsel is niet nieuw. Het is over komen waaien uit Amerika, waar veel professionals gebruiken maken van een Coach of Psycholoog. Therapie zit er bij de Amerikanen vraag al vroeg in en, ik heb er gestudeerd, ik ken eigenlijk weinig Amerikanen die er geen gebruik van maken. Een individualistische samenleving vraagt toch ook extra om aandacht voor jou, zelf-reflectie, sparren en dat gebeurt met bijvoorbeeld een Coach. Heel nuttig om in een veilige omgeving bij bepaalde zaken stil te staan en jezelf vaak de juiste antwoorden te leren geven.

We zien in Nederland dat veel professionals zitten met vragen over hun loopbaan of zaken waar ze tijdens hun loopbaan tegenaan lopen. Dit zijn klaarblijkelijk vragen die ze niet meer bij hun werkgevers kwijt kunnen. Het komt veel voor dat medewerkers niet meer voldoende worden begeleid waardoor ze in problematische situaties terecht komen. Anders dan ‘vroeger’ toen bedrijven ook vaak een soort grote families waren, waar je echt deel van uit kon maken. En waarin bedrijven je hielpen bij het vinden van het voor jou meest  geschikte pad. Mocht je in een bepaalde situatie terecht komen of met een vraag komen te zitten, dan ga je natuurlijk nog steeds op zoek naar een oplossing, je gaat op zoek naar informatie, naar een sparringpartner, naar steun. En dat is wat een professionele Coach biedt, expertise en ondersteuning. Het is een partij buiten jouw werk en werkkring, met geen belangen anders dan jou verder helpen. Volledig neutraal. Vaak blijven contacten jarenlang bestaan en doorlopen.

Omdat er veel behoefte is, is er natuurlijk ook veel aanbod. Zo maken we het mee dat mensen zonder enige opleiding of training, enkel met het gevoel een goede Coach te kunnen zijn, beginnen. We zien dan ook dat dit type Coaches het niet lang volhouden en op een gegeven moment weer stoppen met het werk. Voor consumenten en bedrijven is het vervelend omdat ze vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. ‘Waar moet ik naar toe, er zijn zo veel partijen?’ Beroepsverenigingen spelen hier knap op in door titulatuur te creëren om zo het kaf van het koren proberen te scheiden. Helaas zit daar ook vaak een verdienmodel achter (namelijk de verkoop van trainingen of titels), waardoor de inhoud uit het oog kan worden verloren.

Daarnaast zien we dat Psychologen zich ook steeds meer voor professionele Coaching aanmelden. Toch is het totaal iets anders. Een Psycholoog heeft een ‘zorg’ achtergrond en komt niet uit de praktijk. Hij of zij is opgeleid om mensen te helpen met gezondheid problemen, geeft advies vanaf de zijlijn, en geeft hele andere type adviezen dan een professionele Coach vanwege het ontbreken van vaak essentiële expertise. Ook hier is het verdienmodel soms leidend, psychologen praktijken staan namelijk enorm onder financiële druk.

Dan bestaat er het idee dat het moet ‘klikken’ met een Coach. Om iets van iemand te kunnen leren, moeten we deze persoon ook ‘aardig’ vinden. Het moet eigenlijk een soort vriend of vriendin van je worden, zodat je overal over kunt spreken en je het meeste kunt opsteken.Vreemd natuurlijk, want je leert soms het meeste van iemand die je stevig kan aanpakken en kan challengen, waardoor je bestaande denkpatronen kunt doorbreken. Deze persoon hoeft geen vriend van je te zijn, want dat is geheel iets anders, en hij moet natuurlijk vooral veel weten van een gebied waar jij vragen over hebt.

Echter, waar gaat het dus werkelijk om? Expertise en Ervaring is belangrijk bij professionele Coaching en dit is meteen ook heel persoonlijk. Je moet simpelweg de achtergrond van een Coach zelf goed bekijken. Op Social Media, bijvoorbeeld LinkedIn, kun je goed zien wat de achtergrond van een professionele Coach precies is. Welke opleidingen en trainingen heeft hij of zij gevolgd maar vooral ook hoeveel ervaring heeft deze Coach in de praktijk. Je kunt natuurlijk administratief medewerker zijn geweest en goed kunnen luisteren, maar dat maakt je helaas geen goede professionele Coach. Want daar gaat het natuurlijk om. Je kunt over alles advies geven, maar je moet zelf wel weten waar je over spreekt!

Coaching is HOT in Nederland, maar wel op de juiste manier en met de juiste partij! Dus even wat voorwerk verrichten. Doe je dat goed, dan kan het ontzettend veel voor je betekenen. Je krijgt vaak snel een aantal uitstekende tips en adviezen mee, die het verschil kunnen maken. En die je nergens anders kunt krijgen. Verder is het een contact dat jaren of zelfs jouw hele leven kan blijven bestaan. Waardevol op het juiste moment.

Het werkt dus maar, zoals met alles in het leven, je moet wel even wat moeite doen.  :lol:

Warme groet,

Judith Migchels, Directeur/Eigenaar Bureau ‘Different Coaching’

Goed je te zien

Een nieuwe site, met een nog duidelijkere weergave van wat we bij Different Coaching precies doen! Een mooi moment, want Coaching is een erg hot topic geworden de afgelopen jaren. Er zijn veel mensen die op zoek gaan naar een Coach, om hen te helpen bij vraagstukken of problemen waar ze tegenaan lopen. Dat is helemaal niet zo gek, want het hebben van een Loopbaan en daarin groeien en de juiste stappen zetten is zeker in deze tijd niet meer gemakkelijk.

Dan ga je op zoek naar een goede Coach, en zoals cliënten mij vertellen, ook dat is helemaal niet gemakkelijk. Je zult allereerst goed moeten weten wat voor Coach je zoekt. Gaat het bij jou over vraagstukken in jouw Loopbaan, ben je op zoek naar een nieuwe baan, of wil je bijvoorbeeld jouw performance verbeteren, dan heb je het specifiek over Loopbaan Coaching. Daarnaast heb je ook Business Coaching, waarbij inhoudelijke ondersteuning van medewerkers belangrijk wordt. Zoals bijvoorbeeld het rechtstreeks ondersteunen van Managers, MT of Directie.

Ik raad je altijd aan om je goed in de achtergrond van de Coach te verdiepen. Heeft de Coach zelf ook een specialiteit of vakgebied, naast het Coachingsvak? Weet de Coach waar hij het in de praktijk over heeft? Stel je dat op prijs? En heeft het bureau de benodigde ervaring om ook de juiste adviezen te kunnen geven? Leer altijd eerst jouw Coach kennen en stel al de vragen die je hebt. Een klik dat voel of merk je meteen, vaak al aan de telefoon.

Maar een website blijft natuurlijk vaak het eerste contact. Dus laat me weten of je dit eerste contact op prijs stelt en laat jouw reactie achter. Tot snel!

Warme groet,

Judith

Business Coaching

Ook als u voor uw onderneming een sterke, resultaat gerichte, inspirerende Business Coach of Interim Manager zoekt, dan kan Different Coaching u helpen. Jarenlange industriële ervaring in de gebieden General Management (Directie & Bestuur), Sales & Marketing, Operations Management en Project Management in nationale en internationale omgevingen is direct voor handen. Wij werken in het Bedrijfsleven en de Industrie, maar eveneens voor Ziekenhuizen, Scholengemeenschappen en het Bankwezen.

Wij hebben een ‘proven trackrecord’ in het begeleiden van reorganisatie en herstructurering, lijn management van grote groepen en het implementeren van aanzienlijke Kosten reduceringen. Hiernaast zijn wij sterk in Sales en Manufacturing verbeteringen, Sales & Operations Excellence.

Onder andere:
[fancy_list style=”circle_arrow”]

 • Business Coaching, Bedrijfscoaching
 • Change Management, van Reorganisatie tot co-creation
 • Aanzienlijke kosten reduceringen
 • Herstructurering van teams, Organisatie advies
 • Sterke verbetering van de Sales resultaten
 • Verhogen van de arbeidsefficiëntie in fabrieken
 • Verlaging van voorraden en materiaal verbruik

[/fancy_list]
Grote en kleine opdrachten worden succesvol en doelgericht aangepakt!
Mochten wij u van dienst kunnen zijn, aarzel dan niet om contact met ons te zoeken.
Wij stellen ons graag persoonlijk aan u voor!

[fancy_box]
Different Coaching and its employees shall not be liable to clients for any financial or non-financial damage or adverse consequences caused by any acts performed by employees of Different Coaching in connection with the assignment or otherwise connected with services rendered to the Client, without prejudice to any liability for damage caused by an intentional act or omission or gross negligence on the part of Different Coaching employees.[/fancy_box]

Expat Coaching

Judith M. Migchels is a Dutch national, born and raised in the south of the Netherlands. She studied Chemical Engineering & Material Science at the University of Technology in Eindhoven. Furthermore, she holds an MBA and a Master in Management from Krannert Graduate School of Management, Purdue University (US).
During her career, she worked as General Manager/CEO for multinationals, Shell & DSM, before founding her own company ‘Different Coaching’. Different Coaching focusses on Career, Management & Company coaching, as well as the specific coaching of Expats and their spouses.

Judith herself has travelled immensely (all over the world) on business, she worked in Asia (India, China, Japan, Singapore), the America’s, Africa & the Middle East, as well as in Europe. She speaks multiple languages, among others she is fluent in English.
For more information, please visit LinkedIn.

Judith’s cultural & business expertise, people skills and enthusiasm have inspired many, and will inspire you as well! Please contact us directly for an Intake session.

6 reasons to hire an Expat Coach, according to expats

[fancy_list style=”comment_list”]

 • First-time Expat and you would like to ensure a successful relocation
 • You have ambitious career goals
 • You feel isolated
 • You suffer a ‘culture shock’
 • You are an accompanying partner & you need help adjusting
 • Expat life is taking a toll on your family

[/fancy_list]