Berichten

Hoe behoud je Talent? De grootste uitdaging van organisaties op dit moment is gestart!

Hoe behoud je talent?

Het is voor elk bedrijf een uitdaging om talent in huis te halen. Mensen die een positieve impuls kunnen geven aan uw organisatie en die een bijdrage leveren aan betere resultaten. Maar minstens zo belangrijk als het binnenhalen van talent is het behouden van talent. Hoe zorg je ervoor dat die talentvolle mensen bij je blijven werken. Loopbaan ontwikkeling is daar een essentieel onderdeel van. Als er voor het talent bij jouw bedrijf een goed coachingstraject wordt opgezet dan zet je alvast een belangrijke stap in de goede richting. Maar er zijn meer tips en trends, die we graag even voor je op een rijtje zetten.

Hoe zorg je ervoor dat talent bij jou blijft werken?

Heb jij talentvolle mensen bij je bedrijf werken die je graag binnen je organisatie wil houden? Het is tegenwoordig zo dat mensen eerder de switch maken naar een nieuw bedrijf, als ze het idee hebben dat ze niet op hun plek zitten. Dit hoeft niks te maken te hebben met het salaris dat men krijgt. Het is belangrijker dat een werknemer goed in zijn of haar vel zit bij jouw bedrijf, en dat ze het gevoel hebben dat ze zich kunnen ontwikkelen. Hier komen zaken als performance coaching en loopbaancoaching om de hoek kijken. Stimuleer je mensen door ze te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden, of door ze perspectief te bieden op groei binnen hun functie.

Trends op het gebied van het behouden van talent

Het behouden van talent is, begrijpelijk, een hot topic. Elk bedrijf wil hun talent in huis houden, terwijl er voor je werknemers zoveel verleidingen om de hoek liggen. Een van de zaken die mensen belangrijk vinden, is een goede balans tussen werk en prive. Mensen willen niet meer dat hun werk hun hele leven overneemt, ze willen genoeg tijd overhouden om thuis ook een goed leven te kunnen leiden. Communicatie van werkgevers naar werknemers is ook iets waar steeds meer aandacht aan wordt besteed. Mensen willen niet alleen horen dat ze het goed doen, maar ook op welke punten ze zich kunnen verbeteren. Daar willen ze dan ook nog eens handvatten bij aangereikt krijgen. Een trend die momenteel ook hoog scoort: werknemers willen een missie hebben op hun werk, een doel waar ze samen met jou als werkgever naartoe werken. Op deze manier wordt hun werk betekenisvoller en zullen mensen langer bij je bedrijf blijven.

Aan de slag met loopbaancoaching

We hopen dat je het belang van een goede loopbaan ontwikkeling voor je personeel hebt ingezien. Wil jij meer weten over performance coaching en het behouden van talent? Neem dan contact op met Different Coaching. We bekijken dan samen met jou de situatie binnen jouw bedrijf en hoe jij hier aanpassingen kunt maken. Hoe zet jij een coachingstraject op waar jouw talent gelukkig van wordt? In een persoonlijk gesprek nemen we alle stappen in dit proces uitvoerig met je door, zodat jouw bedrijf een plek wordt waar talent kan gedijen.

Verbeter jouw persoonlijke effectiviteit!

Efficiëntie: het is een belangrijk begrip tegenwoordig en vooral ondernemers en zelfstandigen – maar ook voor werknemers – willen hun manier van werken efficiënter maken. Niet altijd een eenvoudige opdracht, zeker aangezien efficiëntie op zoveel verschillende manieren bereikt kan worden.

Toch is het mogelijk om, wat je ook doet en wat je ook wil bereiken, efficiënter te werk te gaan en sneller betere resultaten te bereiken. Weet je niet zo goed hoe dat moet? Dan kunnen de volgende tips je zeker en vast op weg helpen!

Verhoog je effectiviteit en skillset met deze handige tips

Effectiviteit is een begrip dat duidt op de mate waarin een opdracht kan worden afgewerkt, binnen een bepaalde tijd en met een zekere mate van kwaliteit. Kort gezegd, hoe effectiever je bent, hoe sneller je zal kunnen werken zonder daarvoor aan kwaliteit in te boeten.

Er zijn ontelbaar veel manieren om jezelf effectiever te maken op het werk. Enkele handige tips:

1. Maak een overzichtelijke planning

Als je werk doet waarbij heel veel verschillende complexe taken zich elkaar opvolgen of overlappen, dan is het een goed idee om op voorhand een planning te maken. Zowel als werknemers als zelfstandige is het de moeite waard om op basis van een plan te werken, zodat je weet welke stap volgt op de huidige. Niet alleen zal je werk zo veel overzichtelijker worden, je zal er ook minder stress door ervaren én sneller met je werk klaar zijn.

2. Begin altijd met de moeilijkste taken

Vaak zien we op tegen de zwaarste en moeilijkste taken die op onze agenda staan – maar het zijn net die taken die we het eerste zouden moeten aanpakken. Als je ’s morgens vroeg met de zware kost begint, wanneer je concentratie nog op zijn hoogst staat, zal je die taken veel efficiënter en sneller kunnen afwerken. Het mag dan misschien een hele uitdaging zijn om met die taken te beginnen als je net op het werk bent, maar het is zeker de moeite waard!

3. Performance coaching is altijd welkom

Een andere goede manier om het beste te maken van je werk en sneller resultaten te boeken, is door te vertrouwen op een professioneel coachingstraject. Een zogenaamde performance coaching is een coachingstraject waarbij je advies krijgt over hoe je sneller en beter kan werken. Een dergelijke coach kan je advies bieden over hoe je je werkplaats beter kunt indelen, je skillset kunt ontwikkelen – en nog veel meer zaken die je efficiëntie meteen zullen verbeteren!

4. Zorg voor een nette, overzichtelijke werkplaats

Ten slotte is het zeker een goed idee om je werkplaats eens grondig op te ruimen. Het spreekt voor zich dat een werkplaats of kantoor dat er slordig bij ligt ook heel wat afleiding met zich meebrengt. Het menselijke brein kan slechts een bepaald aantal prikkels verwerken op eenzelfde moment, dus hoe minder stoorzenders er zich in je kantoor bevinden hoe beter je je zal kunnen concentreren op je werk. En dat vertaalt zich dan weer in een betere efficiëntie!

Ruim een op drie medewerkers lapt eigen ontwikkeling aan laars

Ruim een op de drie medewerkers (35%) doet naar eigen zeggen niets om inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Dit terwijl het merendeel van de medewerkers (81%) voldoende tijd, middelen en vrijheid ervaart voor eigen ontwikkeling. Ook de voorwaarden die opgesteld zijn door de werkgever om een opleiding of training te volgen, zijn voor het overgrote deel (90%) geen belemmering. 65 procent van de medewerkers maakt wel dankbaar gebruik van de ontwikkelingsmogelijkheden. Deze groep medewerkers volgt opleidingen of trainingen (53%), leest vakliteratuur (27%) en leest artikelen op externe websites (18%) om hun kennis te vergroten. Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet onder ruim 1.400 Nederlandse medewerkers.

Inzetten op talent grote uitdaging
Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers het belangrijker vinden dat de werkgever ervoor zorgt dat zij goed op hun plek zitten en kunnen doen waar ze goed in zijn (46%). Dit vinden zij zelfs nog belangrijker dan dat er wordt gezorgd voor ondersteuning om opleidingen of trainingen te volgen (31%). Medewerkers verwachten dus van hun werkgever dat zij worden ingezet op basis van hun talenten. Bij ruim twee derde van de medewerkers (69%) gebeurt dit ook. Volgens hen past hun huidige rol goed bij hun talenten en drijfveren.

Voor werkgevers ligt er echter nog een uitdaging om de medewerkers op basis van hun talenten in te zetten. 40 procent van hen verwacht dat het steeds lastiger wordt om talent te binden en te behouden. Tegelijkertijd zien zij risico’s doordat andere competenties van werknemers nodig zijn (45%) en het personeel veroudert (41%). Talent vinden en binden en de ontwikkeling van huidig personeel staan dan ook hoog op de prioriteitenlijst van organisaties.

Peter Kuijt, Kennismanager Talentmanagement bij Raet, stipt het belang van eigen ontwikkeling aan: “Om als medewerker aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt is het belangrijk om continu nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Alleen meedrijven op een aantrekkende arbeidsmarkt is op langere termijn niet voldoende. Ook voor de werkgever is het belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers zich altijd verder ontwikkelen. Er wordt verwacht dat medewerkers flexibel zijn en willen leren om zo inzetbaar te zijn en blijven voor de organisatie. Hiernaast is het voor de medewerker en de werkgever slim om te focussen op sterke vaardigheden en talenten.

Bron: Loopbaan-visie.nl

4.000 werkenden aan het woord over hun persoonlijke ontwikkeling

NIDAP heeft, in samenwerking met Springest, meer dan 4.000 werkenden in Nederland ondervraagd over hun persoonlijke ontwikkeling. Uit de resultaten blijkt dat het gemiddelde jaarlijkse leerbudget 950 euro is.

Meer dan een kwart van respondenten gaat één keer of vaker per jaar op cursus. Meer dan 50 procent leert omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de professionaliteit van werknemers. Dit sluit aan op de intrinsieke motivatie van medewerkers: ‘Beter worden in mijn baan’ is de belangrijkste beweegreden voor de leeractiviteiten van medewerkers. Meer dan driekwart (78 procent) van de medewerkers neemt zelf het initiatief bij het zoeken naar een leerproduct. 48 procent kan geheel zelfstandig zoeken en inschrijven. Soft skills, zoals bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, leiderschapsvaardigheden en meer, zijn duurzamer dan vakkundige kennis. Het is daarom opvallend dat slechts 36 procent van ondervraagden met leren hun soft skills bijhoudt. Meer dan 400 HRD medewerkers deden mee aan een apart onderdeel van dit onderzoek. Zij gaven aan dat duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt en inmiddels één van de hoofdredenen is om in de ontwikkeling van medewerkers te investeren.

Organisaties willen medewerkers met een sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen die zelf verantwoordelijk zijn en steeds in andere functies kunnen worden ingezet.

Duurzame kennis
Over duurzame inzetbaarheid zegt Ruben Timmerman, oprichter van Springest: “Het bijhouden van vakinhoudelijke kennis is vaak het eerste waaraan iemand denkt als ze verder gaan leren. Die logica zie je terug in de manier waarop we banen beschrijven en vacatures formuleren. Organisaties zoeken een accountant, of een DTP’er, of een marketeer. Maar mensen in functie- of competentiehokjes stoppen is niet meer van deze tijd. Organisaties willen geen DTP’er, ze willen een DTP’er met leiderschapsvaardigheden én kennis van HTML, of wat de markt in 2018 dan ook van een DTP’er verlangt. Geen wonder dat ‘leren leren’ en ‘omgaan met verandering’ de twee hoofdonderwerpen zijn waar organisaties externe experts voor inhuren. Soft skills zijn beter bestand tegen verandering; een sterke leider is breder inzetbaar en beter bestand tegen automatisering dan een administratief medewerker die Excel-expert is.”

Hoger opgeleiden en vrouwen leren steeds meer
Sinds 2013 zijn hoger opgeleiden (VWO, WO, HBO) vier procent meer lange opleidingen gaan volgen, tegenover lager opgeleiden (<MBO 4) waarbij een daling van negen procent is geconstateerd. Lager opgeleiden volgen negentien procent meer korte cursussen, tegenover vijf procent bij hoger opgeleiden. Ook toont het onderzoek aan dat vrouwen meer opleidingen en cursussen volgen dan mannen, ongeacht de duur hiervan. Mannen volgen steeds minder lange deeltijdopleidingen; we zien een daling van zeven procent sinds 2013.

Motivatie om te leren
Waar organisaties vooral investeren in leren om wendbaar te worden, geeft meer dan de helft (55 procent) van de medewerkers aan dat ‘beter worden in mijn baan’ het nummer één doel is om te leren. 81 procent van werknemers zegt dat persoonlijke ontwikkeling voor hen het belangrijkste resultaat van een leerproduct is – slechts 31 procent geeft aan dat het behalen van een diploma het belangrijkste is. Vorig jaar gaf 51 procent aan bij een vergelijkbare vraag dat de waarde van het diploma het belangrijkste was.

De top vijf redenen om te leren voor werknemers zijn:
1. Beter worden in mijn baan (55 procent)
2. Baan vinden in een nieuw vakgebied (26 procent)
3. Mijn huidige baan behouden (25 procent)
4. Veranderen van baan binnen vakgebied (24 procent)
5. Solliciteren op hogere functie (negentien procent)

HRD en ondersteuning vanuit de organisatie
In meer dan 55 procent van de gevallen ontwikkelt HRD leerproducten voor werknemers. Daarnaast is het budget voor e-learning sinds 2012 verdriedubbeld en gaat driekwart (74 procent) hiervan naar het ontwikkelen van e-learning content. HRD wil inzicht in wie wat wil leren, hoe goed ze het hebben geleerd en of de leeractiviteit van werknemers aansluit bij de opleidingsbehoeftes van de organisatie. Om dit in kaart te brengen wordt vaak gebruik gemaakt van een Learning Management System (LMS) of leerplatform. Slechts 23 procent van LMS en leerportalen ontzorgt een organisatie volledig met betrekking tot inkoop, facturatie en de automatisering van de administratie. Veel HRD en Finance afdelingen zitten hierdoor met de cursusadministratie. Van alle LMS of leerplatform-oplossingen, is Springest Go het meest bekend.

Bron: Loopbaan-visie.nl