Berichten

Hoogbegaafdheid en Asperger

Ben je geinteresseerd in Hoogbegaafdheid of Asperger en Loopbaanbegeleiding? Of wil je als HRM professional deze mogelijkheden voor medewerkers ? Wij hebben online en Face to Face allerlei mogelijkheden. Loopbaantrajecten, Psychologische tests, Persoonlijkheidstests, 360 graden Feedback Opties en Team Assessments.

Via onze webshop

Slechts 16% hoogbegaafden haalt universitair diploma!

Hoogbegaafdheid is een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een sterke rol. Ze zijn nieuwsgierig, sensitief, gedreven en scheppen plezier in creëren. De term wordt gebruikt om aan te geven dat ze opvallende vermogens of vaardigheden hebben, zowel voor kinderen als ook voor volwassenen.

Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ genomen. Men spreekt van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130 (getest volgens David Wechsler). Dit komt erop neer dat personen met scores in de bovenste twee percentielen hoogbegaafd worden genoemd (2% van de bevolking). Op Technische Universiteiten in Nederland komen we vaker hoogbegaafden tegen, zo beginnen sommige studenten op hun 16de al aan de TU (casuïstiek TU Delft).

Hoogbegaafde werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie. In hun kracht zijn het originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Ze kunnen een geweldige impuls geven aan organisatievernieuwing en ontwikkeling. Toch zit naar schatting slechts een derde deel op een passende werkplek. En een derde deel zit zelfs momenteel werkloos thuis (Instituut Hoogbegaafdheid volwassenen).

Niet alle hoogbegaafden slagen er in om hun talenten te benutten. Ze raken uit balans en roepen in hun werkomgeving het beeld op van ‘ongeleide projectielen’ en ‘lastige wijsneuzen’. Hun talenten worden onvoldoende of zelfs helemaal niet erkend, waardoor ze gaan disfunctioneren en overspannen kunnen raken. Er kunnen conflicten ontstaan omdat werknemer, leidinggevenden en collega’s niet herkennen wat er aan de hand is.

Oplossing, niet gemakkelijk

De oplossing is interessant, niet gemakkelijk. Kijk naar wat iemand kan, in plaats van naar wat iemand niet of minder kan. Verdiep je in hun Talenten en persoonsprofielen en geef ze de juiste begeleiding maar ook de ruimte. Mensen hebben zoveel te bieden!

Herkenbaar? Lees verder over Hoogbegaafdheid en Talent Development van de Influencers en Thought Leaders uit Brainport.

Hoogbegaafdheid en loopbaanbegeleiding

Hoogbegaafdheid in organisaties

Hoogbegaafden zijn buitenbeentjes en komen daarom geregeld zichzelf tegen in hun werk. Meestal niet zozeer in wat ze precies kunnen en doen, maar in alles eromheen: het omgaan met collega’s en leidinggevenden, het vergaderen, de wijze waarop het werk is georganiseerd. En zo kun je doorgaan.

Een loopbaan vorm geven, carrière maken en je persoonlijke talenten ontwikkelen, is voor veel hoogbegaafden ook niet makkelijk. Ze kunnen teveel en zijn in teveel geïnteresseerd. Tegelijkertijd verliezen ze geregeld hun interesse wanneer ze eenmaal doorgrond hebben waarmee ze bezig zijn.

Waar hoogbegaafden op hun werk ook tegenaan lopen, is dat ze soms add-achtige trekjes hebben en maar moeilijk kunnen focussen en hun werk structuren. Wanneer daar ook nog eens autistische trekjes bijkomen, kan het echt ingewikkeld worden.

Organisaties

Organisaties, aan de andere kant, ervaren hoogbegaafden dikwijls als lastpakken die je dicht op de huid moet zitten en minimaal strak kaderen. Ze ervaren de grote betrokkenheid als lastig en het perfectionisme en alsmaar doorgaan als onnatuurlijk.

Ze snappen dikwijls niet dat hoogbegaafden graag verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen maar niet goed tegen strakke aansturing kunnen. Ze vinden de taakgerichtheid en het minder interesse hebben in overleg om het overleg vervelend.

Natuurlijk halen ze op deze manier vaak niet uit hun hoogbegaafde medewerkers wat mogelijk is. Met burnouts en conflicten als neveneffecten. Terwijl natuurlijk met enige begeleiding organisaties veel meer kunnen hebben aan hun waardevolle, vaak zeer loyale medewerkers.

Hoe en wat

Samen kijken we naar hoe je je werk vormgeeft en waar zich de problemen voordoen. Je krijgt praktische handvatten en adviezen, en hoort over wegen die je ook kunt volgen.

In de begeleiding ben ik persoonlijk, praktisch, pragmatisch en open. Ik coach en heb ook verstand van zakelijke, bedrijfsmatige en menselijke processen. Daarom heb ik een scherpe focus en kan ik, indien nodig, diep gaan.

Begeleiding bij: assertiever worden, samenwerken, add, omgaan met collega’s en leidinggevenden, burn-out, adhd, autisme-achtige problemen, talentontwikkeling, verkeerde baan, conflicten, combineren van werk en leven, structureren van werk, managementkwaliteiten, ondernemerschap.

Aarzel niet om rechtsreeks met mij contact te zoeken. Ik hoor graag van je!

Warme groet,

Judith Migchels

Hoogbegaafden Coaching

Hoogbegaafd en Loopbaan, Leven

Je bent breed georiënteerd en vindt bijna alles interessant. Je richt je meer op de inhoud dan op de vorm of ziet juist de meest fantastische patronen in vorm en inhoud samen.

Je denkt, analyseert en schakelt snel, bent een kei in het vinden van oplossingen en het leggen van niet voor de hand liggende relaties.

Je denkt op meerdere niveaus tegelijk, chaotisch bijna, bij voorkeur in beelden of wolken, en gaat regelmatig zo snel dat je jezelf niet kunt bijhouden.

Je hebt dikwijls genoeg aan een half woord of een klein gebaar want je leest tussen de regels door. Je bent wars van kaders: zelf doen, zelf uitzoeken, zelf beslissen.

Binnen Different Coaching bied ik, Judith Migchels, al jaren begeleiding aan hoogbegaafden en cliënten met een hoog IQ die worstelen met psychische klachten rondom leven, relaties en werk.

Ik help je je weg in het leven te vinden en orde te brengen in de chaos waarin je je misschien bevindt en help je de vragen te beantwoorden die je je mogelijkerwijze stelt.

Je krijgt handvatten om anders om te gaan met jezelf, anderen en emoties. Je krijgt een scherper zelfinzicht én inzicht in hoe mensen leven. Ik help je evenwicht in je leven te vinden, eventueel assertiever te worden, en je problemen oplossen. Het fijn te hebben met partner, kinderen, vrienden en familie.

Daarbij hoort ook het anders kaderen van eventuele traumata zoals pesten, afkeuring, buitensluiting, labeling door ggz, en het omgaan met vormen van add/adhd en autisme.

Natuurlijk leer je je ook je talenten ontwikkelen en anders omgaan met studie, opleiding of werk. Leren je weg te vinden in het leven. Je talenten ontwikkelen.

Ik begeleid als hoogbegaafden coach al vele jaren hoogbegaafden. Hoogbegaafden komen bij mij voor onder meer:

(a) aansluiting vinden en houden met anderen,
(b) problemen op het werk en binnen de loopbaan,
(c) omgaan met add en autisme-achtige zaken,
(d) een gebrekkige regulatie van emoties en het empatische,
(e) talentontwikkeling,
(f) jezelf staande houden in een wereld die niet de jouwe is,
(g) relatieproblemen (alleen of met partner),
(h) problemen op school, opleiding of studie,
(i) neurotisch gedrag (vermijden, aanpassen, controle, obsessiviteit, perfectionisme),
(j) idententiteitsproblemen waaronder een laag zelfbeeld.

Daarnaast geef ik advies en begeleiding aan ouders over hoe om te gaan met hun hoogbegaafde zoon of dochter en het kind op een juiste, effectieve wijze te begeleiden.

Mijn begeleiding

In mijn begeleiding van hoogbegaafden stel ik me meestal iets anders op dan andere begeleiders.

Het belangrijkste verschil is misschien wel dat ik heel praktisch en open bezig ben, en onderwijl toch aansluit bij de cognitieve manier van zijn van de hoogbegaafde. Tegelijkertijd ben ik heel direct in wat ik vind van de persoon die ik tegenover me heb en de weg die hij heeft te gaan.

In een aantal sessies doorlopen we in feite de zaken die je inbrengt. Dikwijls zijn de trajecten met hoogbegaafden relatief kort van duur. Vaak is gericht advies en uitleggen hoe zaken in elkaar steken voldoende.

Als de cliënt daarnaast eventuele oude pijn leert verwerken en handvatten krijgt inzake het omgaan met zichzelf en anderen en, eventueel, werk of studie, kan het snel gaan.

Ik begrijp de denkwereld van hoogbegaafden en weet hoe ik met ze in gesprek kan komen en blijven. Ik zorg er ook voor dat ze zich niet verschuilen zoals ze dat met niet-hoogebegaafde therapeuten en coaches nogal eens kunnen doen.

Wil je meer over mijn aanpak weten? Aarzel dan niet om rechtstreeks met mij contact te zoeken. Ik hoor graag van je.

Warme groet,

Judith Migchels