Berichten

Weten wat je wilt

Weten wat je wilt is één, lef om het te gaan doen is vaak stap twee. Want, wat als je al heel lang weet dat je iets wilt, maar denkt: dat kan vast niet / dat vinden ‘ze’ vast raar?

Wat doe jij als een vmbo’er tegen je zegt dat hij advocaat wil worden? Leg je dan uit dat een advocaat rechten gestudeerd heeft aan een universiteit ,dat dus minimaal een vwo-diploma vereist is? Is deze jongen te eenvoudig, te dom en ongeschikt? Moet hij het niet te hoog in de bol hebben? ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent dan word je nooit een kwartje!’?

Voor de zomervakantie begeleidde ik een jongere die net haar hbo-opleiding had afgerond en wel graag een universitaire opleiding wilde volgen. Ze had al een lange weg afgelegd. Na het vmbo deed ze een de opleiding SPW bij een ROC en stroomde door naar SPH. Nu is ze net in Leiden aan Politicologie begonnen. Niemand houdt haar tegen. De echte doorzetters, zijn dat niet vaak ook de uitblinkers?

Verlangen
Toen een jonge vrouw deze week tegen mij zei dat ze directeur wilde worden, moest ik moeite doen mijn emotie onder controle te houden. Ik had haar namelijk nog nooit met zoveel verlangen in haar stem iets horen zeggen. Ze doet het goed in de baan waarmee ze nu haar geld verdient. In de jaren dat ze er werkt heeft ze zich ontwikkeld en opgewerkt van vakantiehulpje tot leidinggevende. De baan kwam op haar pad en als ze op de ingeslagen weg doorgaat, komt ze vast ergens. Maar blijkbaar is ze er niet meer zeker van of ze dat ‘ergens’ wil bereiken. Ik denk trouwens dat ze ervoor geknipt is een eigen bedrijf op te zetten: stevig in postuur en persoonlijkheid, praktisch ingesteld en eraan gewend dat men naar haar luistert. Wat zij in haar hoofd heeft…

We hebben het er even over gehad, over wat haar tegenhoudt en wat haar drijft. En ja, ze stond na ons gesprek op met een twinkeling in haar ogen, liep mijn kantoor uit alsof ze een last achter zich liet.

Een goed gesprek van een paar minuten kan je op een spoor zetten. Op dat spoor blijven kost wellicht meer tijd en misschien een paar vervolggesprekken. Ik weet uit eigen ervaring dat dat een goede investering is en soms onontbeerlijk om te vinden wat je zoekt.

Ontdek wie je bent, inventariseer wat je kwaliteiten en mogelijkheden zijn en praat over wat je wilt. Loopbaanoriëntatie in een notendop.

 

 

Mindfulness en Loopbaan

Mindfulness op de werkvloer

Leiden mindfulness en meditatie tot meer duurzame inzetbaarheid? Professor Aukje Nauta van de UvA ging hierover in gesprek met meditatietrainer Robert Bridgeman voor een interview in PW De Gids. Bridgeman mediteert elke dag en helpt anderen om het onder de knie te krijgen. Duurzame inzetbaarheid bereik je volgens hem door medewerkers gezond van lichaam en geest te laten zijn. Volgens Nauta vooral via leren en ontwikkelen van medewerkers.

Emotionele intelligentie
De mindfulnessmeditatie zoals Bridgeman die beoefent en onderwijst, wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven. Google bijvoorbeeld voerde in samenwerking met Stanford University een op mindfulness gebaseerd programma voor emotionele intelligentie in. Tweeduizend ingenieurs volgden de training inmiddels. Het programma leidt bij hen tot meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, initiatief, motivatie, leiderschap en sociale vaardigheden.
Bridgeman: ‘Mindfulnessmeditatie heeft te maken met emotionele intelligentie. Je traint het brein, en dan met name de amygdala, dat deel van het brein dat gevaar en bedreiging signaleert en omzet in woede, angst en stress. Door training kun je dat deel beter laten functioneren. Zo kun je bijvoorbeeld een gebrek aan concentratie trainen.’ Duurzame inzetbaarheid gaat volgens hem verder dan alleen goed functioneren. ‘Je kunt mensen trainen om beter politiek bewustzijn te ontwikkelen, gemotiveerder te werken en gelukkiger te zijn op de werkvloer.’ Nauta zet daar een vraagteken bij:  ‘Ben je daarmee bezig randvoorwaarden te scheppen of ben je bezig met het verbeteren van het functioneren zelf? Je kan nog zo emotioneel intelligent en gelukkig zijn, maar daarmee ben je nog geen goede copywriter, ik noem maar wat. Hoe helpen die randvoorwaarden om het talent in jezelf te ontwikkelen?’
Bridgeman: ‘We komen er steeds meer achter dat emotionele intelligentie veel belangrijker is dan we altijd dachten. Emotionele intelligentie houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kan monitoren en vervolgens richting kan geven. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een enorm gebrek aan zelfvertrouwen heeft. Die is op het werk niet gemotiveerd en vaak ziek. Als je zo iemand leert naar zijn eigen gedrag te kijken, help je de sociale angsten weg te nemen en kun je zo iemand voller in het leven laten staan. Waardoor hij ook weer beter functioneert in zijn werk.’

IJsbad
Er zijn volgens de Bridgeman allerlei technieken en oefeningen om controle te krijgen over bijvoorbeeld stress en spanning. ‘Denk aan het nemen van een ijsbad. Als je daarin stapt, verkrampt je lichaam. Je wilt er zo snel mogelijk weer uit. Je lichaam ervaart stress. Met de juiste technieken kunnen mensen ontspannen een ijsbad leren instappen. Zo kun je ook op je werk leren om ontspannen om te gaan met een deadline, of met moeilijke telefoongesprekken.’
Nauta: ‘Ik snap de winst hiervan voor het individu. Maar vind je dit nu ook een taak van de werkgever om zijn werknemers dergelijke trainingen aan te bieden?’ Bridgeman vindt van wel: ‘De vraag is niet of het de taak is van de werkgever, maar waarom veel werkgevers er tot nu toe weinig mee doen. Mentaal welzijn van medewerkers leidt tot productiviteit, emotionele intelligentie, creativiteit en innovatie. Dat is allemaal empirisch bewezen.’
Volgens de meditatietrainer is het een kwestie van tijd voordat meditatie op de werkvloer de normaalste zaak van de wereld is. ‘We zitten nu op een van de eerste golven van een tsunami die mindfulness en emotionele intelligentie heet. De grote jongens en meisjes op deze planeet zijn er al mee bezig. Binnen vijf jaar is meditatie op de werkvloer net zo normaal als sporten.’

Extern Advies

Bureau Different Coaching is de Nederlandse expert op het gebied van Coaching en Training. Wij verzorgen individuele trajecten in-company en ook op ons kantoor in Eindhoven. Daarnaast ondersteunen wij in bedrijven en organisaties met Worskhops, Trainingen en Organisatieadvies. Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact te zoeken.

Loopbaan en continue verandering

Moderne werknemer moet openstaan voor verandering

Er wordt steeds meer verwacht van werknemers. Ze moeten specialistisch zijn, multi-inzetbaar en openstaan voor verandering. Dat blijkt uit het RED Report 2014, het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van Tempo-Team. ‘En men hoeft niet te wachten totdat de manager ze hiervoor uitnodigt’, aldus Aad van der Werf, manager Market Intelligence bij Tempo-Team. ‘De moderne werknemer heeft namelijk ook een eigen verantwoordelijk om deze kennisverrijking en brede oriëntatie op te zoeken.’

Als gevolg van de snelle maatschappelijke ontwikkelingen verwacht meer dan de helft van de werkgevers een stijgende vraag naar specialisten. Tegelijk vindt een meerderheid van de werkgevers het ook belangrijk dat werknemers multi-inzetbaar zijn en openstaan voor verandering.

Specialistisch en een open blik
Dat vraagt van huidige werknemers dat ze zich sterk ontwikkelen binnen één specifiek vakgebied, maar wel vanuit een multidisciplinaire visie. ‘Vroeger was je een specialist óf een generalist. Maar dat is dus niet meer wat werkgevers zoeken’, aldus Van der Werf. ‘De arbeidsmarkt verandert voortdurend en de digitale ontwikkelingen gaan razendsnel.
Daarom moeten werknemers, naast hun specialistische kennis, een open blik houden voor wat er om hun heen gebeurt. Interactie met andere afdelingen binnen het bedrijf en oog voor externe veranderingen is essentieel om innovatief en bij de tijd te blijven.’

Leeromgeving
Voor werkgevers ligt er een belangrijke taak om de juiste leeromgeving te creëren en specialisten de ruimte te bieden hun blikveld breed te houden. Dit vraagt om een andere organisatie van opleiden en kennis delen bij de bedrijven. Werknemers moeten gestimuleerd worden om mee te draaien bij projecten van andere afdelingen, zodat ze zich niet alleen op eigen werkzaamheden focussen.

Extern Advies

Bureau Different Coaching ondersteunt organisaties en werknemers bij continue veranderingen. Wij onderscheiden ons in de markt door een bijzonder hoge succesrate bij al onze opdrachten.

Lees verder hoe wij dit doen..

 

Werving & Selectie en Loopbaan

Werving en selectie van kandidaten

Het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor functies wordt ook wel recruitment genoemd. In het Nederlands noemen we dit werving-en-selectie. Als je als werkzoekende in zo’n proces terecht komt, weet je dat je met een serieuze partij te maken hebt; een bedrijf dat tijd en geld besteedt aan het vinden van de juiste mensen, zal ook op de werkplek investeren in de werknemers.

Grote bedrijven beschikken vaak over een eigen P&O-afdeling die belast is met de taken die bij werving-en-selectie horen. Kleinere bedrijven of organisaties die zich deze moeite willen besparen, besteden dit proces uit aan uitzendbureaus of detacheerders. Voor de kandidaat betekent dit dat hij eerst op basis van een tijdelijk contract het bedrijf binnenkomt. Bevalt de samenwerking wederzijds, dan kan het contract voor langere of zelfs onbepaalde tijd worden aangegaan.

Hoe gaat werving-en-selectie in zijn werk?
Als het even kan, voert een bedrijf zelf de recruitment uit. Heeft het hiervoor niet het personeel of de tijd, dan kan een bedrijf dit uitbesteden aan professionele recruiters, die een fee over het bruto salaris van de werknemer krijgen. Het bedrijf vertelt welke karaktereigenschappen en ervaring belangrijk zijn voor een vacature, wanneer de recruiter op zoek gaat en intern.

Een interessante vorm van recruitment is de headhunting. De ‘koppensnellers’ zijn gespecialiseerd in het aantrekken van personeel in hogere functies. Zij gaan op zoek binnen hun eigen netwerk, maar deinsen er niet voor terug om professionals die in dienst zijn bij andere organisaties een aantrekkelijk aanbod te doen.

Wat zijn jouw ervaringen?
Zit je zelf in een proces van werving-in-selectie? Andere bezoekers aan deze site zijn benieuwd naar je ervaringen. Laat hieronder je reactie achter om te laten weten hoe het proces verloopt. Voor wie vragen heeft over werving-en-selectie kunnen onze loopbaanexperts, elk met hun unieke expertise, duidelijkheid bieden.

Lees hier hoe wij je verder kunnen helpen..

Vrouwen en Loopbaan

Arbeidsparticipatie van vrouwen

Veel vrouwen werken niet of werken in deeltijd en maken onvoldoende uren om financieel zelfstandig te zijn. Ook stromen vrouwen nog te weinig door naar de top van bedrijven. De overheid wil daarom de economische zelfstandigheid van vrouwen versterken en vrouwen stimuleren om hun talenten te benutten.

Meer vrouwen aan het werk

De keuze om te werken is een beslissing van vrouwen zelf, de overheid legt geen verplichtingen. Wel wil de overheid de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren zowel voor vrouwen als mannen gemakkelijker maken. Verder is het belangrijk dat vrouwen zich realiseren welke financiële risico’s ze lopen door niet economisch zelfstandig te zijn. Want een scheiding of werkloosheid van de partner kan dan grote financiële gevolgen hebben.

Arbeid en zorg beter combineren

Vrouwen voelen soms belemmeringen om aan het werk te gaan, doordat ze werk en de zorg voor kinderen moeilijk kunnen combineren. Vaak komen de grootste zorglasten op de schouders van vrouwen terecht. Arbeid en zorg moeten beter te combineren worden, voor zowel mannen als vrouwen. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat bedrijven afspraken maken over flexibele werktijden, door verlofregelingen of door een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Kansen verhogen laagopgeleide vrouwen

Veel laagopgeleide vrouwen werken niet. De overheid heeft samen met 22 gemeenten afspraken gemaakt om laagopgeleide vrouwen zonder werk en zonder uitkering te stimuleren om hun talenten te ontdekken. Doel is om hen meer zelfvertrouwen te geven in hun zoektocht naar werk of een opleiding. Daarbij wordt de methode van De tafel van één ingezet.

Er is onder vrouwen nog veel laaggeletterdheid. De Stichting Lezen & Schrijven pakt laaggeletterdheid onder volwassenen aan met het programma Taal voor het Leven.

Meer vrouwen naar de top

Diversiteit aan de top van bedrijven leidt tot betere bedrijfsresultaten. Daarom wil het kabinet dat meer vrouwen doorstromen naar topfuncties. Het kabinet ondersteunt tot eind 2014 het Charter Talent naar de Top. Dit Charter stimuleert bedrijven om hier stappen in te zetten.

Verder geldt sinds 1 januari 2013 het amendement Kalma voor grotere bedrijven. Dit betekent dat raden van bestuur en raden van commissarissen uit ten minste 30% vrouwen en ten minste 30% mannen moeten bestaan.

Het kabinet streeft ook naar meer vrouwen in hogere (management)functies bij de Rijksoverheid. In 2017 moet ten minste 30% van de Algemene Bestuursdienst uit vrouwen bestaan.

Lees hier hoe Different Coaching u verder kan helpen..

Psychologie op het werk

Psychische klachten door werk

Wanneer je te maken krijgt met psychische klachten door werkomstandigheden is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Blijf je ermee rondlopen, dan bestaat de kans dat ze verergeren. Uiteindelijk wordt het onmogelijk om te blijven functioneren binnen het bedrijf.

Hoe worden psychische klachten door het werk veroorzaakt? Wat zijn de meest voorkomende gevallen en aan welke symptomen kun je de klachten herkennen?

Werkgerelateerde oorzaken
Stress is een belangrijke veroorzaker van problemen. Een beetje stress is niet erg: een gezonde werkdruk kan zelfs motiverend zijn. Wordt de druk te hoog, bijvoorbeeld omdat je teveel moet doen binnen een korte tijd, dan kan stress leiden tot overspannenheid en extremere vormen van psychische klachten.

Psychische klachten worden in veel gevallen niet alleen door werkomstandigheden veroorzaakt. Goede kans dat ook je privé-situatie een rol speelt.

Overspannen
Misschien wel de meest voorkomende psychische klacht door werk is overspannenheid. Overspannenheid herken je aan een gevoel dat je je taken niet aankunt en een afstandelijke houding ten opzicht van de werkzaamheden. Je kunt gevoelens hebben van emotionele uitputting.

Last van een burn-out
Overspannenheid kan leiden tot een burn-out. Wie lijdt onder een burn-out voelt zich emotioneel uitgeput en heeft weinig vertrouwen in diens eigen capaciteiten. Een burn-out lijkt qua symptomen op overspannenheid. Het duurt alleen langer om eroverheen te komen.

Angststoornissen & depressie
Als je last hebt van angststoornissen ervaar je irrationele angsten. Dit kunnen angsten zijn met betrekking tot het werk zelf, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van collega’s of je baas.

Bij een depressie overheerst een gevoel van somberheid. Iemand met een depressie heeft moeite om positieve gedachten op te wekken. Een depressie gaat vaak gepaard met lichamelijke klachten: bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn en slapeloosheid.

Klachten herkennen & aanpakken
Soms kan het moeilijk zijn om psychische klachten door werk te herkennen, vooral als je er nooit eerder mee te maken hebt gehad. Misschien heb je het gevoel dat je je jezelf aanstelt. Ook voor de werkgever is het belangrijk om klachten bij personeel te herkennen. Door problemen vroegtijdig aan te pakken voorkom je langdurig ziekteverzuim.

Stel eerst een diagnose bij huis- of bedrijfsarts. Na en tijdens de behandeling kan Different Coaching je helpen om je carrière een nieuwe impuls te geven.

Assessment Tips!

Voorbereiden op assessment? Bekijk nu onze assessment-tips

Help! Een assessment!

Je hebt op een vacature gesolliciteerd en dan blijkt dat je een assessment moet doorlopen. Moet je je dan zorgen maken? In principe niet. Ben je een geschikte kandidaat dan helpt een assessment je alleen maar tijdens je sollicitatie.

Een voordeel is dat je niet langer alleen afhankelijk bent van het sollicitatiegesprek. Des te geschikter je bent, des te groter je kansen. Zie het als een grondige poging om jouw kwaliteiten in kaart te brengen.

Wat is een assessment?

Een assessment is een test om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie te bepalen. Over het algemeen neemt een externe organisatie de test af. Met jouw toestemming kan het bedrijf waar je solliciteert de resultaten inzien. Het hangt natuurlijk van de vacature af hoe de test er uit ziet. Vaak zijn het praktijksimulaties.

De assessors kijken hoe je handelt in situaties waar je mee te maken kunt krijgen. Dit gebeurt meestal door middel van rollenspellen. Een kandidaat manager kan bijvoorbeeld getest worden op zijn of haar stressbestendigheid. Daarnaast testen ze soms ook je intelligentie, persoonlijkheid of andere eigenschappen die van belang kunnen zijn.

Hoe bereid je je voor?

Je hebt altijd de mogelijkheid om jezelf voor te bereiden op een assessment. Het bedrijf moet jouw als kandidaat minstens een week van tevoren op de hoogte stellen. Dat geeft je tijd om jezelf in te lezen. Zoek in boeken of online naar hoe de testen er in jouw vakgebied er meestal uit zien. Je hebt een enorme voorsprong als je weet wat je te wachten staat.

Het betekent niet dat je enorme voorstudies hoeft te maken. De tests zijn een onderdeel van een bredere selectieprocedure. Net als een minder sollicitatiegesprek betekent ook een mindere test nog niet het einde van je sollicitatieprocedure.

De resultaten

Je bepaalt zelf of het bedrijf de resultaten van je assessment te zien krijgt. Zelfs als deze niet optimaal zijn kan het bedrijf toch nog beslissen om de resultaten naast zich neer te leggen. Dus: bereid je voor, maar maak je niet te veel zorgen.

Heb je nog meer vragen over assessments? Dan kun je deze stellen aan de loopbaanexperts van Different Coaching via Contact.

 


Gratis Beroepskeuzetest?

Zijn Beroepskeuzetesten werkelijk gratis?

De volgende test laat zien, dat het niet zo makkelijk is..

Deze gratis beroepskeuzetest toont snel een uitgebreid beroepskeuzadvies. Denk niet te lang over een vraag na, ga op je gevoel af. De beroepskeuzetest is een serieuze voorbereiding op je (nieuwe) loopbaan.

Ik ben: Ja Nee
Zelfbewust
Gevoelig
Spontaan
Efficient
Ordelijk
Onafhankelijk
Waakzaam
Systematisch
Ondernemend
Nauwkeurig
Autonoom
Deze beroepen spreken mij aan: Ja Nee
Piloot
Intercedent uitzendbureau
Luchtverkeersleider
Kapper
Autokeurmeester
Organisatieadviseur
Apotheker
Binnenhuisarchitect
Ik kan: Ja Nee
Op een dansvloer helemaal los komen
Gitaar spelen
Met kleine kinderen spelen
Bijna alle klussen in huis opknappen
Onderhandelen over een prijs
Vloerbedekking leggen
Een betaalde rekening altijd snel vinden
Een fax versturen
Dit vind ik leuk: Ja Nee
Leren schilderen
Nieuwe dingen maken
Buiten werken
Met mijn handen werken
Een natuurkundig congres bijwonen
Winkelen in een bouwmarkt
Met mijn auto/scooter bezig zijn