Berichten

5 Tips voor meer Mindfulness!

5 tips voor meer mindfulness

Mindfulness: het is al wat de klok slaat tegenwoordig. Mindful leven en werken opent de deuren naar meer productiviteit, meer innerlijke balans en de vaardigheid om met stress om te gaan. Voor veel mensen is mindfulness echter nog altijd een vreemd concept, een woord dat gewoon mooi klinkt.

Het tegendeel is echter waar: mindfulness biedt wel degelijk heel wat voordelen, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Hoewel het vooral toegepast wordt door individuen, biedt mindfulness ook veel voordelen voor bedrijven en organisaties die succesvoller willen worden. Wat je doel ook mag zijn, mindful leven en werken is een goed idee. Maar hoe begin je daaraan? Onderstaand overzicht geeft vijf handige tips om mindful te leven en te werken!

De beste tips voor meer mindfulness

1. Stap voor stap te werk gaan

Mindfulness is eigenlijk niet meer dan een manier om met stress om te gaan door je op het huidige moment te concentreren. In een wereld waar je altijd maar moeten blijven plannen en vooruitkijken is dat dus zeker handig. Door jezelf te trainen enkel en alleen met je huidige werk bezig te houden, doe je het veel beter. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet kan vooruit plannen. Door al je aandacht aan het nu te geven, verlies je jezelf echter niet meer in de toekomst!

2. Volg mindfulness coaching

Een andere goede manier om mindful met je werk en huishouden bezig te zijn, is door coaching of een coachingstraject te volgen. Mindfulness coaching geeft je alle tools en tips die je nodig hebt om bewust te werk te gaan binnen je bedrijf of gezin, waardoor je opdrachten en taakjes ook veel sneller én beter gedaan krijgt. Een mooi bijproduct van zo’n coachingstraject is dat je minder gestresst én dus gelukkiger bent. Niets gaat boven professionele coaching om meer uit je leven te halen!

3. Maak gebruik van de kloktijd

Hoewel het, zoals vermeld, belangrijk is dat je zo weinig mogelijk op een emotionele manier bezig bent met de toekomst, is het natuurlijk wel van belang dat je de toekomst een beetje plant. Binnen de mindfulness wordt gebruik gemaakt van de kloktijd en mentale, psychologische (toekomst- en verleden) tijd. Kloktijd is de tijd zoals we die op de klok lezen, namelijk de tijd die ons in staat stelt om dingen te organiseren.

4. Eens lekker niets doen

Vervolgens is het goed om af en toe helemaal niets te doen. La dolce far niente, zoals de Italianen zeggen, is de kunst om te genieten van het niets doen. Als mens hebben we zo’n momenten nodig om onszelf mentaal en lichamelijk op te laden, waardoor we ons werk dus beter kunnen doen!

5. Rustig eten is essentieel

Ten slotte is het belangrijk dat je, vooral tijdens het eten, aandacht besteedt aan de actie van het eten zelf. Veel ziektes en aandoeningen kunnen voorkomen worden als er rustiger wordt gegeten, aangezien zowel lichamelijke als mentale stress hierdoor verbeteren. Eet dus rustig – dat is op zich al een goede mindfulness oefening!

Naar boven

Mindfulness oefening: de bal onder water

Auteur: Tim Theeboom

Het onderdrukken van gedachten, emoties of sensaties

Beschrijving van deze mindfulness oefening:

Het proberen een bal onder water te drukken is een inspannende activiteit. Het kost voordurende kracht en energie. Zelfs wanneer het lukt om de bal onder water te drukken, dan valt het niet mee om de bal op z’n plaats te houden.

Hetzelfde geldt voor het onderdrukken van gedachten, emoties en gevoelens. Wanneer we ze proberen weg te stoppen en te onderdrukken, laat een grote reeks van onderzoek zien dat dit veel energie kost. Bovendien is het niet makkelijk om het te doen. Je bent hard aan het werk en vervolgens kan het ineens mis gaan als je je aandacht verliest of vermoeid bent. Dan komt toch dat vervelende gevoel weer even boven, of die angstige gedachte.

Hoe harder je probeert de bal onderwater te drukken, hoe meer energie het kost en hoe hoger de bal omhoog zal schieten wanneer je controle verliest. Dat geldt ook voor het onderdrukken van bijvoorbeeld gedachten. Hoe meer je probeert ze te onderdrukken, hoe harder en vaker ze terugkomen. Dit wordt in de wetenschap een “rebound” effect genoemd.

Onderdrukken lijkt misschien een oplossing te zijn, maar dat is het niet. Onderdrukken werkt maar tijdelijk. Voor even kun je vrij zijn van de vervelende ervaring, maar het is geen lange termijn oplossing. Sterker nog, zolang je blijft onderdrukken, zal hetgeen je probeert te vermijden voort blijven bestaan. Dat is eigenlijk ook wel logisch. Iets wat onderdrukt wordt, kan alleen maar bestaan als er iemand is die het onderdrukt. Met andere woorden, zolang jij iets probeert te onderdrukken, hou je zelf de relatie tussen jezelf en het onderdrukte in stand. Je houdt zelf immers de bal de hele tijd vast. Zolang jij de bal vasthoudt en onder water drukt, zal de bal in je leven zijn.

Accepteren: stoppen met wegduwen

In plaats van het wegstoppen of onderdrukken kunnen we een gezondere manier kiezen, namelijk acceptatie. Of, om in te spreken in termen van de metafoor, door te stoppen met de bal onder water te drukken, en deze langzaam aan het wateroppervlak te laten komen. Nu de bal voor je ligt, is het misschien beangstigend. En misschien ontstaat ook weer meteen de neiging om hem snel weer onder water te drukken.

Acceptatie betekent dat je de strijd opgeeft, dat je het gevoel of de emotie toe laat zonder deze weg te willen duwen of te onderdrukken. Je blijft bij het gevoel, hoe moeilijk het ook is. Of, in woorden van de metafoor, je blijft naar de bal die nu aan het wateroppervlak is kijken en accepereert dat hij nu voor je ligt. Het voordeel is dat de bal nu pas de kans krijgt om langzaam weg te drijven. Na verloop van tijd is de bal verdwenen uit het zicht. De emotie of het gevoel krijgt pas de kans om te veranderen en weg te gaan, als de strijd wordt opgegeven.

Analogie van deze mindfulness oefening:

Bal = hetgene dat men probeert te vermijden
Onderwater drukken = het actief proberen te bestijden of wegdrukken
Het wateroppervlak = het bewustzijn

Dit artikel is oorspronkelijk afkomstig van de site www.ivpp.nl.

Mindfulness en Loopbaan

Mindfulness op de werkvloer

Leiden mindfulness en meditatie tot meer duurzame inzetbaarheid? Professor Aukje Nauta van de UvA ging hierover in gesprek met meditatietrainer Robert Bridgeman voor een interview in PW De Gids. Bridgeman mediteert elke dag en helpt anderen om het onder de knie te krijgen. Duurzame inzetbaarheid bereik je volgens hem door medewerkers gezond van lichaam en geest te laten zijn. Volgens Nauta vooral via leren en ontwikkelen van medewerkers.

Emotionele intelligentie
De mindfulnessmeditatie zoals Bridgeman die beoefent en onderwijst, wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven. Google bijvoorbeeld voerde in samenwerking met Stanford University een op mindfulness gebaseerd programma voor emotionele intelligentie in. Tweeduizend ingenieurs volgden de training inmiddels. Het programma leidt bij hen tot meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, initiatief, motivatie, leiderschap en sociale vaardigheden.
Bridgeman: ‘Mindfulnessmeditatie heeft te maken met emotionele intelligentie. Je traint het brein, en dan met name de amygdala, dat deel van het brein dat gevaar en bedreiging signaleert en omzet in woede, angst en stress. Door training kun je dat deel beter laten functioneren. Zo kun je bijvoorbeeld een gebrek aan concentratie trainen.’ Duurzame inzetbaarheid gaat volgens hem verder dan alleen goed functioneren. ‘Je kunt mensen trainen om beter politiek bewustzijn te ontwikkelen, gemotiveerder te werken en gelukkiger te zijn op de werkvloer.’ Nauta zet daar een vraagteken bij:  ‘Ben je daarmee bezig randvoorwaarden te scheppen of ben je bezig met het verbeteren van het functioneren zelf? Je kan nog zo emotioneel intelligent en gelukkig zijn, maar daarmee ben je nog geen goede copywriter, ik noem maar wat. Hoe helpen die randvoorwaarden om het talent in jezelf te ontwikkelen?’
Bridgeman: ‘We komen er steeds meer achter dat emotionele intelligentie veel belangrijker is dan we altijd dachten. Emotionele intelligentie houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kan monitoren en vervolgens richting kan geven. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een enorm gebrek aan zelfvertrouwen heeft. Die is op het werk niet gemotiveerd en vaak ziek. Als je zo iemand leert naar zijn eigen gedrag te kijken, help je de sociale angsten weg te nemen en kun je zo iemand voller in het leven laten staan. Waardoor hij ook weer beter functioneert in zijn werk.’

IJsbad
Er zijn volgens de Bridgeman allerlei technieken en oefeningen om controle te krijgen over bijvoorbeeld stress en spanning. ‘Denk aan het nemen van een ijsbad. Als je daarin stapt, verkrampt je lichaam. Je wilt er zo snel mogelijk weer uit. Je lichaam ervaart stress. Met de juiste technieken kunnen mensen ontspannen een ijsbad leren instappen. Zo kun je ook op je werk leren om ontspannen om te gaan met een deadline, of met moeilijke telefoongesprekken.’
Nauta: ‘Ik snap de winst hiervan voor het individu. Maar vind je dit nu ook een taak van de werkgever om zijn werknemers dergelijke trainingen aan te bieden?’ Bridgeman vindt van wel: ‘De vraag is niet of het de taak is van de werkgever, maar waarom veel werkgevers er tot nu toe weinig mee doen. Mentaal welzijn van medewerkers leidt tot productiviteit, emotionele intelligentie, creativiteit en innovatie. Dat is allemaal empirisch bewezen.’
Volgens de meditatietrainer is het een kwestie van tijd voordat meditatie op de werkvloer de normaalste zaak van de wereld is. ‘We zitten nu op een van de eerste golven van een tsunami die mindfulness en emotionele intelligentie heet. De grote jongens en meisjes op deze planeet zijn er al mee bezig. Binnen vijf jaar is meditatie op de werkvloer net zo normaal als sporten.’

Extern Advies

Bureau Different Coaching is de Nederlandse expert op het gebied van Coaching en Training. Wij verzorgen individuele trajecten in-company en ook op ons kantoor in Eindhoven. Daarnaast ondersteunen wij in bedrijven en organisaties met Worskhops, Trainingen en Organisatieadvies. Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact te zoeken.

Mindfulness Eindhoven

Mindfulness Eindhoven bij Loopbaanbegeleiding

In onze praktijk in Eindhoven komen de laatste tijd veel coachees langs die zichzelf hebben overbelast. Ik coach zelf, als Executive Coach, veel Directieleden en Managers, en de inhoud van de functie in combinatie met de huidige tijden brengt veel potentiele stress met zich mee. Niet iedereen kan daar van nature goed mee omgaan. Je ziet Managers die veel te zwaar zijn, teveel roken of drinken of burn-out achtige verschijnselen ontwikkelen. Je ziet ook Directieleden die daar helemaal geen last van (lijken) te hebben. Zij eten gezond, sporten veel en hebben een uitgebreid support network om zich heen, door bijvoorbeeld een goede en stimulerende band met familie en vrienden. Vaak trekken deze coachees verder een hele duidelijke lijn tussen wat zij nog wel en niet meer bereid zijn te doen voor hun werkgever en werk.

Met andere woorden, je kunt zelf verschillende zaken in jouw omgeving beïnvloeden die de kans op een burn-out veel kleiner maken. En er zijn wat extra zaken die je kunt leren van een Coach, een goede Coach.

Hoe werkt Mindfulness Eindhoven?

Wij werken veel met Cognitieve Technieken, NLP (Neuro-Linguïstisch-Programmeren), en Mindfulness technieken. Je kunt namelijk leren ook jouw brein te beïnvloeden naar het meest optimale en productieve resultaat. Je gaat je slecht voelen omdat er in jouw brein bepaalde ‘niet-constructieve overtuigingen’ ontstaan die vervolgens door jouw hoofd blijven malen en jouw functioneren en hoe je je voelt sterk beïnvloeden. Als je je hier van bewust bent en bepaalde technieken leert toepassen, dan verbetert het functioneren en het gevoel over jezelf.

Ook bij Managers of medewerkers die zich goed in hun velletje voelen, is het nuttig om deze technieken in bijvoorbeeld een Workshop uit te proberen. Je ziet het resultaat onmiddellijk, ook hier neemt het functioneren en probleemoplossend vermogen aanzienlijk toe!

Mindfulness heeft als begrip pas de laatste jaren zijn intrede gedaan in onze taal, maar het is echter niet nieuw. Als ‘aandacht’ of ‘bewustzijn’ kennen we het als een eigenschap waar ieder mens van nature over beschikt. Bewustzijn en aandacht zijn begrippen die een bepaalde capaciteit of een vermogen in zich bergen. Met bewuste aandacht voor wat zich voordoet, kunnen we ons los maken van drukte, van preoccupaties, van lastige emoties en ontstaat er ruimte om te denken en handelen.

Ik raad het iedereen aan om eens te proberen in een individuele sessie of Workshop, om te zien wat het voor jou kan betekenen!

Warme groet,

Judith Migchels