Berichten

Ondernemingsraad advies en training

Via de ondernemingsraad kunnen medewerkers reageren op het beleid van een organisatie. Voor organisaties met meer dan 50 medewerkers is het volgens de Wet op de Ondernemingsraden verplicht om een ondernemingsraad te hebben. De ondernemingsraad wordt vertegenwoordigd door medewerkers uit de organisatie en is gesprekspartner voor de organisatie bij onderhandelingen. Directieleden mogen daarom nooit zitting hebben in de ondernemingsraad.

Adviesrecht
Een ondernemingsraad heeft een aantal rechten waarop het zich kan beroepen. Adviesrecht is daar één van. Wanneer een bedrijf te maken heeft met ingrijpende aanpassingen en/of grootscheepse veranderingen zoals een reorganisatie, fusie of faillissement, mag de ondernemingsraad gevraagd of ongevraagd advies geven. Voordat de organisatie hier zelf beslissingen over neemt, moet zij allereerst advies vragen bij de ondernemingsraad.

Faillissement en ontslagrecht
Helaas is het medezeggenschaps- en adviesrecht bij faillissement erg beperkt. Dat maakt het voor een ondernemingsraad moeilijk om iets tegen een faillissement in te brengen. Een ondernemingsraad kan zich dan het beste richten, op het beperken van schade voor medewerkers.
Soms stuurt een bedrijf bewust aan op faillissement. Ontslagrecht is dan niet meer van toepassing waardoor een bedrijf zonder gerechtelijke stappen zijn personeel kan ontslaan. Het adviesrecht van de ondernemingsraad is bij faillissement niet meer van toepassing. Wel kan de ondernemingsraad achteraf verzet aantekenen en vernietiging van het faillissement aanvragen wegens misbruik van het recht.
Ook kan de ondernemingsraad voorafgaand aan het faillissement proberen om alles in goede banen te leiden. Op basis van Informatierecht, moet een organisatie openheid van zaken geven en de ondernemingsraad op de hoogte brengen van alle belangrijke (financiële) informatie.

Ontslag
Op basis van Instemmingsrecht kan de ondernemingsraad aansturen op een goed sociaal plan voor de ontslagen werknemers. Wanneer directie, werknemersorganisaties en ondernemingsraad met elkaar onderhandelen, kunnen er vaak eisen op tafel worden gelegd. Behoud van pensioen, outplacementtraject en vervroegd pensioen zijn dan een aantal oplossingen om ontslagen medewerkers bij een faillissement enigszins tegemoet te komen.

Lees hier over hoe wij de Ondernemingsraad verder helpen.

Ondernemingsraad Coaching

Dit is een van de activiteiten van Different Coaching, dat inmiddels ook een specialisme is geworden. Bijzonder leuk om te doen omdat er veel expertise bij komt kijken. Als Trainer en Coach, maar ook als inhoudelijke deskundige op het gebied dat nodig is, zoals bijvoorbeeld VeranderManagement.

Hoe werkt Different Coaching?

Wij zijn actief binnen het Bedrijfsleven en de Zorg bij Coaching, begeleiding, Training en Opleiding van Ondernemingsraden. In deze tijd krijgt de OR vaker te maken met complexe problematiek. Zo kan er sprake zijn van een Transitie of Reorganisatie proces, waarbij belangrijke instemmingen- en advies aanvragen moeten worden beoordeeld. Dan is het natuurlijk heel goed als de OR zich laat adviseren door een deskundige senior OR adviseur. Maar ook als bijvoorbeeld de team performance van de OR moet worden verbeterd, als de visie en de missie van de OR niet duidelijk zijn, of als er een OR moet worden opgericht.

Judith Migchels over Ondernemingsraad Coaching:

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=V88eX0u0wUU&feature=em-share_video_user” width=”320″ height=”210″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ hd=”1″ rel=”0″ showsearch=”0″ showinfo=”0″]

 

Divers, met brede expertise

Onze adviseurs werken door heel Nederland en zijn breed georiënteerd door uitstekende expertise binnen verschillende vakgebieden. Regelmatig spreken zij organisaties in de verschillende sectoren om succesvol aan te geven wat Ondernemingsraad Coaching voor hen kan betekenen.

Persoonlijk stel ook ik ons graag aan u voor!

Warme groet,

Judith Migchels