Berichten

Weg met de Bonus!

Vanaf januari zijn bonussen taboe bij de Rabobank. Hoe zijn werknemers nog te belonen zonder die vermaledijde bonus?

Wie bonus denkt, denkt aan banken. Maar na 5 jaar van kritiek op de bonuscultuur bij de banken valt het doek voor het variabele belonen in contanten. Althans, bij de Rabobank, waar vanaf volgende maand bonussen niet meer bestaan. In plaats daarvan krijgen de Rabobank-werknemers een hoger salaris. En een employee benefit budget – een naar eigen inzicht te besteden zakje geld.De Rabobank loopt hiermee radicaal vooruit op wetgeving die de bonus in de sector aan banden moet leggen.

Maar wat zijn de alternatieven voor de bonus? Management Team onderscheidt er vier.

#1. MEER SALARIS

Het is een pavlovreactie op de bonusdiscussie. Als je de bonus afschaft, zul je zien dat het vaste salaris toeneemt, zo stelden critici toen aan het begin van de economische crisis de beloningencultuur in de financiële sector voor het eerst onder vuur lag. En die profetie is uitgekomen. Sinds de invoering van de Code Banken, waarin nieuwe beloningsrichtlijnen voor de financiële sector zijn vastgelegd, zijn de vaste salarissen van de topbestuurders van veel banken en verzekeraars gestegen.

De redenering luidt: de bonus is een recht, dat bij afschaffing of beperking moet worden gecompenseerd. Dat is begrijpelijk, maar loonsverhoging is natuurlijk lang niet het enige alternatief. Het is bovendien een zwaktebod: prestatieafhankelijke beloningscomponenten dienen een ander doel dan een vast salaris. Volgens de gedragstheorie van beloningsadviseurs heeft een bedrijf dat minder variabel en meer vast beloont minder invloed op de prestatie van zijn managers. En dat is een bijwerking die de critici van het variabele belonen juist wilden bestrijden.

#2. UITSTEL VAN UITKERING

Een soortgelijke kritiek geldt in mindere mate voor aandelenbeloning als alternatief van cashbonussen. Het grote verschil tussen beloningen in aandelen (of de steeds minder gangbare opties) en contante bonussen, is de factor tijd. Een cashbonus staat meestal op één moment op de rekening van de ontvanger. Een aandelenbeloning wordt pas na verloop van jaren eigendom van een manager en is dan meestal nog aan verhandelingsrestricties gebonden. Dat maakt van aandelenbeloningen uitgestelde bonussen, die vaak ook nog afhankelijk zijn van het dienstverband van de ontvanger. Neemt een werknemer vroegtijdig ontslag of wordt hij ontslagen, dan verliest hij vaak ook het recht op nog lopende aandelenpakketten.

Het gevolg: de firma behoudt een zekere greep op de managers. Dergelijke aandelenbeloning is dan ook voor veel banken een bruikbaar alternatief voor de cashbonus. Dat signaleerde adviesbureau Mercer eerder dit jaar. Ook buiten de financiële sector is het belonen in aandelen in opmars.

#3. TANTIÈME

En dan zijn er nog andere traditionele alternatieven voor de bonus. Waarom niet teruggrijpen op de winstdeling, eindejaarsgratificatie of zelfs een ouderwetse tantième? Lang voordat bonussen en al of niet prestatieafhankelijke aandelenpakketten en optieregelingen populair werden, kregen managers een uitkering die afhankelijk was van de winst van het bedrijf. Was er geen winst, dan viel er geen extraatje te vieren. Was die er wel, dan deelde iedereen in de winst.

Dat eenvoudige idee bepleitte voormalig ABN-Amrobankier Kilian Wawoe 3 jaar geleden al. Dat model zou immers de angel uit de discussie halen. Als een bank op omvallen staat, of zelfs door de belastingbetaler moet worden gered, zullen er geen bonussen worden uitgekeerd – iets wat met cashbonussen niet altijd gegarandeerd bleek.

#4. ZELF SHOPPEN

Maar de Rabobank pakt het helemaal anders aan. De bank besloot dit jaar in één klap afscheid te nemen van het variabele belonen. Dat maakte de boerenleenbank in oktober bekend, pal voordat het Libor-schandaal uitbrak. Maar op dat moment was de afschaffing feitelijk allang besloten. In de nieuwe cao die de bank al in april afsloot, staat het alternatief voor de bonusregeling in detail omschreven.

Vanaf januari 2014 krijgen medewerkers van de Rabobank dan ook geen bonus meer. In ruil daarvoor krijgen ze een loonsverhoging van 1,5 procent en een zogeheten Employee Benefit Budget. Dit zakje geld (dat afhankelijk van de salarisschaal goed is voor 8 tot 16 procent van het jaarsalaris) kan de werknemer naar believen besteden aan:

  • verlofuren
  • levensloopsparen
  • pensioen
  • fiets en -accessoires
  • vakbondscontributie of
  • uitbetaling van reservering.

Werknemers kunnen dus extra tijd, extra geld of extra spullen kopen. Dat kan in een zogeheten online employee benefit store die de bank voor dit doel optuigt. Deze vorm van flexibilisering van arbeidsvoorwaarden is nog zeldzaam, al experimenteren ook bedrijven in de energie- en kabel- en telecom-sector met een soortgelijk cafetariamodel. Het cafetariamodel of cao-a-la-carte is bepaald niet nieuw, de veelomvattende manier waarop Rabobank het doet, samen met het afschaffen van de bonussen, lijkt erop dat er toch wel weer eens een nieuwe trend kan zijn geboren.

Bron: www.MT.nl

Organisatieadvies Eindhoven

Welkom bij Organisatieadvies Eindhoven!
Zoekt u hèt bureau dat u van professioneel organisatieadvies kan voorzien? Different Coaching neemt graag uw organisatie onder de loep. Aan de hand van jarenlange ervaring in de top van het internationale bedrijfsleven komen wij tot een gedegen organisatieadvies. Het organisatieadvies kan ook direct onder begeleiding van Different Coaching worden doorgevoerd. Denk daarbij aan workshops en trainingen voor medewerkers om zowel de team performance als de individual performance te verbeteren, het projectmatig begeleiden van een herstructurering, outplacement en coaching trajecten, of het werkelijk implementeren van kosten verlagingen of potentiële sales verhogingen.

Veel organisaties plukken nu de vruchten van een organisatieadvies op maat. Zij behalen hogere rendementen, realiseren lagere kosten en verbeteren hun concurrentiepositie. Door organisatieadvies van Different Coaching kunnen we ook uw organisatie optimaal laten presteren. Neem direct contact op om een afspraak te maken.

Medewerkertevredenheid

Teamperfomance en individual performance kunnen alleen structureel verbeteren als medewerkers zich op hun gemak voelen en comfortabel zijn met de eisen van hun functie. Medewerkertevredenheid is daarom zeer belangrijk. Vandaar dat we ons bij organisatieadvies niet alleen richten op directie en management, maar ook op alle medewerkers. Met tevreden werknemers werkt een organisatie efficiënter en effectiever naar gestelde targets toe.

Different Coaching in Eindhoven is u graag van dienst door organisatieadvies te geven waar uw organisatie werkelijk beter van gaat presteren. Bent u geïnteresseerd in onze diensten? U kunt contact met ons opnemen om uw vragen te stellen of een afspraak te maken.
Hoewel wij gevestigd zijn in Eindhoven, maken wij afspraken door heel Nederland.

Terug naar de homepage.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!


Financiële onzekerheid – Hoe raakt dit uw Business?

Doemdenken ten top deze dagen. Europese onzekerheid, traag Europees ingrijpen, veel tendentieuse media aandacht. Je kunt de financiële kranten niet open slaan of het staat vol met negatieve berichten. Het gaat niet goed met onze economie, met de Europese economie, in de US, met onze pensioenen, met onze verzekeraars en onze banken. Er moet bezuinigd worden, we hebben boven onze stand geleefd, en medewerkers gaan hun baan verliezen.
Niet zo mooi dus, en als je er als Business Coach of Organisatieadviseur naar kijkt, ook helemaal niet verstandig. Want het gaat op dit moment in veel markten nog steeds wel erg goed. De Nederlandse industrie bijvoorbeeld is aardig uit het dal van de recessie heen gekomen, heeft de nodige maatregelen genomen om zijn concurrentie positie te verstevigen, heeft ingegrepen in zijn kosten structuur en staat er nu veel beter voor dan een aantal jaren geleden. Dit geldt niet voor ieder bedrijf, maar wel voor veel bedrijven.

Daar hoor je de journalisten dan weer niet over. Dat is klaarblijkelijk geen nieuws.

Het enige dat je in deze, en eigenlijk alle tijden kunt doen, is goed kijken naar wat je zelf kunt beïnvloeden. Heb ik mijn eigen zaakjes goed op orde? Heb ik mijn overhead in de hand? Hoe staat het met mijn concurrentie positie? Heb ik geïnvesteerd in nieuwe produkten en/of diensten, zodat ook mijn zakelijke toekomst er goed uit blijft zien? Hoe gaat het met mijn Sales, ben ik proactief genoeg en concentreer ik me op winstmarges in plaats van het behalen van omzetten? Leef ik niet boven mijn stand door een te hoge schuldenpositie aan te nemen versus mijn intrinsieke bedrijfswaarde? Solid Organisatieadvies dus.

Wat je in deze tijden specifiek nodig hebt zijn echte leiders. Mensen die rustig blijven nadenken, wat er ook gebeurt. Die stabiliteit geven aan hun bedrijf en medewerkers en realistisch positief blijven denken. En mensen die tot actie overgaan. Die niet wachten tot er iets verkeerd loopt, maar op tijd ingrijpen. En die het verschil kennen tussen wat ze kunnen beïnvloeden (en waar ze zich dus nu mee bezig moeten houden!), en wat buiten hun directe invloedssfeer staat.

Een goede Business Coach of Organisatieadviseur kan je helpen jouw bedrijfssituatie te verbeteren. Geeft nuttige adviezen, en helpt je de juiste keuzes te maken. Je staat er nooit alleen voor!
Mochten wij je van dienst kunnen zijn, aarzel dan niet om contact te zoeken.

Warme groet,

Judith