Berichten

Feiten over Outplacement en Loopbaanadvies

Different Coaching biedt verschillende trajecten aan. Twee daarvan zijn outplacement en loopbaanadvies. De vraag die we nog wel eens krijgen is: wat is het nu het verschil tussen die twee? In dit artikel gaat het over de verschillen en overeenkomsten tussen de twee verschillende soorten begeleiding.

Loopbaanadvies

Laten we beginnen met loopbaanadvies. Loopbaanadviestrajecten worden voor verschillende vragen ingezet:

 • De werknemer heeft een baan, presteert daar ook goed en wil weten welke ontwikkelmogelijkheden er nog zijn.  In dit soort adviestrajecten kijken we naar de capaciteiten, de minder goed ontwikkelde punten, het lerende vermogen en natuurlijk naar de kansen. Daarbij kijken we altijd binnen en buiten de organisatie.
 • De werknemer heeft een baan en heeft het daar niet naar zijn zin. Dit is vaak (een variatie op) de vraag: “Welke baan is geschikt voor mij?”. Ook hier kijken we naar de kennis en de kunde, de krachten en de kansen binnen de arbeidsmarkt. Dit zijn over het algemeen betrekkelijk korte trajecten (ongeveer 3 gesprekken).
 • Loopbaanadviesgesprekken kunnen ook gaan over de huidige baan. In dat geval zit men goed op zijn plek en er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. De vraag concentreert zich dan meestal rond vraagstukken over stress en de scheiding tussen werk en privé.

Nu we weten welke soorten loopbaanadviestrajecten er zijn, kunnen we kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen deze soort trajecten en outplacementtrajecten.

Outplacement

Het grote verschil tussen outplacement en loopbaanadvies is dat er bij outplacement vaak sprake is van (naderend) ontslag.

Dat betekent dat het altijd gaat over een verandering van werkkring. Bij een outplacementtraject is er dan ook meer aandacht voor de praktische problemen die er bij het solliciteren kunnen spelen. Denk daarbij aan het schrijven van een goede brief, netwerken, inzetten van social media en dergelijke.

Dat outplacementtrajecten volgen op ontslag , heeft ook een implicatie voor de eerste gesprekken. In loopbaanadviesgesprekken is er meestal sprake van enthousiaste, gemotiveerde kandidaten. In outplacementtrajecten is men begrijpelijkerwijs in eerste instantie minder enthousiast. Het heeft vaak even wat tijd nodig voordat men de periode van “rouw” voorbij is en weer kan uitkijken naar een nieuwe functie.

De vraag: “Welke baan past bij mij?” komt in outplacementtrajecten vaak ook aan de orde. Simpelweg omdat je meer kans maakt als je solliciteert op een baan die goed bij je past. Daarnaast is het gemakkelijker om een sollicitatiegesprek te voeren als je precies weet wat je sterke en minder sterke punten zijn.

Tot slot zijn outplacementtrajecten vaak langdurig van aard. Zeker voor oudere werknemers kan het even duren voordat men weer een nieuwe baan gevonden heeft. Het komt dan ook regelmatig voor dat outplacementtrajecten voor een heel jaar ingekocht worden.  In die tijd wordt de werknemer constant begeleid bij het zoeken naar een baan. Het werk namelijk het best wanneer het zoeken naar een baan gezien wordt als een baan op zichzelf waaraan dus ook gerust veertig uur per week besteed mag worden.

Samenvattend

Loopbaanadviestrajecten en outplacementtrajecten liggen in elkaars verlengde. Ze gaan allebei over het werk, maar de insteek verschilt. Outplacement wordt meestal ingezet wanneer men gedwongen wordt om te veranderen van werkkring, terwijl loopbaanadvies meestal op eigen initiatief is. Dat heeft allerlei gevolgen die hier boven beschreven zijn.

Is het je nog steeds niet helemaal helder wat het verschil is tussen loopbaanadvies en outplacement? Neem dan gerust even contact op om te bespreken welke vraag je hebt. Welk etiket je er aan hangt is tenslotte ondergeschikt aan het feit dat je gewoon geholpen wilt worden.

 

Werving en selectie bij Outplacement

In onze outplacementtrajecten raden we altijd aan om ook contact op te nemen met werving en selechtiebureau’s. We zien echter vaak dat onze kandidaten hier slechte ervaringen mee hebben. Daardoor doen ze ook liever geen zaken met dergelijke bureau’s. Dat is wat ons betreft jammer. In dit artikel leggen we uit waarom werving en selectiebureau’s doen wat ze doen en hoe je ze het best in kan zetten.

Wat doen werving en selectiebureau’s

Het businessmodel van werving en selectiebureau’s is redelijk simpel. Hun opdrachtgevers zijn organisaties. Deze organisaties zetten hun vacatures uit bij een of meerdere werving- en selectiebureau’s. Deze bureau’s selecteren kandidaten en leveren ze aan bij de organisaties.

Zodra een kandidaat aangenomen wordt, krijgt het bureau een beloning die vaak afhankelijk is van het jaarinkomen van de werknemer. Als je iemand levert die een ton per jaar gaat verdienen, krijgt het werving en selectiebureau bijvoorbeeld 30% van dat jaarsalaris.

Je weet dus waarom een werving en selectiebureau bestaat en hoe zij denkt. Zij zijn er op gericht om geld te verdienen aan jou. Als je dat goed beseft, weet je wat je kunt verwachten en wordt je niet teleurgesteld. Kort samengevat:

 • een werving en selectiebureau is er niet om jou aan een baan te helpen
 • een werving en selectiebureau is er niet primair op gericht om jou aan je droombaan te helpen. Je moet goed kunnen functioneren (anders krijgen ze problemen met de organisatie), maar je hoeft het niet per se leuk te vinden.
 • Een werving en selectiebureau heeft geen persoonlijke band met je. Als je verder in je carrière komt (en dus meer waard bent bij een “transfer”) kan dit wel gaan spelen, maar in eerste instantie ben je gewoon een naam in de namenbak.

Hoe kan een werving en selectiebureau jou helpen?

In het bovenstaande deel van dit artikel ging het vooral over wat werving en selectiebureau’s niet zijn en wat je niet van hen hoeft te verwachten. We begonnen het artikel echter met de stelling dat werving en selectiebureau’s handig zijn voor werkzoekenden. Hoe kunnen werving en selectiebureau’s jou helpen?

 • Allereerst is het zo dat deze bureau’s veel kennis van de markt hebben dan jij. Zij weten precies in welk deel van de markt de kansen liggen, omdat ze daar van afhankelijk zijn. Ze kunnen dus ook goed vaststellen waar je kansen liggen.
 • Daarnaast is het zo dat werving en selectiebureau’s in aanraking komen met banen. En wellicht dus ook de banen waar jij naar op zoek bent. Zo simpel is het.
 • Er zijn heel veel werving en selectiebureau’s en hoe meer je er spreekt, hoe meer kans je hebt dat zij een baan voor je hebben.

Het zoeken naar een baan is een kansenspel. Je moet proberen om je bij zoveel mogelijk werkgevers in de kijker te spelen, in de hoop dat er uiteindelijk een hapt. Werving en selectiebureau’s kunnen daar een rol in spelen. Als je bij veel bureau’s ingeschreven staat, zul je meer kans maken op een baan. Meer is het niet. Als je dat begrijpt en er niet meer van verwacht, kun je ze uitstekend inzetten voor het zoeken naar een nieuwe baan.

Heb je hulp nodig bij het zoeken naar een nieuwe baan? Kijk dan eens verder op de Different Coaching website waar we uit de doeken doen hoe we in onze outplacementtrajecten werken aan de juiste baan voor jou.

Met ontslag bedreigd? Outplacement!

Outplacement

Met ontslag bedreigd? Vaak kom je dan in aanmerking voor een outplacementtraject. Daarin krijg je begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan.

Betaalde heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Outplacementbureaus verschillen niet of nauwelijks van loopbaanadviesbureaus. Maar het accent bij een outplacementtraject ligt net anders dan bij loopbaanadvies. Bij loopbaanadvies bezin je je op je carrière zonder dat dat altijd betekent dat je opstapt bij je huidige werkgever. Bij outplacement komen jij en je werkgever meestal overeen dat je (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting, en dat je niet meer terugkeert op je oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: je wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:

 • een onoplosbaar arbeidsconflict
 • reorganisatie
 • vastlopen in je carrière

Wie onvrijwillig moet vertrekken krijgt vaak ook de mogelijkheid te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld, in de veronderstelling dat ze wel weer snel aan een baan zullen komen. Kijk echter, voor je deze beslissing neemt, goed naar de arbeidsmarkt en je arbeidsverleden. Schat je kansen realistisch en niet te rooskleurig in, zeker niet als de arbeidsmarkt krap is en je leeftijd een rol speelt. In die gevallen kun je vaak de begeleiding die een outplacementbureau biedt, goed gebruiken. Vraag anderen die jou in je werk kennen, mee te denken over deze beslissing, juist omdat je emoties je beslissing kunnen vertroebelen.

Wie al ontslagen is of zonder werk zit, kan vaak ook bij outplacementbureaus terecht, maar de trajecten zijn over het algemeen erg prijzig, juist omdat die bureaus gewend zijn door werkgevers betaald te worden. Soms hanteren bureaus aparte prijzen voor particulieren. Vraag daar dus naar als je je aanmeldt.

Een outplacementbureau kiezen

Outplacementbureaus zijn er in soorten en maten. Er zijn grote, gerenommeerde bureaus, er zijn vele eenpitters en er zijn ouplacementbureaus die gelieerd zijn aan grote bedrijven en instellingen. Werk je bij een bedrijf dat outplacementdiensten afneemt van zo’n gelieerd bureau, dan ben je vaak verplicht om bij dat bureau het outplacementtraject te volgen. Het heeft als voordeel dat zo’n bureau het bedrijf van dichtbij kent en vaak weet wat er speelt, maar het heeft als nadeel dat het misschien niet ‘klikt’ en je toch gebonden zit aan dat bureau. Heb je een arbeidsconflict, dan kan het bovendien erg bedreigend zijn om met een bureau zaken te moeten doen dat rechtstreeks verbonden is met je werkgever. In dit soort gevallen is het verstandig met je werkgever te onderhandelen over een alternatief bureau.

Waar moet je op letten als je zelf een outplacementbureau kiest?

 • Het moet ‘klikken‘. Dat betekent dat het contact tussen jou en de consultant goed moet lopen, maar ook dat de werkwijze van het bureau bij je moet passen. Ben jij een heel nuchter type, dan wil je waarschijnlijk niet allerlei ‘zweverige’ opdrachten hoeven doorwerken. Kamp je juist met grotere levensvragen, dan zal een standaard klik-klak-klaar-methode wellicht niet werken. Informeer je over de visie en gebruikte methoden van het bureau en beslis pas na het eerste gesprek of het bureau je wat lijkt.
 • Een outplacementbureau dient in de meeste gevallen ‘twee heren’: jou en je werkgever. Je werkgever betaalt en zal dus enige rapportage willen over de voortgang. Anderzijds gaat het om jou in al je facetten en dat is iets heel persoonlijks. Je wilt niet dat je hele hebben en houden aan je werkgever wordt doorgegeven. Stel kritische vragen hoe het bureau met deze spagaat omgaat en welke gegevens ze wel en niet aan je werkgever zullen doorspelen.
 • Grote bureaus zijn niet per definitie beter dan kleine of andersom. Informeer je over de gehanteerde aanpak, onderzoek wat het traject precies inhoudt en vraag naar de resultaten met andere kandidaten. Kijk ook rond in je netwerk of je iemand kent die met een outplacementbureau te maken heeft gehad. Zo’n ervaringsdeskundige kan je waarschijnlijk goede tips geven.
 • Sommige bureaus bieden faciliteiten waar je gebruik van kunt (soms ‘moet’) maken. Je zit een aantal dagen per week bij zo’n bureau om aan je traject te werken. Je hebt dus een ‘sollicitatiewerkplek’ met een computer met internetaansluiting, naslagwerken en dagbladen en vacaturekranten. Sommige mensen vinden het prettig om dit werk niet thuis te hoeven doen, maar iedere dag naar een plek te moeten gaan om aan de slag te gaan met hun toekomst.

Het traject

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die je afhankelijk van je situatie meer of minder uitgebreid doorloopt:

 • Verwerking. Wie voor outplacement in aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid etcetera. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen. Je woede, vertwijfeling en verdriet over het verlies van je baan of het onrecht dat je in jouw ogen is aangedaan moet je kwijt zijn voordat je verder kunt. In een outplacementtraject is daar (meer dan bij een ‘gewoon’ loopbaanadviestraject) ruimte voor.
 • Zelfonderzoek. Wil je effectief kunnen solliciteren, dan je moet goed weten wat je wilt. Zelfonderzoek maakt dus een belangrijk deel uit van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Eenberoepskeuzetest kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook breng je met dit zelfonderzoek in kaart op welke gebieden je eventueel scholing nodig hebt.
 • Sollicitatietraining. Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Het is meestal zinvol aandacht te besteden aan hoe dat ook al weer ging, solliciteren. Je zult in een outplacementtraject je cv kritisch gaan bekijken en aanpassen aan (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken komt in een outplacementtraject vaak aan bod.
 • Banen zoeken. Als je de voorgaande stappen eenmaal doorlopen hebt, dat zal je met het echte werk moeten beginnen: het daadwerkelijk zoeken van een baan. Veel (grotere) outplacementbureaus hebben faciliteiten om het banen zoeken te vergemakkelijken. Ze hebben computers waar je op kunt werken, naslagwerken, tientallen jaarverslagen van bedrijven, goede printers om je brieven op uit te printen, noem maar op. Tijdens het zoeken zul je regelmatig een begeleidingsgesprek hebben met je coach over de voortgang. Hij/zij zal je van suggesties voorzien en je zo nu en dan een hart onder de riem steken. Want gemakkelijk is het niet, een outplacementtraject.

Lees hier verder wat Different Coaching voor je kan betekenen.