Berichten

Vaststellingsovereenkomst, waar moet ik op letten?

Via outplacement op zoek naar een nieuwe baan

Ontslag met wederzijds goedvinden wordt vaak in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Beide partijen (werkgever en werknemer) zien in dat verder samenwerken om wat voor reden dan ook niet langer zinvol is. Ontslag met zo’n overeenkomst betekent dat de werkgever geen toestemming hoeft te vragen aan de kantonrechter. De door de werkgever en werknemer gemaakte afspraken worden formeel in de overeenkomst vastgelegd. Ontslag met een deze overeenkomst betekent in vrijwel alle gevallen dat de werknemer eventueel een beroep kan doen op een WW-uitkering. Als een werknemer op een andere manier ontslag aangezegd wordt, bijvoorbeeld op staande voet, dan is die zekerheid er niet.

Mediation
Een vaststellingsovereenkomst komt nooit zomaar ‘uit de lucht vallen’. Er gaat vaak een behoorlijke periode aan vooraf en doorgaans is er sprake van een arbeidsrelatie die ernstig verstoord is en niet genormaliseerd kan worden. Vaak is ook al een mediation traject afgelegd om te zien of werkgever en werknemer weer op een lijn gebracht kunnen worden. Lukt dit niet, dan wordt dit traject afgesloten en wordt dus een overeenkomst afgesloten. In die overeenkomst is het belangrijk dat de juiste einddatum genoemd wordt en staat onder meer ook de ontslagvergoeding, als partijen die overeengekomen zijn, genoemd. De ontslagvergoeding is overigens weer afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer bij het bedrijf gewerkt heeft en kan via de zogenaamde kantonrechtersformule berekend worden.

Outplacement traject

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat ook afspraken gemaakt worden over outplacement. Middels een outplacement traject, betaald door de werkgever, kunnen werknemers veel gerichter naar een passende baan zoeken. Dit traject geldt als een betaalde vorm van het heroriënteren op de arbeidsmarkt en de afspraken die herover gemaakt zijn worden eveneens in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Werknemers vinden soms een baan in eenzelfde soort branche, soms gaan ze een heel andere kant op. Vastgelegd wordt ook dat de werknemer niet naar de oude werkgever terugkeert na outplacement. Werknemers kunnen via coaching bijgestaan worden in dit traject. Op die manier voelen zij zich ondersteund en begrepen. De coach begeleidt de te ondernemen stappen en geeft de werknemer advies.

Sociaal plan
Werknemers die te maken krijgen met een reorganisatie en dus een sociaal plan komen vaak ook in aanraking met deze materie. Dan is echter vaak sprake van (gedwongen) ontslag voor een groep medewerkers en in dat geval wordt een termijn vastgesteld waarbinnen dit outplacementtraject plaats zal vinden. Overigens staat een outplacementtraject naar het zeker vinden van een nieuwe arbeidsbetrekking. Sterker nog; is de vastgestelde termijn die afgesproken is voor outplacement verstreken, dan zal de werknemer geheel zelfstandig verder moeten zoeken naar andere baan.

UWV en werkzoeken

Naar het UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf is de instantie die adviseert en bemiddelt bij het vinden van werk. Daarnaast regelt het UWV werkloosheidsuitkeringen. Als je werkloos bent of raakt, heb je dus met het UWV te maken, al was het maar voor het aanvragen van een uitkering. Wat doet het UWV precies? Is het een nuttige instantie voor het vinden van een baan?

Hoe werkt het UWV?

Bij het UWV kunnen werkzoekenden terecht voor de volgende zaken:

 • advies en bemiddeling
 • het vinden van werk
 • re-integratieadvies
 • informatie over ontslag
 • uitkering aanvragen

Iedereen die zich als werkzoekende meldt bij het UWV krijgt een intakegesprek. Daarin wordt gekeken wat je nodig hebt om weer aan het werk te komen. Voor hoger opgeleiden komt het er vaak op neer dat ze worden verwezen naar de vacaturebank van het UWV (werk.nl). Op die website kun je ook je cv achterlaten zodat die vindbaar is voor werkgevers. Daarnaast kun je van een aantal bedrijven bedrijfspresentaties bekijken. Een groot nadeel van werk.nl en ook van het UWV zelf is dat het aanbod eerder op lager opgeleiden is gericht dan op hoger opgeleiden.

Het UWV beschouwt de werkloosheidsuitkering als iets tijdelijks. Aan het ontvangen ervan zijn veel voorwaarden verbonden. Je bent verplicht regelmatig te solliciteren en je moet passend werk accepteren. Doe je dat niet, dan wordt je uitkering verlaagd.

O. te A., voorheen werkzaam bij een culturele instelling, raakte na een reorganisatie werkloos. Ze meldde zich bij het UWV. “Ik ging er met minimale verwachtingen heen. En dat bleek niet onterecht. De adviseurs hebben geen kennis van alle segmenten van de arbeidsmarkt en kunnen dan vaak ook weinig voor je doen. Sterker nog, ik werd bij het eerste gesprek erg overdonderd door suggestieve vragen en voelde me in een hoek gedrukt als een sufferd die geen werk heeft. Het was heel naar. Verder zijn ze alleen geïnteresseerd in je laatste werkervaring, omdat ze vinden dat je daarmee de meeste kans op werk maakt. En dat is gewoon niet altijd waar. Met name voor carrièreswitchers is die opstelling van het UWV erg lastig. Mijn tip aan anderen is dan ook: laat je niet overdonderden en zorg dat het UWV je ook echt iets biedt. En neem vooral afstand van vervelende opmerkingen.”

De kantoren van het UWV waar je als werkzoekende terecht kunt zijn de zogenaamde Locaties Werk en Inkomen, ook wel Werkplein genoemd. Hier werkt het UWV WERKbedrijf samen met de gemeente en andere instanties en bedrijven om mensen aan het werk te helpen.

Re-integratie

Is het lastig om aan werk te komen, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen, dan kom je in aanmerking voor een re-integratietraject. Dat geldt ook als je langer dan zes maanden werkloos bent.
In een re-integratietraject wordt uitgebreider onderzocht welke mogelijkheden je hebt om aan werk te komen en wordt gekeken of je omscholing of bijscholing nodig hebt. Ook kan een beroepskeuzetest of een sollicitatietraining deel uitmaken van het traject. Je bent vrij om zelf een re-integratiebureau in de arm te nemen. Daarvoor moet je wel een ‘Individuele Re-integratieovereenkomst’ (IRO) met het UWV afsluiten. Kijk voor de voorwaarden op de website van het UWV.

Het heft in eigen handen

Verwacht geen wonderen van het UWV bij het vinden van werk. Niet voor niets legt het UWV de verantwoordelijkheid voor het vinden van een baan bij de werkzoekende zelf. Het UWV geeft geen enkele garantie dat je via hen daadwerkelijk een baan vindt. En ook al doen ze alsof al het beschikbare werk vindbaar is in hun eigen vacaturebank werk.nl, is dat natuurlijk niet waar. Al was het maar omdat heel veel vacatures nooit als officiële vacature verschijnen, de zogenoemde verborgen vacatures. Die vacatures vind je door te netwerken en niet via een vacaturebank of de krant.
Bovendien zijn er veel meer kanalen dan alleen werk.nl, bijvoorbeeld allerlei andere vacaturebanken op internet (algemene en gespecialiseerde) en advertenties in traditionele media. Ook kun je je inschrijven bij een uitzendbureau.

Misschien overweeg je voor jezelf te beginnen. In sommige gevallen (als te verwachten valt dat je met een eigen bedrijf meer kans hebt op werk dan in een reguliere baan) kun je met het UWV afspraken maken over het starten van je bedrijf met behoud van uitkering.

Voor jongeren (tot 23 jaar) geldt dat zij stage kunnen lopen met behoud van uitkering. Ook vrijwilligerswerk is onder bepaalde voorwaarden mogelijk zonder dat je op je uitkering wordt gekort.

Bron: carrieretijger.nl

Succesvolle Outplacement

Outplacement

Met ontslag bedreigd? Vaak kom je dan in aanmerking voor een outplacementtraject. Daarin krijg je begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan.

Betaalde heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Outplacementbureaus verschillen niet of nauwelijks van loopbaanadviesbureaus. Maar het accent bij een outplacementtraject ligt net anders dan bij loopbaanadvies. Bij loopbaanadvies bezin je je op je carrière zonder dat dat altijd betekent dat je opstapt bij je huidige werkgever. Bij outplacement komen jij en je werkgever meestal overeen dat je (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting, en dat je niet meer terugkeert op je oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: je wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:

 • een onoplosbaar arbeidsconflict
 • reorganisatie
 • vastlopen in je carrière

Wie onvrijwillig moet vertrekken krijgt vaak ook de mogelijkheid te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld, in de veronderstelling dat ze wel weer snel aan een baan zullen komen. Kijk echter, voor je deze beslissing neemt, goed naar de arbeidsmarkt en je arbeidsverleden. Schat je kansen realistisch en niet te rooskleurig in, zeker niet als de arbeidsmarkt krap is en je leeftijd een rol speelt. In die gevallen kun je vaak de begeleiding die een outplacementbureau biedt, goed gebruiken. Vraag anderen die jou in je werk kennen, mee te denken over deze beslissing, juist omdat je emoties je beslissing kunnen vertroebelen.

Wie al ontslagen is of zonder werk zit, kan vaak ook bij outplacementbureaus terecht, maar de trajecten zijn over het algemeen erg prijzig, juist omdat die bureaus gewend zijn door werkgevers betaald te worden. Soms hanteren bureaus aparte prijzen voor particulieren. Vraag daar dus naar als je je aanmeldt.

Een outplacementbureau kiezen

Outplacementbureaus zijn er in soorten en maten. Er zijn grote, gerenommeerde bureaus, er zijn vele eenpitters en er zijn ouplacementbureaus die gelieerd zijn aan grote bedrijven en instellingen. Werk je bij een bedrijf dat outplacementdiensten afneemt van zo’n gelieerd bureau, dan ben je vaak verplicht om bij dat bureau het outplacementtraject te volgen. Het heeft als voordeel dat zo’n bureau het bedrijf van dichtbij kent en vaak weet wat er speelt, maar het heeft als nadeel dat het misschien niet ‘klikt’ en je toch gebonden zit aan dat bureau. Heb je een arbeidsconflict, dan kan het bovendien erg bedreigend zijn om met een bureau zaken te moeten doen dat rechtstreeks verbonden is met je werkgever. In dit soort gevallen is het verstandig met je werkgever te onderhandelen over een alternatief bureau.

Waar moet je op letten als je zelf een outplacementbureau kiest?

 • Het moet ‘klikken‘. Dat betekent dat het contact tussen jou en de consultant goed moet lopen, maar ook dat de werkwijze van het bureau bij je moet passen. Ben jij een heel nuchter type, dan wil je waarschijnlijk niet allerlei ‘zweverige’ opdrachten hoeven doorwerken. Kamp je juist met grotere levensvragen, dan zal een standaard klik-klak-klaar-methode wellicht niet werken. Informeer je over de visie en gebruikte methoden van het bureau en beslis pas na het eerste gesprek of het bureau je wat lijkt.
 • Een outplacementbureau dient in de meeste gevallen ‘twee heren’: jou en je werkgever. Je werkgever betaalt en zal dus enige rapportage willen over de voortgang. Anderzijds gaat het om jou in al je facetten en dat is iets heel persoonlijks. Je wilt niet dat je hele hebben en houden aan je werkgever wordt doorgegeven. Stel kritische vragen hoe het bureau met deze spagaat omgaat en welke gegevens ze wel en niet aan je werkgever zullen doorspelen.
 • Grote bureaus zijn niet per definitie beter dan kleine of andersom. Informeer je over de gehanteerde aanpak, onderzoek wat het traject precies inhoudt en vraag naar de resultaten met andere kandidaten. Kijk ook rond in je netwerk of je iemand kent die met een outplacementbureau te maken heeft gehad. Zo’n ervaringsdeskundige kan je waarschijnlijk goede tips geven.
 • Sommige bureaus bieden faciliteiten waar je gebruik van kunt (soms ‘moet’) maken. Je zit een aantal dagen per week bij zo’n bureau om aan je traject te werken. Je hebt dus een ‘sollicitatiewerkplek’ met een computer met internetaansluiting, naslagwerken en dagbladen en vacaturekranten. Sommige mensen vinden het prettig om dit werk niet thuis te hoeven doen, maar iedere dag naar een plek te moeten gaan om aan de slag te gaan met hun toekomst.

Het traject

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die je afhankelijk van je situatie meer of minder uitgebreid doorloopt:

 • Verwerking. Wie voor outplacement in aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid etcetera. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen. Je woede, vertwijfeling en verdriet over het verlies van je baan of het onrecht dat je in jouw ogen is aangedaan moet je kwijt zijn voordat je verder kunt. In een outplacementtraject is daar (meer dan bij een ‘gewoon’ loopbaanadviestraject) ruimte voor.
 • Zelfonderzoek. Wil je effectief kunnen solliciteren, dan je moet goed weten wat je wilt. Zelfonderzoek maakt dus een belangrijk deel uit van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Een beroepskeuzetest kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook breng je met dit zelfonderzoek in kaart op welke gebieden je eventueel scholing nodig hebt.
 • Sollicitatietraining. Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Het is meestal zinvol aandacht te besteden aan hoe dat ook al weer ging, solliciteren. Je zult in een outplacementtraject je cv kritisch gaan bekijken en aanpassen aan (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken komt in een outplacementtraject vaak aan bod.
 • Banen zoeken. Als je de voorgaande stappen eenmaal doorlopen hebt, dat zal je met het echte werk moeten beginnen: het daadwerkelijk zoeken van een baan. Veel (grotere) outplacementbureaus hebben faciliteiten om het banen zoeken te vergemakkelijken. Ze hebben computers waar je op kunt werken, naslagwerken, tientallen jaarverslagen van bedrijven, goede printers om je brieven op uit te printen, noem maar op. Tijdens het zoeken zul je regelmatig een begeleidingsgesprek hebben met je coach over de voortgang. Hij/zij zal je van suggesties voorzien en je zo nu en dan een hart onder de riem steken. Want gemakkelijk is het niet, een outplacementtraject.

Bron: carrieretijger.nl

Gebrek aan ervaring?

Vrijwilligerswerk of stage

Als je merkt dat je weinig kans maakt op de arbeidsmarkt wegens gebrek aan ervaring, kan het nuttig zijn een tijdje vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen.

Er zijn verschillende redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen of stage te lopen:

 • Je blijft actief, professioneel én sociaal.
 • Je doet werkervaring op.
 • Je kunt er een carrièreswitch mee vormgeven.

Ga bij jezelf na om welke reden je vrijwilligerswerk of een stageplek zoekt. De reden bepaalt de soort plek die je zoekt.

Weer actief worden

Werkloos zijn is niet prettig. Als je te lang thuiszit ga je lijden aan gevoelens van vertwijfeling, word je onzeker en gaandeweg steeds inactiever. Bovendien wordt het ‘gat in je cv’ steeds groter.
Veel mensen klagen over hun werk en beweren vaak dat ze het liefst zo snel mogelijk zouden willen stoppen met werken. Onderzoek wijst echter uit dat werk ook gevoelens van voldoening oplevert en bijdraagt aan het geluk dat mensen ervaren. Hoe dat komt?
Werk verschaft een doel in je leven, je boekt resultaten en je maakt deel uit van een sociale omgeving. Deze drie factoren blijken heel belangrijk te zijn in het welbevinden van mensen en het ervaren van ‘flow’.

Als je geen betaalde baan kunt vinden en je werkloos thuis zit, kan het dus zinvol zijn om toch aan het werk te gaan, ook al is dat niet (of heel gering) betaald. Los van het feit dat je zo (extra) werkervaring opdoet, kan het je dus helpen je prettiger en actiever te voelen. Dat zal vervolgens het solliciteren naar betaald werk gemakkelijker maken.

De keuze voor een plek

Is je enige doel om wat actiever te zijn en wat regelmaat in je dag te brengen, dan maakt het weinig uit wat je als stageplek of vrijwilligersfunctie kiest. Toch zal dat minder bevredigend zijn dan wanneer je zelf nagaat wat je leuk vindt en wat bij je past en aan de hand daarvan een plek zoekt om te werken. Doe daarvoor zelfonderzoek, als je dat niet al gedaan hebt. Als je een uitkering ontvangt, zal de uitkeringsinstantie ook meestal van je verlangen dat het vrijwilligerswerk dat je doet de kans op het vinden van een betaalde baan vergroot.

Werkervaring opdoen

Vrijwilligerswerk doen of stage lopen is een goede manier om werkervaring op te doen. De reden dat je geen betaald werk kunt vinden is heel vaak gebrek aan ervaring. Vooral mensen die net afgestudeerd zijn, hebben daar last van. Ze moeten zich zien te onderscheiden van veel anderen die net als zij net afgestudeerd zijn en weinig werkervaring hebben. Door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen maak je dus je cv interessanter.

Het verstandigst is het om al tijdens je studie stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen. Zo voorkom je een gat in je cv en geef je je carrière van meet af aan een boost. Werkgevers letten bij het beoordelen van cv’s in hoge mate op nevenactiviteiten en tijdens de studie opgedane werkervaring.

Heb je geen stage gelopen tijdens je studie en wil het vinden van een betaalde baan niet lukken, wacht dan niet te lang en ga op zoek naar een stageplek of vrijwilligerswerk, eventueel in combinatie met nog extra scholing. Doe wel eerst onderzoek naar wat je echt wilt en waar je eventuele lacunes zitten, zodat je investeert in iets wat je vervolgens echt gebruikt.

De kans jezelf te bewijzen

Functioneren in een vrijwilligersorganisatie is vaak behoorlijk lastig. Niemands inkomen hangt ervan af. Beoordelingsgesprekken waarin mensen eens stevig op de ontwikkeling van hun competenties worden gewezen, worden zelden gevoerd. Het is dan moeilijk om projecten van de grond te krijgen en zichtbare prestaties te leveren. Lukt jou dat wel, dan kun je een werkgever daar goed mee overtuigen van bijvoorbeeld je leidinggevende en organisatorische kwaliteiten. Je hebt in elk geval ruim de kans om te oefenen met bijvoorbeeld vergaderingen voorzitten en argumenteren. Je kunt onderzoeken wat je waard bent zonder dat er zware consequenties verbonden zijn aan een vergissing.

De keuze voor een plek

Als je gebrek aan werkervaring hebt in de hoek waar je wilt werken is het belangrijk een stageplek of vrijwilligerswerk te vinden die zo goed mogelijk aansluit bij het werk dat je zoekt. Wil je uitgever worden, ga dan bijvoorbeeld bij een boekhandel werken, of loop stage bij een uitgeverij. Probeer werkzaamheden te regelen die bij je ambities passen. Alleen boeken uitpakken op de inkoopafdeling van De Slegte heeft (te) weinig zin.

Carrièreswitch

Een overstap maken naar een heel andere baan dan die je hebt is geen sinecure. Vooral niet als die baan een andere inhoud heeft dan je huidige baan en je ook nog wilt overstappen naar een heel andere branche. Je mist dan vaak inhoudelijke kennis en werkervaring. Maar er zijn genoeg voorbeelden van mensen die het gelukt is een rigoureuze overstap te maken, dus laat je niet ontmoedigen.

Vrijwilligerswerk of een stage is een goede manier om werkervaring op te doen in de nieuwe setting. Zorg voor een goed verhaal waarin je je werkgever duidelijk maakt wat je motivatie is voor de grote overstap. Je zult hem of haar moeten overtuigen waarom je bereid bent om weer van voren af aan te beginnen.
Overigens is ‘van voren af aan’ bij een carrièreswitch betrekkelijk. Natuurlijk neem je allerlei ervaring mee uit je vorige werk en beroep. Een nuttige combinatie uit twee werelden levert je een combiprofiel in je cv op die voor een werkgever heel interessant kan zijn. Maak daar dankbaar gebruik van.

De keuze voor een plek

Ben je een carrièreswitcher, dan heb je een aantal keuzes voor een zinvolle stageplek of vrijwillige functie.

Bekijk het volgende kwadrant:

andere functie branche A  andere functie branche B
huidige functie branche A huidige soort functie branche B

Als carrièreswitcher wil je waarschijnlijk het liefst overstappen van het kwadrant linksonder naar het kwadrant rechtsboven. Dat is een lastige stap om in één keer te maken, zeker als je direct een betaalde baan wilt. Maar het is de moeite waard om te zoeken naar een stageplek of vrijwilligerswerk dat in dat kwadrant ligt. Heb je eenmaal ervaring op die plek, dan zal het solliciteren naar een betaalde baan in die functie aanzienlijk gemakkelijker zijn.

Het alternatief is zoeken naar werk (al dan niet betaald) in de kwadranten linksboven of rechtsonder. Afhankelijk dan de branche zul je meer of minder kans hebben op het vinden van een betaalde baan. Natuurlijk zul je zelf het liefst een betaalde baan willen. Maar bedenk dat een (deeltijd) vrijwilligersfunctie aan een toekomstige werkgever van je uiteindelijke droombaan zal aantonen dat je zeer gemotiveerd bent.

Een stageplek of vrijwilligerswerk vinden

Voor het vinden van een stageplek of vrijwilligerswerk kun je verschillende dingen doen:

 • via kranten en internet zoeken naar aangeboden plekken
 • je aanmelden bij vrijwilligersorganisaties
 • jezelf aanbieden bij bedrijven als stagiair of vrijwilliger

Vooral voor de laatste manier moet je zelf een goed verhaal hebben aan de werkgevers die je benadert. Veel werkgevers zullen zich afvragen waarom je bereid bent om voor weinig of geen geld te werken. Een goede motivatiebrief kan hen overtuigen.

Waarop letten?

 • Laat je door je vrijwilligerswerk of stage niet afhouden van betaald werk en het zoeken daarnaar.
 • Doe onbetaald werk niet te lang. Het maakt je minder geloofwaardig. Spreek met de werkgever een bepaalde tijd af (bijvoorbeeld drie of zes maanden).
 • Beoordeel of je niet gratis werk doet waar een werkgever eigenlijk iemand voor zou moeten betalen. (Het moet werk zijn dat anders niet zou worden gedaan.) Tenzij je het heel graag wilt en het echt heel nuttig voor je is.
 • Uitkeringsinstanties stellen vaak eisen aan vrijwilligerswerk en stages. Soms heb je juist recht op een extra premie als stimulans. Neem daarom altijd contact op met de uitkeringsinstantie als je van plan bent vrijwilligerswerk te gaan doen of stage te gaan lopen.
 • Als vrijwilliger heb je vaak recht op een onkostenvergoeding. Bewaar daarvoor alle bonnen van kosten die je maakt.
 • Gebruik je stage of vrijwillige werk om actief te netwerken. Houd voor ogen dat je doel is een betaalde baan te vinden.
 • Vraag om feedback op schrift op je prestaties van degene die je heeft gecoacht of geleid tijdens het werk. Die kun je inzetten bij je sollicitatie.
 • Stel de voorwaarden waaronder je je stage gaat lopen vast in een overeenkomst die je door de werkgever laat tekenen. Daar kun je bij misverstanden over werktijden of taken op terugvallen. Daarin kun je bijvoorbeeld een beoordeling door de leidinggevende in opnemen.

Bron: carriertijger.nl

Hoe kijk je naar een vacature?

Vacature lezen

Wie kent het volgende rijtje niet?

 • stressbestendig
 • communicatief
 • flexibel
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen opereren
 • nauwkeurig
 • resultaatgericht
 • klantgericht
 • commercieel

Dit is typisch zo’n opsomming die in vrijwel iedere standaard-personeelsadvertentie staat. Misschien niet met alle termen, maar op zijn minst toch een stuk of drie. Wat moet je ermee als sollicitant?  Ben jij werkelijk het beoogde schaap met de vijf poten? Of is drie poten ook best genoeg?

Ken jezelf

Ben ik stressbestendig? Ben ik flexibel? Ben ik commercieel? Het liefst wil je op al deze vragen natuurlijk volmondig “ja” zeggen. Maar kun je dat wel? Sterker nog: is dat wel mogelijk?

We hebben allemaal wel eens momenten dat we nergens tegen kunnen en de stoom uit onze oren voelen komen. Zijn we dan niet stressbestendig? En je hebt vast wel eens een dag dat je geen mens wilt zien. Ben je dan niet communicatief?
Nee, zo’n vaart loopt het allemaal niet. Dit soort rijtjes met gevraagde eigenschappen moet je op hun waarde weten te schatten. Het is vooral belangrijk een antwoord klaar te hebben op dit soort vragen en ze niet uitsluitend te kunnen beantwoorden met “Ja, meestal wel”.

Een goede methode om een vraag als “Ben ik flexibel?” te beantwoorden is de STAR-methode. Met deze methode ga je specifiek in op een situatie waarin je de eigenschap hebt laten zien. Dat maakt je antwoord overtuigend. STAR staat voor:

 • Situatie
 • Taak
 • Actie
 • Resultaat

Hoe gaat het in zijn werk? Stel er is een vacature voor een directiesecretaresse en een van de gevraagde eigenschappen is ‘flexibiliteit’. Bij het lezen van de vacature stel je jezelf de vraag of je flexibel bent.

Allereerst beschrijf je voor jezelf een situatie waarin je de eigenschap flexibiliteit aan de dag legt. Bijvoorbeeld: “als mijn baas op dienstreis is en er gaat iets mis in de planning, dan regel ik dat het weer goed komt”.

Dat klinkt nog behoorlijk vaag, dus vervolgens bedenk je (en schrijf je op) wat je taak in die situatie was. Bijvoorbeeld: ik moest zorgen dat er een nieuw vliegticket werd geboekt, omdat mijn baas het vliegtuig had gemist, vanwege een staking in het openbaar vervoer in Parijs.

Daarna beschrijf je welke acties je daarbij ondernam. Bijvoorbeeld: ik bekeek snel een paar websites, zag een vlucht die  twee uur later zou vertrekken en bestelde een nieuw ticket. Toen bleek dat de creditcard van de zaak onvindbaar was, heb ik mijn eigen creditcardgegevens maar doorgegeven. Dat is niet gebruikelijk, maar ik moest toch wat!

En het resultaat: mijn baas heeft de vlucht gehaald, er lag een ticket voor hem klaar en ik had hem al ingecheckt, dus hij kon zo doorlopen. Pas later heb ik hem verteld wat voor een gedoe ik had gehad met de betaling. Hij heeft het me onmiddellijk terugbetaald.

Dit is behoorlijk flexibel opgelost, nietwaar?
Ga op deze manier het rijtje gevraagde eigenschappen af en bedenk uitgewerkte voorbeelden. Schrijf deze voorbeelden op en put eruit voor een paar zinnen in je sollicitatiebrief (geen ellenlange verhalen opnemen!) en gebruik ze bij het sollicitatiegesprek.

Inhoudelijke functievereisten

Behalve algemene eigenschappen staan er in een vacaturetekst ook inhoudelijke vereisten. “Kennis van html en php, kennis van projectmethode Prince2, ervaring met ITIL” staan er bijvoorbeeld als vereisten in een vacature voor een webmaster.
Ook bij die vereisten moet je nagaan aan de hand van de STAR-methode in hoeverre je ze bezit en hoe je dat aantoont. Hoe korter en bondiger je dat kunt formuleren in een sollicitatiebrief, hoe beter het is.

Maar ook voor deze vereisten geldt dat er vaak naar een schaap met vijf poten wordt gezocht en dat het aantal vereisten buiten proporties is. Als je een bepaalde vereiste niet bezit, lieg daar dan niet over. Je kunt het oplossen door aan te geven dat je je er wel in wilt scholen, dat je al bepaalde cursussen hebt overwogen etc.

Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je kunt beoordelen of je voldoet aan de vereisten. Ga bij jezelf na of je een bepaald profiel bezit: heb je een combiprofiel of een T-profiel? Misschien heb je wel een bijzondere combinatie aan vaardigheden dat jou heel interessant maakt voor een werkgever. Maak dat duidelijk in je sollicitatiebrief. Mensen met een bijzonder profiel zijn zeldzaam.

Tussen de regels door lezen

Vraag je bij het lezen van het rijtje eigenschappen af wat de werkgever beoogt. Kijk goed of je begrijpt wat ze bedoelen. Sommige eigenschappen zijn vaag en je denkt dat je ze niet bezit, terwijl dat wel zo is. Wat betekent bijvoorbeeld tact, of integriteit? En zo zijn er nog veel meer eigenschappen en vaardigheden op te noemen.

Neem niet alle vereisten even letterlijk. Als er gevraagd wordt om een stressbestendig, accuraat persoon, dan wil dat nogal eens betekenen dat het bij het bedrijf of de organisatie een zootje is.
‘Geen negen-tot-vijf-mentaliteit’ betekent soms: de planningen lopen altijd uit de hand, we zeggen nooit nee tegen een klant en werken door tot we erbij neervallen.

Betekent dit dat je niet hoeft na te denken over deze eigenschappen of dat je ze niet hoeft te bezitten? Integendeel. Vraag jezelf eerlijk af of je er wel tegen kunt om in een bende te werken en of je wel bereid bent voor de zoveelste keer om half acht ’s avonds thuis te komen en je favoriete tv-programma te missen, dat om half zeven begon.

Dus belangrijk is – de oude Socrates zei het al – “Ken jezelf!” Neem de lijstjes eigenschappen serieus, niet alleen om een succesvolle kandidaat te zijn, maar ook om jezelf te beschermen tegen een baan die je eigenlijk niet wilt hebben.

Bron: carrieretijger.nl

Het einde van de crisis nadert!

De pessimist moet het nog zien, maar economisch herstel komt eraan. ‘Het lijkt voorbij’, zegt USG People-topman Rob Zandbergen.

Rob Zandbergen, topman van uitzendbedrijf USG People, heeft goede hoop op herstel van de economie. ‘De afgelopen jaren wist niemand waar we precies in de cyclus zaten. Ging de markt even omhoog, dan stortte die kort daarop gelijk weer in. Die situatie lijkt nu voorbij.’ Hoewel zijn concern afgelopen maand niet bijster goede cijfers presenteerde (de omzet daalde met 8 procentin het afgelopen kwartaal), is Zandbergen positief over de toekomst. ‘Het ziet er nu naar uit dat er weer iets terugkeert dat het kenmerk heeft van een normale cyclus.’ Het zijn lichtpuntjes, benadrukt de USG-topman, maar ze schijnen wel steeds helderder. Welke van deze signalen zijn al goed zichtbaar?

#1. DE SPAANSE ECONOMIE KRABBELT OMHOOG

Als je net terug bent van je vakantie uit het land, heb je het vast niet gemerkt. Maar het gaat goed met Spanje. Relatief goed dan: niet alleen zwakt de krimp van de zwaar door de recessie getroffen Spaanse economie af, ook bedrijven doen steeds betere zaken in Spanje. Dat merkt de uitzendsector het eerste. Manpower-topman Jeff Joerres spreekt zelfs van een ‘stabilizing global economy’ en dichter bij huis noemt Randstad-ceo Ben Noteboom de situatie van Spanje ‘a bit of a funny story’, met een markt die in april en mei nog in mineur was en in juni alweer met 6 procent groeide, zelfs binnen de detachering in witteboordenfuncties. Spaanse kantoren stromen langzaam maar zeker weer vol nieuwe werknemers.

#2. JUNI WAS EEN TOPMAAND VOOR NEDERLANDSE UITZENDBUREAUS

Van zo’n Spaans herstel is hier geen sprake. Nederland is een laatcyclische markt en dat betekent dat het ver achterloopt op meer industriële landen als Spanje. Toch zijn ook hier tekenen van pril herstel. Daarvoor moeten we ook kijken naar de uitzendsector. Niet naar de marktcijfers van de branchevereniging ABU, want die zijn onverminderd negatief. Maar wel naar de cijfers die Randstad en USG People rapporteren over de maand juni. Daarin vind je de volgende lichtpuntjes:

 • Uitzendbureau Randstad, marktleider in Nederland, krimpt niet langer
 • Uitzendbureau Start People krimpt licht, maar is ‘op weg naar groei’
 • Blauweboordenmerk Creyf’s groeit al wel
 • En zelfs het administratieve uitzendmerk Unique is ‘dichtbij een nulgroei’
 • USG People merkt een groei in de behoefte aan tijdelijk juridisch personeel
 • Randstad ziet groei in IT en in de installatiebranche
 • En, opmerkelijk genoeg: Randstad merkt zelfs een dubbelcijferige groei van de behoefte van de publieke sector aan uitzendkrachten

#3. RECRUITMENTFIRMA’S BODEMEN UIT

Tot dusver gaat dit allemaal om tijdelijke krachten. En tijdelijke krachten kunnen morgen op straat staan, als een bedrijf dat wil. Echt herstel is er pas als bedrijven weer nieuwe vaste werknemers durven aan te nemen. En ook dat kan spoedig weer een reële optie worden. Volgens Zandbergen van USG People is de vraag naar vaste werknemers een belangrijke indicator van herstel. ‘Een normale herstelcyclus begint als ondernemers onzeker zijn over de toekomst. Dan nemen ze liever uitzendkrachten aan. Iets verderop in de cyclus worden managers zekerder van hun zaak en gaan ze een aantal mensen vast aannemen. Dat zien uitzendbureaus en recruitmentfirma’s terug in hun cijfers. Nu is die vraag nog niet groeiende. Maar we zouden mogen verwachten dat als de vraag naar industriële uitzendkrachten is gestegen, dat daarop automatisch de vraag naar vaste industriële arbeidskrachten stijgt.’ Wereldwijd lijkt die vraag naar vaste krachten ondertussen langzaam maar zeker toe te nemen.

Bron: www.MT.nl

4 stappen voor succesvolle Outplacement

Je zou kunnen stellen dat een outplacementtraject uit vier onderdelen bestaat. Allereerst is er sprake van het verwerken van het ontslag, daarna is het belangrijk om te kijken hulp te krijgen bij het solliciteren. Tot slot laten wij de werknemers vaak nog een aantal keren terugkomen om over te eigen employability na te denken met het oog op de toekomst. In dit artikel gaan we de verschillende fasen van outplacement na:

Verwerken van het ontslag

Ontslag krijgen is (gek genoeg samen met verhuizen) een van de gebeurtenissen met de grootste psychologische impact op mensen. We zien tijdens onze trajecten dat mensen verschillende emoties hebben in verband met ontslag. Allereerst is er vaak sprake van rouw. Mensen die hun baan gewoon nog geweldig vonden, hebben vaak zeer negatieve gevoelens bij het ontslag en treuren daar om. Daarnaast zijn veel mensen teneergeslagen en pessimistisch. Ze geloven niet in hun kansen op de arbeidsmarkt en gaan er vanuit dat het vanaf nu allemaal bergafwaarts zal gaan. Het heeft niet zoveel zin om te gaan solliciteren als je je zo voelt. Daarom start een outplacementtraject met het verwerken van deze gevoelens.

Vaststellen van de kwaliteiten

Het bepalen van de kwaliteiten van mensen is om twee redenen belangrijk. Allereerst geldt voor de werkzoekende dat hij of zij zich goed moet voelen in een toekomstige baan. Daarom is het belangrijk om te weten wat je leuk vindt, wat je goed kunt en waar je talent ligt.

Daarnaast is dit belangrijk omdat het je helpt om je kwaliteiten tijdens een sollicitatiegesprek voor het voetlicht te krijgen. Je moet met voorbeelden kunnen uitleggen waarom je iets goed kunt en een analyse van je kwaliteiten helpt daar enorm bij.

Hulp bij het solliciteren

Solliciteren is een vak en het is een baan. Met de eerste vaststelling bedoelen we dat je solliciteren kunt leren en dat het de meeste mensen niet komt aanwaaien. Hoe je een goede CV schrijft, hoe je een motivatiebrief schrijft, wat de etiquette is tijdens een sollicitatieprocedure: je kunt het allemaal leren. Daarnaast kun je beter worden in het voeren van een sollicitatiegesprek en het doen van een assessment.

De tweede vaststelling is dat solliciteren een fulltime baan is. In een outplacement traject wordt je dan ook aangemoedigd om vooral veel te solliciteren. 100 brieven per maand versturen is geen onredelijk doel. Niet geschoten is altijd mis.

Werken aan de employability

In onze optiek is het zoeken naar een baan niet iets dat je maar een paar keer per jaar doet. Het proces van solliciteren is wellicht iets dat je niet elke maand doet, maar netwerken, het onderhouden van je vakkennis en het ontwikkelen van je vaardigheden is dat wel. Met employabiilty bedoelen we al die vaardigheden die je gebruikt om positie op de arbeidsmarkt te vergroten. Wellicht was het voorheen zo dat je 25 jaar bij de baas werkte, maar tegenwoordig is dat erg ongebruikelijk. Daarom is het de moeite waard om aandacht te besteden aan een lange termijnvisie voor je inzetbaarheid. Dit is het afsluitende deel van het traject en wordt vaak zelfs nadat er een baan is gevonden doorgezet.

Als je nog vragen hebt over een outplacementtraject of een inleidend intakegesprek wilt aanvragen, kun je op de Different Coaching website meer lezen over ons outplacementtraject en je er ook voor aanmelden.

Werving en selectie bij Outplacement

In onze outplacementtrajecten raden we altijd aan om ook contact op te nemen met werving en selechtiebureau’s. We zien echter vaak dat onze kandidaten hier slechte ervaringen mee hebben. Daardoor doen ze ook liever geen zaken met dergelijke bureau’s. Dat is wat ons betreft jammer. In dit artikel leggen we uit waarom werving en selectiebureau’s doen wat ze doen en hoe je ze het best in kan zetten.

Wat doen werving en selectiebureau’s

Het businessmodel van werving en selectiebureau’s is redelijk simpel. Hun opdrachtgevers zijn organisaties. Deze organisaties zetten hun vacatures uit bij een of meerdere werving- en selectiebureau’s. Deze bureau’s selecteren kandidaten en leveren ze aan bij de organisaties.

Zodra een kandidaat aangenomen wordt, krijgt het bureau een beloning die vaak afhankelijk is van het jaarinkomen van de werknemer. Als je iemand levert die een ton per jaar gaat verdienen, krijgt het werving en selectiebureau bijvoorbeeld 30% van dat jaarsalaris.

Je weet dus waarom een werving en selectiebureau bestaat en hoe zij denkt. Zij zijn er op gericht om geld te verdienen aan jou. Als je dat goed beseft, weet je wat je kunt verwachten en wordt je niet teleurgesteld. Kort samengevat:

 • een werving en selectiebureau is er niet om jou aan een baan te helpen
 • een werving en selectiebureau is er niet primair op gericht om jou aan je droombaan te helpen. Je moet goed kunnen functioneren (anders krijgen ze problemen met de organisatie), maar je hoeft het niet per se leuk te vinden.
 • Een werving en selectiebureau heeft geen persoonlijke band met je. Als je verder in je carrière komt (en dus meer waard bent bij een “transfer”) kan dit wel gaan spelen, maar in eerste instantie ben je gewoon een naam in de namenbak.

Hoe kan een werving en selectiebureau jou helpen?

In het bovenstaande deel van dit artikel ging het vooral over wat werving en selectiebureau’s niet zijn en wat je niet van hen hoeft te verwachten. We begonnen het artikel echter met de stelling dat werving en selectiebureau’s handig zijn voor werkzoekenden. Hoe kunnen werving en selectiebureau’s jou helpen?

 • Allereerst is het zo dat deze bureau’s veel kennis van de markt hebben dan jij. Zij weten precies in welk deel van de markt de kansen liggen, omdat ze daar van afhankelijk zijn. Ze kunnen dus ook goed vaststellen waar je kansen liggen.
 • Daarnaast is het zo dat werving en selectiebureau’s in aanraking komen met banen. En wellicht dus ook de banen waar jij naar op zoek bent. Zo simpel is het.
 • Er zijn heel veel werving en selectiebureau’s en hoe meer je er spreekt, hoe meer kans je hebt dat zij een baan voor je hebben.

Het zoeken naar een baan is een kansenspel. Je moet proberen om je bij zoveel mogelijk werkgevers in de kijker te spelen, in de hoop dat er uiteindelijk een hapt. Werving en selectiebureau’s kunnen daar een rol in spelen. Als je bij veel bureau’s ingeschreven staat, zul je meer kans maken op een baan. Meer is het niet. Als je dat begrijpt en er niet meer van verwacht, kun je ze uitstekend inzetten voor het zoeken naar een nieuwe baan.

Heb je hulp nodig bij het zoeken naar een nieuwe baan? Kijk dan eens verder op de Different Coaching website waar we uit de doeken doen hoe we in onze outplacementtrajecten werken aan de juiste baan voor jou.

Met ontslag bedreigd? Outplacement!

Outplacement

Met ontslag bedreigd? Vaak kom je dan in aanmerking voor een outplacementtraject. Daarin krijg je begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan.

Betaalde heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Outplacementbureaus verschillen niet of nauwelijks van loopbaanadviesbureaus. Maar het accent bij een outplacementtraject ligt net anders dan bij loopbaanadvies. Bij loopbaanadvies bezin je je op je carrière zonder dat dat altijd betekent dat je opstapt bij je huidige werkgever. Bij outplacement komen jij en je werkgever meestal overeen dat je (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting, en dat je niet meer terugkeert op je oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: je wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:

 • een onoplosbaar arbeidsconflict
 • reorganisatie
 • vastlopen in je carrière

Wie onvrijwillig moet vertrekken krijgt vaak ook de mogelijkheid te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld, in de veronderstelling dat ze wel weer snel aan een baan zullen komen. Kijk echter, voor je deze beslissing neemt, goed naar de arbeidsmarkt en je arbeidsverleden. Schat je kansen realistisch en niet te rooskleurig in, zeker niet als de arbeidsmarkt krap is en je leeftijd een rol speelt. In die gevallen kun je vaak de begeleiding die een outplacementbureau biedt, goed gebruiken. Vraag anderen die jou in je werk kennen, mee te denken over deze beslissing, juist omdat je emoties je beslissing kunnen vertroebelen.

Wie al ontslagen is of zonder werk zit, kan vaak ook bij outplacementbureaus terecht, maar de trajecten zijn over het algemeen erg prijzig, juist omdat die bureaus gewend zijn door werkgevers betaald te worden. Soms hanteren bureaus aparte prijzen voor particulieren. Vraag daar dus naar als je je aanmeldt.

Een outplacementbureau kiezen

Outplacementbureaus zijn er in soorten en maten. Er zijn grote, gerenommeerde bureaus, er zijn vele eenpitters en er zijn ouplacementbureaus die gelieerd zijn aan grote bedrijven en instellingen. Werk je bij een bedrijf dat outplacementdiensten afneemt van zo’n gelieerd bureau, dan ben je vaak verplicht om bij dat bureau het outplacementtraject te volgen. Het heeft als voordeel dat zo’n bureau het bedrijf van dichtbij kent en vaak weet wat er speelt, maar het heeft als nadeel dat het misschien niet ‘klikt’ en je toch gebonden zit aan dat bureau. Heb je een arbeidsconflict, dan kan het bovendien erg bedreigend zijn om met een bureau zaken te moeten doen dat rechtstreeks verbonden is met je werkgever. In dit soort gevallen is het verstandig met je werkgever te onderhandelen over een alternatief bureau.

Waar moet je op letten als je zelf een outplacementbureau kiest?

 • Het moet ‘klikken‘. Dat betekent dat het contact tussen jou en de consultant goed moet lopen, maar ook dat de werkwijze van het bureau bij je moet passen. Ben jij een heel nuchter type, dan wil je waarschijnlijk niet allerlei ‘zweverige’ opdrachten hoeven doorwerken. Kamp je juist met grotere levensvragen, dan zal een standaard klik-klak-klaar-methode wellicht niet werken. Informeer je over de visie en gebruikte methoden van het bureau en beslis pas na het eerste gesprek of het bureau je wat lijkt.
 • Een outplacementbureau dient in de meeste gevallen ‘twee heren’: jou en je werkgever. Je werkgever betaalt en zal dus enige rapportage willen over de voortgang. Anderzijds gaat het om jou in al je facetten en dat is iets heel persoonlijks. Je wilt niet dat je hele hebben en houden aan je werkgever wordt doorgegeven. Stel kritische vragen hoe het bureau met deze spagaat omgaat en welke gegevens ze wel en niet aan je werkgever zullen doorspelen.
 • Grote bureaus zijn niet per definitie beter dan kleine of andersom. Informeer je over de gehanteerde aanpak, onderzoek wat het traject precies inhoudt en vraag naar de resultaten met andere kandidaten. Kijk ook rond in je netwerk of je iemand kent die met een outplacementbureau te maken heeft gehad. Zo’n ervaringsdeskundige kan je waarschijnlijk goede tips geven.
 • Sommige bureaus bieden faciliteiten waar je gebruik van kunt (soms ‘moet’) maken. Je zit een aantal dagen per week bij zo’n bureau om aan je traject te werken. Je hebt dus een ‘sollicitatiewerkplek’ met een computer met internetaansluiting, naslagwerken en dagbladen en vacaturekranten. Sommige mensen vinden het prettig om dit werk niet thuis te hoeven doen, maar iedere dag naar een plek te moeten gaan om aan de slag te gaan met hun toekomst.

Het traject

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die je afhankelijk van je situatie meer of minder uitgebreid doorloopt:

 • Verwerking. Wie voor outplacement in aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid etcetera. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen. Je woede, vertwijfeling en verdriet over het verlies van je baan of het onrecht dat je in jouw ogen is aangedaan moet je kwijt zijn voordat je verder kunt. In een outplacementtraject is daar (meer dan bij een ‘gewoon’ loopbaanadviestraject) ruimte voor.
 • Zelfonderzoek. Wil je effectief kunnen solliciteren, dan je moet goed weten wat je wilt. Zelfonderzoek maakt dus een belangrijk deel uit van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Eenberoepskeuzetest kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook breng je met dit zelfonderzoek in kaart op welke gebieden je eventueel scholing nodig hebt.
 • Sollicitatietraining. Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Het is meestal zinvol aandacht te besteden aan hoe dat ook al weer ging, solliciteren. Je zult in een outplacementtraject je cv kritisch gaan bekijken en aanpassen aan (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken komt in een outplacementtraject vaak aan bod.
 • Banen zoeken. Als je de voorgaande stappen eenmaal doorlopen hebt, dat zal je met het echte werk moeten beginnen: het daadwerkelijk zoeken van een baan. Veel (grotere) outplacementbureaus hebben faciliteiten om het banen zoeken te vergemakkelijken. Ze hebben computers waar je op kunt werken, naslagwerken, tientallen jaarverslagen van bedrijven, goede printers om je brieven op uit te printen, noem maar op. Tijdens het zoeken zul je regelmatig een begeleidingsgesprek hebben met je coach over de voortgang. Hij/zij zal je van suggesties voorzien en je zo nu en dan een hart onder de riem steken. Want gemakkelijk is het niet, een outplacementtraject.

Lees hier verder wat Different Coaching voor je kan betekenen.