Berichten

Re-integratie, onze tips!

Re-integratie, hoe kom je sterker terug?
In Nederland kampen veel werknemers met langdurige ziektes. In veel gevallen ligt de oorzaak van het langdurige verzuim aan stressgerelateerde problematiek door het werk. Wanneer je na een langdurige periode van verzuim weer aan de slag gaat, kan dat behoorlijk spannend zijn. De re-integratie is een bijzonder proces. Om jezelf goed voor te bereiden op de terugkeer op de werkvloer kan loopbaanbegeleiding een uitkomst zijn. Hoe re-integreren werkt en hoe een loopbaancoach kan helpen? Dat lees je in dit artikel.

Terug op de oude post
Wanneer jouw ziekte werd veroorzaakt door teveel stress, kan het soms extra spannend zijn om terug te keren. Angst voor terugkerende symptomen en de reactie van collega’s. Je kunt bang zijn om als zwak gezien te worden en veel onderhuidse spanning opbouwen voor dit moment. Het is goed om dit bespreekbaar te maken. Niet alleen met jouw werkgever is het belangrijk om rond de tafel te gaan zitten, maar ook met een onafhankelijk persoon. Een loopbaancoach heeft ervaring op het gebied van re-integreren en kan dit proces een stuk soepeler laten verlopen. Je bespreekt met de coach wat belangrijke eisen en wensen zijn voor jou om weer aan de slag te kunnen en wat jouw grenzen zijn. Door deze zaken goed voor ogen te hebben, kun je jezelf beter duidelijk maken met het gesprek met jouw werkgever.
Hoe wil je precies weer gaan starten en welke functie zul je op je nemen? Wil je jouw oude functie weer oppakken, of misschien toch een andere richting op binnen het bedrijf? Dit is het 1e spoor van re-integreren.

Het 2e spoor
In sommige gevallen is het proces van re-integratie een stuk lastiger. Lukt het niet meer om jouw oude functie te vervullen en kunnen er geen overige werkzaamheden binnen het bedrijf gevonden worden? Dan is het belangrijk om een andere werkgever te zoeken. Dit wordt ookwel het 2e spoor genoemd. Samen met een loopbaancoach kun je gaan zoeken welke functie echt bij jou past. Wat zijn jouw kwaliteiten en waar krijg jij energie van? Je gaat een uniek traject in waarbij je jezelf beter leert kennen en werkt aan persoonlijke groei. Door te weten wat jouw sterke punten zijn, kun je veel beter een geschikte baan vinden. Loopbaanbegeleiding is een investering in jezelf en in jouw persoonlijke groei.

Je staat er bij het re-integreren nooit alleen voor. Kies de nodige hulp en kies voor een uniek loopbaanbegeleidingstraject. Leer jezelf beter kennen, jouw grenzen stellen en vind de functie die echt bij jou past. Na een periode van ziekte kan het moeilijk en stressvol zijn om weer aan de slag te gaan. Kies voor de juiste handvatten en volg een coachingstraject bij Differentcoaching.

Re-integratie en wet Poortwachter

Wet Poortwachter: wat houdt het in?

De Wet Poortwachter schrijft voor dat zowel de werkgever als de medewerker zich in dienen te spannen voor een vlotte re-integratie. Op deze manier moet het aantal werknemers dat in de WIA terecht komt, beperkt blijven. Eén van de voorschriften is bijvoorbeeld dat de zieke werknemers mee moet werken aan zijn of haar re-integratie. Bevindt u zich in deze onfortuinlijke situatie, dan helpt het als u met voorstellen komt, bijvoorbeeld voor aanpassing aan de werkplek.

Werkgever regelt re-integratiebureau

Tegelijkertijd dient uw werkgever zijn best te doen om u te laten herintegreren. Het inschakelen van de arbodienst of een re-integratiebedrijf zijn voorbeelden van acties die een baas kan ondernemen. Wanneer u weer aan de slag kunt bij uw huidige werkgever, luistert uw re-integratietraject naar de code ‘1e spoor’. Zijn uw capaciteiten door uw ziekte echter dusdanig veranderd dat u niet meer bij uw chef kunt terugkeren, dan volgt u een re-integratietraject ‘2e spoor’. Vooral in het laatste geval biedt een re-integratiebedrijf aantrekkelijke diensten:

Evaluatie van uw talenten en mogelijkheden
Analyse van mogelijke banen en vakgebieden
Bijscholing voor aansluiting op de arbeidsmarkt
Jobhunting en sollicitatietraining
Begeleiding bij loononderhandelingen

Wanneer u ondanks het volgen van de Wet Poortwachter na 20 maanden nog geen nieuwe baan hebt gevonden, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Hiervoor dient u meer dan 35% arbeidsongeschikt te zijn. De WIA bestaat uit twee regelingen met bijpassende uitkeringen. Bekijk hier welke voor u geldt:

1. WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten
2. Het uitgangspunt van deze uitkering is dat u nog zoveel mogelijk werkt. Hoe meer u werkt, des te hoger uw inkomen wordt. Er zijn drie verschillende soorten WGA-uitkeringen en het UWV stelt u in staat om zelf de hoogte van uw uitkering te berekenen.

IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten
U bent volledig arbeidsongeschikt als u niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kunt verdienen. Tot de AOW-leeftijd heeft u recht op een uitkering in het kader van de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

Zoals gezegd is de eerste stap een serieuze poging tot re-integratie. Uw werkgever helpt u daarbij in de vorm van een re-integratiebureau. Volgens de Wet Poortwachter mag dit een bureau zijn dat uw baas aanwijst, maar het verdient in de meeste gevallen de voorkeur om zelf een re-integratiecoach uit te mogen zoeken. Omdat iedereen uniek is en elk re-integratiekantoor een andere specialiteit heeft, loont het de moeite om op zoek te gaan naar de ‘ideale match’. Met behulp van een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht kunt u dit in sommige gevallen bij uw werkgever afdwingen. Uw werkgever kan dan wel eisen stellen en u heeft zich te houden aan een bepaald budget.

Zoek contact met ons als wij u verder kunnen helpen.

Tips voor een snelle re-integratie!

Re-integratie is terugkeren in werk

De meeste werknemers die zich ziek melden, zullen binnen twee weken hun werkzaamheden weer hervatten. Maar het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.

Wat is re-integratie?

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie.

Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

 • Re-integratie eerste spoor – De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
 • Re-integratie tweede spoor – De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij moeten ze ondersteund worden door een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dat kan een arbodienst zijn, maar mag ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. Als er maar wel een bedrijfsarts bij aangesloten is.

Re-integratietraject

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen in dit re-integratieproces zijn:

 • Week 6 – Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 • Week 8 – Binnen acht weken stelt de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse.
 • Week 42 – De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
 • Week 44 – De werkgever ontvangt van het UWV een bevestiging en krijgt informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar.
 • Week 91 – Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Het UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen eerst voor een eventuele WIA-uitkering toegekend wordt.

Evaluatie

De wet verplicht werkgevers en werknemers om elke zes weken een voortgangsgesprek te houden over de ontwikkelingen in het re-integratieproces. Als dit proces voortduurt, wordt het re-integratieverloop na het eerste jaar bekeken en wordt bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn.

Re-integratiedossier en re-integratieverslag

De werkgever moet alle re-integratie inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis van het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt en dat dient om te beoordelen of werkgever en werknemer wel voldoende hebben gedaan.

Loondoorbetaling

Werknemers die ziek zijn, krijgen hun loon doorbetaald. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.
 • Het tweede jaar – Werkgevers betalen maximaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen.

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot loondoorbetaling, mits de zieke werknemer dan een WIA-uitkering krijgt. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden tot doorbetaling van maximaal nog een jaar.

Als een werknemer onder de Ziektewet valt, zal het UWV 70% van het loon vergoeden aan de werkgever. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de aanvulling tot 100% als de betreffende cao dit bepaalt.

Tips voor een snellere re-integratie

Werkgevers kunnen de re-integratie versnellen met de volgende aandachtspunten:

 • start de re-integratie zodra bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke nog beschikt
 • ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan
 • vraag hulp aan uw arbodienst of een re-integratiebedrijf
 • laat het UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken
 • ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt bij een structurele beperking wegens ziekte/gebrek
 • werk samen met andere mkb-bedrijven voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever

Lees verder hoe Different Coaching u kan helpen.

Reintegratie Eindhoven

Reintegratie Eindhoven

Different Coaching verzorgt Reintegratie trainingen en individuele begeleiding en Workshops in Eindhoven en de verre omgeving. Succesvol reintegreren is namelijk in deze tijd helemaal niet meer gemakkelijk. Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer in een ondoorzichtige arbeidsmarkt, gaan op zoek naar een nieuwe werkomgeving in een zeer moeilijke tijd, of hebben gewoon te weinig ervaring met succesvol solliciteren na jarenlang bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt.

Heel belangrijk om te weten dat er altijd oplossingen voor handen zijn. Een Coach, een goede Coach, kan u helpen het juiste pad te vinden, jouw sterktes te bepalen, en je leren deze professioneel te presenteren middels CV, sollicitatiebrief en in een gesprek. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste technieken en mogelijkheden. Ieder traject is uniek en op maat gemaakt, dus bij ieder traject komen andere zaken aan bod die speciaal voor u belangrijk zijn.

Onder andere:

 • CV Optimalisatie
 • Social Media
 • Elevator Pitch
 • Competenties, Wat zijn jouw sterkten?
 • Zelfreflectie
 • Job search
 • Sollicitatietraining, Presentatietechnieken
 • Contractonderhandeling
 • Reintegratie, speciaal voor 50+

Wij begeleiden u in het gehele traject en gaan door tot u uw doel heeft bereikt!
Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om rechtstreeks met ons contact te zoeken.

Wij horen heel graag weer van u!

Lees meer over onze diensten: Loopbaanbegeleiding, Management Coaching, Outplacement.

Terug naar de homepage.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!


Loopbaanbegeleiding Eindhoven

Bent u op zoek naar inspirerende, professionele loopbaanbegeleiding in Eindhoven of omgeving?

Different Coaching Eindhoven biedt de loopbaanbegeleiding die u zoekt!
Different Coaching is vernieuwend en onderscheidt zich door middel van een Coach met zware leidinggevende- en bestuurservaring, naast de benodigde Coaching en Psychologische achtergrond. Neem meteen contact met ons op voor meer informatie of maak uw afspraak voor een Intake gesprek of Workshop.

Bij vragen over huidige loopbaan of toekomstige perspectieven wordt loopbaanbegeleiding steeds sneller ingeschakeld. Bijvoorbeeld door medewerkers of managers die twijfelen aan hun huidige baan, ambitieuze professionals die verder willen doorgroeien of vrouwen die beter met een glazen plafond willen leren omgaan. Deze professionals worden tijdens de loopbaanbegeleiding geholpen keuzes  te maken, zichzelf verder te ontwikkelen, zichzelf beter te profileren, een nieuwe baan te vinden of een eventueel (arbeids)conflict op te lossen.

Wat zijn nu de meest gestelde vragen bij loopbaanbegeleiding (FAQ).
Wij zetten de onderdelen van loopbaanbegeleiding van Different Coaching op een rijtje:

 • ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’ – Op zoek naar je eigen kwaliteiten en wensen
 • Hoe presenteer ik dat? – Leer je eigen kwaliteiten goed onder woorden brengen, middels CV optimalisatie en sollicitatietraining
 • Waar vind ik een nieuwe uitdaging? of ‘Hoe kom ik daar?’ – Jouw Coach ondersteunt bij het zoeken naar de juiste nieuwe stap
 • Hoe ga ik de contractonderhandeling in? – Zo krijg je wat je verdient!
 • Hoe verbeter ik mijn huidige competenties? – Blijf jezelf ontwikkelen
 • Zelfreflectie – Ken uzelf en pas correctie toe, indien gewenst
 • Hoe kan ik conflicten constructief oplossen? – Bij bijvoorbeeld een conflict binnen het team of arbeidsconflict met het management
 • Hoe ga ik door het glazen plafond? – Speciaal voor vrouwelijke professionals

Welke onderdelen van loopbaanbegeleiding precies aan bod komen wordt per contact zorgvuldig afgestemd. Ieder coachingstraject is volledig maatwerk, zoals u ook mag verwachten van professionele loopbaanbegeleiding.

Interesse in loopbaanbegeleiding van Loopbaanbegeleiding Eindhoven?
Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak of meer informatie.

Online- (Skype) en teleconference sessies zijn eveneens mogelijk. Verder geven wij ook Workshops en Trainingen bij bedrijven, universiteiten en instellingen.

Terug naar de homepage.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!


Loopbaancoach Eindhoven | Loopbaanbegeleiding

Different Coaching Eindhoven is al jaren hèt adres voor professionele loopbaanbegeleiding en loopbaanadvies in Eindhoven en verre omgeving. Wij werken met een inspirerende, vrouwelijke Coach die haar sporen als CEO heeft verdiend in het Bedrijfsleven en de Industrie, en daarnaast de benodigde Coaching en Psychologische achtergrond heeft opgedaan. De Coach weet uit de praktijk waar zij het over heeft, weet waar (HR) Managers en Directie op letten bij het selecteren van een nieuwe medewerker. Omdat zij uit de top komt van het internationale bedrijfsleven kan zij zowel medewerkers, managers en executives efficiënt begeleiden naar hun volgende stap. Ook kan zij competenties verbeteren, inhoudelijk bij problemen ondersteunen, bij beleid of strategie adviseren, of helpen bij reorganisatie of outplacement.

Different Coaching start ieder contact met een uitgebreide Intake, waarin de achtergrond van de cliënt of het team zorgvuldig wordt bekeken. Vervolgens wordt in samenspraak een Coachingsplan vastgesteld, waarin wordt aangegeven hoeveel sessies er waarschijnlijk nodig zijn om het vastgestelde doel te bereiken of de vragen te beantwoorden die leven. Tijdens de Coaching worden verschillende tools gebruikt, zoals een CV optimalisatie, gespreks- en visualisatie technieken, rollen test,  presentatie of sollicitatie training, maar ook bijvoorbeeld Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Zelfreflectie komt zeker aan bod, maar verder ook concrete tips & trics om het gestelde doel te bereiken. ‘Wat wil ik, Wat kan ik èn Hoe kom ik daar’ staat vaak centraal, en rondom deze thema’s worden alle sessies gestructureerd aangeboden. Feedback van leidinggevende wordt, indien gewenst, eveneens meegenomen waardoor een sterke terugkoppeling loop ontstaat.

Different Coaching is breed actief, in het Bedrijfsleven en de Industrie, in het Bankwezen, en in het Onderwijs en de Gezondheidszorg. Hoewel wij gevestigd zijn in Eindhoven, doen wij opdrachten door heel Nederland. Ook zijn online- (Skype) en teleconference sessies mogelijk. Verder geven wij Workshops en Trainingen bij bedrijven, universiteiten en instellingen (zie ook onze Werkwijze).
Volg ons ook op Twitter @DiffCoa of op LinkedIn

Kunnen we je helpen het juiste pad te vinden, aarzel dan niet om ons rechtstreeks met ons contact te zoeken.
We horen graag van je!

Met vriendelijke groet,

Different Coaching
Eindhoven

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!