Berichten

Re-integratie, onze tips!

Re-integratie, hoe kom je sterker terug?
In Nederland kampen veel werknemers met langdurige ziektes. In veel gevallen ligt de oorzaak van het langdurige verzuim aan stressgerelateerde problematiek door het werk. Wanneer je na een langdurige periode van verzuim weer aan de slag gaat, kan dat behoorlijk spannend zijn. De re-integratie is een bijzonder proces. Om jezelf goed voor te bereiden op de terugkeer op de werkvloer kan loopbaanbegeleiding een uitkomst zijn. Hoe re-integreren werkt en hoe een loopbaancoach kan helpen? Dat lees je in dit artikel.

Terug op de oude post
Wanneer jouw ziekte werd veroorzaakt door teveel stress, kan het soms extra spannend zijn om terug te keren. Angst voor terugkerende symptomen en de reactie van collega’s. Je kunt bang zijn om als zwak gezien te worden en veel onderhuidse spanning opbouwen voor dit moment. Het is goed om dit bespreekbaar te maken. Niet alleen met jouw werkgever is het belangrijk om rond de tafel te gaan zitten, maar ook met een onafhankelijk persoon. Een loopbaancoach heeft ervaring op het gebied van re-integreren en kan dit proces een stuk soepeler laten verlopen. Je bespreekt met de coach wat belangrijke eisen en wensen zijn voor jou om weer aan de slag te kunnen en wat jouw grenzen zijn. Door deze zaken goed voor ogen te hebben, kun je jezelf beter duidelijk maken met het gesprek met jouw werkgever.
Hoe wil je precies weer gaan starten en welke functie zul je op je nemen? Wil je jouw oude functie weer oppakken, of misschien toch een andere richting op binnen het bedrijf? Dit is het 1e spoor van re-integreren.

Het 2e spoor
In sommige gevallen is het proces van re-integratie een stuk lastiger. Lukt het niet meer om jouw oude functie te vervullen en kunnen er geen overige werkzaamheden binnen het bedrijf gevonden worden? Dan is het belangrijk om een andere werkgever te zoeken. Dit wordt ookwel het 2e spoor genoemd. Samen met een loopbaancoach kun je gaan zoeken welke functie echt bij jou past. Wat zijn jouw kwaliteiten en waar krijg jij energie van? Je gaat een uniek traject in waarbij je jezelf beter leert kennen en werkt aan persoonlijke groei. Door te weten wat jouw sterke punten zijn, kun je veel beter een geschikte baan vinden. Loopbaanbegeleiding is een investering in jezelf en in jouw persoonlijke groei.

Je staat er bij het re-integreren nooit alleen voor. Kies de nodige hulp en kies voor een uniek loopbaanbegeleidingstraject. Leer jezelf beter kennen, jouw grenzen stellen en vind de functie die echt bij jou past. Na een periode van ziekte kan het moeilijk en stressvol zijn om weer aan de slag te gaan. Kies voor de juiste handvatten en volg een coachingstraject bij Differentcoaching.

Re-integratie, kun je ook wel wat begeleiding gebruiken?

Reintegratie, lekker weer aan het werk!
Ga jij na een moeilijke periode in jouw leven weer aan het werk? Heb jij bijvoorbeeld last gehad van stressgerelateerde klachten waardoor werken niet mogelijk was, of te maken gehad met een ziekte? De start maken om weer aan het werk te gaan kan behoorlijk lastig zijn. Je moet als werknemer een grote drempel over om weer op kantoor te durven verschijnen. Vind je het lastig en kun je wel wat hulp gebruiken? Start dan een re-integratie coachingsproces. Wij helpen jou graag om weer met plezier aan de slag te gaan.

Persoonlijke coaching
Allereerst is het belangrijk om de zaken op orde te krijgen. Wie ben jij, wat kun jij en wat wil je precies? Aan de hand van persoonlijkheidstesten zullen we kijken wat jouw karakter is en hoe jij reageert op zaken. Dit is erg aan te raden bij de re-integratie. Wat was de reden dat je niet meer kon werken en hoe kun je dit in de toekomst voorkomen? Wij gaan aan de slag met jouw persoonlijkheid en zien waar jouw kwaliteiten liggen.
Durf jij jouw grenzen aan te geven en hoe assertief ben jij? Het is erg belangrijk om inzicht te krijgen in wie jij bent als persoon. Hoe reageer jij op zaken en wat kan positief bijdragen aan jouw ontwikkeling. Weten wie jij bent en waar je voor staat geeft je meer zelfverzekerdheid.

Een uniek proces
Een re-integratie bureau helpt jou om weer aan de slag te gaan. Voor jouw eerste werkdag zullen er al sessies plaatsvinden om je op je gemak te stellen. Je gaat zo met een fijn gevoel weer aan de slag. De re-integratie wordt bijgestaan door sessies. We bespreken hoe het was om weer aan het werk te zijn, hoe was de sfeer op de werkvloer en hoe voel jij je nu? Begin je bijvoorbeeld direct weer stressklachten te ervaren? Dan moet daar direct aan gewerkt worden. Het is een uniek proces om weer aan het werk te gaan na een onderbreking.

Een professioneel maatje
Een onafhankelijke blik op zaken kan voor veel mensen positief werken. Ga je weer aan het werk, dan kan dat een bijzondere ervaring zijn. Hierover kun je niet met iedereen praten. Een professionele maatje dat jouw onafhankelijk helpt, kan een enorme bijdrage in het proces zijn. Je kunt jouw valkuilen bespreken en leren om tot persoonlijke groei te komen. Je staat er niet alleen voor en kunt al jouw vragen kwijt.

Een re-integratie bureau kan jou een stuk fijner weer aan het werk helpen. Vind je het lastig om na een onderbreking van jouw werktijd weer op de werkvloer te verschijnen? Ben je bang dat dezelfde klachten weer kunnen gaan opspelen als je aan de slag gaat? Coaching kan jouw proces een stuk aangenamer maken. Je wordt niet alleen bijgestaan en hebt een luisterend oor, maar krijgt ook genoeg handvatten om zelf het verschil te kunnen maken. Wil jij ook gecoacht worden? Maak een afspraak bij Different Coaching en geniet van een persoonlijke en professionele aanpak.

Naar boven

Jeugdwerkloosheid en reintegratie

500 miljoen voor reïntegratie en duurzame inzetbaarheid

De Europese Commissie heeft ingestemd met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds tot 2020. In dit plan staat hoe Nederland de in totaal 507 miljoen euro aan ESF middelen gaat inzetten. Het geld wordt vooral gebruikt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en voor de reïntegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 55-plussers, mensen zonder werk of uitkering, waaronder laagopgeleide vrouwen en gedetineerden. Daarnaast is een deel van het beschikbare Europese geld bestemd voor (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Met de instemming door de Europese Commissie komt ook het geld beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Dit kan worden ingezet om meer mensen langer en gezond aan het werk te houden.

De administratieve lasten voor het uitvoeren van het ESF-programma zijn waar mogelijk teruggedrongen. Op deze manier komt het geld gemakkelijker beschikbaar voor mensen waar het ESF-geld voor is bedoeld.

In 2014 worden verschillende aanvraagtijdvakken geopend voor subsidie.

Voorkom Burn-Out: 10 tips!

Voorkom burn-out bij werknemers: 10 tips

Burn-out komt steeds meer voor bij werknemers. Hierdoor vallen zij voor langere tijd uit het werkproces, daarnaast treedt er vaak blijvende schade op. Het is dus zaak om als werkgever burn-out bij werknemers te voorkomen. Hoe kun je dit het beste doen? Wij hebben 10 tips op een rijtje gezet om burn-out te voorkomen.

Voorkom burn-out

 • Zorg voor een juiste hoeveelheid werk, zowel teveel als te weinig werk levert stress op.
 • Geef duidelijkheid over werkinhoud en voer niet te vaak veranderingen door.
 • Geef goede, opbouwende feedback.
 • Zorg voor een rustige werkplek, dus geen onderbrekingen van andermans telefoontjes of
  binnenvallende collega’s.
 • Geef de medewerker inspraak over zijn/haar eigen werk.
 • Wees bedacht op pesterijen en geroddel en zorg voor een goede collegiale sfeer.
 • Zorg voor een duidelijk beleid zodat de werknemer weet waar hij/zij aan toe is.
 • Geef medewerkers de kans zich te ontwikkelen.
 • Blijf ook in een langer dienstverband communiceren over wat wel en niet goed gaat.
 • Geef regelmatig een blijk van waardering.

Lees hier wat Bureau Different Coaching kan betekenen.

Tips voor een snelle re-integratie!

Re-integratie is terugkeren in werk

De meeste werknemers die zich ziek melden, zullen binnen twee weken hun werkzaamheden weer hervatten. Maar het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.

Wat is re-integratie?

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie.

Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

 • Re-integratie eerste spoor – De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
 • Re-integratie tweede spoor – De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij moeten ze ondersteund worden door een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dat kan een arbodienst zijn, maar mag ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. Als er maar wel een bedrijfsarts bij aangesloten is.

Re-integratietraject

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen in dit re-integratieproces zijn:

 • Week 6 – Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 • Week 8 – Binnen acht weken stelt de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse.
 • Week 42 – De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
 • Week 44 – De werkgever ontvangt van het UWV een bevestiging en krijgt informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar.
 • Week 91 – Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Het UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen eerst voor een eventuele WIA-uitkering toegekend wordt.

Evaluatie

De wet verplicht werkgevers en werknemers om elke zes weken een voortgangsgesprek te houden over de ontwikkelingen in het re-integratieproces. Als dit proces voortduurt, wordt het re-integratieverloop na het eerste jaar bekeken en wordt bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn.

Re-integratiedossier en re-integratieverslag

De werkgever moet alle re-integratie inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis van het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt en dat dient om te beoordelen of werkgever en werknemer wel voldoende hebben gedaan.

Loondoorbetaling

Werknemers die ziek zijn, krijgen hun loon doorbetaald. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.
 • Het tweede jaar – Werkgevers betalen maximaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen.

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot loondoorbetaling, mits de zieke werknemer dan een WIA-uitkering krijgt. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden tot doorbetaling van maximaal nog een jaar.

Als een werknemer onder de Ziektewet valt, zal het UWV 70% van het loon vergoeden aan de werkgever. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de aanvulling tot 100% als de betreffende cao dit bepaalt.

Tips voor een snellere re-integratie

Werkgevers kunnen de re-integratie versnellen met de volgende aandachtspunten:

 • start de re-integratie zodra bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke nog beschikt
 • ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan
 • vraag hulp aan uw arbodienst of een re-integratiebedrijf
 • laat het UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken
 • ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt bij een structurele beperking wegens ziekte/gebrek
 • werk samen met andere mkb-bedrijven voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever

Lees verder hoe Different Coaching u kan helpen.

Reintegratie Eindhoven

Reintegratie Eindhoven

Different Coaching verzorgt Reintegratie trainingen en individuele begeleiding en Workshops in Eindhoven en de verre omgeving. Succesvol reintegreren is namelijk in deze tijd helemaal niet meer gemakkelijk. Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer in een ondoorzichtige arbeidsmarkt, gaan op zoek naar een nieuwe werkomgeving in een zeer moeilijke tijd, of hebben gewoon te weinig ervaring met succesvol solliciteren na jarenlang bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt.

Heel belangrijk om te weten dat er altijd oplossingen voor handen zijn. Een Coach, een goede Coach, kan u helpen het juiste pad te vinden, jouw sterktes te bepalen, en je leren deze professioneel te presenteren middels CV, sollicitatiebrief en in een gesprek. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste technieken en mogelijkheden. Ieder traject is uniek en op maat gemaakt, dus bij ieder traject komen andere zaken aan bod die speciaal voor u belangrijk zijn.

Onder andere:

 • CV Optimalisatie
 • Social Media
 • Elevator Pitch
 • Competenties, Wat zijn jouw sterkten?
 • Zelfreflectie
 • Job search
 • Sollicitatietraining, Presentatietechnieken
 • Contractonderhandeling
 • Reintegratie, speciaal voor 50+

Wij begeleiden u in het gehele traject en gaan door tot u uw doel heeft bereikt!
Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om rechtstreeks met ons contact te zoeken.

Wij horen heel graag weer van u!

Lees meer over onze diensten: Loopbaanbegeleiding, Management Coaching, Outplacement.

Terug naar de homepage.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!


Personal Coach Eindhoven

Bent u op zoek naar een ervaren personal coach om u te helpen met het vinden van de perfecte work-life balance, het bepalen van persoonlijke doelen en het herkennen alsmede verbeteren van uw competenties? U kunt terecht bij Different Coaching in Eindhoven. Wij zijn al jaren succesvol verbonden met veel professionals in verschillende branches. Ook uw loopbaan kan met hulp van een personal coach van Different een duwtje in de juiste richting krijgen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken en ervaar ook de voordelen van een personal coach voor professionals.

De Coach

Bij Different Coaching worden de personal coach trajecten verzorgd door een vrouwelijke coach met internationale  ervaring als CEO/General Manager in het bedrijfsleven. ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Hoe kom ik daar?’ zijn vragen die aan bod kunnen komen bij een Coachingstraject van Different Coaching. Loopbaanbegeleiding maar ook inhoudelijke zakelijke advisering zijn belangrijke speerpunten.

De doelen van Personal Coach Eindhoven

Aan de hand van de personal coach leert u uzelf beter kennen. Wat zijn uw doelen en waarom? Stelt u wel de juiste doelen voor uzelf? Welke competenties bezit u al en welke competenties wilt u verder ontwikkelen? Hoe kunt u uw sterke punten nog verder verbeteren? Of moet u juist een manier vinden om beter met uw zwaktes om te gaan? Dit zijn vragen die beantwoordt worden bij trajecten van Different Coaching. Naast deze vragen op persoonlijk vlak, kunt u ook inhoudelijke, werkgerelateerde problemen en dilemma’s met uw personal coach bespreken.

Neem direct contact met ons op om uw vragen vrijblijvend te stellen of direct een afspraak in te plannen. We zijn u graag van dienst.
Different Coaching is gevestigd in Eindhoven, maar heeft klanten door heel Nederland. Ook zijn Skype of teleconference sessies mogelijk.

Terug naar de homepage.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!


Loopbaanbegeleiding Eindhoven

Bent u op zoek naar inspirerende, professionele loopbaanbegeleiding in Eindhoven of omgeving?

Different Coaching Eindhoven biedt de loopbaanbegeleiding die u zoekt!
Different Coaching is vernieuwend en onderscheidt zich door middel van een Coach met zware leidinggevende- en bestuurservaring, naast de benodigde Coaching en Psychologische achtergrond. Neem meteen contact met ons op voor meer informatie of maak uw afspraak voor een Intake gesprek of Workshop.

Bij vragen over huidige loopbaan of toekomstige perspectieven wordt loopbaanbegeleiding steeds sneller ingeschakeld. Bijvoorbeeld door medewerkers of managers die twijfelen aan hun huidige baan, ambitieuze professionals die verder willen doorgroeien of vrouwen die beter met een glazen plafond willen leren omgaan. Deze professionals worden tijdens de loopbaanbegeleiding geholpen keuzes  te maken, zichzelf verder te ontwikkelen, zichzelf beter te profileren, een nieuwe baan te vinden of een eventueel (arbeids)conflict op te lossen.

Wat zijn nu de meest gestelde vragen bij loopbaanbegeleiding (FAQ).
Wij zetten de onderdelen van loopbaanbegeleiding van Different Coaching op een rijtje:

 • ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’ – Op zoek naar je eigen kwaliteiten en wensen
 • Hoe presenteer ik dat? – Leer je eigen kwaliteiten goed onder woorden brengen, middels CV optimalisatie en sollicitatietraining
 • Waar vind ik een nieuwe uitdaging? of ‘Hoe kom ik daar?’ – Jouw Coach ondersteunt bij het zoeken naar de juiste nieuwe stap
 • Hoe ga ik de contractonderhandeling in? – Zo krijg je wat je verdient!
 • Hoe verbeter ik mijn huidige competenties? – Blijf jezelf ontwikkelen
 • Zelfreflectie – Ken uzelf en pas correctie toe, indien gewenst
 • Hoe kan ik conflicten constructief oplossen? – Bij bijvoorbeeld een conflict binnen het team of arbeidsconflict met het management
 • Hoe ga ik door het glazen plafond? – Speciaal voor vrouwelijke professionals

Welke onderdelen van loopbaanbegeleiding precies aan bod komen wordt per contact zorgvuldig afgestemd. Ieder coachingstraject is volledig maatwerk, zoals u ook mag verwachten van professionele loopbaanbegeleiding.

Interesse in loopbaanbegeleiding van Loopbaanbegeleiding Eindhoven?
Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak of meer informatie.

Online- (Skype) en teleconference sessies zijn eveneens mogelijk. Verder geven wij ook Workshops en Trainingen bij bedrijven, universiteiten en instellingen.

Terug naar de homepage.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!


Organisatieadvies Eindhoven

Welkom bij Organisatieadvies Eindhoven!
Zoekt u hèt bureau dat u van professioneel organisatieadvies kan voorzien? Different Coaching neemt graag uw organisatie onder de loep. Aan de hand van jarenlange ervaring in de top van het internationale bedrijfsleven komen wij tot een gedegen organisatieadvies. Het organisatieadvies kan ook direct onder begeleiding van Different Coaching worden doorgevoerd. Denk daarbij aan workshops en trainingen voor medewerkers om zowel de team performance als de individual performance te verbeteren, het projectmatig begeleiden van een herstructurering, outplacement en coaching trajecten, of het werkelijk implementeren van kosten verlagingen of potentiële sales verhogingen.

Veel organisaties plukken nu de vruchten van een organisatieadvies op maat. Zij behalen hogere rendementen, realiseren lagere kosten en verbeteren hun concurrentiepositie. Door organisatieadvies van Different Coaching kunnen we ook uw organisatie optimaal laten presteren. Neem direct contact op om een afspraak te maken.

Medewerkertevredenheid

Teamperfomance en individual performance kunnen alleen structureel verbeteren als medewerkers zich op hun gemak voelen en comfortabel zijn met de eisen van hun functie. Medewerkertevredenheid is daarom zeer belangrijk. Vandaar dat we ons bij organisatieadvies niet alleen richten op directie en management, maar ook op alle medewerkers. Met tevreden werknemers werkt een organisatie efficiënter en effectiever naar gestelde targets toe.

Different Coaching in Eindhoven is u graag van dienst door organisatieadvies te geven waar uw organisatie werkelijk beter van gaat presteren. Bent u geïnteresseerd in onze diensten? U kunt contact met ons opnemen om uw vragen te stellen of een afspraak te maken.
Hoewel wij gevestigd zijn in Eindhoven, maken wij afspraken door heel Nederland.

Terug naar de homepage.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!


Loopbaancoach Eindhoven | Loopbaanbegeleiding

Different Coaching Eindhoven is al jaren hèt adres voor professionele loopbaanbegeleiding en loopbaanadvies in Eindhoven en verre omgeving. Wij werken met een inspirerende, vrouwelijke Coach die haar sporen als CEO heeft verdiend in het Bedrijfsleven en de Industrie, en daarnaast de benodigde Coaching en Psychologische achtergrond heeft opgedaan. De Coach weet uit de praktijk waar zij het over heeft, weet waar (HR) Managers en Directie op letten bij het selecteren van een nieuwe medewerker. Omdat zij uit de top komt van het internationale bedrijfsleven kan zij zowel medewerkers, managers en executives efficiënt begeleiden naar hun volgende stap. Ook kan zij competenties verbeteren, inhoudelijk bij problemen ondersteunen, bij beleid of strategie adviseren, of helpen bij reorganisatie of outplacement.

Different Coaching start ieder contact met een uitgebreide Intake, waarin de achtergrond van de cliënt of het team zorgvuldig wordt bekeken. Vervolgens wordt in samenspraak een Coachingsplan vastgesteld, waarin wordt aangegeven hoeveel sessies er waarschijnlijk nodig zijn om het vastgestelde doel te bereiken of de vragen te beantwoorden die leven. Tijdens de Coaching worden verschillende tools gebruikt, zoals een CV optimalisatie, gespreks- en visualisatie technieken, rollen test,  presentatie of sollicitatie training, maar ook bijvoorbeeld Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Zelfreflectie komt zeker aan bod, maar verder ook concrete tips & trics om het gestelde doel te bereiken. ‘Wat wil ik, Wat kan ik èn Hoe kom ik daar’ staat vaak centraal, en rondom deze thema’s worden alle sessies gestructureerd aangeboden. Feedback van leidinggevende wordt, indien gewenst, eveneens meegenomen waardoor een sterke terugkoppeling loop ontstaat.

Different Coaching is breed actief, in het Bedrijfsleven en de Industrie, in het Bankwezen, en in het Onderwijs en de Gezondheidszorg. Hoewel wij gevestigd zijn in Eindhoven, doen wij opdrachten door heel Nederland. Ook zijn online- (Skype) en teleconference sessies mogelijk. Verder geven wij Workshops en Trainingen bij bedrijven, universiteiten en instellingen (zie ook onze Werkwijze).
Volg ons ook op Twitter @DiffCoa of op LinkedIn

Kunnen we je helpen het juiste pad te vinden, aarzel dan niet om ons rechtstreeks met ons contact te zoeken.
We horen graag van je!

Met vriendelijke groet,

Different Coaching
Eindhoven

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!