Berichten

10 tips voor betere relaties met collega’s

Verbeter je relaties met collega’s met deze tien tips

Jij kan zelf invloed uitoefenen op het verbeteren van de relatie met je collega

In een coachingstraject krijg je inzicht in hoe jij je verhoudt ten opzichte van je collega’s, en hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Met team coaching kunnen jullie de teameffectiviteit en daarmee de team performance nog meer versterken.

Tien tips om de relatie met je collega te verbeteren

 • Vergroot je luisterend vermogen
  Ontdek wat écht aandachtgevend gedrag is. Vergroot je luistervaardigheden en investeer hiermee in een positieve relatie met je collega.
 • Toon interesse in je collega
  Wanneer jij en je collega overeenkomsten en daarmee gelijkenissen bij elkaar ontdekken, zal dit jullie relatie versterken. Toon oprechte interesse in de achtergronden van je collega en maak in een team ruimte voor persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
 • Vergroot de aantrekkingskracht tussen jou en je collega
  In aansluiting hierop geldt dat, hoe vaker jij je collega ziet en spreekt, dit de aantrekkingskracht tussen jullie zal vergroten. Daarom zijn juist in deze tijd van meer thuis werken, gezamenlijke momenten tussen collega’s van groot belang voor hechtere relaties binnen een team.
 • Leer goede feedback te geven
  Feedback op een goede manier in de praktijk brengen blijkt vaak nog niet zo vanzelfsprekend. Met niet veroordelende feedback versterk je de relatie met je collega. Zo zullen jullie beter kunnen samenwerken.
 • Vergroot je inzicht in jouw allergieën voor je collega
  Soms kan een relatie met een collega gekleurd worden door de allergie die jij ervaart. Met behulp van het kernkwadrant van Ofman krijg je inzicht in jouw kernkwaliteiten en de daaruit voortvloeiende allergieën, uitdagingen en valkuilen.
 • Vergroot je inzicht in jouw conflicthanteringsstijl
  Leer zelf en als team gebruik te maken van de juiste strategieën op het juiste moment bij het oplossen van conflicten. Een goede conflicthantering vergroot de team performance. Hiermee kan in een team coaching ruimschoots geëxperimenteerd worden.
 • Ontdek jouw sterke kanten
  Het is prettig als je door een assessment te weten komt wat jouw competenties zijn en hoe jij het beste tot je recht kan komen tussen jouw collega’s.
 • Vergroot je communicerend vermogen
  Leer alles over het verzenden en ontvangen van boodschappen en de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen. Zo snap je waarom de communicatie met de ene collega vanzelf en met de andere collega niet zo makkelijk verloopt.
 • Ontdek de verschillen in je team
  Collega’s verschillen in de manier waarop zij hun rol vervullen op het werk. De één doet dit taakgericht, de ander relatiegericht. Inzicht hierin is verhelderend voor jezelf. En het vergroot het begrip voor je collega’s.
 • Ga voor jullie gezamenlijke doel
  Het is belangrijk dat jullie, eventueel door middel van teamcoaching, een heldere kijk op jullie gezamenlijke doel krijgen als collega’s. Zo zullen jullie elkaar aanvullen en samenwerken, en hoef je niet meer te concurreren.

Doe eens een Team Assessment!

Werken in team is een doeltreffende manier om als bedrijf of zelfstandige meer gedaan te krijgen in minder tijd. Iedereen heeft andere ideeën, een andere visie op bepaalde zaken – en als die factoren samen in de strijd worden geworpen, kunnen zoveel betere resultaten bereikt worden.

Natuurlijk kan het altijd zijn dat er twijfels ontstaan over de efficiëntie van een team en in dat geval is het een goed idee om een zogenaamd team assessment te doen. Wat is een team assessment of analyse precies en wat kan ermee bereikt worden? Vragen die een duidelijk antwoord verdienen!

Wat is een team analyse?

Een team analyse is kort gezegd een analyse van hoe een team functioneert en daarbij worden vragen gesteld over hoe het beter zou kunnen. Factoren die een obstakel lijken te zijn voor de effectiviteit van het team worden aangepakt, zodat opdrachten sneller en beter afgewerkt kunnen worden.

De hamvraag die bij een dergelijke assessment gesteld wordt, is: hoe effectief is het team waarin we werken? Hierbij moeten enkele belangrijke vragen gesteld worden om tot een duidelijk antwoord te komen:

1. Wat is de verstandhouding tussen de verschillende teamleden?

Het is eerst en vooral belangrijk om te achterhalen hoe goed de leden van het team met elkaar overeenkomen. Als er zich spanningen of discussies bevinden tussen teamleden, dan zal dat de efficiëntie van het team als geheel ongetwijfeld negatief beïnvloeden. Een goede communicatie en verstandhouding zijn dus van essentieel belang om het team doeltreffender en duurzamer te maken!

2. Vullen de leden elkaar aan en is competentie coaching nodig?

Daarbij is het belangrijk dat de leden van het team elk hun eigen talenten en skillset hebben en deze ook kunnen gebruiken binnen het team. Afhankelijk van het project zullen andere vaardigheden nodig zijn, dus het is van belang dat elk lid op zijn manier bijdraagt tot het einddoel. Ten slotte is het van belang dat de leden op elkaar kunnen inspelen en elkaars ideeën of talenten aanvullen. Competentie coaching is bijvoorbeeld een goede manier om de effectiviteit van leden binnen een groep te verbeteren!

3. Wordt het team wel goed geleid?

Zonder goede leider is een team geen echt team. Dat wil niet zeggen dat alle beslissingen door slechts één persoon genomen moeten worden, maar een leidersfiguur die voorstellen doet en inspanningen doet om een goede samenwerking te verkrijgen en behouden is wel van belang. Op die manier blijft het groepsgevoel positief en zal de team performance zoveel beter zijn.

4. Zijn de leden het eens over het doel?

Als laatste is het van essentieel belang dat alle leden het eens zijn over de resultaten die bereikt moeten worden. Die kunnen door de teamleider vooropgesteld worden, maar ze kunnen bijvoorbeeld binnen een bedrijf ook van hogerhand komen. Wat belangrijk is, is dat alle leden weten wat ze moeten doen om samen tot die resultaten te komen. De zogenaamde team performance hangt volledig af van hoe goed de teamleden in staat zijn om die resultaten te bereiken – als groep.

Team Assessment

Ben je geinteresseerd in een Team Assessment? Of wil je als HRM professional deze mogelijkheden voor medewerkers en Teams? Wij hebben online en Face to Face allerlei mogelijkheden. Psychologische tests, Persoonlijkheidstests, 360 graden Feedback Opties en Team Assessments.

Via onze webshop