Berichten

10 tips voor betere relaties met collega’s

Verbeter je relaties met collega’s met deze tien tips

Jij kan zelf invloed uitoefenen op het verbeteren van de relatie met je collega

In een coachingstraject krijg je inzicht in hoe jij je verhoudt ten opzichte van je collega’s, en hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Met team coaching kunnen jullie de teameffectiviteit en daarmee de team performance nog meer versterken.

Tien tips om de relatie met je collega te verbeteren

 • Vergroot je luisterend vermogen
  Ontdek wat écht aandachtgevend gedrag is. Vergroot je luistervaardigheden en investeer hiermee in een positieve relatie met je collega.
 • Toon interesse in je collega
  Wanneer jij en je collega overeenkomsten en daarmee gelijkenissen bij elkaar ontdekken, zal dit jullie relatie versterken. Toon oprechte interesse in de achtergronden van je collega en maak in een team ruimte voor persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
 • Vergroot de aantrekkingskracht tussen jou en je collega
  In aansluiting hierop geldt dat, hoe vaker jij je collega ziet en spreekt, dit de aantrekkingskracht tussen jullie zal vergroten. Daarom zijn juist in deze tijd van meer thuis werken, gezamenlijke momenten tussen collega’s van groot belang voor hechtere relaties binnen een team.
 • Leer goede feedback te geven
  Feedback op een goede manier in de praktijk brengen blijkt vaak nog niet zo vanzelfsprekend. Met niet veroordelende feedback versterk je de relatie met je collega. Zo zullen jullie beter kunnen samenwerken.
 • Vergroot je inzicht in jouw allergieën voor je collega
  Soms kan een relatie met een collega gekleurd worden door de allergie die jij ervaart. Met behulp van het kernkwadrant van Ofman krijg je inzicht in jouw kernkwaliteiten en de daaruit voortvloeiende allergieën, uitdagingen en valkuilen.
 • Vergroot je inzicht in jouw conflicthanteringsstijl
  Leer zelf en als team gebruik te maken van de juiste strategieën op het juiste moment bij het oplossen van conflicten. Een goede conflicthantering vergroot de team performance. Hiermee kan in een team coaching ruimschoots geëxperimenteerd worden.
 • Ontdek jouw sterke kanten
  Het is prettig als je door een assessment te weten komt wat jouw competenties zijn en hoe jij het beste tot je recht kan komen tussen jouw collega’s.
 • Vergroot je communicerend vermogen
  Leer alles over het verzenden en ontvangen van boodschappen en de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen. Zo snap je waarom de communicatie met de ene collega vanzelf en met de andere collega niet zo makkelijk verloopt.
 • Ontdek de verschillen in je team
  Collega’s verschillen in de manier waarop zij hun rol vervullen op het werk. De één doet dit taakgericht, de ander relatiegericht. Inzicht hierin is verhelderend voor jezelf. En het vergroot het begrip voor je collega’s.
 • Ga voor jullie gezamenlijke doel
  Het is belangrijk dat jullie, eventueel door middel van teamcoaching, een heldere kijk op jullie gezamenlijke doel krijgen als collega’s. Zo zullen jullie elkaar aanvullen en samenwerken, en hoef je niet meer te concurreren.

Doe eens een Team Assessment!

Werken in team is een doeltreffende manier om als bedrijf of zelfstandige meer gedaan te krijgen in minder tijd. Iedereen heeft andere ideeën, een andere visie op bepaalde zaken – en als die factoren samen in de strijd worden geworpen, kunnen zoveel betere resultaten bereikt worden.

Natuurlijk kan het altijd zijn dat er twijfels ontstaan over de efficiëntie van een team en in dat geval is het een goed idee om een zogenaamd team assessment te doen. Wat is een team assessment of analyse precies en wat kan ermee bereikt worden? Vragen die een duidelijk antwoord verdienen!

Wat is een team analyse?

Een team analyse is kort gezegd een analyse van hoe een team functioneert en daarbij worden vragen gesteld over hoe het beter zou kunnen. Factoren die een obstakel lijken te zijn voor de effectiviteit van het team worden aangepakt, zodat opdrachten sneller en beter afgewerkt kunnen worden.

De hamvraag die bij een dergelijke assessment gesteld wordt, is: hoe effectief is het team waarin we werken? Hierbij moeten enkele belangrijke vragen gesteld worden om tot een duidelijk antwoord te komen:

1. Wat is de verstandhouding tussen de verschillende teamleden?

Het is eerst en vooral belangrijk om te achterhalen hoe goed de leden van het team met elkaar overeenkomen. Als er zich spanningen of discussies bevinden tussen teamleden, dan zal dat de efficiëntie van het team als geheel ongetwijfeld negatief beïnvloeden. Een goede communicatie en verstandhouding zijn dus van essentieel belang om het team doeltreffender en duurzamer te maken!

2. Vullen de leden elkaar aan en is competentie coaching nodig?

Daarbij is het belangrijk dat de leden van het team elk hun eigen talenten en skillset hebben en deze ook kunnen gebruiken binnen het team. Afhankelijk van het project zullen andere vaardigheden nodig zijn, dus het is van belang dat elk lid op zijn manier bijdraagt tot het einddoel. Ten slotte is het van belang dat de leden op elkaar kunnen inspelen en elkaars ideeën of talenten aanvullen. Competentie coaching is bijvoorbeeld een goede manier om de effectiviteit van leden binnen een groep te verbeteren!

3. Wordt het team wel goed geleid?

Zonder goede leider is een team geen echt team. Dat wil niet zeggen dat alle beslissingen door slechts één persoon genomen moeten worden, maar een leidersfiguur die voorstellen doet en inspanningen doet om een goede samenwerking te verkrijgen en behouden is wel van belang. Op die manier blijft het groepsgevoel positief en zal de team performance zoveel beter zijn.

4. Zijn de leden het eens over het doel?

Als laatste is het van essentieel belang dat alle leden het eens zijn over de resultaten die bereikt moeten worden. Die kunnen door de teamleider vooropgesteld worden, maar ze kunnen bijvoorbeeld binnen een bedrijf ook van hogerhand komen. Wat belangrijk is, is dat alle leden weten wat ze moeten doen om samen tot die resultaten te komen. De zogenaamde team performance hangt volledig af van hoe goed de teamleden in staat zijn om die resultaten te bereiken – als groep.

Team Assessment

Ben je geinteresseerd in een Team Assessment? Of wil je als HRM professional deze mogelijkheden voor medewerkers en Teams? Wij hebben online en Face to Face allerlei mogelijkheden. Psychologische tests, Persoonlijkheidstests, 360 graden Feedback Opties en Team Assessments.

Via onze webshop

We werken altijd in een Team!

teamcoach

Hoe presteren medewerkers zonder mijn aanwezigheid?

De vakantie is het ideale moment om uit de dagelijkse sleur te stappen en het bedrijf van een afstand te bekijken. Hoe maak je van het bedrijf een geoliede machine die goed functioneert zonder jouw aanwezigheid? 5 tips voor een sterrenteam.

Hoe maak je van het bedrijf een geoliede machine die goed functioneert zonder jouw aanwezigheid?
Kan jij vrij nemen zonder dat alles in de soep loopt, maken medewerkers de juiste beslissingen zonder jouw input en werken ze er net zo hard als jij er niet bent? Dan heb je een goed team; medewerkers weten precies wat ze moeten doen en waar ze op moeten focussen. Valt er nog winst te behalen?

#1 Werk met A-spelers
Dit is absoluut de basis. A-spelers zijn de medewerkers die het verschil maken in de groeisnelheid én -kwaliteit van het bedrijf. Het zijn de medewerkers waar je op kunt bouwen en die zowel in de cultuur passen als bovengemiddeld presteren. Verzamel dus zoveel mogelijk A-spelers om je heen.

#2 Weet wie je welke rol geeft
Heb je een team met A-spelers maar wijs je ze rollen toe waarin ze hun talenten niet kunnen benutten, dan zullen ze niet optimaal presteren. Sterker nog, ze zullen waarschijnlijk binnen 6 maanden weg zijn. Het kan helpen om niet in functiebeschrijvingen te denken, maar in rollen binnen een functie. Voorbeeld: een salesfunctie kan bestaan uit de rol koude acquisitie voeren, netwerk events bezoeken en het closen van deals. Zorg er ook voor dat jouw mensen de flexibiliteit hebben om rollen te wisselen. Presteert een medewerker matig binnen een rol, dan moet dit een bespreekbare optie zijn.

#3 Geef eigenaarschap over kengetallen
Je hebt A-spelers en je hebt ze de juiste rollen gegeven. Nu geef je ze voor elke rol kengetallen, oftewel KPI’s. Een KPI is een getal waarmee je op elk moment weet of het goed gaat met een bepaald proces/verantwoordelijkheidsgebied. Kortom, met goede KPI’s leg je de gezondheid van je bedrijf vast. Voorbeelden zijn:

Omzet en brutomarge zijn logische KPI’s voor de verkoopafdeling.
Een marketing KPI is het aantal leads dat contact opneemt.
Een NPS score is een KPI voor klanttevredenheid.
Wil je werken met KPI’s dan is de KPI Library een mooie inspiratiebron.

#4 Zit er kort op
Dit betekent niet dat je baasje gaat spelen, ofwel de ‘heroïsche leider’ uit gaat hangen die graag voor alle problemen een oplossing vindt. Kort erop zitten betekent dat je als ondernemer scherp op de KPI’s van je A-spelers stuurt. Dit betekent dat alle KPI’s dagelijks of wekelijks ingevuld en besproken moeten worden.

Tip: zorg voor 100% KPI transparantie. Met andere woorden, maak de belangrijkste KPI’s zichtbaar voor iedereen in de organisatie. Tevens zou er een document moeten zijn voor alle teams, waarin de teamleider of manager altijd kan zien hoe ‘gezond’ zijn team is en wat de verwachtingen zijn van die maand.

#5 Accepteer uitsluitend ‘Yesable Proposals’
Word je te vaak lastig gevallen met vragen medewerkers en vind je dat ze eigenlijk meer eigenaarschap moeten tonen? Werk dan met Yesable Proposals: de medewerker doet een voorstel waar je (als hij het goed heeft gedaan) in principe alleen ja op kunt zeggen. Dit voorstel bevat:

Verandervisie – beschrijft kort waar je vandaan komt en waar je naar toe wilt.
Criteria voor oplossing – zijn randvoorwaarden waaraan jouw oplossing moet voldoen. Dit beantwoordt de vraag: “Als de oplossing aan al deze criteria voldoet, is het dan voor jou een goede oplossing?”
De yesable proposal – hierin presenteert de medewerker een oplossing, inclusief 1 of 2 alternatieven (en waarom deze alternatieven een minder goede oplossing zijn).
Tip: koppel aan elke medewerker een senior medewerker die de juiste beslissing kan nemen. Zorg ervoor dat dit tweetal in consensus is, dat ze zonder jouw inbreng een beslissing mag nemen. Uiteraard mag die beslissing alleen hun eigen bedrijfsonderdeel raken – wanneer het meerdere raakt, zou de beslissing altijd langs jou moeten gaan.

Bron: MT.nl

 

Een betere werksfeer, enkele tips

Veel en hard werken kan soms echt een belasting en vervelend zijn. Als een saaie dag meer regel dan uitzondering is willen mensen uiteindelijk niet meer voor je werken.

Natuurlijk wil je dat het werk gedaan wordt maar als de houding op het werk niet goed is zal er‘onder’ gepresteerd worden en zal het team ook niet samenwerken.

Wat kan je doen om de boel een beetje op te vrolijken?
Het is belangrijk om een doelgericht bedrijf/afdeling te zijn, maar het is cruciaal om de sfeer goed te hebben en te houden. Daarom is het van belang om je te bekommeren om het emotionele welzijn van de medewerkers. Organiseer af en toe activiteiten die het plezier en kameraadschap vergroten.

Waarom zo serieus?
Als er gewerkt moet worden is dat natuurlijk een serieuze aangelegenheid, maar dat wil niet zeggen dat het werk altijd in een stille, saaie of serieuze omgeving moet gebeuren. Want als je eerlijk bent, kijk je zelf waarschijnlijk ook niet uit naar die lange saaie bijeenkomsten?

Doe jezelf en je medewerkers een plezier en probeer zo nu en dan een grapje te maken of een pauze in te lassen om iets heel anders te doen… (huur eens een paar artiesten in die een grappige act doen). Wees duidelijk dat er gewerkt moet worden maar het hoeft niet altijd serieus te zijn.

Zorg dat het je opvalt als er iets grappigs gebeurt.
Als je de baas/manager/teamleider bent, heb je jezelf misschien aangeleerd om altijd een strak gezicht te hebben als je aan het werk bent. Waarschijnlijk wordt je ook zo opgeslokt door je werk, dat mocht er iets grappigs gebeuren, je het niet eens ziet.

Verander hierin je houding en zorg dat humor niet een verboden vrucht wordt op de werkvloer. De werknemers zullen je veel meer waarderen en de werksfeer zal ook beter worden.

Alleen werken en niet lachen
Uiteindelijk kom je natuurlijk naar je werk om te werken en niet om lol te hebben.

Maar het kan niet alleen werk zijn dat de klok slaat, anders is er ook niets om naar uit te kijken iedere dag. Dankbaar zijn voor je baan en inkomen motiveert niet heel lang.

Het heeft jouw constante aandacht nodig om het moraal en sfeer goed te houden.

Kunnen wij je helpen om de sfeer binnen het team te helpen verbeteren, neem dan direct contact op met Bureau Different Coaching.

Team performance verbetering!

Vermijd kliekvorming voor effectievere teams

Kliekvorming maakt teamspelers minder onbaatzuchtig. Dat is de conclusie van een onderzoek naar het gedrag van 221 leden van 13 diverse teams in 28 landen, gepubliceerd in de European Journal of International Management. De resultaten van het onderzoek hebben implicaties voor het management dat met divers samengestelde teams (op basis van geslacht, etniciteit en andere demografische factoren) wordt geconfronteerd.

Managers van divers samengestelde teams moeten zich bewust zijn van het feit dat affectieve identificatie met het team een belangrijke trigger is voor bereidwillig gedrag van individuele teamleden, aldus onderzoekster Pinar Acar. Deze managers moeten er dus voor zorgen dat teamleden gedrag vertonen dat de affectieve identificatie van de groep vergroot.

Multinationale samenwerkingsverbanden, de toenemende bewustwording van genderkwesties en een aantal andere factoren hebben binnen organisaties geleid tot het ontstaan van teams met een diverse samenstelling. Het is dan ook belangrijk dat organisaties inzicht hebben in de impact van de demografische verschillen op teambuilding, empathie en altruïsme bij medewerkers. Bovendien moet worden bekeken op welke manier kliekvorming de efficiëntie en daadkracht zou kunnen ondermijnen.

Het belangrijkste obstakel voor daadkracht ontstaat wanneer individuen binnen een team een subgroep of kliek vormen die is gebaseerd op een vergelijkbare demografische achtergrond. Ze zijn dan minder onbaatzuchtig naar het team. Medewerkers die zich daarentegen het sterkst met het volledige team identificeren, blijken ook de grootste bereidheid te tonen om zich voor het gezamenlijke doel in te spannen. Het is niet het feit dat individuen zichzelf anders zien dan het stereotiepe teamlid dat leidt tot dit gedrag, maar eenvoudigweg het feit dat ze zich identificeren met vergelijkbare teamleden.

De efficiëntie van een team wordt in grote mate bepaald door de bereidheid tot samenwerking bij individuele leden of hulpvaardig gedrag dat verder gaat dan de formele functievereisten, aldus Acar. Als deze efficiëntie wordt ondermijnd, moeten interventies op managementniveau die kliekvorming voorkomen en die terzelfdertijd diversiteit en het bewustzijn ervan stimuleren, leiden tot sterkere teams.

Extern Advies

Bureau Different Coaching verzorgt team Coaching en Organisatieadvies bij bedrijven en organisaties in heel Nederland. Wij kennen een bijzonder hoge succesrate bij al onze opdrachten en zijn daar trots op! Wilt u meer weten, aarzel dan niet om contact te zoeken.

Team performance verbetering!

Wilt u betere resultaten met uw Team bereiken? Is er een mentaliteitsverandering nodig, of meer inzicht?
Different Coaching werkt door heel Nederland met in-house begeleiding of Coaching Workshops in combinatie met individuele Coachingstrajecten.

Het is eigenlijk simpel. Een professionele Management & Executive/Business  Coach helpt u met al uw vragen, zowel inhoudelijk als ook persoonlijk. Er wordt gekeken naar uw ambities of uw doelen voor 2012, wat zijn uw en uw Team zwakkere punten, en wat zijn de tools om deze aan te pakken en te verbeteren. Training en Advies staat hier centraal. Dus niet alleen woorden, maar ook daden! En optimisme, want optimisme zorgt voor een stimulerend werkklimaat, enthousiasme bij klanten en relaties, en ruimte voor creativiteit en ideeën. De realiteit wordt zeker niet uit het oog verloren, wat kan leiden tot pittige discussies en de juiste challenge.

Het is interessant om te zien hoeveel een gerichte aanpak uiteindelijk voor een team kan betekenen. Het kan de wereld van het team volledig door elkaar schudden en veranderen, terwijl je je dat aan het begin nauwelijks kunt voorstellen. Nieuwe inzichten, een frisse blik, optimistisch realisme en zelfreflectie missen zijn doel vrijwel nooit. En het fijne is dat je er niet meer alleen voor staat. De verantwoordelijkheid wordt een beetje gedeeld en dat kan heel prettig zijn!

Wij verzorgen onder andere de volgende Workshops & Trainingen:

★ Must Wins 2012!
Weet u al exact wat uw doelen zijn voor het komende jaar? En weten uw medewerkers het? Zonder duidelijk gedragen doelen, geen resultaten. Bent u zich daar voldoende van bewust?

★ Change & Performance verbetering
Veranderen begint met een gezonde challenge en meer inzicht! Hoe ziet uw Team eruit? Is het evenwichtig opgebouwd? Wat mist u? Worden een ieders talenten voldoende benut?
Waar wilt u naar toe, dan gaan we dat samen bereiken!

★ High Potential Workshop
U heeft zeker speciale medewerkers waarvan u veel verwacht. Ook in de toekomst. Deze medewerkers verdienen extra aandacht en begeleiding. Een High Potential Workshop geeft hen extra inspiratie en steun, en verbetert de persoonlijke effectiviteit van High Potential medewerkers.

★ Outplacement Workshop
Helaas kunt u te maken krijgen met een reorganisatie of outplacement. Het juiste bureau kan u helpen met een doeltreffende Workshop zodat uw medewerkers snel op weg gaan naar hun vervolgstap. Bijzonder effectief!

Samen op weg naar een beter en succesvol 2012!

Warme groet,

Judith Migchels