Berichten

Thuiswerken en productiviteit

Werk je vanuit huis? Dan kan het moeilijk zijn om heel de tijd productief te blijven. Je hoeft immers aan niemand verantwoording af te leggen over hoe jij je tijd indeelt. Even een wasje draaien, de vaatwasser uitruimen, stofzuigen, bellen met die ene vriendin; allemaal dingen die je van je werk houden en die je toch makkelijk even doet als je thuis werkt. Zes tips om toch gefocust en productief te blijven in je eigen huis.

Maak een werkplek

Richt een plek ergens in huis in als jouw vaste werkplek. Zo loop je tijdens het werken niet de kans om te worden afgeleid door andere klussen die nog op je te liggen wachten. Geef al je spullen, papieren en andere zaken die je voor je werk nodig hebt er een eigen plek en laat deze ook daar. Helemaal handig is een werkplek die je kunt afsluiten. Omdat je na een dag werken de deur dichttrekt, blijft werk ook echt werk.

Plan je tijd

Het geeft focus en structuur aan je werkdag of -week als je bepaalde taken inplant. Dat voorkomt dat je wordt afgeleid door taken die thuis op je wachten. Gebruik een agendasysteem en zet werkzaamheden er systematisch in. Wat doe je wanneer en hoeveel uur neemt dat in beslag? Er zijn een heleboel online tools zoals Google Calender, Rembember the Milk of Todoist die hierbij kunnen helpen.

Bedenk wat je prioriteiten zijn

Denk goed na over wat je die dag echt moet doen en begin met de belangrijkste of moeilijkste klussen. Moet je bijvoorbeeld een acquisitiegesprek voeren waar je eigenlijk geen zin in hebt? Doe het gelijk, zodat het uit je hoofd en van je takenlijst is.

Zorg voor ritme

Last van opstartproblemen ’s ochtends? Hanteer elke (werk)dag hetzelfde ritme. Bijvoorbeeld op een vaste tijd opstaan, je aankleden alsof je naar kantoor gaat en ontbijt maken en koffie zetten. Pak vervolgens het lijstje met prioriteiten erbij (dat je de dag ervoor of die ochtend maakt), zodat je weet wat je die dag moet en gaat doen.

Beweeg en houd pauzes

Het ligt voor de hand, maar een goede werkplek voorkomt niet alleen problemen, maar zorgt ook voor een betere werkhouding. Sta regelmatig even op, houd vaker een paar korte pauzes in plaats van een lange onderbreking en voorkom dat je de hele dag achter het beeldscherm zit.

Blokkeer stoorzenders

Er zijn in huis een heleboel zaken die kunnen afleiden, maar er zijn ook een heleboel manieren om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld: zet het geluid van je telefoon uit om niet gestoord te worden. Of: check je mail alleen op vastgezette tijden en zet het geluid van inkomende mail uit. En: ruim je werkplek op aan het einde van de dag, zodat je de volgende ochtend fris en gelijk kunt beginnen. Ook handig: laat anderen in huis weten dat je aan het werk bent, maar vooral ook wanneer ze je wel mogen storen. Dat voorkomt dat ze tussendoor toch even aankloppen.
Bron: zzpservicedesk.nl

Wil je een eigen bedrijf beginnen?

Wil je voor jezelf beginnen, kom dan eerst even langs bij Different Coaching!

Different Coaching begeleidt bedrijven en organisaties van start-up tot scale-up, MKB en ook multinationals als succesvolle Bedrijfscoach.

Misschien wil jij ook voor jezelf beginnen? Je ziet het in deze tijd erg veel. Het komt omdat tijden behoorlijk verandert zijn en de loyaliteit van bedrijven naar hun werknemers erg is afgenomen. Vandaar dat ook werknemers nu steeds mee kijken naar wat zij zelf belangrijk vinden en hoe hun leven het beste is in te richten. En een eigen bedrijf heeft veel voordelen.

Wij begeleiden die professionals die inderdaad erover denken om een bedrijf op te richten of die dit al gedaan hebben en die de stap naar nog meer succes willen maken.

Veel onderwerpen komen op maat aan bod:

 • Value proposition
 • USP’s, Unique Selling Points
 • SWOT, Strength/Weakness Analyses
 • Business Plan
 • Marketing/Acquisitie Plan
 • Finance & Operations
 • Team Performance
 • Websites/Social Media etc.

Heel verstandig om van experts het vak te leren. Zodat je fouten niet of maar een keer maakt. Zoek je een professionele sparringspartner? Maak dan vandaag nog kennis met Different Coaching!

Animation Different Coaching – zzp online!

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=0RHMVDJG3Dc&feature=em-share_video_user” width=”320″ height=”210″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ hd=”1″ rel=”0″ showsearch=”0″ showinfo=”0″]

Zo werkt de Wet DBA: tips voor HR

De Wet DBA, het stelsel van modelovereenkomsten dat de VAR-verklaring vervangt, staat voor de deur. Wat moet HR hierover weten?

Eindelijk is de beslissing genomen: de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) werd vorige week door de Eerste Kamer goedgekeurd. Vanaf 1 mei vervangt deze wet het systeem van VAR-verklaringen. Vooralsnog heeft de regering een ‘wenperiode’ ingesteld tot 1 mei 2017.
Maar waarom moet u eigenlijk gaan werken met deze nieuwe zzp-belastingtoets? En wat heeft de Wet DBA nu precies voor gevolgen voor uw praktijk als opdrachtgever? Dik van Leeuwerden, manager van het kenniscentrum wet- en regelgeving bij salarisdienstverlener ADP, zet de feiten op een rij.

Afscheid van de VAR

Om een antwoord te geven op deze vragen, is het goed om terug te kijken naar een belangrijke reden waarom de VAR destijds werd ingevoerd. In 2001 is de VAR al ingevoerd in de inkomstenbelasting. Pas in 2005 is de vrijwarende werking voor opdrachtgevers in de loonbelasting- en sociale zekerheidswetgeving opgenomen.
Belangrijke reden hiervoor was de wens vanuit de praktijk – zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers – om vooraf duidelijkheid te hebben over de status van een zzp’er of freelancer. Tot die tijd kwam het zeer regelmatig voor dat – met name bij looncontroles door UWV – er correcties op werden gelegd omdat de controleur stelde dat er een echte of fictieve dienstbetrekking bestond. Dit leidde vaak weer tot bezwaar- en beroepsprocedures en dus tot kosten bij de opdrachtgevers.

VAR: ten onder aan eigen succes

De VAR was – en wellicht is – voor de praktijk dus een prima praktische oplossing. Beschikt de opdrachtnemer over de juiste VAR, dan was de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen. Waarom dan vervangen vraagt u zich af? In feite is de VAR ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Door het gemakkelijk kunnen verkrijgen van een VAR zouden er situaties van schijnzelfstandigheid ontstaan.
Een andere belangrijke reden voor afschaffen van de VAR is dat deze door de Belastingdienst in de praktijk niet meer te handhaven viel. Er werden te veel VAR’s afgegeven en controle daarop was praktisch onmogelijk. Zelfs in de situatie dat het heel duidelijk was dat er in feite sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking, was het voor de Belastingdienst praktisch onmogelijk een naheffing bij de opdrachtgever neer te leggen. Wettelijk was immers geregeld dat, als de opdrachtgever een VAR-WUO of VAR-DGA kon tonen, hij gevrijwaard was van het afdragen van loonheffingen voor de zelfstandige. Alleen in situaties waar de inspecteur kon bewijzen dat er sprake was van bewuste misleiding kon er een naheffing worden opgelegd.
Een ander praktisch probleem zit ‘m erin dat de VAR was geregeld in de inkomstenbelasting. Het kwam voor dat een freelancer al drie jaar lang een VAR-WUO ontving – verlening ging vanuit de Belastingdienst praktisch automatisch – en dat bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting de inspecteur vond dat er geen sprake was van een onderneming. Fiscale voordelen voor ondernemers vervielen in een dergelijke situatie. In een aantal gevallen is de inspecteur door de rechterlijke macht teruggefloten.

Winnaar Wet DBA

De winst van de Wet DBA lijkt dus vooral bij de Belastingdienst te liggen. Want de Wet DBA doet, wat betreft de ‘deregulering’, zijn naam eer aan. Waar onder de VAR de discussie of er sprake is van een (fictief) dienstverband wettelijk nog wettelijk is geregeld, spreekt de nieuwe belasting- of sociale zekerheidswetgeving daar niet over! Wat blijft om te toetsen zijn de echte dienstbetrekking en de fictieve dienstbetrekkingen.
Hoe kunnen een opdrachtnemer en een opdrachtgever dan toch nog een overeenkomst aangaan zonder het risico van naheffingen? Daarover is dus niet is terug te vinden in de Wet DBA. Uit de memorie van toelichting blijkt dat partijen zowel op sectoraal als op individueel niveau modelovereenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomst en wanneer de inspecteurs óf een gezagsverhouding, óf de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid uitsluit (wanneer het werk niet zonder toestemming van de opdrachtgever kan worden uitbesteed aan een ander) dan is er geen sprake van een echte dienstbetrekking. De opdrachtgever is in dat geval gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de feitelijke invulling van de arbeidsrelatie en het werk zo is als in de overeenkomst wordt omschreven.

Toetsing nieuwe overeenkomst?

En daar zit volgens mij nu net de kneep. Want hoe gaat de Belastingdienst dat controleren? Hebben ze daar wel voldoende mankracht voor? En hoe strikt moet de feitelijke naleving van de overeenkomst dan eigenlijk zijn? Als een zzp’er in de bouw volgens de overeenkomst bijvoorbeeld moet werken met zijn eigen gereedschap, maar wel gebruikt maakt van de betonmolen op de bouwplaats, hoe streng zullen inspecteurs hierover oordelen?
Allemaal vragen waarop nog niemand het antwoord heeft. Momenteel werkt de Belastingdienst aan een handreiking die ook openbaar zal worden gemaakt. Om de fictieve dienstbetrekkingen uit te sluiten is er een aparte paragraaf in de overeenkomst opgenomen dat partijen ook aangeven dat er geen fictieve dienstbetrekking als artiest, thuiswerker of gelijkgestelde ontstaat.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat regelen dat wanneer zo’n bepaling is opgenomen, er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. De fictieve dienstbetrekking van commissarissen valt overigens niet meer uit te sluiten. Maar hier heeft de staatssecretaris een heel praktische toezegging voor gedaan: de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen wordt afgeschaft. In ieder geval iets wat de praktijk van HR- en salarisadministratie de nodige communicatie met de commissarissen bespaart.

Wet DBA: tips voor werkgevers

Alles overziend is het eigenlijk wel vreemd dat de Wet DBA is goedgekeurd terwijl we nog niet weten hoe de toetsing in de praktijk zal werken. Want hoe gaat de richtlijn van de Belastingdienst er uit zien? Voor 1 mei zal de richtlijn er wel komen en krijgen opdrachtgevers en zzp’ers meer duidelijkheid, maar een concrete datum is nog niet bekend. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er zeker in de beginperiode veel discussie zal zijn. Met name tussen de Belastingdienst en werkgevers, voor wie het risico het grootst zal zijn.
Het beste wat u als opdrachtgever op dit moment kunt doen is uw interne procedure met betrekking tot het inhuren van zzp’ers eens goed onder de loep te nemen. Wie gaat daarover? HR, inkoop? En de collega’s die freelancers praktisch inhuren, weten zij welke modelovereenkomst uw organisatie hanteert en welke voorwaarden daarbij horen? Overeenstemming over dit soort zaken is belangrijk: zo handelt iedereen op dezelfde manier en worden fouten – of fictieve dienstbetrekkingen – voorkomen.
Kijk verder of u gebruik kunt maken van de modelovereenkomsten die al zijn goedgekeurd en gepubliceerd door de Belastingdienst. Anders moet u een eigen modelovereenkomst opmaken en deze ter goedkeuring voorleggen. Hou hierbij wel goed in de gaten dat er een fiscale vrijwaring geldt voor u als opdrachtgever, maar bedenk dat voor de beoordeling of er werkelijk civielrechtelijk een arbeidsovereenkomst is ontstaan, de rechter altijd het laatste woord heeft.
Ten slotte is het belangrijk goed de vinger aan de pols te houden op het moment dat u met een modelovereenkomst werkt. Werken jullie in de praktijk daadwerkelijk conform de overeenkomst? Gaat de opdracht niet te veel lijken op een dienstbetrekking? Een freelancer opnemen in de aanwezigheidsregistratie, opnemen in e-maillijsten, bedrijfskleding laten dragen of meenemen in alle teamvergaderingen lijken onschuldige zaken. Toch kan de optelsom de inspecteur en/of de rechter later geloven dat er sprake is van meer dan een opdracht. Natuurlijk wilt u ook zelfstandigen binden aan de organisatie, maar blijf acteren als opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bron: pwdegids.nl

‘Nieuwe’ zzp’ers willen uitdaging en zelf hun werktijden bepalen

Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot. Dit zijn enkele eerste resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid, die eind 2012 is uitgevoerd door TNO en CBS.

Voor ‘nieuwe’ zzp’ers is het zoeken van een nieuwe uitdaging de belangrijkste reden om voor een bestaan als zelfstandige te kiezen. Een belangrijke overweging is bovendien dat zij zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken. Andere redenen, zoals niet (meer) voor een baas willen werken, geen geschikte baan als werknemer kunnen vinden of meer kunnen verdienen als zelfstandige, spelen een minder belangrijke rol.

Klassieke zzp’ers
Voor ‘klassieke’ zzp’ers zoals winkeliers en boeren – die goederen of grondstoffen verkopen – en voor zelfstandigen met personeel zijn een nieuwe uitdaging en flexibele werktijden van minder belang. Zij zijn juist vaker als zelfstandige begonnen, omdat zij dat altijd al wilden.

Tevreden over werktijden
Nieuwe zzp’ers zijn vaker dan andere zelfstandigen heel tevreden over de mogelijkheid om in deeltijd te werken en de eigen werktijden te bepalen. Beroepen van klassieke zzp’ers bieden daarvoor veelal ook minder mogelijkheden. Klassieke zzp’ers zijn relatief vaak niet tevreden over hun inkomen. Zelfstandigen met personeel zijn vaker dan zzp’ers tevreden over hoeveel vraag er naar hun producten is.

Knelpunten in het werk
Nieuwe zzp’ers hebben in hun werk meer dan klassieke zzp’ers last van onnodig overleg en vergaderen. Daarentegen hebben zij minder problemen met onnodige administratie. Nieuwe zzp’ers worden wel relatief vaak belemmerd door files, vertragingen in het openbaar vervoer of andere vervoersproblemen. Dat hangt samen met de langere reistijd die nieuwe zzp‘ers vanwege de aard van hun werkzaamheden hebben.

Bron: Loopbaan-visie.nl

Tips tegen uitstelgedrag

Soms heb je gewoon geen zin om aan het werk te gaan. Omdat deze opdracht niet leuk is, je weinig inspiratie hebt of je gewoon liever even iets anders doet. In plaats van die opdracht af te maken, wacht je soms net zo lang tot je in tijdsnood komt. Met deze tips stel je jouw werk niet langer uit.
 1. Tijd voor jezelf

  Uren achtereen zwoegen aan een bepaalde opdracht is niet nodig. Na twee uur werken neemt je concentratie af, wat ten koste gaat van jouw kwaliteit. Zo zegt coach Yura Boerma: ‘‘Tijd voor jezelf nemen is erg belangrijk. Wanneer je dit niet doet ben je bijvoorbeeld sneller geïrriteerd.’’ Ga tussen het werken door even naar buiten voor een frisse neus of trakteer jezelf op jouw favoriete broodje van de bakker op de hoek. Wanneer je weer aan het werk gaat, zul je merken dat je energie en concentratie weer zijn opgeladen.
 1. Maak een planning

  Geef jezelf deadlines voor jouw opdrachten door middel van een planning. Dit geeft je een overzicht van wat je nog moet doen en rust in je hoofd. De vrijheid van het ondernemerschap  is voor veel zelfstandigen een voordeel, maar kan ook een valkuil zijn. ‘‘Sommige ondernemers vinden het moeilijk om hun tijd in te plannen, waardoor werk en privé door elkaar gaan lopen,’’ zegt Yura. Plannen kan bijvoorbeeld in je agenda, op je laptop in Excel of met een van de vele plannings-apps op jouw smartphone. Door je aan een planning te houden, voorkom je dat je in tijdnood komt of erger nog: een taak of afspraak vergeet.
 1. Wees niet te streng

  Wanneer je de lat voor jezelf te hoog legt, is de verleiding om iets uit te stellen veel groter. Verwacht niet van jezelf dat je die grote opdracht binnen twee dagen af hebt, wanneer je weet dat je hier minstens het dubbele voor nodig hebt. Maak een tijdsplanning op basis van tip 2 en overleg met jouw klant of deze planning voor hem of haar ook in orde is. Je kunt beter aan het begin overleggen en laten zien wat haalbaar is, dan dat je nachten door moet werken of half werk aflevert. Of erger nog: op de dag van de deadline moet bellen dat je de opdracht nog niet af hebt.
 1. Moeilijke klusjes eerst

  Het is voor de hand liggend om met de makkelijkste opdrachten te beginnen en de moeilijkste taak te laten liggen. Hierdoor blijf je tegen deze opdracht aan hikken en wordt het steeds moeilijker om er aan te beginnen. Wanneer je eenmaal bent begonnen met dat moeilijke klusje, voel je bij ieder afgerond deel een last van je schouders vallen.
 1. Concentratie

  Het klinkt erg cliché, maar je werkt een stuk effectiever wanneer jij je kunt concentreren. Zo zegt Yura: “Een van mijn belangrijkste tips die ik ondernemers kan geven, is zo min mogelijk multitasken.’’ Probeer te werken op de tijden dat de kinderen op school zitten, of wanneer jouw partner van huis is. Wanneer je in een rustige omgeving aan de slag gaat wordt je minder snel afgeleid en kun je een stuk productiever werken dan wanneer jij in je ooghoek probeert jouw kinderen in de gaten te houden.

  Bron: zzpservicedesk.nl

5 tips om onbezorgd van jouw vakantie te genieten

Nu de vakantieperiode voor de deur staat komt bij veel zzp’ers de vraag naar boven of het wel slim is even weg te gaan. Je zult maar net een opdracht mislopen omdat je op het strand in Griekenland ligt. Of je krijgt een telefoontje van die potentiële klant op de dag dat je vlucht naar een tropisch paradijs vertrekt. Kortom, hoe en wanneer kun als zzp’er je vakantie het beste plannen?
Als zzp’er wil je altijd en overal bereikbaar zijn, maar die welverdiende vakantie na maanden hard werken laten verpesten door het gevoel dat je een klus bent misgelopen, is ook zonde. Daarnaast wil je je vakantie ook niet verpesten door op het strand om de vijf minuten je telefoon te checken op emailtjes. Werken is leuk, maar een werkverslaving is niet de bedoeling.
Hoe kun je het beste je vakantie plannen? Vijf tips:

1. Op tijd

Bedenk ruim op tijd wanneer je met vakantie gaat en laat je opdrachtgevers dit ook weten. Bel of mail ze zodra je weet wanneer je weggaat en vertel ze daarbij ook hoe bereikbaar je bent. Je kunt daarbij denken aan een vast moment waarop je je mail checkt. Zo kunnen jij en je opdrachtgevers in hun planning rekening houden met je afwezigheid, zonder dat je iemand teleur hoeft te stellen of een opdracht mis hoeft te lopen.

2. Rustige periode

Als zzp’er in de bouw is het logisch om in de bouwvak je vakantie te plannen, en zo is het in meer branches. Wanneer je weet dat in een bepaalde periode weinig opdrachten worden verstrekt, dan is dat de beste periode om weg te gaan. Zijn er bijvoorbeeld veel beurzen in het najaar, of krijg je juist de meeste klussen aangeboden vlak voor kerst, zorg dat je er dan bent.

3. Schoolvakanties

Ben jij door je kinderen gebonden aan de schoolvakanties en is dat net een drukke periode? Probeer dan je vakanties te spreiden: twee keer een weekend weg met je kinderen en buiten de vakantie nog een weekje weg met vrienden of alleen. Zo pak je de opdrachten in de schoolvakanties toch mee terwijl je concurrenten het land uit zijn. Wel even goed afspreken met je partner en kinderen!

4. Financiën

Vakantie is een dure grap, en in tegenstelling tot mensen in loondienst krijg jij geen vakantiegeld of betaalde vrije dagen. Als het lukt, spaar dan maandelijks een bedrag voor je vakantie, bijvoorbeeld 8 procent, dan heb je tegen de tijd dat je weggaat toch wat extra geld. Let ook op dat je facturen verstuurd zijn voor je vertrekt en dat op jouw beurt alle rekeningen zijn betaald zodat er geen betaaltermijn verstrijkt.

5. Ga ook echt

Heb je eenmaal bedacht dat je met vakantie wilt, ga dan ook echt. Boek een ticket en houd daaraan vast. Die vakantie heb je als zzp’er ook hard nodig. Wees eerlijk naar je klanten dat je niet of slecht bereikbaar bent. Zij zullen er alle begrip voor hebben dat ze je even moeten missen. Je kunt altijd door blijven werken maar wat hebben jij en je opdrachtgevers eraan als je straks overspannen thuis zit?
Bron: zzpservicedesk.nl

Ondernemen en communicatie met de klant

Je hebt een nieuwe klant, dat is goed nieuws. Wat minder is, is dat zijn bedrijf in Groningen zit en jij in Middelburg woont. Dat betekent ruim drie uur heen rijden voor een kennismakingsgesprek of een tussentijds overleg, en drie uur terug. Gelukkig bestaat er videoconferencing.
Bepaalde dingen bespreek je niet over de telefoon met je klanten. Je hebt non-verbale communicatie nodig om echt goede gesprekken te voeren, zeker als je je klanten niet goed kent. Daarom zal je voor dat soort gesprekken en overleggen naar je klant toe moeten. Daarnaast is het altijd prettiger om face-to-face te communiceren dan telefonisch. Maar dan ben je reistijd, en al snel een dagdeel, kwijt. Daarom is het verstandig om videoconferencing op te nemen in je workflow.

Skype

Er zijn verschillende programma’s waarmee je ‘met beeld kunt bellen’ met je klanten. De bekendste is Skype. Hier kun je een account aanmaken en onbeperkt videobellen met anderen die ook een account hebben. Zolang het een-op-een-gesprekken zijn is dit gratis, maar als je met meerdere mensen tegelijk wilt videobellen moet je een premium account nemen. Dit kost 6,99 euro exclusief btw.

Google Hangouts

Een andere mogelijkheid is Google Hangouts. Je maakt een Google+-account aan en kunt zo gratis videobellen met maximaal tien mensen tegelijk. Als je iets aan de hele wereld te vertellen hebt, kan dat ook. Met Hangouts on Air kun je een luitzending opnemen, die live te zien is via Google+, YouTube en je eigen website. Je kunt tijdens de uitzending zien hoeveel mensen er meekijken. Je Hangouts on Air worden automatisch op je YouTube-kanaal opgeslagen.
 Facetime

Facetime

Je kunt ook via Facetime contact hebben met je klanten. De service is gratis, alleen moet je wel in het bezit zijn van een Apple-device en degene met wie je wilt spreken ook.

Tijd besparen

Skype, Google Hangouts en Facetime zijn de bekendste videoconferencing-programma’s, maar er zijn meer aanbieders. Welke je ook kiest, deze manier van contact houden met je klanten gaat je veel tijd opleveren.
Bron: zzpservicedesk.nl

Ondernemen en pensioen

Zzp’ers en hun pensioen

Zzp’ers hebben, zoals iedereen die in Nederland woont, recht op AOW (Algemene Ouderdomswet) als ze de AOW-leeftijd bereikt hebben. Werk je als werknemer in loondienst, dan bouw je in de meeste gevallen naast de AOW vanzelf een aanvullend pensioen op via je werkgever. Als zzp’er ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Uit onderzoek blijkt dat veel zzp’ers dit niet doen, terwijl het voor de langere termijn wel erg belangrijk is.

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Om te bepalen hoeveel pensioen je straks nodig hebt, spelen diverse individuele omstandigheden een rol. Denk daarbij aan: wel of geen partner met eigen inkomen, stijgende of dalende woonlasten, wel of geen spaargeld. Voor dit aanvullende pensioen bestaan verschillende mogelijkheden. Welke optie voor jou de beste is, is geheel persoonlijk en voor iedere zzp’er anders. Raadpleeg voor je eigen situatie een verzekeringsadviseur.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als zzp’er heb je diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Zo kun je gebruikmaken van de mogelijkheid een deel van je winst te reserveren voor een fiscale oudedagsreserve (FOR), pensioenopbouw in eigen beheer (door DGA), banksparen of een lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling.

Bij bovenstaande vormen is veelal sprake van uitgestelde belastingbetaling. Je betaalt namelijk over het bedrag dat je in mindering brengt op je winst, je inleg bij banksparen of je premie aan lijfrente, geen belasting. De belastingheffing door de Belastingdienst wordt uitgesteld naar het moment van uitkering. Deze uitkering vindt vaak plaats na het bereiken van je AOW-leeftijd en dan val je in een lager belastingtarief. Dit komt doordat je dan geen AOW-premie meer hoeft te betalen.

Vanuit loondienst gaan starten als zzp’er

Ben je als zzp’er ook ex-werknemer, dan kun je de pensioenregeling van je voormalige werkgever vrijwillig voortzetten. Je pensioenregeling moet deze mogelijkheid dan wel bieden. De pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is tot maximaal tien jaar na ontslag aftrekbaar van de belasting.

Pensioenfondsen voor zzp’ers

Verder bestaat er vanaf 2015 de mogelijkheid om via een eigen pensioenregeling bij ABP te sparen voor je oude dag. In dit pensioen kun je geheel naar eigen inzicht, flexibel en vrijwillig bedragen inleggen, en op een zelf te bepalen pensioenleeftijd, tussen de zestig en zeventig jaar, kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van tien, vijftien of twintig jaar. Er wordt dus niet levenslang uitgekeerd. Ben je na de overeengekomen periode nog in leven, dan val je terug op de AOW.
Het opgebouwde vermogen kan ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken. In deze situatie eet je dus wel je pensioen op. Is je pensioenpotje leeg, dan stopt ook de uitkering. Ook als je nog steeds arbeidsongeschikt bent. Het opgebouwde vermogen is niet opeisbaar voor derden en het pensioen maakt geen deel uit van de vermogenstoetsen.

Naast dit pensioenfonds kunnen zzp’ers vanaf 2015 waarschijnlijk ook pensioen opbouwen bij BrightNL. BrightNL is opgericht door een aantal zelfstandigen met het doel ondernemers de mogelijkheid te bieden om voordelig een pensioen op te bouwen. BrightNL wacht op dit moment nog op een vergunning van de Autoriteiten Financiële Markten (AFM).

Bron: zzpservicedesk.nl

Een eigen bedrijf starten?

Vastigheid vs flexibiliteit

Jouw eigen uren bepalen, geen ‘baas’ om voor te werken, doen wat je leuk vindt en wanneer je het leuk vindt, zelf jouw tarieven bepalen: voor jezelf werken lijkt in het begin net vakantie. Vakantie waar je voor betaald krijgt.
In de praktijk blijkt het allemaal niet zo rooskleurig te zijn. Als ik de laatste statistieken moet geloven, leven veel zzp’ers onder de armoedegrens. De concurrentie is in de meeste branches moordend. En ondanks alle ‘vrijheid blijheid’ wil jij als zzp’er wel zeker weten dat je aan het einde van de maand jouw rekeningen kunt betalen. In hoeverre moet je jouw vrijheid en flexibiliteit opgeven voor financiële zekerheid?

Allergisch

Zelf ben ik een beetje allergisch voor dingen die ‘moeten’. Ik wil mijn werk doen omdat ik het leuk vind. Een concullega heeft ooit eens heel treffend gezegd: ‘Als wat je doet op werken begint te lijken, moet je stoppen.’ Ik ben het daar deels mee eens. Zolang ik doe wat ik leuk vind, ben ik er goed in. Wanneer de passie en het enthousiasme weglekken, gaan mijn resultaten ook naar beneden. Daar komt bij mij nog bij dat ik een bepaalde mate van vrijheid moet hebben om écht goed te kunnen presteren. Allemaal leuk en aardig, maar voor flexibiliteit worden volgens mij alleen yogaleraren betaald.

Opdrachten waar je niet achter staat

Dit betekent dat er een balans moest komen tussen financiële zekerheid en mijn zo gekoesterde ‘vrijheid-blijheid’. Hoe doe je dit, zonder dat je het gevoel hebt dat je jouw visie uit het oog verliest? Het is soms zo gemakkelijk om ja te zeggen tegen een opdrachtgever voor het geld, terwijl je eigenlijk niet 100 procent achter de opdracht staat. Moet je dit dan maar doen met als argument dat het in ieder geval de rekeningen betaalt? Ik ben van mening dat je dit niet moet doen. Ondernemen is een keuze en je kiest jouw eigen klanten. Ook op de momenten dat het moeilijk gaat. Als je tegen de een ja zegt, hoe verantwoord je dan voor jezelf dat je tegen de volgende nee zegt? En wat nou als de volgende meer geld biedt?

Gevoel van dwang

En toch is dat ene kleine stukje zekerheid, dat aan het einde van de maand de rekeningen betaald kunnen worden, voor veel ondernemers zo belangrijk dat ze bereid zijn om hun eigen visie ervoor opzij te zetten. Of misschien staat het water hen zo erg aan de lippen dat ze simpelweg geen andere keuze hebben, hoewel ik daar niet in geloof. Wanneer je een opdrachtgever aanneemt omdat je het jezelf niet kunt permitteren om nee te zeggen, ga je een lastige tijd tegemoet. Niet alleen heeft die opdrachtgever meer macht dan nodig is, in jouw hoofd zal er ook altijd een bepaald gevoel van moeten en dwang aan die opdrachtgever gaan hangen. In het ergste geval zuigt het al jouw energie weg en lukt het je daardoor niet meer om op positieve en constructieve wijze aan jouw bedrijf te werken.

Energielevels

Helaas is er geen makkelijk antwoord of simpele oplossing. Het vormgeven van een bedrijf en de keuzes die daarbij gemaakt worden, is persoonlijk. Waar de een meer waarde hecht aan een inkomen dan aan flexibiliteit, wil een ander koste wat het kost vrij zijn. Het belangrijkste is dat je in de gaten houdt hoe het met jouw energielevels is. Heb je nog elke dag zin om te gaan werken, dan gaat het goed. Anders is het wellicht toch tijd om eens met een bezem door jouw klantenbestand te gaan.
Bron: zzpservicedesk.nl