Coachend leidinggeven, hoe doe je dat?

4 tips voor coachend leidinggeven te ontwikkelen
Coachend leiderschap is belangrijk om het maximum uit je team te bereiken. Het is een coachingstraject die de competenties van de werknemers op de voorgrond plaatst. Je spreekt de werknemers aan op hun persoonlijke kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Je waakt er over dat jouw personeelsleden zich uitstekend kwijten van de taken en zelfstandig hun job kunnen uitvoeren. Coachend leiderschap beoogt twee objectieven. Enerzijds het leidinggeven zelf door bepaalde doelen voorop te stellen en die te behalen. Anderzijds ben jij de leidraad om werknemers naar een hoger level te tillen.

Bij leidinggevende coaching klamp je je personeel aan op hun attitude en de manier hoe ze met elkaar communiceren. Hieronder 4 tips hoe je dit coachingstraject het beste aanpakt.

Tip 1: Communiceer duidelijk welke verwachtingen jij vooropstelt

Glasheldere kennisgeving en briefing naar de werknemers toe is de basis van een goede samenwerking in de toekomst. Spreek over de doelen die je in de toekomst voor ogen hebt met elke werknemer en schets het verwachtingspatroon om die beoogde doelstellingen te bereiken op een ondubbelzinnige duidelijke manier. Hierdoor creeër je een effect dat hij of zij weet wat hen te doen staat.

Tip 2: Benader op een positieve manier zonder aan te vallen

Je moet er zorg voor dragen dat je steeds positief opbouwende informatie geeft zonder die persoon te kwetsen of aan te vallen. Check altijd of de werknemer jouw boodschap heeft begrepen wat je wou zeggen. Leidinggevende coaching pas je vooral toe in omstandigheden waar je werknemer zowel sturing en hulp nodig heeft. Richtlijnen geven, corrigeren en het geven van feedback lopen als een rode draad doorheen het coaching proces als leidinggevende.

Tip 3: Maak tijd voor het leerproces zonder het geduld te verliezen

Een werknemer omscholen of verbeteren vergt tijd. Je kan van je personeelslid niet verwachten dat het ontwikkelen van een vaardigheid meteen resultaat gaat opleveren. Meestal gaat dit gepaard met vallen en opstaan waarbij fouten regelmatig voorkomen in het aanleerproces. Het is van het grootste belang dat je die gelegenheid aangrijpt om te evalueren en te wijzen welke oplossing voorhanden is. Of zoals het spreekwoord zegt: ‘Je moet leren van je gemaakte fouten’.

Tip 4: Zorg voor een goede vertrouwensband met je medewerkers

Trap niet in de valkuil dat je je medewerkers geringe aandacht geeft. Te weinig geloof in iemand of ruggensteun kan bijdragen tot nefaste gevolgen. Het belemmert de persoonlijke ontwikkeling en beperkt de creativiteit bij een werknemer. Een goede vertrouwensband tussen een leidinggevende en een werknemer heeft een invloed op de verbetering van werkprestaties. Probeer hun gedachten te lezen. Waar worden ze gelukkig van en waar staat hij of zij voor open. Hier moet je handig op inspelen zodat je een juiste team strategie kan bepalen.

4 Tips voor het doorvoeren van een gedragsverandering

4 tips voor het doorvoeren van gedragsverandering
Steeds vaker komt het in het nieuws, de zogenaamde schandalen in het bedrijfsleven. Werkgevers en werknemers die misbruik maken van het vertrouwen dat ze krijgen. Na een dergelijk schandaal is er een gedragsverandering nodig. Maar hoe kun je het gedrag van mensen beïnvloeden en daardoor veranderen? Is het überhaupt wel mogelijk om normen en waarden binnen een bedrijf om te zetten? Ja zeker, zeggen veel professionals. In dit artikel volgen 4 tips om het gedrag binnen een bedrijf te veranderen, door middel van een coachingstraject.

1. Bewustwording
Gedragsverandering kan pas plaatsvinden als mensen zich bewust zijn van hun huidige gedrag. Performance coaching kan daar een groot aandeel in leveren. Bij dit coachingstraject gaan werknemers in op hun persoonlijkheid, aan de hand van vragen: Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn goede eigenschappen? Wat zijn mijn valkuilen? Wat betekent dit voor mijn werkgedrag? Wat zou ik aan mijzelf willen verbeteren? Aan de hand van deze vragen wordt een werkgever of werknemer zichzelf bewust van zijn gedrag. Performance coaching laat de werknemer zien wat de invloed van het gedrag op de omgeving is. Deze manier van coachen wordt ook wel competentie coaching genoemd.

2. Gamification
Nieborg deed een onderzoek naar het veranderen van gedrag op basis van gamification. Dit bleek een hele goede manier om mensen te coachen. Bij een spel zijn drie onderdelen essentieel: beloning, werving en behoud. Door het belonen van gedrag, trek je mensen aan en behoud je mensen. Bruna, een kantoorboekhandel, verzon een goede manier om verandering in zijn bedrijf door te voeren. Hij ontwikkelde een app waarop zijn werknemers punten konden scoren door bepaalde acties te doen, zoals klanten aanspreken in de winkel. Deze manier was heel effectief, de verkoopcijfers stegen direct. De baas hoefde op deze manier zijn werknemers ook niet voor te kauwen wat ze moesten doen. Spelenderwijs gedrag veranderen is een goedwerkende methode.

3. Zachte heelmeesters
Collins, een bedrijfskundige, zegt dat het belangrijk is om de punten waarop het in je bedrijf mis gaat, duidelijk te maken. Er hoeven geen personen aangewezen te worden, die de oorzaak daarvan zijn. Het beste kunnen er gerichte punten genoemd worden, waar het hele bedrijf aan kan werken. Als er mensen zijn die niet voldoende inzet tonen, of het verknallen voor de rest, moet de werkgever hen dan ook ontslaan. De goede werknemers lijden anders onder het gedrag van de slechtere werknemers. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

4. Regels
Stel duidelijke regels op voor het bedrijf. Leg de regels uit aan de hand van de normen en waarden die het bedrijf heeft. De medewerkers zullen dan beter begrijpen waarom ze zich aan bepaalde regels moeten houden. Geef tegelijkertijd werknemers wel de kans om hun eigen visie te vertellen en laat die ook meewegen. Dit is een onderdeel van competentie coaching, waar in de werknemers de ruimte krijgt om zijn eigen visie en normen en waarden te delen met de rest.

Time-management, 3 tips om je tijd beter te gebruiken

Wie is de baas over jouw tijd, jij of de klok?

Hoe komt dat toch? Op sommige dagen vink je de ene na de andere actie af en heb je aan het eind van de werkdag een voldaan en tevreden gevoel. Terwijl je op andere dagen druk bent met van alles, zonder dat er iets van je planning terecht kwam. Moe maar niet voldaan. Een goed time-management systeem kan dan helpen. In deze blog vind je 3 tips om je tijd beter in te delen en je valkuilen te leren herkennen, zodat je ermee aan de slag kan, zelf of met behulp van coaching in een coachingstraject.

Planning

Time-management begint met een goed overzicht van alles wat je moet doen. Zeker als je het druk hebt is het belangrijk om dat overzicht toch te maken. Maak een lijst, zonder er meteen over na te denken wat er eerst of later moet of hoeveel tijd het kost of hoe belangrijk het is.. Eerst overzicht!
Minstens even belangrijk: maak één overzicht, op één plek. Het maakt niet uit waar. Maak een lijst op je telefoon, in je mailbox, in een boekje, ergens op je computer, maar zorg ervoor dat je niet overal verschillende lijstjes hebt.

Pas na het maken van het totaaloverzicht ga je een planning voor de werkdag maken. Kijk hoeveel tijd je hebt op de dag, deel die tijd in in handige eenheden (Francesco Cirillo gebruikt daarvoor in zijn “pomodoro-techniek” blokken van 25 minuten) waarin je met jezelf afspreekt dat je onafgebroken werkt. Plan realistisch: neem tijd genoeg voor een actie en plan niet meer eenheden dan je op die dag te besteden hebt.

Omgaan met afleiding

Je hebt een overzicht, je hebt een actielijst voor de dag, je bent begonnen afvinken van je lijstje, en dan…. Dan ligt de afleiding op de loer. Afleiding vanuit jezelf of vanuit anderen.

Voor beide soorten afleiding geldt: herken het, noteer het op je lijstje, probeer zo snel mogelijk weer terug te keren naar je werk. Tegen collega’s kun je vriendelijk zeggen dat je later bij ze terugkomt. Maar ook tegen jezelf kun je vriendelijk zeggen dat je nu echt weer terug wilt aan je werk. Soms zijn onderbrekingen niet te vermijden en moet je accepteren dat je planning aangepast moet worden.

Kijk regelmatig terug naar je lijstje en zoek eens uit wanneer je wordt afgeleid, of het (te) vaak gebeurt en bij welk soort activiteiten het gebeurt. Probeer vervolgens een oplossing te vinden. Ga in gesprek met die collega die vaak stoort. Zoek uit waarom je sommige soorten werk vermijdt. En als je er niet uitkomt: ga op zoek naar iemand om je erbij te helpen, bijvoorbeeld door middel van competentie coaching.
Wil je meer weten over het slimmer indelen van je tijd? Of wil je door middel van coaching leren om beter om te gaan met afleiding of verzoeken van lastige collega’s? Neem dan contact op met DifferentCoaching voor competentie coaching of een ander coachingstraject.

De drie beste Boeken over Leiderschap!

Lezen over leiderschap

Leidinggeven is een kunst, een kunst die niet iedereen verstaat. Leidinggeven kun je via een coachingstraject, management coaching of business coaching wel leren en verbeteren, zoals ook de team performance onder de loep genomen kan worden om zo beter leiderschap na te streven. Over het geven van leiding zijn ook heel veel boeken geschreven die je kunnen helpen om zelf een betere leider te worden.

‘Leiderschap is een keuze’

De boeken over leiderschap zijn zo talrijk, dat het lastig aan te geven is wat nou het beste boek is. Dat ligt ook aan de lezer en aan welke organisatie (hoe groot of klein) hij leiding geeft. Hoe dan ook, de boeken die op de markt zijn verschenen kunnen zeker helpen om beter leiding te geven of om in elk geval te snappen hoe je dit zou kunnen doen. Voor we de top drie behandelen, eerst wat andere boeken die het lezen ook al meer dan waard zijn. Zo is ‘Het Grote Boek over Coachend Leiderschap’ een aanrader. In het boek wordt onder meer ingegaan hoe je als leider in bepaalde situaties dingen zegt en welke toon je dan gebruikt. Ook het boek ‘Leiderschap is een keuze’ is een must als je zelf leiding geeft. Het boek bestaat uit interviews met bekende leiders in de wereld. Op die manier wordt een mooi overzicht geboden van de verschillende leiderschapsstijlen er zijn. Dit boek geldt als een soort van samenvatting van alle boeken die over leiderschap uitgekomen zijn. Ook het door Ken Blanchard geschreven boek ‘Over leiderschap’ moet eigenlijk elke leider gelezen hebben.

De beste studie

Dan de top drie. ‘Tool of Titans’ staat op nummer drie. Dit is niet specifiek een boek vol tips en voorbeelden over leiderschap maar biedt een bijzonder inkijkje in het leven van Tim Ferris, een buitengewoon gelukkig leider. Nummer twee is ‘Hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloedt’. Dit tijdloze boek dat in 1936 voor het eerst verscheen is al miljoenen keren gelezen en biedt tools om het maximale uit jezelf te halen. Het volgens velen beste boek over leiderschap is ‘Good to Great’. Het boek legt uit waarom bepaalde bedrijven wel en andere bedrijven juist niet groeien. Het boek geldt als de beste studie over leiderschap van de afgelopen decennia.

Coaching

Het opdoen van kennis uit boeken is een stap om zelf een betere leider te worden. Daarnaast kan ook voor een coachingstraject, management coaching, business coaching of voor team performance gekozen worden via differentcoaching.nl. Ook op die manier kun je uitgroeien tot een betere leider.

Continous Learning, wat is dat?

Blijf je zelf ontwikkelen tijdens je werkzame leven

Continuous learning wordt ook wel ‘het nieuwe leren’ genoemd, of leren3.0. Dat klink misschien erg ingewikkeld, maar dat is het zeer zeker niet. In feite is het niets meer dan tijdens je werkzame leven blijven leren en je zo te blijven ontwikkelen. Dit doe je door naast je baan cursussen en trainingen te volgen. De mogelijkheid om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen brengt je als medewerker extra werkgeluk.

Ondefinieerbaar stukje geluk in het werk

Werknemers die een coachingstraject hebben doorlopen of hebben gekozen voor performance coaching, competentie coaching of management coaching komen steeds vaker tot het inzicht dat het geluk soms in kleine dingen zit; in continuous learning bijvoorbeeld. Werknemers die enigszins vastlopen en kiezen voor een coachingstraject, management coaching, competentie coaching of performance coaching laten vaak weten een stukje ondefinieerbaar geluk in hun werk te missen. En dat geluk kan zomaar eens de mogelijkheid zijn om jezelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren. Want behalve dat er ook nog eens grote voordelen zijn voor de werkgever, is het ervaren van werkgeluk een direct resultaat van leren 3.0.

Sneller inspelen op veranderingen

Het blijven volgen van trainingen en cursussen om jezelf te blijven ontwikkelen is toch al goed, als gekeken wordt naar hoe werken in de toekomst er uit gaat zien. Er zal dan een nog meer flexibele werkhouding gevraagd worden en nog meer als nu het geval is moet er in alle branches sneller ingespeeld kunnen worden op veranderingen. Dit vergt dus het steeds maar weer opdoen van kennis door zowel organisatie als werknemer.

Medewerkers loyaler en effectiever

Over werkgevers gesproken. Ook werkgevers omarmen nadrukkelijk het nieuwe leren. Behalve een veel gelukkiger medewerker wordt de omzet op termijn soms wel tien procent verhoogd en blijkt personeel dat blijft leren liefst 37 procent effectiever te gaan werken. Ook belangrijk is dat als je als werkgever je personeel in staat stelt te blijven leren, je vaak langer een beroep op die medewerkers kunt blijven doen. Mensen zijn dan namelijk geneigd langer bij een bedrijf werkzaam te blijven. Ook niet onbelangrijk is het feit dat door leergierige medewerkers ook het cijfer voor klanttevredenheid groeit met soms wel een kleine twintig procent.

Een win-win-win situatie dus. Vaak kom je er pas na het volgen van een coachingstraject en door gerichte management coaching of performance coaching achter dat je met name ontwikkelmogelijkheden op de werkvloer en daardoor de uitdaging mist. Continuous learning is dan voor alle partijen de best denkbare optie.

Je vindt je bestemming niet, die bouw je!

Je vindt je bestemming niet, die bouw je; 3 misvattingen
Ben jij aan het wachten tot je de tijd hebt om jouw droom te verwezenlijken? Dit is niet de manier om met jouw dromen en wensen om te gaan. Denk jij dat jij uiteindelijk wel zult belanden waar je altijd hebt willen komen? Jouw bestemming die vindt je niet, die bouw je! In dit artikel lees je drie misvattingen over het vinden van jouw bestemming.

Het komt me wel aanwaaien
Leef jij jouw leven zoals het aankomt ,ga je naar je werk omdat je nu eenmaal moet werken en verwacht je dat je opeens jouw bestemming vindt? Jouw bestemming komt je niet aanwaaien. Voor het vervullen van jouw levenswensen, zowel op persoonlijk als werkvlak, moet je werken tot knokken. Heb jij een doel voor ogen? Ga er dan voor. Wacht niet tot het aan komt kloppen aan jouw deur, maar onderneem actie.

Mijn bestemming is te ver weg of niet haalbaar
Iedereen heeft wel een droom dat te groot of onmogelijk lijkt. Toch is met de juiste aanpak het zeker mogelijk om al deze dromen te vervullen. Wimpel jouw dromen en bestemming niet af omdat het te ver weg of onhaalbaar lijkt. Je moet er soms voor knokken, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. Hoeveel heb jij ervoor over om jouw einddoel te halen? Je staat er ook niet alleen voor. Kies bijvoorbeeld voor een coachingstraject om jou te helpen bij het realiseren van jouw dromen. Coaching kan helpen om te sparren met iemand anders. Waar jij denkt: “Dat is niet mogelijk.” Kan een coach helpen om juist handvatten te geven waardoor het opeens wel mogelijk lijkt.

Ik weet niet wat mijn bestemming is
Voel jij je doelloos omdat je niet weet wat jouw bestemming is? Dit is wellicht een van de grootste misvattingen. Iedereen heeft een bestemming en diep van binnen weten de meeste mensen echt wel wat dat is. Is jouw bestemming wellicht te ver weg van jouw huidige realiteit? Dan kan loopbaanbegeleiding of loopbaanadvies helpen om het beste pad voor jouw te vinden. Tijdens loopbaanbegeleiding ga je een uniek coachingstraject in waar je jezelf beter leert kennen. In welke vaardigheden munt jij uit en wat zijn jouw beste eigenschappen? Door meer zelfkennis kun je een beter carrière perspectief ontvangen en jouw bestemming ontdekken. Geniet van loopbaanadvies om jouw dromen beter te kunnen realiseren.

Loop jij momenteel vast in jouw werkleven en lijkt jouw bestemming maar niet aan te sluiten op jouw dagelijks leven? Dit is een verkeerde instelling. Jouw bestemming komt je namelijk niet aanwaaien, dat bouw je zelf! Heb jij hulp nodig bij het bouwen van jouw bestemming en ben je toe aan persoonlijke ontwikkeling en groei? Bekijk dan eens de mogelijkheden tot coaching. Loopbaanbegeleiding kan je enorm helpen bij het vinden van het carrière pad dat aansluit bij jouw wensen, dromen en bestemming. Voor meer informatie over de unieke coachingstrajecten kun je contact opnemen met DifferentCoaching.

Naar boven

7 Tips voor een betere Team Performance

7 Tips voor een betere Team Performance
In teamverband werken is voor veel groepen nog een behoorlijke opgave. Zo veel verschillende persoonlijkheden samen combineren kan best lastig zijn. Wil je het beste uit jouw team halen? In dit artikel lees je 7 tips hoe je de teamperformance kunt verbeteren.

Leer elkaar kennen
Hoe kun je nu echt goed samenwerken als je elkaar niet goed kent. De lunchtijd samen doorbrengen is soms net zo belangrijk als het samen werken. Wanneer je het goed met elkaar kunt vinden, is het veel eenvoudiger om samen te werken. Je weet hoe iedereen in elkaar steekt en wat je van elkaar kunt verwachten.

Open houding
Wanneer je in teamverband werkt is het cruciaal om een open houding te hebben. Je bent niet alleen aan het roer en moet nu eenmaal met elkaar en elkaars mening rekening houden. Zorg ervoor dat niemand zich afsluit of met een singuliere visie te werk gaat.

Tijd voor elkaar
Werk je in een team? Neem dan tijd voor het team. Start iedere week met een overleg over de voortgang, eventuele valkuilen en verbeterpunten. Communicatie is in iedere relatie de belangrijkste drijfveer, ook in zakenrelaties.

Opbouwende kritiek
Werken in teamverband houdt ook in dat je niet alleen alles voor het zeggen hebt en niet overal verantwoordelijk voor bent. Voor de een is dat fijn, de ander vind het net wat lastiger. Wanneer iemand zijn taken niet goed volbrengt, heeft dat invloed op het hele team. Behoud altijd de kalmte en zorg voor opbouwende kritiek. Gebruik opbouwende woorden in plaats van een harde kritische toon.

Stimuleer elkaar
Je werkt in een team samen naar een doel toe. Om dit doel zo optimaal te kunnen halen is het belangrijk dat je elkaar blijft stimuleren. Pep elkaar op als het tegenzit en motiveer om het beste uit het werk te halen.

Teambuilding
Een middag buiten het kantoor met elkaar omgaan kan de team performance goed verbeteren. Ga op een bedrijfsuitje of las een VrijMiBo in om elkaar in een relaxte sfeer beter te leren kennen. Dit bevordert de werksfeer op kantoor.

Teamcoaching
Zit de sfeer er niet in binnen het team? Schakel dan een coachingstraject in. Een coachingstraject van DifferentCoaching helpt teams het beste uit hun werk te halen. Met Performance coaching en teamcoaching kan ieder team het beste team worden.

Met deze 7 tips kan ieder team een echt topteam worden! Wil je meer weten over deze unieke coachingstrajecten? Neem dan contact op met DifferentCoaching voor meer informatie over teamcoaching, performance coaching en het maken van de eerste kennismakingsafspraak.

Intuïtief Leiderschap, hoe verbeter ik mijn Leiderschapsstijl?

Intuïtief leiderschap: Moet je naar je onderbuikgevoel luisteren?

Geloof je dat leiders ‘geboren’ of ‘gemaakt’ zijn? De manier waarop je deze vraag beantwoordt, kan van invloed zijn op je vermogen om de beste leider te zijn die je zou kunnen zijn. Een coachingstraject of management coaching kan een leider helpen om zijn intuïtie nog beter te gebruiken. We leggen je uit waarom intuïtief leiderschap erg waardevol kan zijn.

Management coaching: Leiding geven met intuïtie

Intuïtie is die snelle, instinctieve vorm van besluitvorming die iedereen uitvoert. We weten niet noodzakelijkerwijs waarom we voor een optie kiezen, maar we hebben een sterk gevoel dat het juist is. Intuïtie is gebaseerd op een reeks van informatieverwerkingskoppelingen die in ons denken voorkomen, vooral wanneer er sprake is van onzekerheid of onvolledige informatie. Onze hersenen zoeken een snel, meestal correct antwoord op een vraag, en gebruiken wat er direct beschikbaar is om die vraag te beantwoorden.

Dit betekent dat de beslissing gebaseerd is op alles wat op dat moment in de hersenen beschikbaar is, inclusief gevoelens, herinneringen, kennis en eventuele subtiele signalen uit de omgeving. Leidinggeven met intuïtie is voor veel leiders de beste stijl, maar er zijn veel belangrijke redenen waarom het begrijpen van je intuïtieve proces van grote waarde is.

Performance coaching: Wanneer intuïtie werkt

Intuïtie werkt wanneer de informatie die beschikbaar (en het patroonmatchingsproces) is waardevol en accuraat is. Dit gebeurt wanneer individuen een hoge mate van ervaring hebben in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de besluitvormingscontext. Een brandweerman die de intuïtie heeft dat een gebouw op het punt staat om in te storten, zal waarschijnlijk subtiele signalen oppikken waar hij zich niet bewust van is, en deze gebruiken om een beslissing te nemen op basis van een patroon waaraan hij tijdens zijn training en in het echte leven vele malen is blootgesteld.

Waarom intuïtie werkt voor leiders

Intuïtief leiderschap werkt binnen de parameters van onze ervaring en onze comfortzone. Als we weten op welke signalen we moeten letten en een waardevol ‘patroon’ hebben om ze af te stemmen, dan hebben instinctieve beslissingen een grotere kans om een positief gevolg te veroorzaken. In omstandigheden waar snelle beslissingen nodig zijn, kan intuïtie snel tot goede antwoorden komen.

Leiders die veel ervaring hebben en op basis van hun vermogen om de juiste signalen te selecteren in staat zijn om snel en accuraat beslissingen te nemen tijdens een lastige situatie, kunnen een enorme waarde toevoegen aan een organisatie. Performance coaching kan intuïtief leiderschap versterken. Performance coaching is een proces waarbij een coach de ontwikkeling van een manager faciliteert, zodat het deze zijn intuïtie beter in kan zetten tijdens zijn werk.

Hoe kan coachingstraject je helpen?
• Vertrouw op je intuïtie om goede vragen te stellen
• Gebruik intuïtie wanneer je ergens ervaring mee hebt, en negeer het al iets nieuw voor je is
• Vervang kwaliteitsbesluitvorming niet door intuïtie, charisma of vooringenomenheid
• Vraag jezelf af of je in je ervaringszone bent, of dat er iets nieuws is waar rekening mee moet worden gehouden
• Als je een onderbuik gevoel krijgt, neem het dan voor wat het is. Het is niet het ‘antwoord’, maar een manier om de situatie door te bekijken. Het testen van je patronen en redenen is de volgende belangrijke stap

Verbeter jouw persoonlijke effectiviteit!

Efficiëntie: het is een belangrijk begrip tegenwoordig en vooral ondernemers en zelfstandigen – maar ook voor werknemers – willen hun manier van werken efficiënter maken. Niet altijd een eenvoudige opdracht, zeker aangezien efficiëntie op zoveel verschillende manieren bereikt kan worden.

Toch is het mogelijk om, wat je ook doet en wat je ook wil bereiken, efficiënter te werk te gaan en sneller betere resultaten te bereiken. Weet je niet zo goed hoe dat moet? Dan kunnen de volgende tips je zeker en vast op weg helpen!

Verhoog je effectiviteit en skillset met deze handige tips

Effectiviteit is een begrip dat duidt op de mate waarin een opdracht kan worden afgewerkt, binnen een bepaalde tijd en met een zekere mate van kwaliteit. Kort gezegd, hoe effectiever je bent, hoe sneller je zal kunnen werken zonder daarvoor aan kwaliteit in te boeten.

Er zijn ontelbaar veel manieren om jezelf effectiever te maken op het werk. Enkele handige tips:

1. Maak een overzichtelijke planning

Als je werk doet waarbij heel veel verschillende complexe taken zich elkaar opvolgen of overlappen, dan is het een goed idee om op voorhand een planning te maken. Zowel als werknemers als zelfstandige is het de moeite waard om op basis van een plan te werken, zodat je weet welke stap volgt op de huidige. Niet alleen zal je werk zo veel overzichtelijker worden, je zal er ook minder stress door ervaren én sneller met je werk klaar zijn.

2. Begin altijd met de moeilijkste taken

Vaak zien we op tegen de zwaarste en moeilijkste taken die op onze agenda staan – maar het zijn net die taken die we het eerste zouden moeten aanpakken. Als je ’s morgens vroeg met de zware kost begint, wanneer je concentratie nog op zijn hoogst staat, zal je die taken veel efficiënter en sneller kunnen afwerken. Het mag dan misschien een hele uitdaging zijn om met die taken te beginnen als je net op het werk bent, maar het is zeker de moeite waard!

3. Performance coaching is altijd welkom

Een andere goede manier om het beste te maken van je werk en sneller resultaten te boeken, is door te vertrouwen op een professioneel coachingstraject. Een zogenaamde performance coaching is een coachingstraject waarbij je advies krijgt over hoe je sneller en beter kan werken. Een dergelijke coach kan je advies bieden over hoe je je werkplaats beter kunt indelen, je skillset kunt ontwikkelen – en nog veel meer zaken die je efficiëntie meteen zullen verbeteren!

4. Zorg voor een nette, overzichtelijke werkplaats

Ten slotte is het zeker een goed idee om je werkplaats eens grondig op te ruimen. Het spreekt voor zich dat een werkplaats of kantoor dat er slordig bij ligt ook heel wat afleiding met zich meebrengt. Het menselijke brein kan slechts een bepaald aantal prikkels verwerken op eenzelfde moment, dus hoe minder stoorzenders er zich in je kantoor bevinden hoe beter je je zal kunnen concentreren op je werk. En dat vertaalt zich dan weer in een betere efficiëntie!

Smoel’ als ultieme marketingtool

In sales en marketing telt uiteindelijk vooral persoonlijkheid. De opkomst van influencer marketing is geen toeval. De Gentse serial entrepreneur Yves De Moor – eergisteren meubelverkoper, vandaag en morgen kruidenier en hotelier – houdt steeds hetzelfde unique selling proposition aan: authentiek blijven en goede verhalen vertellen. Zijn achtergrond in salesmanagement helpt, maar is lang niet zo belangrijk als zijn credo: “Maak belangrijk wat onbelangrijk lijkt.”

Een kruidenier is geen hotel, maar dit zijn vloeibare tijden. Yves De Moors stadshotel Room & Moor ligt boven zijn kruidenierszaak Moor & Moor, in hartje Gent. Het interieur levert stof op voor een van de vele verhalen die de interieurarchitect van opleiding uit zijn mouw schudt.

“De vloerbedekking knipte ik uit 88 m² voormalig Sabena-tapijt. Dat lag nog op zolder bij een West-Vlaamse textielboer. Wat een vondst. En weer een verhaal. Bedrijven doen te weinig aan échte storytelling. Je klant duidelijk maken wat je doet, waarom je het doet en daar een mooi verhaal aan ophangen. Voor je site, maar je moet vooral buzz creëren. Wie weet wordt het opgepikt. Met reclame lukt dat niet meer. Marketing, zeker in de retailsector, laat verhalen te veel links liggen.”

Waarop moet je nog meer letten?

1. Mensen

“De economie trekt weer aan, maar tot genoeg nieuwe aanwervingen leidt dat niet. Dus stijgt de werkdruk. Volg maar braaf de P’s van marketing – Product, Plaats, Prijs, Promotie, Planeet – maar als je People vergeet, eindig je nergens. Dat heeft Lidl mogen ondervinden. Ik heb een systeem waarbij je nooit te lang voor één taak instaat. En ik val zelf in, ook aan de vaat en de koffiemachine, om boterhammen te maken, hotelkamers schoon te maken.”

“Een CEO moet op de werkvloer staan. Daar moet je 80 procent van de job kunnen invullen. Sta ik af te wassen en komt er een vertegenwoordiger of leverancier vragen naar de baas, dan zeg ik: de baas is er niet. Ook al zien ze mij staan in de keuken. Het getuigt van weinig respect om dan alles te laten vallen. Je medewerkers opleiden is nog zo’n hoeksteen. Alle collega’s krijgen de producten mee naar huis. Goed voor feedback én meer productkennis. Onze koffieopleiding is er voor iedereen, zelf volgde ik bij Syntra een opleiding tot barista-koffiebrander.”

2. Details

“Mijn leidraad is altijd duurzaamheid. Ook economisch kunnen we niet anders. Sociaal en duurzaam ondernemen, ecologisch nadenken, besparen op energie en verbruik.” Niet sexy, toch?

“Het zit hem in de details. Ik wilde een certificaat op mijn deur dat aantoont dat we 100 procent groene energie gebruiken. Dat lukte niet zomaar: energieleveranciers steken zélf hun hand niet in het vuur voor wat ze aanbieden. Het heeft me twee jaar gekost, maar nu ik het papiertje heb, ga ik het inkaderen. Er staan twee CEO-handtekeningen op. Ik probeer in het ogenschijnlijk onbelangrijke het belangrijke te zien. Kleine, persoonlijke dingen.”

3. Kleur

Dertigers ontgroeien Ikea, maar kopen daarom geen bankstel van 10.000 euro. “Dat was mijn idee voor Ydee, mijn eerste zaak. Smart design for smart people. In Scandinavië, waar ik de meubels haalde, vond ik toen al de eco-insteek die ik zo belangrijk vind. Traceerbaar hout, geen formaldehyde, recuperatiemateriaal. Stijlvol, Maatschappelijk verantwoord, Alternatief, Rationeel en Transparant, S.M.A.R.T (lacht).”

“Voor Room & Moor wilde ik ook zo’n ecodesigninterieur, vandaar de Sabena-tapijten. Ik heb met een communicatiebureau de lijnen uitgezet, niet alleen met een interieurarchitect dus. Ik wilde een sterke visuele impact. Happiness, beleving en je klanten gelukkig maken met een uitbarsting van kleuren. Dat trekken we door naar de muziek: vrijdagmiddag is happy seventies-time.”

4. Prijs

“Een standaardproduct koop je alleen nog online. Iets wat overal te koop is, daar open je geen winkel meer voor. Toch zie je nog steeds overal winkels met een aanbod zonder toegevoegde waarde, 30 procent duurder dan online. Door niet uniek te zijn, verlies je marktaandeel. Ondergoed bijvoorbeeld: voeg daar een kleurtje aan toe, bied het aan in een gerecycleerde stof: dan pas kan je meer vragen.”

“Kleine kruidenierszaken verdwenen sinds begin jaren 2000 aan sneltempo. Maar een kruidenier is een buurtwinkel, meestal een hoekpand zelfs, waar gepraat wordt, je kleine inkopen doet en een koffie of een glaasje drinkt. Dat hoeft niet veel duurder te zijn voor de klant. Naast globalisering geldt: lokalisering. Andere businessmodellen gaan het nog lastiger krijgen dan nu.”

5. Uitstraling

“Ik heb geïnvesteerd in een mooi logo: drie espresso’s en één cappuccino zie je erin. De naam Moor & Moor is geïnspireerd op die oude kruidenierszaken met een dubbele familienaam. Hier in Gent heb je nog Vets-Staelens. Maar ik ben alleen, dus werd het Moor & Moor. Het spiegelplafond verwijst ook naar die vintage kruidenierswinkels. In de jaren 70 kreeg je de verlaagde plafonds met spiegellatjes. Een prima antidiefstalsysteem. Het idee haalde ik van een Amerikaans forum over grocery stores.”

6. Community

Een influencer heeft niet per se 10.000 volgers op Instagram, maar de ‘likes’ die hij krijgt mogen nooit fake zijn. “Enkele klanten opperden zelf het idee van een Moor & Moor-membership. Ze krijgen een betaalkaart met voordelen: cadeautje bij een verjaardag, nieuwjaarsverrassing … ze maakten zelfs een Facebook-pagina aan waarop ze afspreken wie er vrijdag naar de apero komt. De ultieme marketingdroom. Wie weet kunnen we er binnenkort ook een bedrag in Gentse stadsmunt op zetten.”

“Je kunt Moor & Moor ook als werkplek gebruiken, dankzij de snelle wifi, overal usb-aansluitingen en stopcontacten. In tegenstelling tot ondernemers die je geen gratis wifi aanbieden omdat ‘er niet geconsumeerd wordt’ – dat moet je natuurlijk nét andersom doen. Met Moor & Moor mik ik op twaalf à vijftien vestigingen in de kleinere centrumsteden. Mét e-commerce, via sociaal correcte koeriersbedrijfjes. Logisch, je lijn moet je consequent doortrekken.”

7. Social profit

“Ons koffieproject is de basis van Moor & Moor. Ik haal de bonen bij twee plantages, in Rwanda en Nicaragua. Dit jaar heb ik de hele oogst van één boer opgekocht. Zo maak je een niet-lokaal product lokaal. Volgend jaar wil ik de hele oogst per zeilschip laten overkomen en dan vanuit Blankenberge alles per bakfiets naar Gent brengen. Footprint Free Coffee wordt het concept. Zo kan ik ook rechtstreeks veertien gezinnen in Nicaragua onderhouden. Stel je voor dat elke koffiebar dat zou doen … We laten de koffie verpakken in zakken van 30 en niet van 60 kilo. Daar help je de arbeiders ter plaatse mee. Eerst keken die zelf raar op, nu vinden ze het mega. Alweer iets wat niet belangrijk lijkt, maar het wel is. En een goeie storyline, toch?”

Bron: Jobat.be