Loopbaanbegeleiding, Management Coaching en Assessments

Waarom een Assessment toepassen?

In Nederland wordt veel getest. Waarom doen we dit?

Het heeft een aantal redenen:

  • Beperken mishires

Assessment wordt gebruikt om de werkprestaties van medewerkers te voorspellen. Dat is het zakelijke argument. Door de kans op mis-hires te beperken en het talent van medewerkers te ontdekken en optimaal te benutten, krijg je meer waar voor je geld. Letterlijk; voor hetzelfde salaris krijg je er gemiddeld een betere prestatie voor terug.
Dit is ook wetenschappelijk te onderbouwen. Bij (grote) bedrijven die assessment jarenlang consequent toepassen draagt dit bij aan succes.

  • Benutten van talenten

In Nederland is er vanwege het type functies ook steeds meer variatie in prestatie tussen medewerkers. Daar hangt de prestatie in belangrijke mate af van de persoonlijke competenties, intelligentie en inzet. Een Assessment biedt inzicht in de talenten van medewerkers zodat die optimaal ingezet kunnen worden.

  • Toenemende concurrentie

De toenemende wereldwijde competitie vereist ook dat organisaties geen zwakke plekken meer in de organisatie kunnen accepteren. Iedereen moet goed presteren. En afscheid nemen van een matig presterende medewerker is nog steeds een kostbare zaak, veel duurder dan een Assessment.

  • Einde life time employment

Werknemers veranderen vaker van baan. Dat levert iedere keer een beslismoment op waardoor vaker testen nodig zijn.

  • Onzekerheid over diploma’s

Tegenwoordig moeten organisaties daarbij ook nog rekening houden met de onbetrouwbaarheid van diploma’s; een HBO diploma betekent nog niet dat iemand ook daadwerkelijk een HBO denkniveau heeft. Vandaar de toename van het aantal intelligentietests dat bij selectie wordt ingezet.

Kortom, redenen te over om een assessment in te zetten! Wilt u sparren of het voor uw organisatie zinvol is om een assessment center in te richten? Neem dan contact met ons op.