Gouden regels Brainstormen

Bij elke organisatie zijn patronen ingesleten die van invloed zijn op de communicatie en het proces van bijeenkomst, zo ook op het proces van brainstormen. Denk bijvoorbeeld aan patronen die voortkomen uit hiërarchie en status: de directeur die bij de brainstorm is omdat hij graag wil meedenken, maar ongemerkt een drempel opwerpt voor de secretaresse om ideeën in te brengen.

Voor de brainstorm is het belangrijk dat je vanuit iedere invalshoek oplossingen en ideeën krijgt. Niet alleen om alle deelnemers een gelijkwaardig en goed gevoel te geven, maar vooral omdat het resultaat daardoor beter wordt.

Gouden regels:

  • Elk idee is een goed idee
  • Geen ja maar, wel ja en..
  • Iedereen heeft recht op spreektijd, maar geen plicht daartoe
  • Hoe ongewoner het idee hoe beter, de check op haalbaarheid stellen we uit
  • Gebruik van elkaars ideeën is toegestaan, een goed idee is een combinatie van minimaal twee bestaande ideeën..

Aanpak Brainstorm:

  1. Brainstorm introduceren
  2. Gouden regels toelichten en aanvullen
  3. Braintorm begeleiden en regels bewaken
  4. Tussentijds evalueren is optioneel

Veel succes en mochten we je verder kunnen helpen, dan weet je ons te vinden.