Oudere werknemer is een vaak vergeten schat aan innovatiekracht

Oudere werknemers beschikken over de ideale eigenschappen die nodig zijn om innovatie te stimuleren, maar toch wordt die groep personeelsleden vaak het minst in verband gebracht met vernieuwing. Dat zegt analist Michael O’Bryan, oprichter van innovatie-consulent 360 Thinking. O’Bryan wijst erop dat oudere werknemers in het algemeen over een grote expertise, maturiteit en motivatie beschikken.

Die elementen zijn volgens hem cruciale voorwaarden voor een efficiënt creatief werk. Toch wordt volgens de analist vaak de perceptie gehanteerd dat oudere werknemers niet vernieuwend kunnen zijn. Om innovatie optimaal te stimuleren, moet volgens O’Bryan van die misvatting worden afgestapt.

“Er doen heel wat algemene misvattingen de ronde over creativiteit op de werkvloer,” zegt Michael O’Bryan. “Wanneer de meeste mensen zich een beeld proberen te vormen over een groep creatievelingen, wordt waarschijnlijk gedacht aan een groep twintigers in verschoten jeans en een modieuze bril.”

“Het koppige idee om creativiteit exclusief voor te behouden voor jonge werknemers en de perceptie dat oudere collega’s teveel verroest zijn in vaste gewoontes om nog vernieuwend te kunnen werken, heeft in het licht van de moderne economie om verschillende redenen een bijzonder contraproductieve impact.”

“Creativiteit en zijn eindproduct innovatie zijn van cruciaal belang voor de overlevingskansen in de wereldwijde economie,” verduidelijkt de innovatie-consulent. “Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de beroepsbevolking steeds ouder zal worden. Wanneer deze twee realiteiten naast elkaar worden geplaatst, moet men zich afvragen op welke manier het nog mogelijk is om in de wereldwijde economie te overleven.”

“Op het eerste gezicht lijken het samengaan van innovatie en vergrijzing voor de economie een onmogelijke opdracht. In werkelijkheid is er sprake van een grote opportuniteit waarvoor de oudere beroepsbevolking unieke kwalificaties heeft.”

“Met de grote media-aandacht voor de wereld van jonge ondernemers en innovatoren, lijkt het vreemd dat meer middelen zouden moeten worden toegespitst op oudere werknemers,” geeft Michael O’Bryan aan. “Uiteraard magde opkomst van vernieuwers uit de jongere generatie niet worden genegeerd, maar het zou verkeerd zijn om innovatie exclusief aan die groep te koppelen.”

“Die perceptie verhindert dat managers worden aangezet om de creativiteit bij oudere werknemers te stimuleren, wat potentieel een groot verlies aan innovatiekracht kan inhouden. Oudere werknemers vormen immers de meerderheid van het personeelsbestand en kunnen dan ook bijzonder veel innovatiepotentie herbergen.”
“Algemeen wordt aangenomen dat jongeren beter geschikt zijn om nieuwe ideeën te ontwikkelen,” merkt Michael O’Bryan nog op. “Er is bovendien het historische stereotype van de oudere werknemer die zich onwennig voelt in een innovatieve omgeving. Snelle veranderingen in de technologie beïnvloeden de perceptie dat oudere werknemers niet in staat zijn om gelijke tred te houden.”

“Nochtans kunnen die percepties niet door wetenschappelijke bewijzen worden gestaafd. Uit een brede waaier studies is gebleken dat leeftijd geen enkele impact heeft op creativiteit. Natuurkundigen doen hun belangrijkste ontdekkingen op achtenveertigjarige leeftijd en kunstschilders bereiken hun creatief hoogtepunt op tweeënveertig jaar.”

O’Bryan wijst erop dat er verschillende pijlers zijn voor creativiteit. “Er is een intrinsieke motivatie tot innovatief gedrag noodzakelijk, maar er moet ook sprake zijn van expertise, creatieve vaardigheden en een ondersteunende omgeving,” verduidelijkt de analist. “Oudere werknemers beschikken meestal alvast over expertise en motivatie.”

“Oudere werknemers blijken immers een interne motivatie te hebben om fier te zijn op hun werk en hebben door hun maturiteit meestal ook een grote expertise opgebouwd. De twee resterende factoren kunnen met de ondersteuning van het management bovendien perfect worden ingevuld.”

Bron: Loopbaan-visie.nl