10_jarig_bestaan_different_coaching

Brainstormen, Tools

Het wordt ons veel gevraagd: ‘Hoe krijg ik mijn medewerkers zover dat ze open, creatief en buiten de gebaande kaders gaan denken?’ en ‘Hoe breng ik tijdens een vergadering mijn collega’s op gang bij het bedenken van acties en oplossingen?’ Hele goede vragen en helemaal niet zo gemakkelijk te realiseren inderdaad. Toch zijn er allerlei werkvormen waar we binnen Coaching en Teamcoaching gebruik van kunnen maken.

Hoe komt het dat we af en toe alleen maar oplossingen kunnen beneden die we al eerder gezien of gehoord hebben? Wat is de reden dat we soms maar niet op een echt vernieuwend idee kunnen komen? De Bono (1995) legt hierover uit dat we van nature denken in patronen, omdat de hersenen alleen waarnemen wat zij verwachten. We filteren automatisch alle informatie die op ons afkomt, en halen daar alleen de signalen of ideeën uit die we reeds hebben. Het doorbreken van dit automatische denken wordt ook wel lateraal denken genoemd. Door het bestaande denk proces te onderbreken, belanden we in gedachten op een zijspoor waardoor we terug kunnen komen naar het oorspronkelijke probleem of het eerste idee, en we meer open staan voor nieuwe signalen en oplossingen. Voor het proces van lateraal denken is het associatieve vermogen van onze rechterhersenhelft van grote waarde.

Probeer eens de werkvorm de Omgekeerde Opdracht. De vraagstelling waarover wordt gebrainstormd wordt 180 graden omgedraaid. De opdracht is aan de groep om ideeën te bedenken voor het vergroten of verergeren van het probleem. Aan het einde van de brainstorm wordt bekeken of de oplossingen om een probleem te verergeren ook omgekeerd gelden om het probleem op te lossen.

Aanpak:

  • Probleem en opdracht herformuleren
  • Ideeën noteren
  • Ideeën inventariseren
  • Ideeën in oplossingen vertalen

We horen graag van je als we je verder kunnen helpen met het verbeteren van je team resultaten.