Carrière meer bepaald door persoonlijkheid dan door netwerken

Persoonlijkheid blijft voor de ontwikkeling van een carrière belangrijker dan de mogelijke netwerken die de werknemer heeft opgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University. De Britse onderzoekers merken op dat netwerken een belangrijk hulpmiddel kunnen vormen voor onder meer professioneel advies en de carrière-planning, maar voegen er aan toe dat het dagelijks gedragspatroon en de persoonlijkheid de belangrijkste basis blijven voor het individuele prestatieniveau en de ontwikkeling van de professionele loopbaan. Er wordt aan toegevoegd dat bovendien ook in de netwerking de persoonlijkheid een belangrijke impact heeft.

“In de online en geconnecteerde wereld heerst een obsessie voor het uitbouwen van steeds grotere sociale netwerken,” benadrukt onderzoeker Blaine Landis, specialist organisatiegedrag aan de Judge Business School van de Cambridge University. “Daarbij wordt vaak het belang van nuttige contacten hoger ingeschat dan de eigen persoonlijkheid. Uit diverse studies blijkt echter dat de persoonlijkheid een betere basis vormt voor het uitbouwen van een succesvolle carrière dan een groot en invloedrijk netwerk van contacten. Netwerken zijn weliswaar belangrijk voor de ontplooiing van een professionele loopbaan, maar uiteindelijk bepaalt de persoonlijkheid hoe ver die carrière zal reiken.”

“Persoonlijkheid is bovendien cruciaal voor de resultaten die het netwerk opleveren,” zegt Blaine Landis nog. “De persoonlijkheid bepaalt immers in belangrijke mate welke informele netwerken het individu uitbouwt en welke functie in dat geheel van connecties zal worden vervuld.” De onderzoeker zegt daarbij tot de vaststelling te zijn gekomen dat extraverte en consciëntieuse personen, die de vaardigheid vertonen om sociale situaties in te schatten en in staat zijn hun gedrag aan de omstandigheden en de specifieke netwerken aan te passen, het meest efficiënt gebruik maken van hun connecties. Minder extraverte persoonlijkheden zijn minder flexibel in hun aanpak en halen volgens hem minder resultaten uit hun netwerken.

Bron: Loopbaan-visie.nl