Hou maar op met leiderschapstrainingen!

Hou maar op met leiderschapstrainingen. Goede leiders worden als leider geboren, niet gemaakt. Of toch niet?

Training heeft geen zin, want goede leidinggevenden worden als leider geboren, niet gemaakt. Die opmerkelijke conclusie trekt Joost Ardts in zijn boek Hoe zit dat nu eigenlijk?. Of zit het toch net even anders?

FEITEN
Een onderzoek van Berenschot laat zien dat aan een manager die deelneemt aan een MD-programma jaarlijks gemiddeld 2.976 euro wordt besteed, terwijl een niet-leidinggevende voor 714 euro wordt opgeleid. Relevant dus om te weten of MD-programma’s zin hebben.

Het is evenwel lastig te onderzoeken: wat de leidinggevende effectief maakt in de ene situatie, hoeft dat niet ook te doen in de andere. En het ene MD-programma is natuurlijk ook het andere niet. Toch zijn er wel wetenschappelijke aanwijzingen voor een effectief rendement van MD-euro’s.

Allereerst blijkt uit een metastudie (van 162 studies, optellend tot meer dan 23.000 respondenten) dat leidinggevenden qua persoonlijkheid nauwelijks verschillen van niet-leidinggevenden. Ze zijn hoogstens wat extraverter dan het gemiddelde. Daaruit kan dus niet geconcludeerd worden dat leidinggevenden zo geboren worden.
Daarnaast blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek op basis van 17 cohorten van MBA-afgestudeerden dat deze ex-studenten relevante sociale, emotionele en cognitieve competenties tijdens hun studie hebben ontwikkeld en dat deze ontwikkeling aanhoudt tot zeker 7 jaar na het afstuderen.

Ander onderzoek onder 453 managers van 7 organisaties toont dat MD-programma’s meerwaarde hebben voor zowel de deelnemer persoonlijk als het team en de organisatie. Dat blijkt zelfs in extra mate te gelden voor MD-programma’s waarbij de deelnemers zelf invloed hebben op de inhoud ervan.

CONCLUSIE
Leiders worden niet als leiders geboren, ze worden leiders gemaakt. Leidinggevenden verschillen niet in persoonlijkheid van niet-leidinggevenden, en als zij deelnemen aan MD-activiteiten ontwikkelen zij zich, met (positieve) effecten voor zowel de betrokkene zelf als diens omgeving.

Bron: MT.nl