Nederlands leiderschap is zwak

In de huidige situatie behoort Nederland tot de landen met een zwak leiderschapspotentieel. Maar er is hoop voor de toekomst.

Dat blijkt uit het SHL Talent Report, een wereldwijd onderzoek naar talent, leiderschap en de eisen die de arbeidsmarkt daaraan stelt.

Door te werken aan leiderschapsontwikkeling kunnen landen als Nederland, Denemarken en Italië ervoor zorgen voldoende talent in de pijplijn te plaatsen. SHL waarschuwt dat het heel belangrijk is om op tijd toekomstige leiders aan te wijzen, omdat het succespercentage daarbij één op twintig is. In landen waar nu al voldoende leidinggevend talent aanwezig is, zoals Duitsland, de VS en Zwitserland, is het succespercentage één op tien.

Ook als het gaat om kansen op innovatie in Nederland, dan zijn de onderzoekers van SHL nog niet erg onder de indruk. Innovatief talent genoeg, maar het ontbreekt volgens SHL aan de infrastructuur om het potentieel tot zijn recht te laten komen. SHL waarschuwt dat het niet voldoende is dat organisaties beseffen dat innovatie een essentiële competentie is. Alleen organisaties die het talent identificeren, aantrekken en ontwikkelen zijn succesvol.

Bron: pwdegids.nl