WIE WEET BETER WAT JE KUNT: JIJ OF JE MANAGER?

Meer zelfstandigheid kan ook betekenen: jezelf beoordelen. Maar daarbij liggen een paar gevaren op de loer, legt Joost Ardts uit.

Nu we steeds meer een beroep doen op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, kun je mensen ook best zelf hun eigen prestaties laten beoordelen. Maar is dat wel zo? Joost Ardts zocht voor zijn boek Hoe zit dat nu eigenlijk? uit hoe het werkelijk zit.

FEITEN
Toen aan een groep hoogleraren werd gevraagd of zij in hun werk beter zijn dan een gemiddelde collega, antwoordde 94 procent bevestigend. Bij studenten zei 70 procent bovengemiddeld te zijn, 25 procent rekende zich zelfs tot de top-1 procent van de populatie.

Zelfoverschatting is hardnekkig. Het valt volgens psychologen uiteen in twee vormen: zelfdeceptie (we bedotten onszelf om ons beter te voelen) en impressiemanagement (we doen ons beter voor, in de hoop op waardering of een beloning). Dit is ook te zien bij 360 graden-feedback: de medewerker waardeert zichzelf meestal hoger dan de omgeving dat doet (het zogeheten leniency-effect).

En dan speelt ook nog mee dat er natuurlijk ook wat afhangt van beoordelingen: namelijk hoe de koek verdeeld wordt. Als mensen zien wat anderen zichzelf ‘toebedelen’, leidt dat tot een verminderd sociaal gedrag en eerlijkheidsgevoel.
CONCLUSIE
Hoewel beoordelingen door managers vaak verre van perfect zijn, is er al met al dus weinig reden om over te gaan op zelfbeoordeling door medewerkers. Wat wel een goed advies kan zijn, is de medewerker te vragen de leidinggevende van input te voorzien. Je vraagt dan niet hoe hij zijn eigen functioneren beoordeelt, maar verzoekt om voorbeelden waaruit het functioneren blijkt.

Deze aanpak verhoogt de acceptatie en herkenning bij de medewerker, voorkomt dat de beoordeling iets is dat hem of haar overkomt, en vergemakkelijkt het gesprek over eventuele ontwikkelpunten en nieuwe doelen voor de komende periode.

Bron: MT.nl