Coaching op de werkvloer

Coaching werknemer is geen weggegooid geld

Coaching van werknemers heeft een aanwijsbaar positieve invloed op werknemers. Dat is de conclusie van een studie door onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane aan de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat coaching vooral tot een verbetering van prestaties en vaardigheden kan leiden, een positieve invloed heeft op het bereiken van doelen en ook een impact kan hebben op attitudes.

Daarnaast kan er volgens de studie ook worden gesproken over een matige invloed op welzijn en veerkracht. De wetenschappers geven echter toe dat niet altijd kan worden aangegeven waarom de coaching positieve resultaten oplevert, maar daarover moet volgens hen verder onderzoek uitsluitsel kunnen geven.

‘Coaching heeft de voorbije decennia als vakgebied een enorme groei gekend’, benadrukken de onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane, werkzaam aan het departement organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘De wereldwijde coachingindustrie realiseert inmiddels een jaaromzet van 2 miljard dollar en het aantal opleidingsinstituten blijft aangroeien. Alleen al in Nederland zijn veertigduizend coaches actief. Een gemiddelde coach kost ongeveer 200 dollar per uur. Toch bleven twijfels over het nut van het inschakelen van coaches. Uit een aantal casestudies kon wel een positieve impact worden afgeleid, maar het blijkt moeilijk te achterhalen waarom coaching efficiënt is.’

De onderzoekers hebben vastgesteld dat mogelijk een aantal factoren kunnen worden aangewezen die invloed kunnen hebben op het succes van een coachingstraject. ‘Onder meer blijkt dat sommige werknemers gemakkelijker vatbaar zijn voor coaching dan andere collega’s’, geven de wetenschappers aan. Een goede coaching blijkt, net zoals een succesvolle therapie, in belangrijke mate te kunnen worden verbonden met de connectie die tussen de werknemer en zijn coach kunnen worden gerealiseerd. Inlevingsvermogen, aanmoediging en luistervaardigheden kunnen voor een coach efficiëntere instrumenten zijn dan de keuze voor een specifieke methodologie.

‘Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat andere vakgebieden van de psychologie, zoals mentoring of psychotherapie, hebben uitgewezen dat het geloof in het nut van de therapeutische interventie op zich tot een positieve uitkomst kan leiden’, zeggen de onderzoekers nog. Bij de selectie van een coach zou de werkgever zich dus moeten afvragen of de betrokkene over de capaciteiten lijkt te beschikken om een grotere efficiëntie bij werknemers te genereren.

Extern Advies

Bureau Different Coaching verzorgt excellente Coachingstrajecten voor hoogopgeleiden. Wij zijn de expert in de markt en kennen een bijzonder hoge succesrate. Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact te zoeken.