Denk in Oplossingen!

Kan jij denken in oplossingen?

Stress en het krijgen van een burn-out zijn vaak het gevolg van één of meerdere problemen tussen jou en iets uit de buitenwereld.

Een dergelijk probleem staat nooit op zichzelf, maar ontstaat altijd in relatie met iets of iemand in je omgeving. Een probleem is een gebeurtenis dat zich afspeelt tussen minstens twee partijen of tussen een persoon en een object/situatie.

Caroline (35 jaar, manager ICT) heeft een probleem met haar werkdruk. Zo kan Caroline het slecht verkroppen dat ze een te hoge werkdruk ervaart. Ze is het overzicht kwijtgeraakt en kan hierdoor maar moeilijk keuzes maken. Dit resulteert in enorm veel stress.

Claas (44 jaar, mediaspecialist) krijgt een probleem doordat zijn alleenstaande vader zijn arm heeft gebroken. Deze plotselinge zorgvraag van zijn vader oefent nog meer druk uit op het reeds drukke leven van Claas, die een fulltime baan combineert met zijn gezin. Claas raakt al snel in paniek; hoe moet hij met deze situatie omgaan?

Een probleem ontstaat als je niet weet hoe je met een bepaalde situatie om moet gaan. De onmacht die je dan ervaart, bezorgt je stress. Als je niet (meer) kunt voldoen aan datgene wat er van je gevraagd wordt, of als het indruist tegen je normen- en waardenpatroon waardoor je het niet over je hart kunt verkrijgen om iets te doen, dan kan er een probleem ontstaan.

Een dergelijk probleem kan je heel veel energie en stress kosten. Wanneer de situatie lang genoeg aanhoudt, kun je er zelfs een burn-out door krijgen. Als een probleem moeilijk op te lossen blijkt, kan dat tot een variatie van klachten leiden. Denk hierbij aan slapeloze nachten, schuldgevoelens of conflicten in de familie en heel veel opbouwende stress.

Een probleem is ook een vraagstuk. Bekijk een probleem ook van de andere kant: zie het als een uitdaging die om een oplossing vraagt. Uitdagingen kunnen ook momenten van persoonlijke groei zijn. Het kan een ontzettende kick geven om een probleem aan te pakken en op te lossen. Immers, na het oplossen ben je gegroeid.

Problemen zijn altijd persoonlijk. Hoe klein en onbelangrijk je de problemen van anderen ook ziet, voor die ander kunnen de problemen heel groot zijn. Problemen zijn namelijk altijd persoonlijk. Ter illustratie, René vindt zijn overvolle mailbox maar een klein probleem, want hij skipt gewoon door zijn mail heen. Joris daarentegen, heeft het veel moeilijker. Hij wil immers alle mails goed doornemen en beantwoorden waardoor hij in tijdsnood komt. Voor Joris is de overvolle mailbox dus een groot probleem dat voor frictie zorgt.

Kortom, wil je stress voorkomen dan is het belangrijk om je probleemoplossend vermogen te vergroten. Hieronder volgt een stappenplan om vat te krijgen op je problemen, ze onder de loep te nemen en uiteindelijk op te lossen:

  • Verzamel informatie. Verzamel informatie over het probleem door feiten en oorzaken onder de loep te nemen, want het probleem analyseren leidt tot inzicht en overzicht.
  • Beschrijf waar je naartoe wilt. Wat is de ideale oplossing van het probleem of het gewenste resultaat? Bedenk hierbij zoveel mogelijk oplossingen, ongeacht de haalbaarheid van de oplossing. Wees creatief en betrek ook anderen bij het zoeken naar de oplossing. Twee weten altijd meer dan één, bovendien kan je wellicht over de oplossing heen gekeken hebben.
  • Onderzoek welke obstakels je tegenhouden om je doel te bereiken. Probeer inzicht te krijgen in wie of wat je belemmert om het probleem op te lossen.
  • Onderzoek wie of wat u kan ondersteunen bij het oplossen van het probleem.
  • Ontwikkel een actieplan. Formuleer een concreet actieplan om actief je probleem aan te pakken. Gewoon doen!
  • Evalueer voor jezelf hoe het gegaan is. Heb je je doel bereikt? Is je probleem nu op een goede manier opgelost?
  • Heb je er veel moeite mee gehad? Vond je het moeilijk om je probleem aan te pakken? Ondervindt je dit vaker? Zoek dan professionele hulp om je probleemoplossend vermogen te vergroten, want deze eigenschap verder ontwikkelen maakt je sterker en vergroot je weerbaarheid.

Kunnen we je helpen bij deze problematiek? Zoek dan nu direct contact met Bureau Different Coaching.