Jongeren vrezen vooral grote concurrentie op arbeidsmarkt

Nog altijd relatief weinig jongeren hebben nagedacht over hun toekomstige professionele carrière vooraleer ze universitaire studies aanvatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de gespecialiseerde website Milkround bij Britse studenten. Er wordt echter opgemerkt dat die situatie grondig verandert eens de studie is aangevat. De onderzoekers stelden immers vast dat 79 procent van de eerstejaars-studenten nagedacht heeft over een toekomstige carrière.

“Eens de universitaire studies zijn aangevat, krijgen jongeren een groter inzicht in de mogelijke opties die met hun kwalificaties kunnen worden overwogen,” merkt Mike Barnard, consulent bij Milkround, op tegenover het webmagazine Onrec. De onderzoekers stelden verder vast dat 69 procent van de studenten zich het meest zorgen maken over de grote concurrentie voor een arbeidsplaats, terwijl 55 procent zegt te vrezen dat er niet voldoende banen beschikbaar zullen zijn. Een groep van 25 procent zegt bovendien dat de gestelde vereisten te hoog liggen.

De onderzoekers stelden ook vast dat slechts 4 procent van de ondervraagden zich optimistisch uitlaat over de economie, terwijl 54 procent verwacht slechts een relatief beperkt salaris te zullen ontvangen. Milkround merkte ook op dat 42 procent van de respondenten toegeeft dat de media hen de overtuiging hebben bezorgd dat het moeilijk zou worden om na het beëindigen van hun studies een baan te vinden. Ook bleek ook dat 18 procent van mening was dat de media een negatieve impact hebben gehad op hun motivatie, maar ook maakt 17 procent gewag van een positieve invloed.

Bron: Loopbaan-visie.nl