Leiderschap en veranderingen

Transformationeel leiderschap als wapen tegen cynisme tegenover organisatieverandering

Het is geen verrassing dat een cynische houding tegenover veranderingen binnen organisaties het lastiger maakt om die veranderingen te implementeren. Het is belangrijk om in te zien dat cynisme zowel op individueel niveau als op organisatieniveau plaatsvindt en dat aan beide aandacht moet worden besteed om medewerkers mee te krijgen in veranderinitiatieven.

Leiders die hun medewerkers kunnen inspireren en die ervoor zorgen dat ze zich zeker voelen in hun werk hebben de grootste kans dat ze de ontwikkeling van dergelijke ondermijnende houdingen kunnen beperken, zo blijkt uit onderzoek van de Rotman School of Management van de University of Toronto. ‘Een leider die dat voor elkaar krijgt, zorgt ervoor dat mensen willen veranderen’, aldus Katherine DeCelles, docent organisatiegedrag aan de Rotman School en een van de onderzoekers. Ze baseerden hun conclusie op onderzoek onder bijna zevenhonderd gevangenisbewaarders in veertien verschillende Amerikaanse gevangenissen. Ze verzamelden ook informatie over insubordinatie door medewerkers; verzet van iemand in een lagere rang tegen iemand in een hogere rang.

Het onderzoek wees niet alleen uit dat medewerkercynisme bijdraagt aan minder engagement tegenover veranderingen. Ook een cynischer werkklimaat leidt tot minder engagement tegenover verandering, ongeacht de houding van het individu. Een slecht klimaat kan de negatieve houding van individuen ook ondersteunen. ‘Cynisme wordt meer de norm en dus raakt het dieper geworteld’, aldus DeCelles.

In omgevingen met transformationele leiders neemt het cynisme echter af. Transformationele leiders zijn mensen die medewerkers helpen om zichzelf als waardevol en competent te zien en die er op een succesvolle manier in slagen hun ideeën over de noodzaak en wenselijkheid van verandering voor het voetlicht te brengen.

Gevangenissen worden zelden gebruikt als onderwerp van onderzoek naar organisatiegedrag, zegt DeCelles, die het onderzoek initieerde nadat ze deelnam aan een eerder onderzoek naar re-integratieactiviteiten in Amerikaanse gevangenissen. De rigide, hiërarchische structuur maakt gevangenissen echter ideaal voor het onderzoek naar cynisme tegenover veranderprocessen, zegt ze. Met bijna een half miljoen medewerkers, een verloop van 38 procent en twee miljoen gevangenen verdient het gevangenissysteem het ook om onderzocht te worden vanwege de hoge kosten die het met zich meebrengt en de belangrijke rol die het in de samenleving speelt. ‘Het gevangeniswezen is op diverse vlakken een belangrijke organisatie en toch weten we heel weinig over hoe het functioneert.’

Extern advies

Bureau Different Coaching is de specialist in Nederland op het gebied van Management en Executive Coaching. Wil je hier meer over weten? Aarzel dan niet om contact te zoeken, we horen heel graag van je!