Loopbaan en zzp?

Zzp’ers in ICT en zakelijke dienstverlening hebben hoogste omzet

Hoeveel verdienen zzp’ers per branche?
De zelfstandig professionals in de zakelijke dienstverlening en de ICT verdienen gemiddeld het meest, blijkt uit een onderzoek onder 3.000 zzp’ers van adviesbureau Consultancy. Het adviesbureau heeft gekeken naar opleidingsniveau, uurtarief, werkuren en omzet om de inkomensverschillen tussen de branches te bepalen.

De grote uitschieters

Uit de onderzoeksresultaten die op 30 maart 2015 gepubliceerd zijn, blijkt dat het gemiddelde uurtarief van alle branches bij elkaar genomen op 53 euro per uur ligt. De uurtarieven in de ICT en de zakelijke dienstverlening liggen ver boven dit bedrag, met respectievelijk 73 en 86 euro per uur. Zzp’ers in deze branches werken ook meer dan de gemiddelde zelfstandige. Ongeveer driekwart van de ondernemers in de ICT en zakelijke dienstverlening werkt meer dan 40 uur per week. Alleen zelfstandigen in de bouw en de landbouw passeren hen in het aantal gewerkte uren. In deze sectoren liggen de kosten per uur echter wel het laagst: voor beide is het gemiddelde uurtarief 36 euro per uur.

Harde werkers

De ondernemers in de landbouw en bouw hebben weliswaar het laagste uurtarief, maar werken het meest. In de bouw werkt 92 procent van de zelfstandigen meer dan 40 uur per week, in de landbouw ligt het percentage op 70. Hiermee compenseren ze hun lagere uurtarief. Dit is ook te zien in de omzet per jaar. In de bouw verdient 58 procent meer dan 1.500 euro per maand, gevolgd door de landbouw met 49 procent. Alleen de zakelijke dienstverlening en ICT hebben een groter percentage zelfstandigen die meer dan 1.500 euro per maand verdient.

Vrouwen werken minder uur

Vrouwen zijn vooral werkzaam in de sectoren ‘zorg en welzijn’ en het ‘onderwijs en training’. Opvallend is dat binnen deze beroepsgroepen het aantal gewerkte uren per week lager is. Meer dan de helft van de ondernemers in deze branches werkt minder dan 40 uur per week. Toch hebben beide branches een bovengemiddeld uurtarief: in de zorg en welzijn is het tarief 55 euro per uur en in het onderwijs en training 62 euro per uur.

Opleiding invloed op uurtarief

Opleiding blijkt invloed te hebben op het uurtarief. De beroepsgroepen waarin meer dan 60 procent een hoog opleidingsniveau heeft, hebben een bovengemiddeld uurtarief.

Bron: zzpservicedesk.nl