Ontslag lastiger voor payroll ondernemers

Een arbeidsovereenkomst beëindigen is nu nog eenvoudig voor een payroll-ondernemer, maar dat gaat per 1 januari veranderen.

Payrolling zorgt ‘voor een beter ondernemers- en vestigingsklimaat en speelt ondernemers vrij om te ondernemen’, aldus de voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Hans de Boer tijdens het Nationale Payroll Congres. In andere woorden: geen gedoe rondom personeel. Volgens De Boer maakt payrolling werkgeversrisico’s om personeel in dienst te nemen beheersbaar.

IN DIENST NEMEN

Er zijn verschillende vormen van payrolling. De aanstaande wijzigingen hebben betrekking op de payroll-onderneming die op basis van een contract met de werkgever een werknemer in dienst neemt. Volgens het contract van deze inlenende werkgever wordt de werknemer exclusief bij de inlenende werkgever tewerkgesteld.

ONTSLAG PAYROLLWERKNEMER NU NOG EENVOUDIG

Payrolling is populair in Nederland. Het eenvoudige ontslagrecht draagt daar ongetwijfeld aan bij. De situatie is nu als volgt: als de payroll-onderneming, waar de werknemer formeel in dienst is, beëindiging van het contract aannemelijk kan maken, dan beschouwt het UWV dit als een bedrijfseconomische reden, namelijk verval van een arbeidsplaats. De payroll-onderneming hoeft niet aan te geven wat de reden is van de beëindiging van het contract door de inlenende werkgever. Dit wordt ook niet door het UWV getoetst. De toestemming wordt daarom vrij eenvoudig verleend.

ONTSLAGBESCHERMING VOOR PAYROLLWERKNEMER

Vanaf 1 januari 2015 wordt dit anders. Door een wijziging in het Ontslagbesluit krijgen werknemers van payroll-ondernemingen namelijk dezelfde ontslagbescherming als de eigen werknemers van de inlenende werkgever. De payrollwerknemer heeft deze verbetering te danken aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. De verandering betekent dat het niet meer voldoende is als de inlenende werkgever het payrollcontract beëindigt. Voortaan beschouwt het UWV de payrollwerknemer als werknemer van de inlenende werkgever, ook al is formeel sprake van een arbeidsovereenkomst met de payrollonderneming. De payrollonderneming moet overigens de ontslagprocedure bij het UWV voeren.

HOE WERKT HET ONTSLAG STRAKS?

In de nieuwe regeling moet de inlenende werkgever ontslagredenen geven. Is sprake van disfunctioneren, dan moet de inlenende werkgever dat aannemelijk maken. Is sprake van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, dan moet de inlenende werkgever aantonen waarom het noodzakelijk is dat een arbeidsplaats vervalt. Het afspiegelingsbeginsel, het beginsel dat bepaalt wie bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mag worden ontslagen, moet worden toegepast op de payrollwerknemers en de eigen werknemers van de inlenende werkgever. Beëindigt de payroll-onderneming haar activiteiten, dan is dit geen reden voor de inlenende werkgever voor ontslag. Het werkaanbod verandert daardoor immers niet. In dat geval geeft het UWV geen toestemming voor ontslag.

OP ALLE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN TOEPASSING

De nieuwe regels gelden voor arbeidsovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 januari 2015. Per 1 juli 2015 wijzigt het volledige ontslagrecht als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. Vanaf dat moment zullen de nieuwe regels voor payroll-ondernemers op alle arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn, ook die zijn gesloten voor 1 januari 2015.

Bron: www.MT.nl