Profijt van Coaching en Training

Na tien jaar nog steeds profijt van training

Hoger opgeleiden zijn tevreden over de trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die zij voor werkdoeleinden volgen, zo blijkt uit onderzoek van Van Harte & Lingsma.

Het onderzoek vond plaats onder 560 hoger opgeleide werknemers die minstens één keer in hun loopbaan een training gevolgd hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Bijna 70 procent van de trainees zegt na het volgen van een training zijn of haar functie beter uit te kunnen oefenen. Zelfs na tien jaar heeft meer dan de helft nog steeds profijt van de laatst gevolgde training.

De trainingen blijken niet alleen te leiden tot het beter kunnen uitoefenen van de functie. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt na het volgen van zijn of haar laatste training zelfverzekerder te zijn geworden in het werk en 49 procent zegt efficiënter te werken dan voorheen.

Toch kunnen trainees en hun werkgevers nog meer uit trainingen halen, meent Tjeerd Bartlema, manager trainingen en innovatie bij Van Harte & Lingsma. Een training is bijvoorbeeld veel effectiever wanneer een werknemer goed voorbereid start. Dat betekent dat hij zijn doelen heeft bepaald en deze met de werkgever heeft besproken. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 27 procent van de trainees zijn of haar doelen van tevoren bepaalt en een kwart deze met de werkgever bespreekt. Ook het toelaten van emoties tijdens trainingen gebeurt volgens het bureau te weinig. Toch is het nodig om emoties toe te laten, aldus Bartlema, omdat je op die manier de kern van het probleem kunt vinden en hier vervolgens mee aan de slag kunt gaan.