Team performance verbetering!

Vermijd kliekvorming voor effectievere teams

Kliekvorming maakt teamspelers minder onbaatzuchtig. Dat is de conclusie van een onderzoek naar het gedrag van 221 leden van 13 diverse teams in 28 landen, gepubliceerd in de European Journal of International Management. De resultaten van het onderzoek hebben implicaties voor het management dat met divers samengestelde teams (op basis van geslacht, etniciteit en andere demografische factoren) wordt geconfronteerd.

Managers van divers samengestelde teams moeten zich bewust zijn van het feit dat affectieve identificatie met het team een belangrijke trigger is voor bereidwillig gedrag van individuele teamleden, aldus onderzoekster Pinar Acar. Deze managers moeten er dus voor zorgen dat teamleden gedrag vertonen dat de affectieve identificatie van de groep vergroot.

Multinationale samenwerkingsverbanden, de toenemende bewustwording van genderkwesties en een aantal andere factoren hebben binnen organisaties geleid tot het ontstaan van teams met een diverse samenstelling. Het is dan ook belangrijk dat organisaties inzicht hebben in de impact van de demografische verschillen op teambuilding, empathie en altruïsme bij medewerkers. Bovendien moet worden bekeken op welke manier kliekvorming de efficiëntie en daadkracht zou kunnen ondermijnen.

Het belangrijkste obstakel voor daadkracht ontstaat wanneer individuen binnen een team een subgroep of kliek vormen die is gebaseerd op een vergelijkbare demografische achtergrond. Ze zijn dan minder onbaatzuchtig naar het team. Medewerkers die zich daarentegen het sterkst met het volledige team identificeren, blijken ook de grootste bereidheid te tonen om zich voor het gezamenlijke doel in te spannen. Het is niet het feit dat individuen zichzelf anders zien dan het stereotiepe teamlid dat leidt tot dit gedrag, maar eenvoudigweg het feit dat ze zich identificeren met vergelijkbare teamleden.

De efficiëntie van een team wordt in grote mate bepaald door de bereidheid tot samenwerking bij individuele leden of hulpvaardig gedrag dat verder gaat dan de formele functievereisten, aldus Acar. Als deze efficiëntie wordt ondermijnd, moeten interventies op managementniveau die kliekvorming voorkomen en die terzelfdertijd diversiteit en het bewustzijn ervan stimuleren, leiden tot sterkere teams.

Extern Advies

Bureau Different Coaching verzorgt team Coaching en Organisatieadvies bij bedrijven en organisaties in heel Nederland. Wij kennen een bijzonder hoge succesrate bij al onze opdrachten en zijn daar trots op! Wilt u meer weten, aarzel dan niet om contact te zoeken.