Zin in een Nieuwjaarsborrel?

Ze leken even van de baan, maar de kerst- en nieuwjaarsborrels zijn terug. Leuk, maar zijn ze de investering eigenlijk wel waard?

#1 NIEUWE CONTACTEN LEGGEN

Een nieuwjaarsborrel is de perfecte plek om de eenheid binnen de organisatie te bevorderen. Een sociale setting waar binnen werknemers bijvoorbeeld ook collega’s van andere afdelingen kunnen leren kennen. Welnee, zo stellen Paul Ingram, hoogleraar management, en Michael W. Morris, hoogleraar psychologie; beiden verbonden aan Columbia Business School. Mensen praten namelijk alleen maar met mensen die ze al kennen.
Om uit te zoeken hoevel nieuwe contacten er eigenlijk tijdens zo’n borrel worden geïnitieerd, gebruikten Ingram en Morris voor hun onderzoek onder 100 werknemers electronische naamplaatjes. Ondanks dat er van tevoren door de ruime meerderheid met klem werd aangegeven dat men absoluut nieuwe contacten wilden leggen, kwam hier maar bar weinig van terecht. Er werd namelijk vooral gepraat met de mensen die men van tevoren al kenden. Ingram: ‘Juist het gebrek aan structuur tijdens een dergelijke sociale borrel, staat het ontmoeten van nieuwe mensen in de weg. De manier om wel nieuwe contacten te leggen, is naar een dergelijke borrel toe te gaan zonder vrienden. Want uit onze resultaten bleek dat degenen die alleen naar de borrel gingen veruit de meeste contacten legden.’

#2 NIET PRATEN MET DE BAAS

Ook uit een onderzoek van de Nationale Vacaturebank uit 2010 bleek dat Nederlanders op de kerstborrel het liefst met directe collega’s praten. Slechts 28 procent van de 1.000 ondervraagden gaf aan ook een praatje aan te knopen met collega’s van een andere afdeling. De baas wordt meestal gemeden. Slechts zes procent grijpt de kans om eens het gesprek aan te gaan met iemand van de directie. En wat waren de top vier gespreksonderwerpen? Volgens het onderzoek privéonderwerpen, gevolgd door het werk zelf. Daarna kwamen de laatste roddels over collega’s en op vier de bedrijfsresultaten.

#3 BEDRIJFSFEESTJE BENADRUKT VERSCHILLEN

Katherine Philips, hoogleraar leiderschap (Columbia University), Nancy Rothbard, hoogleraar management (Wharton University) en Tracy Dumas, hoogleraar management (Ohio State University) menen dat bedrijfsfeestjes vaak juist de verschillen tussen mensen benadrukken. Tot die conclusie kwamen ze met twee onderzoeken, een onder 228 MBA-studenten en de ander een enquête onder 141 werknemers. Bonding gebeurt door het delen van persoonlijke informatie tijdens dit soort sociale kantoorevents  – bijvoorbeeld van welke muziek je houdt of wat je zoal in het weekend doet. Kun je je niet in de ander herkennen dat leidt dit eerder tot verwijdering. Philips: ‘Onze resultaten wijzen er zeker niet op dat je bedrijfsfeestjes moet afschaffen maar dat de focus minder om het plannen van het feest zou moeten zijn en meer op het creëren van een bedrijfscultuur waarin iedereen zeer prettig en geaccepteerd voelt.’ Overigens keken de drie dames bij hun onderzoeken ook vooral naar raciale verschillen.

#4 DRINKEN OP KANTOOR LEIDT TOT ONGEREMD GEDRAG

Altijd al afgevraagd waarom sommige collega’s zich juist op de kerstborrel zo misdragen? Onderzoekers van de Britse University of Birmingham kwamen met hun studie tot de conclusie dat drinken op een plek die je niet associeert met alcohol, zoals op kantoor, eerder leidt tot ongeremd of zelfs ongewenst gedrag. Hoofdonderzoeker en psycholoog Suzanne Higgs verklaart: ‘Het is mogelijk om een geconditioneerde en compenserende reactie op de effecten van alcohol te krijgen door regelmatig te drinken in een vertrouwde omgeving, (zoals een café of stamkroeg).’ Het kantoor dat normaal gesproken niet wordt geassocieerd met drinken versterkt juist het averechtse effect. De tip? Houd de nieuwjaarsborrel dus niet op kantoor zelf.

#5 POSITIEF SIGNAAL

Ok, als er dan niet zoveel geïntegreerd wordt en ook al geen samenwerking wordt bevorderd tussen de verschillende afdelingen, waarom dan toch een eindejaarsborrel houden? Gewoon omdat het een mooi gebaar van dankbaarheid is naar de werknemers toe. En minstens zo belangrijk: het toont aan de buitenwereld dat deze organisatie na de crisis weer op de been is en er dus weer geld besteed kan worden. Een onderzoek in Amerika toonde aan dat de borrel rond het einde van het jaar niet alleen weer helemaal terug is, maar dat ook de catering beter – en duurder – is dan voorgaande jaren. Een fijne geruststelling naar zowel naar werknemers als de buitenwacht.

Bron: www.MT.nl