4 EIGENSCHAPPEN DIE EEN TOPMANAGER VAN U MAKEN

Topmanagers blijken steeds 4 eigenschappen met elkaar gemeen te hebben, aldus Ron Carucci, die 25 jaar leiderschapsskills onderzocht.

Er zijn over de hele wereld veel Nederlanders op topposities te vinden. Dat danken we aan een aantal typische ‘polderkwaliteiten’: we blijken hier bovengemiddeld ambitieus, direct, makkelijk in de omgang met andere culturen en bovendien strategisch sterk, zo schreven we al eerder. En we staan bekend als zuinig en nuchter, eigenschappen die op veel plekken in de wereld ook hoog staan aangeschreven. Toch zijn dat niet meteen de vaardigheden die de goede manager van de mindere onderscheidt, zegt Ron Carucci.

EEN MAAKBARE CEO
Net zoals het nemen van penalty’s, zijn ook deze excellente leiderschapskwaliteiten te trainen. Een goede ceo is dus absoluut maakbaar, zegt Carucci. De Amerikaanse auteur en consultant, oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Navalent in Seattle, onderzocht tien jaar lang met zijn team de eigenschappen van de best presterende topmanagers uit het wereldwijde bedrijfsleven. Hij interviewde meer dan 2.600 van hen, analyseerde hun prestaties, en schreef daarover het boek Rising to Power: the Journey of Exceptional Executives, inmiddels een ware bestseller. Zijn diagnose: het topmanagement is in 75 procent van de gevallen niet of nauwelijks voorbereid op zijn taken en verantwoordelijkheden. De gevolgen zijn groot: liefst 50 tot 70 procent van de topmanagers faalt in zijn werk en vertrekt binnen 18 maanden, aldus Carucci.
TRAIN HET MIDDENKADER
Een van de oplossingen die hij aandraagt: vroegtijdige anticipatie op leiderschapskwaliteiten bij het middenmanagement. Want leiderschap is in zijn ogen niet alleen cruciaal voor de prestaties, het is (in fases) ook wel degelijk maakbaar. Zolang je maar vroeg (en laag) genoeg in de organisatie het begint te trainen. Carucci: ‘Ja, ik geloof dat deze skills zijn aan te leren. De leiders uit ons onderzoek die het beste presteerden, hebben allemaal eerder in hun loopbaan ervaringen opgedaan met eigenschappen die hen nu de beste maken.’
LAAT JE OUDE FUNCTIE LOS
Een van de fouten die vaak wordt gemaakt is dat elke carrièrestap als een aparte stap wordt gezien. Maar een promotie staat niet op zichzelf. Zie elke stap als een nieuwe stap in je totale ontwikkeling als topmanager, zegt Carucci. Besef welke eisen aan toekomstige posities gevraagd worden. Hoe eerder daarvan bewust, hoe makkelijker je promotie in de toekomst en hoe beter je prestaties. Wat ook belangrijk is, zegt Carucci: laat je oude positie los. Zijn advies: hou op de puinhoop op te ruimen die je opvolger ervan maakt. Het is verspilling van je kostbare tijd.

DOE AAN VERWACHTINGSMANAGEMENT
Tijd die je ook kunt gebruiken om meer kennis te vergaren over je nieuwe rol. Maak een ontwikkelplan voor jezelf; maak een lijstje van topprioriteiten, onderken het talent in je team, ruim tijd in om (authentieke) relaties aan te gaan; en handel naar (positieve) feedback. Daarnaast roept Carucci ceo’s in de dop op de verwachtingen rond hun eigen persoon goed te managen. ‘Tegenwoordig ligt de druk op een leider veel hoger dan 10 tot 20 jaar geleden. Je hebt dus een strategie en aanvalsplan nodig om meer vertrouwen en geloofwaardigheid te oogsten.’

4 EIGENSCHAPPEN DIE EEN TOPMANAGER VAN U MAKEN
En wat als je eenmaal de top hebt bereikt? Hoe voorkom jij dat je niet bij die 50 tot 70 procent topmanagers hoort die binnen 18 maanden het veld moet ruimen? Uit zijn onderzoeken haalt Carucci vier dominante gedragspatronen die bepalend zijn voor iemands leiderschapskwaliteiten.

#1. Zorg voor samenwerking
‘Een uitzonderlijke ceo kent zijn eigen organisatie dóór en dóór. Hij of zij verenigt de belangen van de afdelingen en laat hen samenwerken voor dezelfde doelen.’ Een veel voorkomende fout, aldus Carucci, is dat ze hun oude afdeling voortrekken. Maar topceo’s zijn volgens hem ongevoelig voor sentiment en laten zich niet leiden door interne (machts)politiek. Ze focussen zich primair op de prestatie van hun héle organisatie. Carucci’s onderzoek laat zien dat de omzet tot 40 procent toeneemt als een ceo betere samenwerking bewerkstelligt.

#2. Ontwikkel je radar
Een goede ceo weet daarnaast welke kansen er zijn en welke bedreigingen op de loer liggen. Ze hebben hun radar voor nieuwe trends continu aan staan, en negeren daarbij kortetermijndoelen en aandeelhoudersgrillen. Carucci geeft ook aan dat de context waarin de topmanager opereert mede zijn leiderschapsstijl bepaalt. ‘Een Jeff Bezos bedient met Amazon andere klanten en markten dan een Tim Cook van Apple. De strategische vereisten aan Bezos zijn dus ook anders. Amazon heeft een agressieve strategie om te groeien als online retailer en clouddienstenaanbieder. Maar die groei hangt sterk af van Bezos’ ondernemersdrift en zijn wil om risico’s te nemen. Tim Cook moet aan de andere kant garant staan voor productinnovatie en -kwaliteit en daarbinnen kunnen differentiëren op product- en dienstniveau. Dat vergt weer heel ander leiderschap dan de cultuur die Steve Jobs achterliet.’

#3. Ken geen angst
Uitzonderlijk ceo’s hebben in- en extern daarnaast een uitstekende reputatie, aldus Carucci. Ze weten wat speelt op de werkvloer, staan voor hun eigen prestaties, maar geven ook credits aan succesvolle collega’s. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen en durven te vragen om feedback. Carucci: ‘Angst beheerst vaak de dynamiek binnen Raden van Bestuur. Angst om te falen, angst om staande te blijven onder in- of externe rivaliteit. Deze factoren zijn goed voor 60 procent van het ondermijnend gedrag onder leidinggevenden. Angst is vaak een oorzaak waarom ceo’s vroegtijdig vertrekken.’

#4. Durf te beslissen
Als vierde karaktereigenschap van succesvolle ceo’s noemt Carucci: besluitvaardigheid. ‘Besluitvorming is altijd een mix van de juiste data, de juiste urgentie, eigen intuïtie en het opnemen van andermans meningen, ideeën of expertise.’ Luister naar anderen dus, maar durf vervolgens wel zelf een knoop door te hakken.

Bron: MT.nl